Prijzen voor operationele producten van Google Cloud

Met de prijzen van operationele producten van Google Cloud houdt u uw gebruik en uitgaven in de hand. U betaalt namelijk alleen voor wat u gebruikt. Met de toegewezen gratis hoeveelheden kunt u zonder verplichtingen en zonder kosten vooraf meteen aan de slag.

In de volgende tabellen vindt u de prijsinformatie voor Cloud Logging, Cloud Monitoring en Cloud Trace:

Functie Prijs1 Gratis toegewezen hoeveelheid per maand Ingangsdatum
Logging-gegevens $ 0,50/GiB Eerste 50 GiB/project 1 juli 2018
De opslag van logboekgegevens is momenteel gratis voor alle bewaarperioden. Met ingang van 31 maart 2021 kost gegevensbewaring $ 0,01/GiB per maand bij overschrijding van de standaard bewaarperioden.
Functie Prijs1 Gratis toegewezen hoeveelheid per maand Ingangsdatum
Gegevens in Monitoring $ 0,2580/MiB: 150-100.000 MiB
$ 0,1510/MiB: 100.000-250.000 MiB
$ 0,0610/MiB: >250.000 MiB
Alle GCP-statistieken2
Eerste 150 MiB per factureringsaccount voor statistieken die in rekening worden gebracht
1 juli 2018
API-aanroepen in Monitoring $ 0,01/1000 API-leesaanroepen (API-schrijfaanroepen zijn gratis) Eerste 1 miljoen API-leesaanroepen inbegrepen per factureringsaccount 1 juli 2018
FUNCTIE PRIJS GRATIS TOEGEWEZEN HOEVEELHEID PER MAAND INGANGSDATUM
Verwerking in Trace $ 0,20/miljoen bereiken Eerste 2,5 miljoen bereiken 1 november 2018

1 Voor het berekenen van de prijs worden alle eenheden (zoals MB en GB) uitgedrukt in binaire waarden. 1 MB is bijvoorbeeld 220 bytes. 1 GB is 230 bytes. Deze binaire eenheden worden ook wel respectievelijk mebibyte (MiB) en gibibyte (GiB) genoemd. Soms worden MB en MiB door elkaar gebruikt, net als GB en GiB.

2 Er zijn geen kosten voor Google Cloud- of Anthos-statistieken die worden gemeten met een snelheid tot 1 gegevenspunt per minuut. Dit is momenteel de hoogste resolutie. Mogelijk worden in de toekomst kosten in rekening gebracht voor statistieken met een hogere resolutie.

Zie de volgende gedeelten van deze pagina voor meer informatie over de kosten voor elk product:

Uw gebruik bekijken

Ga naar de pagina Cloud-factureringsrapporten van de Google Cloud Console om uw huidige gebruik te bekijken

Naar Cloud-facturering

Aan de hand van uw actuele gebruik kunt u een schatting van uw facturen maken met behulp van de Prijscalculator.

Neem bijvoorbeeld een configuratie waarbij elke Compute Engine VM-instantie per maand 10 GiB aan logboeken en 20 MiB aan statistieken genereert die in rekening worden gebracht. Met de Prijscalculator kunt u de verwachte kosten voor Cloud Monitoring en Cloud Logging bepalen:

1 VM 10 VM's 100 VM's 1000 VM's
Statistiekkosten per maand $ 0,00 $ 12,90 $ 477,30 $ 5121,30
Logboekregistratiekosten per maand $ 0,00 $ 25,00 $ 475,00 $ 4975,00
Totale kosten: $ 0,00 $ 37,90 $ 952,30 $ 10.096,30

Een factureringswaarschuwing configureren

U kunt instellen dat u waarschuwingen krijgt als uw factureerbare of voorspelde kosten een budget overschrijden. Ga hiervoor in de Google Cloud Console naar de pagina Budgetten en waarschuwingen:

 1. Log in bij de Google Cloud Console:
  Inloggen bij Cloud Console
 2. Open het navigatiemenu van de console en selecteer Facturering. Als u meer dan één Cloud-factureringsaccount heeft, kiest u een van de volgende opties:
  • Selecteer Naar gekoppeld factureringsaccount om Cloud-facturering voor het huidige project te beheren.
  • Als u een ander Cloud-factureringsaccount wilt kiezen, selecteert u Factureringsaccounts beheren en kiest u het account waarvoor u een budget wilt instellen.
 3. In het navigatiemenu van Facturering selecteert u Budgetten en waarschuwingen.
 4. Klik op Budget maken.
 5. Vul het dialoogvenster voor budgetten in. In dit dialoogvenster selecteert u Google Cloud-projecten en -producten en maakt u daarvoor een budget. U krijgt standaard een melding als u 50%, 90% en 100% van het budget hebt verbruikt. Zie Budgetten en budgetmeldingen instellen voor volledige documentatie.

Cloud Logging

Logging brengt kosten in rekening voor het aantal logboekgegevens dat de gratis toegewezen hoeveelheid voor maandelijkse logboeken overschrijdt. Logboeken die niet in rekening worden gebracht, tellen niet mee voor de toewijzingslimiet van logboeken. In dit gedeelte vindt u de volgende informatie:

 • Welke logboeken wel en niet in rekening worden gebracht.
 • Wanneer er kosten verbonden zijn aan de opslag van logboeken.
 • Informatie over hoe u logboekverwerking vermindert.
 • Instellingen voor een waarschuwingsbeleid dat laat weten wanneer uw logboekverwerking een bepaalde drempel bereikt.

Zie Prijzen voor Cloud Logging voor de huidige prijsinformatie.

Zie Quota en limieten voor meer informatie over de limieten die van toepassing zijn op uw gebruik van Logging, waaronder bewaarperioden voor gegevens.

U kunt uw huidige gebruik bekijken op de pagina Cloud-factureringsrapporten of de pagina Resourcegebruik van Logging van de Google Cloud Console:

Naar Resourcegebruik van Logging

Aan de hand van uw actuele gebruik kunt u een schatting van uw facturen maken.

Logboeken die niet in rekening worden gebracht

De volgende logboeken zijn gratis en tellen niet mee voor de toewijzingslimiet voor logboeken:

Logboeken die in rekening worden gebracht

Alle logboeken, behalve de logboeken in het gedeelte Logboeken die niet in rekening worden gebracht, worden in rekening gebracht op basis van het verwerkte volume. Dit is inclusief controlelogboeken voor gegevenstoegang die meer informatie bevatten dan wat standaard wordt aangeboden. Zie Controlelogboeken voor toegang tot gegevens configureren voor meer informatie.

Een project kan alleen meer dan de gratis toegewezen logboekruimte per maand verwerken als er een geldig factureringsaccount aan dat project gekoppeld is.

Opslag van logboeken

Per Google Cloud-project maakt Logging automatisch twee logboekbuckets voor opslag: _Required en _Default. Vanaf het moment dat de prijzen gelden, worden er geen kosten in rekening gebracht voor logboeken die zijn opgeslagen in de _Required-logboekbucket. Deze bevat namelijk logboeken die niet worden gefactureerd.

U kunt daarnaast aangepaste logboekbuckets maken in alle Google Cloud-projecten. Er worden opslagkosten in rekening gebracht als u aangepaste bewaarperioden configureert voor uw aangepaste buckets of de _Default-bucket, waardoor de logboekgegevens langer bewaard worden dan de standaard bewaarperioden.

Uw logboekverwerking verminderen

U kunt gebruikmaken van twee gratis services in Logging om uw logboekgebruik te verminderen en logboekitems te behouden die anders misschien verloren zouden gaan:

Met Logboekuitsluiting kunt u logboekitems uitsluiten met behulp van een specifiek filter. Ook kunt u een steekproef uitvoeren op bepaalde berichten, zodat alleen een deel van de berichten in de logboekviewer van Logging wordt weergegeven. Uitgesloten logboekitems tellen niet mee voor uw toegewezen hoeveelheid. U kunt uw uitgesloten logboekitems exporteren om ze buiten Logging te bekijken. Zie Logboeken uitsluiten voor instructies voor het uitsluiten van logboeken.

Met Export van logboeken kunt u logboekitems uit Logging exporteren voordat deze worden verwijderd omdat u uw toegewezen hoeveelheid logboeken heeft overschreden of u heeft aangegeven dat de logboekitems moeten worden uitgesloten. Er zijn geen Logging-kosten voor het exporteren van logboeken, maar er worden wel kosten in rekening gebracht door de services die u gebruikt om de geëxporteerde logboeken te ontvangen. Zie Logboeken exporteren voor instructies voor het exporteren van logboeken.

Waarschuwingen voor de maandelijks verwerkte logboekbytes

Gebruik de volgende instellingen als u een waarschuwingsbeleid wilt instellen. U krijgt dan een waarschuwing als uw maandelijks door Cloud Logging verwerkte logboekbytes een door u gedefinieerde drempel overschrijden:

Deelvenster Doel
Veld

Waarde
Resource type Global
Metric Monthly log bytes ingested
Filter
Aggregator sum
Period 60 m
Advanced Aggregation Aligner: max
Deelvenster Voorwaarden
Veld

Waarde
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold U bepaalt de toelaatbare waarde.
For De minimale toelaatbare waarde is 30 minuten.

Cloud Monitoring

Monitoring brengt kosten in rekening voor het aantal verwerkte statistieken dat de gratis toegewezen hoeveelheid voor maandelijkse statistieken overschrijdt en voor Cloud Monitoring API-leesaanroepen die de gratis API-toewijzing per maand overschrijden. Statistieken die niet in rekening worden gebracht en Cloud Monitoring API-schrijfaanroepen tellen niet mee voor de toewijzingslimiet. In dit gedeelte vindt u de volgende informatie:

 • Welke statistieken wel en welke statistieken niet in rekening worden gebracht
 • Een prijsvoorbeeld

Zie Prijzen voor Cloud Monitoring voor de huidige prijsinformatie.

Zie Quota en limieten voor meer informatie over de limieten die van toepassing zijn op uw gebruik van Monitoring.

U kunt uw huidige gebruik bekijken op de pagina Cloud-factureringsrapporten of de pagina Monitoring-instellingen van de Google Cloud Console.

Naar Monitoring-instellingen

Aan de hand van uw actuele gebruik kunt u een schatting van uw facturen maken.

Statistieken die niet in rekening worden gebracht

Statistische gegevens van Google Cloud, Anthos en Knative worden niet in rekening gebracht. De volgende statistieken worden niet in rekening gebracht en zijn dus kosteloos:

Statistieken die in rekening worden gebracht

Alle statistische gegevens behalve de statistieken in het gedeelte Statistieken die niet in rekening worden gebracht, worden in rekening gebracht op basis van het verwerkte volume. De volgende statistieken worden gefactureerd:

Als statistische gegevens worden gefactureerd, tellen het aantal en het type gegevenspunten in uw tijdreeks mee voor uw verwerkte volume. De waarden voor de statistieklabels die tot uw tijdreeks behoren, tellen niet mee voor uw verwerkte volume. Het verwerkingsvolume voor een scalair gegevenstype bedraagt 8 bytes. Voor een distributiegegevenstype bedraagt dit volume 80 bytes.

Waarschuwingen voor verwerkte statistieken

Het is niet mogelijk om een waarschuwing in te stellen op basis van de verwerkte statistieken in een maand. U kunt wel een waarschuwing instellen voor uw Cloud Monitoring-kosten. Zie Een factureringswaarschuwing instellen.

Voorbeelden van prijzen

In de volgende voorbeelden ziet u hoe u een schatting maakt van de kosten voor het verzamelen van statistische gegevens. Deze zijn bedoeld om de nieuwe prijzen voor statistieken te verduidelijken. Voor uitgebreide schattingen gebruikt u de Prijscalculator. Ga naar operationele producten van Google Cloud en voer uw statistische gegevens, logboekgegevens en traceringsgegevens in om toegang te krijgen tot deze tool.

Het basisscenario is als volgt: u heeft een aantal gecontroleerde resources (zoals Compute Engine, Google Kubernetes Engine of App Engine) die elke maand gegevens vanuit een aantal statistieken schrijven.

De variabelen in de scenario's bestaan uit:

 • Het aantal resources
 • Het aantal statistieken
 • Of de statistieken van Google Cloud zijn of niet
 • De snelheid waarmee de statistische gegevens worden geschreven.

De voorbeelden in dit gedeelte zijn voor Monitoring-prijzen vanaf juli 2020.

Algemene achtergrond

In de volgende prijsvoorbeelden wordt aangenomen dat elk verwerkt statistisch gegevenspunt van het type dubbel, int64 of boolean is. Als u de prijs berekent, tellen deze gegevenspunten als 8 bytes. Een maand heeft ongeveer 730 uur (365 dagen / 12 maanden * 24 uur) of 43.800 minuten.

Voor 1 statistiek die een maand lang gegevens schrijft met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut geldt:

 • Het totale aantal gegevenspunten is: 43.800
 • Het totale verwerkte volume is:
  • 350.400 bytes (43.800 gegevenspunten * 8 bytes)
  • 0,33416748 MiB (350.400 bytes / 1.048.576 bytes/MiB)

Voor 1 statistiek die een maand lang gegevens schrijft met een snelheid van 1 gegevenspunt per uur geldt:

 • Het totale aantal gegevenspunten is: 730
 • Het totale verwerkte volume is:
  • 5840 bytes (730 gegevenspunten * 8 bytes
  • 0,005569458 MiB (5840 bytes / 1.048.576 bytes/MiB)

Voorbeelden

Scenario 1: U heeft 1000 resources die elk 75 statistieken schrijven. Dat zijn alleen Google Cloud-statistieken en worden geschreven met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 25.063 MiB = 0,33416748 MiB per statistiek * 75.000 (1000 resources * 75 statistieken)
 • Geschatte kosten per maand: $ 0,00 (Google Cloud-statistieken zijn gratis inbegrepen)
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
onbeperkt 0,00 $ 0,00
Totaal 25.063 $ 0,00

Scenario 2: U heeft 1000 resources die elk 75 aangepaste statistieken schrijven. Dit zijn statistieken die in rekening worden gebracht. Ze worden geschreven met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 25.063 MiB (hetzelfde als hierboven)
 • Geschatte kosten per maand: $ 6427,55
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
24.913 0,258 $ 6427,55
Totaal 25.063 $ 6427,55

Scenario 3: U heeft 1000 resources die elk 75 aangepaste statistieken schrijven. Dit zijn statistieken die in rekening worden gebracht. Ze worden geschreven met een snelheid van 1 gegevenspunt per uur.

 • Maandelijkse verwerking: 418 MiB = 0,005569458 MiB per statistiek * 75.000
 • Geschatte kosten per maand: $ 69,14
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
267 0,258 $ 69,14
Totaal 417 $ 69,14

Scenario 4: U heeft 1 resource die 500.000 statistieken schrijft. Dit zijn statistieken die in rekening worden gebracht. Ze worden geschreven met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 167.084 MiB = 0,33416748 MiB per statistiek * 500.000
 • Geschatte kosten per maand: $ 35.890,98
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
99.850 0,258 $ 25.761,30
67.084 0,151 $ 10.129,68
Totaal 167.084 $ 35.890,98

Error Reporting

Zie Prijzen voor Error Reporting voor de huidige prijsinformatie.

Zie Quota en limieten voor meer informatie over de limieten die van toepassing zijn op uw gebruik van Error Reporting.

Cloud Debugger

Zie Prijzen voor Cloud Debugger voor de huidige prijsinformatie.

Cloud Profiler

Zie Prijzen voor Cloud Profiler voor de huidige prijsinformatie.

Zie Quota en limieten voor meer informatie over de limieten die van toepassing zijn op uw gebruik van Profiler.

Cloud Trace

De kosten van Trace worden gebaseerd op het aantal verwerkte en gescande traceringslogboekbereiken. Als er wachttijdgegevens naar Trace worden verstuurd, worden deze verpakt als een traceringslogboek dat bestaat uit bereiken. Deze bereiken worden verwerkt door de backend van Cloud Trace. Als u gegevens over traceringslogboeken bekijkt, worden de opgeslagen bereiken gescand door Cloud Trace. In dit gedeelte vindt u de volgende informatie:

 • Welke traceringsbereiken wel en welke niet in rekening worden gebracht
 • Een prijsvoorbeeld
 • Informatie over hoe u het verwerken van traceringsbereiken kunt verminderen.
 • Instellingen voor een waarschuwingsbeleid dat laat weten wanneer uw traceringsbereikverwerking een bepaalde drempel bereikt.

Zie Prijzen voor Cloud Trace voor de huidige prijsinformatie.

Zie Quota en limieten voor meer informatie over de limieten die van toepassing zijn op uw gebruik van Trace.

U kunt uw huidige gebruik bekijken op de pagina Cloud-factureringsrapporten of de pagina Overzicht van Trace van de Google Cloud Console.

Naar Overzicht van Trace

Aan de hand van uw actuele gebruik kunt u een schatting van uw facturen maken.

Traceringsbereiken die niet in rekening worden gebracht

De prijzen voor Trace gelden niet voor traceringslogboekbereiken die automatisch zijn gegenereerd met App Engine Standard. Voor de verwerking van deze traceringslogboeken worden geen kosten in rekening gebracht.

Traceringsbereiken die in rekening worden gebracht

De verwerking van traceringsbereiken, behalve de bereiken in het gedeelte Traceringsbereiken die niet in rekening worden gebracht, worden in rekening gebracht op basis van verwerkt volume. Dit is inclusief de bereiken die zijn gemaakt met instrumentatie die u aan uw App Engine Standard-app toevoegt.

Voorbeelden van prijzen

Het voorbeeld geldt voor Trace-prijzen vanaf juli 2020.

 • Als u in een maand 2 miljoen bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 0. (De eerste 2,5 miljoen verwerkte bereiken in een maand zijn gratis.)
 • Als u in een maand 14 miljoen bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 2,30. (De eerste 2,5 miljoen bereiken in een maand zijn gratis. De kosten voor de resterende bereiken worden berekend als 11,5 miljoen bereiken * $ 0,20/miljoen bereiken = $ 2,30.)
 • Als u in een maand 1 miljard bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 199. (De eerste 2,5 miljoen bereiken in een maand zijn gratis. De kosten voor de resterende bereiken worden berekend als 997,5 miljoen bereiken * $ 0,20/miljoen bereiken = $ 199,50.)

Uw gebruik van traceringslogboeken verminderen

Als u het verwerkingsvolume van traceringslogboekbereiken wilt regelen, kunt u de samplingsnelheid van uw traceringslogboeken zo instellen dat het aantal traceringslogboeken dat u nodig heeft voor prestatieanalyses, in balans is met de kosten die voor u acceptabel zijn.

In systemen met veel verkeer is het voor de meeste klanten voldoende om maar 1 op de 1000 transacties te samplen, of zelfs 1 op de 10.000, om over genoeg informatie te beschikken voor prestatieanalyses.

De samplingsnelheid wordt geconfigureerd met de Cloud Trace-clientbibliotheken.

Waarschuwingen voor de maandelijks verwerkte bereiken

Gebruik de volgende instellingen als u een waarschuwingsbeleid wilt instellen. U krijgt dan een waarschuwing als uw maandelijks verwerkte Cloud Trace-bereik een door u gedefinieerde drempel overschrijdt:

Deelvenster Doel
Veld

Waarde
Resource type global
Metric Monthly trace spans ingested
Filter
Aggregator sum
Period 60 m
Advanced Aggregation Aligner: max
Deelvenster Voorwaarden
Veld

Waarde
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold U bepaalt de toelaatbare waarde.
For De minimale toelaatbare waarde is 30 minuten.

Veelgestelde vragen

Hoeveel moet ik betalen?

Zie Uw facturen schatten om een schatting te maken van de gebruikskosten.

Zie Vragen over facturering als u vragen over de facturering heeft.

Hoe krijg ik meer inzicht in de details van mijn gebruik?

Er zijn diverse statistieken waarmee u in de verkenner voor statistieken meer inzicht krijgt in de volumes van uw logboeken en statistieken. Zie Gedetailleerd gebruik weergeven in de verkenner voor statistieken voor meer informatie.

Als u een nog gedetailleerdere analyse van uw logboekgebruik wilt, kunt u in Datalab het logboekvolume analyseren met statistieken op basis van logboeken. Lees deze Google Cloud-blogpost voor meer informatie.

Welke invloed hebben werkruimten op de facturering?

Meestal hebben werkruimten geen invloed op de facturering. Kosten voor logboeken en statistieken worden in rekening gebracht voor het Google Cloud-project dat de gegevens ontvangt. Het maakt niet uit of er een werkruimte aan het project is gekoppeld.

Bij de controle van AWS-accounts moet u een werkruimte gebruiken om te beschikken over een AWS-connectorproject voor het AWS-account. Het connectorproject bevat de logboeken en controlegegevens van het AWS-account.

Wat gebeurt er als ik de gratis toegewezen hoeveelheid overschrijd?

Er worden automatisch kosten in rekening gebracht als u de gratis toegewezen hoeveelheid overschrijdt. U verliest geen logboeken of statistieken. Zie Uw facturen schatten om meer inzicht te krijgen in de mogelijke kosten.

U kunt een waarschuwingsbeleid instellen om uw gebruik bij te houden en u te waarschuwen als de drempel voor facturering bijna is bereikt.

Ik heb een groot aantal Google Cloud-logboeken in mijn project(en) die ik niet gebruik. Ik ben bang dat er kosten in rekening worden gebracht voor deze logboeken. Hoe kan ik dit voorkomen?

U kunt logboeken uitsluiten en zo bepalen welke logboeken worden verwerkt in Logging. Zie Uw gebruik van logboeken verminderen voor meer informatie.

Krijgen de services die logboeken naar mijn project verzenden een foutmelding als er logboeken zijn uitgesloten?

Nee. Services die logboekitems verzenden, kunnen niet vaststellen of de logboekitems wel of niet worden verwerkt door Logging.

Worden er voor Virtual Private Cloud-stroomlogboeken twee keer kosten in rekening gebracht?

Als u uw VPC-stroomlogboeken naar Logging stuurt, worden de kosten voor het maken van VPC-stroomlogboeken kwijtgescholden en worden alleen de Logging-kosten in rekening gebracht. Maar als u uw VPC-stroomlogboeken verstuurt en vervolgens uitsluit van Logging, zijn de kosten voor VPC-stroomlogboeken van toepassing. Zie Google Cloud-prijscalculator voor Networking voor meer informatie.