Prijzen voor de Operations suite van Google Cloud

Met de prijzen van de Operations suite van Google Cloud houdt u uw gebruik en uitgaven in de hand. U betaalt namelijk alleen voor wat u gebruikt.

Met de toegewezen gratis hoeveelheden kunt u zonder kosten vooraf en zonder verplichtingen meteen aan de slag.

Prijsoverzicht

Gratis services

Het gebruik van de volgende services is momenteel gratis (wordt niet in rekening gebracht):

Services die in rekening worden gebracht

De volgende services zijn tegen betaling te gebruiken. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht:

In deze tabel vindt u een overzicht van de prijzen (lees ook Opmerkingen bij prijzen op deze pagina):

Functie Prijs1 per maand Gratis toegewezen hoeveelheid per maand
Verwerking in Logging3 $ 0,50/GiB Eerste 50 GiB per project
Opslag in Logging3 Momenteel kosteloos.
Met ingang van 31 maart 2021: $ 0,01/GiB bij overschrijding van de standaard bewaarperioden.
Zie standaard bewaarperioden.
Gegevens in Monitoring4 $ 0,2580/MiB: 150–100.000 MiB
$ 0,1510/MiB: 100.000–250.000 MiB
$ 0,0610/MiB: meer dan 250.000 MiB
Eerste 150 MiB per factureringsaccount
voor statistieken die in rekening worden gebracht.
API-aanroepen in Monitoring4 $ 0,01/1000 API-aanroepen Eerste 1 miljoen API-aanroepen per project
Verwerking in Trace5 $ 0,20/miljoen bereiken Eerste 2,5 miljoen bereiken per project
Gescande bereiken in Trace5 $ 0,02/miljoen bereiken Eerste 25 miljoen bereiken per project. Prijzen worden later bekendgemaakt.

Bekijk de volgende secties voor meer informatie over functies en prijzen.

Uw kosten beheren

Uw actuele gebruiksgegevens vindt u op de pagina Cloud-factureringsrapporten en in de Logging-, Monitoring- en Trace-consoles. Aan de hand van uw actuele gebruik kunt u een redelijke schatting van uw facturen maken.

Zie Vragen over facturering als u vragen over de facturering heeft.

U kunt een waarschuwingsbeleid instellen om uw gebruik bij te houden en u te laten waarschuwen als de drempel voor facturering bijna is bereikt. In het volgende gedeelte vindt u de instellingen waarmee u een waarschuwingsbeleid maakt dat u op de hoogte brengt als uw Cloud Logging-gebruik een bepaalde drempel overschrijdt. Het gedeelte erna bevat de instellingen voor een waarschuwingsbeleid dat uw Trace-gebruik controleert.

Waarschuwingen voor de maandelijks door Cloud Logging verwerkte logboekbytes

Gebruik de volgende instellingen als u een waarschuwingsbeleid wilt instellen. U krijgt dan een waarschuwing als uw maandelijks door Cloud Logging verwerkte logboekbytes een door u gedefinieerde drempel overschrijden:

Deelvenster Doel
Veld

Waarde
Resource type Global
Metric Monthly log bytes ingested
Filter
Aggregator sum
Advanced Aggregation Aligner: max
Alignment Period: 60m
Deelvenster Voorwaarden
Veld

Waarde
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold U bepaalt de toelaatbare waarde.
For De minimale toelaatbare waarde is 30 minuten.

Waarschuwingen over de maandelijkse verwerking van het Trace-bereik

Gebruik de volgende instellingen als u een waarschuwingsbeleid wilt instellen. U krijgt dan een waarschuwing als uw maandelijks verwerkte Cloud Trace-bereik een door u gedefinieerde drempel overschrijdt:

Deelvenster Doel
Veld

Waarde
Resource type global
Metric Monthly trace spans ingested
Filter
Aggregator sum
Advanced Aggregation Aligner: max
Alignment Period: 60m
Deelvenster Voorwaarden
Veld

Waarde
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold U bepaalt de toelaatbare waarde.
For De minimale toelaatbare waarde is 30 minuten.

Prijzen voor Logging

Voor het berekenen van de prijs wordt door Logging de hoeveelheid logboekgegevens gemeten die door Logging of andere Google Cloud-services wordt geladen en verwerkt. Deze prijs is van toepassing op alle logboekgegevens, behalve logboeken die niet worden gefactureerd.

Functie Prijs 1, 3 per maand Gratis toegewezen hoeveelheid per maand
Verwerking in Logging3 $ 0,50/GiB Eerste 50 GiB per project
Opslag in Logging3 Momenteel kosteloos.
Met ingang van 31 maart 2021: $ 0,01/GiB bij overschrijding van de standaard bewaarperioden.
Zie standaard bewaarperioden.

Een project kan alleen meer dan de gratis toegewezen logboekruimte van 50 GiB per maand verwerken als er een geldig factureringsaccount aan dat project gekoppeld is. Op het gebruik van Logging zijn ook bepaalde limieten van toepassing. Zie Quota en limieten voor meer informatie, waaronder informatie over bewaarperioden voor gegevens.

Logboeken die niet worden gefactureerd

Logging brengt kosten in rekening voor het aantal logboekgegevens dat de gratis toegewezen hoeveelheid voor maandelijkse logboeken overschrijdt. Alle logboeken die door Logging worden ontvangen, tellen mee voor de toewijzingslimiet van logboeken, met de volgende uitzonderingen:

Prijzen voor opslag van logboeken

Per Google Cloud-project maakt Logging automatisch twee logboekbuckets voor opslag: _Required en _Default. Vanaf het moment dat de prijzen gelden, worden er geen kosten in rekening gebracht voor logboeken die zijn opgeslagen in de _Required-logboekbucket. Deze bevat namelijk logboeken die niet worden gefactureerd.

U kunt daarnaast aangepaste logboekbuckets maken in alle Google Cloud-projecten. Als u aangepaste bewaarperioden configureert voor uw aangepaste buckets of de _Default-bucket, waardoor de logboekgegevens langer bewaard worden dan de standaard bewaarperioden, worden er opslagkosten in rekening gebracht.

Uw logboekverwerking verminderen

U kunt gebruikmaken van twee gratis services in Logging om uw logboekgebruik te verminderen en logboekitems te behouden die anders misschien verloren zouden gaan:

Met Logboekuitsluiting kunt u logboekitems die overeenkomen met een specifiek filter volledig uitsluiten. Ook kunt u een steekproef uitvoeren op bepaalde berichten, zodat slechts een deel van de berichten in de logboekviewer van Logging wordt weergegeven. Uitgesloten logboekitems tellen niet mee voor uw toegewezen hoeveelheid. U kunt uw uitgesloten logboekitems exporteren om ze buiten Logging te bekijken. Zie Logboeken uitsluiten voor instructies voor het uitsluiten van logboeken.

Met Export van logboeken kunt u logboekitems uit Logging exporteren voordat deze worden verwijderd omdat u uw toegewezen hoeveelheid logboeken heeft overschreden of u heeft aangegeven dat de logboekitems moeten worden uitgesloten. Er zijn geen Logging-kosten voor het exporteren van logboeken, maar er worden wel kosten in rekening gebracht door de services die u gebruikt om de geëxporteerde logboeken te ontvangen. Zie Logboeken exporteren voor instructies voor het exporteren van logboeken.

U kunt de verwerking van alle logboeken ook direct uitschakelen. Zie De verwerking van alle logboeken stoppen voor instructies.

Prijzen voor Monitoring

Statistische gegevens van Google Cloud, Anthos en Knative worden niet in rekening gebracht. De volgende statistieken worden niet in rekening gebracht en zijn dus kosteloos:

Alle andere statistische gegevens worden in rekening gebracht op basis van het verwerkte volume. De volgende statistieken worden gefactureerd:

Als statistische gegevens worden gefactureerd, tellen het aantal en het type gegevenspunten in uw tijdreeks mee voor uw verwerkte volume. De waarden voor de statistieklabels die tot uw tijdreeks behoren, tellen niet mee voor uw verwerkte volume. Het verwerkingsvolume voor een scalair gegevenstype bedraagt 8 bytes. Voor een distributiegegevenstype bedraagt dit volume 80 bytes.

API-aanroepen om tijdreeksgegevens te schrijven, worden niet gefactureerd. API-aanroepen om tijdreeksgegevens op te vragen, worden voor een nominaal tarief in rekening gebracht nadat de gratis toegewezen hoeveelheid is verbruikt.

Uptimechecks (inclusief statistische gegevens van uptimechecks), geavanceerde waarschuwingen en meldingen worden niet in rekening gebracht en zijn voor iedereen beschikbaar.

Dashboards die in de Cloud Monitoring-console beschikbaar zijn, worden niet in rekening gebracht.

De onderstaande tabel bevat prijsinformatie voor Cloud Monitoring.

Functie Prijs1,4 Gratis toegewezen hoeveelheid per maand
Statistieken die niet in rekening worden gebracht2 Gratis Onbeperkt
Gegevensverwerking voor statistieken die in rekening worden gebracht $ 0,2580/MiB: 150-100.000 MiB
$ 0,1510/MiB: 100.000-250.000 MiB
$ 0,0610/MiB: > 250.000 MiB
Eerste 150 MiB per factureringsaccount
API-gebruik (lezen) $ 0,01/1000 API-aanroepen Eerste 1 miljoen API-aanroepen per project
API-gebruik (schrijven) Gratis Onbeperkt

Op uw gebruik van Monitoring zijn ook bepaalde limieten van toepassing. Zie Quota en limieten voor meer informatie, waaronder informatie over bewaarperioden voor gegevens.

Voorbeelden van prijzen

In de volgende voorbeelden ziet u hoe u een schatting maakt van de kosten voor het verzamelen van statistische gegevens. Deze zijn bedoeld om de nieuwe prijzen voor statistieken te verduidelijken. Voor uitgebreide schattingen gebruikt u de prijscalculator.

Het basisscenario is als volgt: u heeft een aantal gecontroleerde resources (zoals Compute Engine, Google Kubernetes Engine of App Engine) die elke maand gegevens vanuit een aantal statistieken schrijven.

De variabelen in de scenario's bestaan onder meer uit:

 • Het aantal resources
 • Het aantal statistieken
 • Of de statistieken van Google Cloud zijn of niet
 • De snelheid waarmee de statistische gegevens worden geschreven.

Algemene achtergrond

In de volgende prijsvoorbeelden wordt aangenomen dat elk verwerkt statistisch gegevenspunt van het type 'dubbel', 'int64' of 'boolean' is. Als u de prijs berekent, tellen deze gegevenspunten als 8 bytes.

Een maand bevat ongeveer 730 uur (365 dagen / 12 maanden * 24 uur) of 43.800 minuten.

Voor 1 statistiek die gegevens schrijft met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut gedurende 1 maand geldt:

 • Het totale aantal gegevenspunten is: 43.800
 • Het totale verwerkte volume is:
  • 350.400 bytes (43.800 gegevenspunten * 8 bytes)
  • 0,33416748 MiB (350.400 bytes / 1.048.576 bytes/MiB)

Voor 1 statistiek die gegevens schrijft met een snelheid van 1 gegevenspunt per uur gedurende 1 maand geldt:

 • Het totale aantal gegevenspunten is: 730
 • Het totale verwerkte volume is:
  • 5840 bytes (730 gegevenspunten * 8 bytes)
  • 0,005569458 MiB (5840 bytes / 1.048.576 bytes/MiB)

De kosten van de statistieken worden als volgt berekend:

Functie Tarief ($/MiB) Gratis toegewezen hoeveelheid per maand
Alle statistieken van Google Cloud
Alle statistieken van Anthos
Gratis Onbeperkt
Statistieken die niet van Google Cloud of Anthos zijn $ 0,2580/MiB: 150-100.000 MiB
$ 0,1510/MiB: 100.000-250.000 MiB
$ 0,0610/MiB: > 250.000 MiB
Eerste 150 MiB

Een andere manier om naar de prijzen voor factureerbare statistieken te kijken, is door de verwerking op te tellen. Dit is handig om te begrijpen hoe de kosten per maand worden berekend:

MiB verwerkt Tarief ($/MiB)
De eerste 150 0,00
De volgende 99.850 0,258
De volgende 150.000 0,151
Meer dan 250.000 0,061

Voorbeelden

Scenario 1: U heeft 1000 resources die elk 75 statistieken schrijven. Dat zijn uitsluitend Google Cloud-statistieken en deze worden geschreven met een snelheid van één gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 25.063 MiB = 0,33416748 MiB per statistiek * 75.000 (1000 resources * 75 statistieken)
 • Geschatte kosten per maand: $ 0,00 (Google Cloud-statistieken zijn gratis inbegrepen)
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
onbeperkt 0,00 $ 0,00
Totaal 25.063 $ 0,00

Scenario 2: U heeft 1000 resources die elk 75 statistieken schrijven. Dat zijn statistieken die in rekening worden gebracht: het zijn geen statistieken van Google Cloud of Anthos en ze worden geschreven met een snelheid van één gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 25.063 MiB (hetzelfde als hierboven)
 • Geschatte kosten per maand: $ 6427,55
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
24.913 0,258 $ 6427,55
Totaal 25.063 $ 6427,55

Scenario 3: U heeft 1000 resources die elk 75 statistieken schrijven. Dat zijn statistieken die in rekening worden gebracht: het zijn geen statistieken van Google Cloud of Anthos en ze worden geschreven met een snelheid van één gegevenspunt per uur.

 • Maandelijkse verwerking: 418 MiB = 0,005569458 MiB per statistiek * 75.000
 • Geschatte kosten per maand: $ 69,14
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
267 0,258 $ 69,14
Totaal 417 $ 69,14

Scenario 4: U heeft één resource die 500.000 statistieken schrijft. Dat zijn statistieken die in rekening worden gebracht: het zijn geen statistieken van Google Cloud of Anthos en ze worden geschreven met een snelheid van één gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 167.084 MiB = 0,33416748 MiB per statistiek * 500.000
 • Geschatte kosten per maand: $ 35.890,98
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
99.850 0,258 $ 25.761,30
67.084 0,151 $ 10.129,68
Totaal 167.084 $ 35.890,98

Prijzen voor Trace

De kosten van Trace worden gebaseerd op het aantal verwerkte en gescande traceringslogboekbereiken. Als er wachttijdgegevens naar Trace worden verzonden, worden deze verpakt als een traceringslogboek dat bestaat uit bereiken. Deze bereiken worden verwerkt door de backend van Cloud Trace. Als u gegevens over traceringslogboeken bekijkt, worden de opgeslagen bereiken gescand door Cloud Trace.

Functie Prijs5 Gratis toegewezen hoeveelheid per maand Ingangsdatum
Verwerkte bereiken in Trace $ 0,20/miljoen bereiken Eerste 2,5 miljoen bereiken per project 1 november 2018
Gescande bereiken in Trace $ 0,02/miljoen bereiken Eerste 25 miljoen bereiken per project Nog bekend te maken

Op het gebruik en de bewaring van Trace-gegevens zijn bepaalde limieten van toepassing. Zie Quota en limieten voor meer informatie.

Voorbeelden van prijzen

 • Als u in een maand 2 miljoen bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 0. (De eerste 2,5 miljoen verwerkte bereiken in een maand zijn gratis.)
 • Als u in een maand 14 miljoen bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 2,30. (De eerste 2,5 miljoen bereiken in een maand zijn gratis. De kosten voor de resterende bereiken worden berekend als 11,5 miljoen bereiken * $ 0,20/miljoen bereiken = $ 2,30.)
 • Als u in een maand 1 miljard bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 199. (De eerste 2,5 miljoen bereiken in een maand zijn gratis. De kosten voor de resterende bereiken worden berekend als 997,5 miljoen bereiken * $ 0,20/miljoen bereiken = $ 199.)

Uw gebruik van traceringslogboeken bijhouden

Als u het totale aantal verwerkte traceringslogboekbereiken voor de huidige maand en de voorgaande maand wilt bekijken, gaat u naar Overzicht van Trace. Zie Uw factureringsgegevens bekijken voor meer informatie.

Zie Gedetailleerd gebruik weergeven in de verkenner voor statistieken als u het aantal verwerkte traceringslogboekbereiken afgezet tegen de tijd wilt bekijken.

U kunt daarnaast een waarschuwingsbeleid instellen voor de statistiek Monthly trace spans ingested.

Uw gebruik van traceringslogboeken verminderen

Als u het verwerkingsvolume van traceringslogboekbereiken wilt regelen, kunt u de samplingsnelheid van uw traceringslogboeken zo instellen dat het aantal traceringslogboeken dat u nodig heeft voor prestatieanalyses in balans is met de kosten die voor u acceptabel zijn.

In systemen met veel verkeer is het voor de meeste klanten voldoende om maar 1 op de 1000 transacties te samplen, of zelfs 1 op de 10.000, om over genoeg informatie te beschikken voor prestatieanalyses.

De samplingsnelheid wordt geconfigureerd met de Cloud Trace-clientbibliotheken.

Veelgestelde vragen

Hoeveel moet ik betalen?

Zie Uw facturen schatten om een schatting te maken van de gebruikskosten.

Zie Vragen over facturering als u vragen over de facturering heeft.

Hoe krijg ik meer inzicht in de details van mijn gebruik?

Er zijn diverse statistieken waarmee u in de verkenner voor statistieken meer inzicht krijgt in de volumes van uw logboeken en statistieken. Zie Gedetailleerd gebruik weergeven in de verkenner voor statistieken voor meer informatie.

Als u een nog gedetailleerdere analyse van uw logboekgebruik wilt, kunt u in Datalab het logboekvolume analyseren met statistieken op basis van logboeken. Lees deze Google Cloud-blogpost voor meer informatie.

Welke invloed hebben werkruimten op de facturering?

Meestal hebben werkruimten geen invloed op de facturering. Kosten voor logboeken en statistieken worden in rekening gebracht voor het Google Cloud-project dat de gegevens ontvangt. Het maakt niet uit of er een werkruimte aan het project is gekoppeld.

Bij de controle van AWS-accounts moet u een werkruimte gebruiken om te beschikken over een AWS-connectorproject voor het AWS-account. Het connectorproject bevat de logboeken en controlegegevens van het AWS-account.

Wat gebeurt er als ik de gratis toegewezen hoeveelheid overschrijd?

Er worden automatisch kosten in rekening gebracht voor gebruik dat de gratis toegewezen hoeveelheid overschrijdt. U verliest geen logboeken of statistieken. Zie Uw facturen schatten om meer inzicht te krijgen in de mogelijke kosten.

U kunt een waarschuwingsbeleid instellen om uw gebruik bij te houden en u te waarschuwen als de drempel voor facturering bijna is bereikt.

Ik heb een groot aantal Google Cloud-logboeken in mijn project(en) die ik niet gebruik. Ik ben bang dat er kosten in rekening worden gebracht voor deze logboeken. Hoe kan ik dit voorkomen?

U kunt logboeken uitsluiten om te bepalen welke logboeken worden verwerkt in Logging. Zie Uw gebruik van logboeken verminderen voor meer informatie.

Ontvangen de services die logboeken naar mijn project verzenden een foutmelding als er logboeken zijn uitgesloten?

Nee. Services die logboekitems verzenden, kunnen niet vaststellen of de logboekitems worden verwerkt door Logging of niet.

Worden er voor Virtual Private Cloud-stroomlogboeken twee keer kosten in rekening gebracht?

Als u uw VPC-stroomlogboeken naar Logging stuurt, worden de kosten voor het genereren van VPC-stroomlogboeken kwijtgescholden en zijn alleen de Logging-kosten van toepassing. Als u echter uw VPC-stroomlogboeken verzendt en vervolgens uitsluit van Logging, zijn de kosten voor VPC-stroomlogboeken van toepassing. Zie Google Cloud-prijscalculator voor netwerken voor meer informatie.

Opmerkingen bij prijzen

1 Als u de prijs berekent, worden alle eenheden (zoals MB en GB) uitgedrukt in binaire waarden. 1 MB is bijvoorbeeld 220 bytes. 1 GB is 230 bytes. Deze binaire eenheden worden ook wel respectievelijk mebibyte (MiB) en gibibyte (GiB) genoemd. Soms worden MB en MiB door elkaar gebruikt, net als GB en GiB.

2 Er zijn geen kosten voor Google Cloud- of Anthos-statistieken die worden gemeten met een snelheid tot één gegevenspunt per minuut. Dit is momenteel de hoogste resolutie. Mogelijk worden in de toekomst kosten in rekening gebracht voor statistieken met een hogere resolutie.

3 In Cloud Logging worden toegewezen hoeveelheden en het verbruik berekend per Google Cloud-project. Een project kan alleen meer dan de gratis toegewezen logboekruimte van 50 GiB per maand verwerken als er een geldig factureringsaccount aan dat project gekoppeld is.

4 In Cloud Monitoring worden toegewezen hoeveelheden en het verbruik berekend per factureringsaccount. Er is geen limiet voor het aantal Google Cloud-projecten in een factureringsaccount.

5 In Cloud Trace worden toegewezen hoeveelheden en het verbruik berekend per factureringsaccount. Er is geen limiet voor het aantal Google Cloud-projecten in een factureringsaccount. De prijzen voor Cloud Trace-bereiken gelden niet voor bereiken die zijn gegenereerd met App Engine Standard. Er worden voor deze bereiken geen kosten in rekening gebracht. Er worden wel kosten in rekening gebracht voor de verwerking van traceringslogboekbereiken die zijn gemaakt met instrumentatie die u aan uw App Engine Standard-app toevoegt.