Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Google Cloud'un işlem paketi fiyatlandırması

Google Cloud'un işlem paketi fiyatlandırması, kullanımınızı ve harcamanızı denetleyebilmenizi sağlar. Yalnızca kullandığınız kadar ödeme yaparsınız. Ücretsiz kullanım hakkı sunan servis birimleriyle ön ödeme veya taahhüt olmadan kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki tablolarda Cloud Logging, Cloud Monitoring ve Cloud Trace ile ilgili fiyatlandırma bilgileri özetlenmektedir:

Özellik Fiyat1 Aylık ücretsiz servis birimi Geçerlilik tarihi
Logging verileri 0,50 ABD doları/GiB Proje başına ilk 50 GiB 1 Temmuz 2018
Günlük verilerinin depolanması şu anda tüm tutma süreleri için ücretsizdir. 31 Mart 2021'den itibaren varsayılan tutma sürelerini geçen veri tutma işlemleri, 0,01 ABD doları/GiB olarak fiyatlandırılacaktır.
Özellik Fiyat1 Aylık ücretsiz servis birimi Geçerlilik tarihi
Monitoring verileri 0,2580 ABD doları/MiB: 150–100.000 MiB
0,1510 ABD doları/MiB: 100.000–250.000 MiB
0,0610 ABD doları/MiB: >250.000 MiB
Tüm GCP metrikleri2
Ücretli metrikler için faturalandırma hesabı başına ilk 150 MiB
1 Temmuz 2018
Monitoring API çağrıları 0,01 ABD doları/1.000 Read API çağrısı (Write API çağrıları ücretsizdir) Faturalandırma hesabı başına ilk 1 milyon Read API çağrısı dahildir 1 Temmuz 2018
ÖZELLİK FİYAT AYLIK ÜCRETSİZ SERVİS BİRİMİ GEÇERLİLİK TARİHİ
Trace Kullanımı 0,20 ABD doları/1 milyon aralık İlk 2,5 milyon aralık 1 Kasım 2018

1 Fiyatlandırma söz konusu olduğunda MB ve GB gibi tüm birimler ikili ölçümleri temsil eder. Örneğin 1 MB, 220 bayttır. 1 GB, 230 bayttır. Bu ikili birimler, sırasıyla mebibayt (MiB) ve gibibayt (GiB) olarak da bilinir. MB ile MiB ve GB ile GiB birimlerinin birbirlerinin yerine kullanıldığını unutmayın.

2 Dakikada en fazla 1 veri noktası (şu an için en yüksek çözünürlük) olarak ölçülen Google Cloud ve Anthos metriklerinden ücret alınmaz. İleride, daha yüksek çözünürlüklerde ölçülen metriklerden ücret alınabilir.

Her ürünün maliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için sayfanın şu bölümlerine göz atın:

Kullanımınızı görüntüleme

Mevcut kullanımınızı görüntülemek için Google Cloud Console'un Cloud Faturalandırma Raporları sayfasına gidin

Cloud Billing'e git

Fiyat hesaplayıcı yardımıyla mevcut kullanım verilerinize bağlı olarak faturalarınızı tahmin edebilirsiniz.

Örneğin, her Compute Engine sanal makine örneğinin ayda 10 GiB ücretli günlük ve 20 MiB ücretli metrik oluşturduğu bir yapılandırmayı ele alalım. Fiyat hesaplayıcıyı kullanarak Cloud Monitoring ve Cloud Logging'in tahmini maliyetlerini hesaplayabilirsiniz:

1 sanal makine 10 sanal makine 100 sanal makine 1.000 sanal makine
Aylık metrik maliyeti 0,00 ABD doları 12,90 ABD doları 477,30 ABD doları 5.121,30 ABD doları
Aylık günlük kaydı maliyeti 0,00 ABD doları 25,00 ABD doları 475,00 ABD doları 4.975,00 ABD doları
Toplam Maliyet: 0,00 ABD doları 37,90 ABD doları 952,30 ABD doları 10.096,30 ABD doları

Faturalandırma uyarısı yapılandırma

Faturalandırılabilir veya tahmin edilen ücretlerinizin bütçeyi aştığı durumlarda bildirim almak için Google Cloud Console'un Bütçeler ve uyarılar sayfasını kullanarak uyarı oluşturun:

 1. Google Cloud Console'da oturum açın:
  Cloud Console'da oturum aç
 2. Konsolun Gezinme menüsünü açıp Faturalandırma'yı seçin. Birden fazla Cloud Faturalandırma hesabınız varsa aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Cloud Billing'i mevcut projede yönetmek için Bağlı faturalandırma hesabına git'i seçin.
  • Farklı bir Cloud Faturalandırma hesabı seçmek için Faturalandırma hesaplarını yönet'i tıklayın ve bütçe oluşturmak istediğiniz hesabı seçin.
 3. Faturalandırma gezinme menüsünde Bütçeler ve uyarıları'ı seçin.
 4. Bütçe oluştur'u tıklayın.
 5. Bütçe iletişim kutusunu doldurun. Bu iletişim kutusunda Google Cloud proje ve ürünlerini seçip bu kombinasyon için bütçe oluşturursunuz. Varsayılan olarak bütçenin %50, %90 ve %100'üne ulaştığınızda bildirim alırsınız. Tüm belgeler için Bütçe ve bütçe uyarısı oluşturma sayfasına göz atın.

Cloud Logging

Logging, aylık ücretsiz günlük servis birimini aşan günlük verisi hacmine göre ücretlendirme yapar. Ücretsiz günlükler, günlük servis birimi sınırına dahil edilmez. Bu bölümde aşağıdaki bilgiler paylaşılmaktadır:

 • Ücretli ve ücretsiz günlüklerin tanımı.
 • Günlük depolamayla ilgili ücretlerin olabileceği durumların tanımı.
 • Günlük alımınızı düşürmeyle ilgili bilgiler.
 • Günlük alımınızın belirli bir eşiğe ulaştığı durumlarda size bildirim gönderebilen bir uyarı politikası oluşturmayla ilgili ayarlar.

Mevcut fiyatlandırma bilgileri için Cloud Logging Fiyatlandırması sayfasına göz atın.

Veri tutma süreleri dahil olmak üzere Logging kullanımınızla ilgili sınırları öğrenmek için Kotalar ve sınırlar bölümüne göz atın.

Mevcut kullanımınızı görüntülemek için Google Cloud Console'un Cloud Faturalandırma Raporları veya Logging Kaynak Kullanımı sayfasına gidin:

Logging Kaynak Kullanımı'na git

Mevcut kullanım verilerinize bağlı olarak faturalarınızı tahmin edebilirsiniz.

Ücretsiz günlükler

Aşağıdaki günlükler ücretsiz olup günlük servis birimi sınırına dahil edilmez:

Ücretli günlükler

Ücretsiz günlükler bölümünde listelenen günlükler dışındaki tüm günlükler ücretlidir ve alınan hacme göre fiyatlandırılır. Buna varsayılan yapılandırmanın sağladığı günlüklerin yanı sıra Veri Erişimi denetleme günlükleri de dahildir. Daha fazla bilgi edinmek için Veri Erişimi denetleme günlüklerini yapılandırma bölümünü inceleyin.

Aylık ücretsiz günlük servis birimi miktarından fazla veri alacak projelerin geçerli bir faturalandırma hesabı olması gerekir.

Günlük depolama

Logging, her Google Cloud projesinde depolama için otomatik olarak iki günlük paketi oluşturur: _Required ve _Default. Fiyatlandırma uygulanmaya başladığında, ücretsiz günlükler içeren _Required günlük paketinde saklanan günlükler için faturalandırılmazsınız.

Ayrıca herhangi bir Google Cloud projesinde özel günlük paketleri oluşturabilirsiniz. Özel paketlerinizde veya _Default paketinde özel tutma süreleri yapılandırırsanız günlük verisi tutma sürelerini, varsayılan tutma sürelerini aşacak şekilde uzattığınızda depolama maliyetleri geçerli olabilir.

Günlük alımınızı azaltma

Logging'de iki ücretsiz hizmet sayesinde günlük kullanımınızı azaltabilir ve aksi halde kaybolabilecek günlük girişlerinizi koruyabilirsiniz:

Günlükleri hariç tutma, belirli bir filtreyle eşleşen günlük girişlerini tamamen hariç tutmanızı veya belirli mesajları örneklemenizi sağlar. Böylece Logging Günlük Görüntüleyici'de mesajların yalnızca örneklenmiş kısmı görünür. Hariç tutulan günlük girişleri, servis biriminize dahil edilmez. Hariç tutulan günlük girişlerini, bu girişlere Logging dışında erişimi koruyabilmek için dışa aktarabilirsiniz. Günlükleri nasıl hariç tutacağınızla ilgili talimatlar için Günlükleri Hariç Tutma bölümüne bakın.

Günlükleri dışa aktarma günlük girişlerini, günlük servis birimi seviyenizi aşmanız veya günlük girişlerini hariç tutma için işaretlemeniz nedeniyle silinmelerinden önce Logging'den dışa aktarabilmenizi sağlar. Günlükleri dışa aktarma işlemi için Logging ücreti alınmaz ancak dışa aktarılan günlüklerinizi alan hizmetler, kullanım için sizden ücret alır. Günlükleri dışa aktarmayla ilgili talimatlar için Günlükleri Dışa Aktarma bölümünü inceleyin.

Aylık alınan günlük baytı miktarıyla ilgili uyarılar

Bir ayda aldığınız günlük baytı miktarı Cloud Logging için kullanıcı tarafından tanımlanan sınırınızı aştığında tetiklenen bir uyarı politikası oluşturmak için aşağıdaki ayarları kullanın:

Hedef bölmesi
Alan

Değer
Resource type Global
Metric Monthly log bytes ingested
Filter
Aggregator sum
Period 60 m
Advanced Aggregation Aligner: max
Koşullar bölmesi
Alan

Değer
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold Kabul edilebilir değeri siz belirlersiniz.
For Minimum kabul edilebilir değer 30 dakikadır.

Cloud Monitoring

Monitoring, aylık ücretsiz metrik servis birimini aşan, alınan metrik verisi hacmine ve aylık ücretsiz API servis birimini aşan Cloud Monitoring API okuma çağrılarına göre ücretlendirme yapar. Ücretsiz metrikler ve Cloud Monitoring API yazma çağrıları, servis birimi sınırına dahil edilmez. Bu bölümde aşağıdaki bilgiler paylaşılmaktadır:

 • Ücretli ve ücretsiz metriklerin tanımı
 • Fiyatlandırma örneği

Mevcut fiyatlandırma bilgileri için Cloud Monitoring Fiyatlandırması sayfasına göz atın.

Monitoring kullanımınızla ilgili sınırları öğrenmek için Kotalar ve sınırlar bölümüne göz atın.

Mevcut kullanımınızı görüntülemek için Google Cloud Console'un Cloud Faturalandırma Raporları veya Monitoring Ayarları sayfasına gidin.

Monitoring Ayarları'na git

Mevcut kullanım verilerinize bağlı olarak faturalarınızı tahmin edebilirsiniz.

Ücretsiz metrikler

Google Cloud, Anthos ve Knative'den gelen metrik verileri ücretsizdir. Ücretli olmayan metrikler arasında aşağıdakiler yer alır:

Ücretli metrikler

Ücretsiz metrikler bölümünde listelenen metrikler dışındaki tüm metrik verileri ücretlidir ve alınan hacme göre fiyatlandırılır. Ücretli metrikler arasında şunlar yer alır:

Metrik verileri ücretli olduğunda zaman serinizdeki veri noktalarının sayısı ve türü, kullandığınız hacme dahil edilir. Zaman serinizin bir parçası olan metrik etiketlerinin değerleri, kullandığınız hacme dahil edilmez. Kullanım hacmi skalar veri türü için 8 bayt, dağılım veri türü için 80 bayttır.

Alınan metrik sayısıyla ilgili uyarılar

Aylık alınan metrik sayısına dayalı uyarı oluşturmak mümkün değildir. Yine de Cloud Monitoring maliyetleriniz için uyarı oluşturabilirsiniz. Bilgi edinmek için Faturalandırma uyarısı yapılandırma bölümüne göz atın.

Fiyatlandırma örnekleri

Aşağıdaki örnekler, metrik verilerini toplamak için maliyetlerin nasıl tahmin edileceğini göstermektedir. Bunlar, yeni metrik fiyatlandırmasını göstermek için tasarlanmıştır; kapsamlı tahminler için Fiyat Hesaplayıcı'yı kullanın. Bu aracı kullanmayı tercih ederseniz metrik, günlük kaydı ve iz verilerinizi girmek için Google Cloud'un işlem paketi ürününü seçin.

Temel senaryo şudur: Her ay birkaç metrikten veri yazan; Compute Engine, Google Kubernetes Engine veya App Engine gibi bazı izlenen kaynaklarınız bulunmaktadır.

Senaryolardaki değişkenler şunları içerir:

 • Kaynak sayısı.
 • Metrik sayısı.
 • Metriklerin Google Cloud metrikleri olup olmadığı.
 • Metrik verilerinin yazılma hızı.

Bu bölümdeki örnekler, Temmuz 2020 itibarıyla Monitoring fiyatlandırmasına uygundur.

Ortak noktalar

Aşağıdaki fiyatlandırma örneklerinde, kullanılan her bir metrik veri noktasının double, int64 veya bool türünde olduğu varsayılır. Bunlar, fiyatlandırma amacıyla 8 bayt olarak sayılır. Bir ayda yaklaşık 730 saat (365 gün / 12 ay * 24 saat) veya 43.800 dakika bulunur.

Bir ay boyunca 1 veri noktası/dakika hızındaki bir metrik yazma verisi için:

 • Toplam veri noktası sayısı: 43.800
 • Kullanılan toplam hacim:
  • 350.400 bayt (43.800 veri noktası * 8 bayt)
  • 0,33416748 MiB (350.400 bayt / 1.048.576 bayt/MiB)

Bir ay boyunca 1 veri noktası/saat hızındaki bir metrik yazma verisi için:

 • Toplam veri noktası sayısı: 730
 • Kullanılan toplam hacim:
  • 5.840 bayt (730 veri noktası * 8 bayt)
  • 0,005569458 MiB (5.840 bayt / 1.048.576 bayt/MiB)

Örnekler

1. Senaryo: Her biri 75 metrik yazan 1.000 kaynağınız var. Bunlar, yalnızca Google metrikleridir ve 1 veri noktası/dakika yazma hızına sahiptir.

 • Aylık kullanım: 25.063 MiB: Bir metrik için 0,33416748 MiB x 75.000 (1.000 kaynak, 75 metrik)
 • Aylık yaklaşık maliyet: 0,00 ABD doları (Google Cloud metrikleri ücretsizdir.)
Kullanılan MiB Ücret (ABD doları/MiB) Maliyet (ABD doları)
sınırsız 0,00 0,00 ABD doları
Toplam 25.063 0,00 ABD doları

2. Senaryo: Her biri 75 özel metrik yazan 1.000 kaynağınız var. Bunlar, 1 veri noktası/dakika yazma hızına sahip olan ücretli metriklerdir.

 • Aylık kullanım: 25.063 MiB (yukarıdakiyle aynı)
 • Aylık yaklaşık maliyet: 6.427,55 ABD doları
Kullanılan MiB Ücret (ABD doları/MiB) Maliyet (ABD doları)
150 0,00 0,00 ABD doları
24.913 0,258 6.427,55 ABD doları
Toplam 25.063 6.427,55 ABD doları

3. Senaryo: Her biri 75 özel metrik yazan 1.000 kaynağınız var. Bunlar, 1 veri noktası/saat yazma hızına sahip olan ücretli metriklerdir.

 • Aylık kullanım: 418 MiB = Bir metrik için 0,005569458 MiB x 75.000
 • Aylık yaklaşık maliyet: 69,14 ABD doları
Kullanılan MiB Ücret (ABD doları/MiB) Maliyet (ABD doları)
150 0,00 0,00 ABD doları
267 0,258 69,14 ABD doları
Toplam 417 69,14 ABD doları

4. Senaryo: 500.000 metrik yazan 1 kaynağınız var. Bunlar, her biri 1 veri noktası/dakika yazma hızına sahip olan ücretli metriklerdir.

 • Aylık kullanım: 167.084 MiB: Bir metrik için 0,33416748 MiB * 500.000
 • Aylık yaklaşık maliyet: 35.890,98 ABD doları
Kullanılan MiB Ücret (ABD doları/MiB) Maliyet (ABD doları)
150 0,00 0,00 ABD doları
99.850 0,258 25.761,30 ABD doları
67.084 0,151 10.129,68 ABD doları
Toplam 167.084 35.890,98 ABD doları

Error Reporting

Mevcut fiyatlandırma bilgileri içinError Reporting Fiyatlandırması sayfasına göz atın.

Error Reporting kullanımınızla ilgili sınırları öğrenmek için Kotalar ve sınırlar bölümüne göz atın.

Cloud Debugger

Mevcut fiyatlandırma bilgileri için Cloud Debugger Fiyatlandırması sayfasına göz atın.

Cloud Profiler

Mevcut fiyatlandırma bilgileri için Cloud Profiler Fiyatlandırması sayfasına göz atın.

Profiler kullanımınızla ilgili sınırları öğrenmek için Kotalar ve sınırlar bölümüne göz atın.

Cloud Trace

Trace ücretleri, kullanılıp taranan iz aralıklarının sayısına bağlıdır. Gecikme verileri, Trace'e gönderildiğinde aralıklardan oluşan izler halinde paketlenir. Aralıklar da Cloud Trace arka ucu tarafından alınır. İz verilerini görüntülediğinizde depolanan aralıklar Cloud Trace tarafından taranır. Bu bölümde aşağıdaki bilgiler paylaşılmaktadır:

 • Ücretli ve ücretsiz iz aralıklarının tanımı
 • Fiyatlandırma örneği
 • İz aralığı alımınızı düşürmeyle ilgili bilgiler.
 • İz aralığı alımınızın belirli bir eşiğe ulaştığı durumlarda size bildirim gönderebilen bir uyarı politikası oluşturmayla ilgili ayarlar.

Mevcut fiyatlandırma bilgileri için Cloud Trace Fiyatlandırması sayfasına göz atın.

Trace kullanımınızla ilgili sınırları öğrenmek için Kotalar ve sınırlar bölümüne göz atın.

Mevcut kullanımınızı görüntülemek için Google Cloud Console'un Cloud Faturalandırma Raporları veya Trace Genel Bakış sayfasına gidin:

Trace Genel Bakış'a git

Mevcut kullanım verilerinize bağlı olarak faturalarınızı tahmin edebilirsiniz.

Ücretsiz iz aralıkları

Cloud Trace fiyatlandırması, App Engine Standart tarafından otomatik olarak oluşturulan Trace aralıkları için geçerli değildir: Bu izlerin alınması ücretsizdir.

Ücretli iz aralıkları

Ücretsiz izler bölümünde listelenen aralıklar dışındaki iz aralıklarının alınması ücretlidir ve alınan hacme göre fiyatlandırılır. Buna App Engine Standart uygulamanıza eklediğiniz araçlar tarafından oluşturulan aralıklar da dahildir.

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek, Temmuz 2020 itibarıyla Trace fiyatlandırmasına uygundur.

 • Ayda 2 milyon aralık kullanırsanız maliyetiniz 0 ABD dolarıdır. (Bir ay içinde kullanılan ilk 2,5 milyon aralığınız ücretsizdir.)
 • Ayda 14 milyon aralık kullanırsanız maliyetiniz 2,30 ABD dolarıdır. (Bir ay içindeki ilk 2,5 milyon aralığınız ücretsizdir. Kalan aralıkların maliyeti şöyle hesaplanır: 11,5 milyon aralık x 0,20 ABD doları/bir milyon aralık = 2,30 ABD doları.)
 • Ayda 1 milyar aralık kullanırsanız maliyetiniz 199 ABD dolarıdır. (Bir ay içindeki ilk 2,5 milyon aralığınız ücretsizdir. Kalan aralıkların maliyeti şöyle hesaplanır: 997,5 milyon aralık x 0,20 ABD doları/bir milyon aralık = 199,50 ABD doları.)

İz kullanımınızı azaltma

İz aralığı kullanım hacmini kontrol etmek amacıyla, iz örnekleme hızınızı yöneterek maliyet toleransınızla performans analizi için ihtiyaç duyduğunuz iz sayısını dengeleyebilirsiniz.

Yüksek trafik alan sistemlerde çoğu müşteri 1/1.000 işlem ve hatta 1/10.000 işlem hızında örnekleme yapabilir ve hâlâ performans analizi için yeterli bilgiye sahip olabilir.

Örnekleme hızı, Cloud Trace istemci kitaplıkları ile yapılandırılır.

Aylık alınan aralık sayısıyla ilgili uyarılar

Bir ayda aldığınız Cloud Trace aralığı miktarı, kullanıcı tarafından tanımlanan sınırı aştığında tetiklenen bir uyarı politikası oluşturmak için aşağıdaki ayarları kullanın:

Hedef bölmesi
Alan

Değer
Resource type global
Metric Monthly trace spans ingested
Filter
Aggregator sum
Period 60 m
Advanced Aggregation Aligner: max
Koşullar bölmesi
Alan

Değer
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold Kabul edilebilir değeri siz belirlersiniz.
For Minimum kabul edilebilir değer 30 dakikadır.

Sık sorulan sorular

Ne kadar ödeme yapmam gerekiyor?

Kullanım maliyetlerinizi hesaplamak için Faturalarınızı hesaplama bölümünü inceleyin.

Faturalandırma sorularıyla ilgili yardım almak için Faturalandırma soruları bölümüne bakın.

Kullanımımın ayrıntılarını nasıl anlarım?

Metrik Gezgini'ni kullanarak günlüklerinizin ve metriklerinizin hacmini ayrıntılı bir şekilde inceleyip anlamanızı sağlayan birkaç metrik vardır. Ayrıntılar için Metrik Gezgini'nde ayrıntılı kullanımı görüntüleme bölümüne bakın.

Günlük kullanımınıza dair daha da ayrıntılı bir analiz almak istiyorsanız günlük hacminizi, Datalab'de günlük tabanlı metrikleri kullanarak analiz edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu Google Cloud blog yayınını okuyun.

Çalışma Alanları faturalandırmayı nasıl etkiler?

Çalışma Alanları faturalandırmayı çoğunlukla etkilemez. Günlük ve metrikler, ilişkili bir Çalışma Alanı olup olmamasına bakılmaksızın verileri alan Google Cloud projesinde ücretlendirilir.

AWS hesaplarını izlerken AWS hesabı için bir AWS bağlayıcı projesi almak amacıyla Çalışma Alanı kullanmanız gerekir. Bağlayıcı proje, günlükleri ve izleme verilerini AWS hesabı için saklar.

Ücretsiz servis birimlerini aşarsam ne olur?

Ücretsiz servis birimlerinizi aşan tüm kullanımlar için otomatik olarak faturalandırılırsınız. Hiçbir günlüğü veya metriği kaybetmezsiniz. Olası maliyetlerinizi daha iyi anlamak için Faturalarınızı hesaplama bölümünü inceleyin.

Kullanımınızı izleyen ve faturalandırma eşiğine yaklaştığınızda sizi bilgilendiren bir uyarı politikası oluşturabilirsiniz.

Projelerimde kullanmadığım çok sayıda Google Cloud günlüğü var. Bu günlüklerin maliyetleri hakkında endişeliyim. Bunu nasıl önleyebilirim?

Logging'e hangi günlüklerin girildiğini denetlemek için günlükleri hariç tutabilirsiniz. Ayrıntılar için Günlük kullanımınızı azaltma bölümüne bakın.

Günlükler hariç tutulduğunda projeme günlük gönderen hizmetlerde hata meydana gelir mi?

Hayır. Günlük girişleri gönderen hizmetler, günlüklerin Logging'e girilip girilmediğini belirleyemez.

Sanal Özel Bulut akış günlükleri için iki kez mi ücret alınacak?

VPC akış günlüklerinizi Logging'e gönderirseniz VPC akış günlükleri oluşturma ücretleri alınmaz ve yalnızca Logging ücretleri alınır. Ancak VPC akış günlüklerinizi gönderip daha sonra Logging'den hariç tutarsanız VPC akış günlükleri ücretleri alınır. Daha fazla bilgi için Ağ İletişimi için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı inceleyin.