Fiyatlandırma

Stackdriver fiyatlandırması, kullanımınızı ve harcamanızı denetleyebilmenizi sağlar. Yalnızca kullandığınız kadar ödeme yaparsınız.

Ücretsiz kullanım hakkı sunan servis birimleri, ön ödeme veya taahhüt olmadan kullanmaya başlayabilmenizi sağlar.

Stackdriver fiyatlandırmasına genel bakış

Ücretsiz Stackdriver ürünleri

Aşağıdaki Stackdriver ürünlerinin kullanımı şu anda ücretsizdir (ücrete tabi değildir):

Ücretli Stackdriver ürünleri

Aşağıdaki Stackdriver ürünlerinin kullanımı ücretli olduğundan sizden ücret alınabilir:

Bu tabloda, fiyatlandırma ayrıntılarının bir özeti verilmektedir (bu sayfada yer alan Fiyatlandırma notları'nı da okuyun):

Özellik Fiyat1 Aylık ücretsiz servis birimi Geçerlilik tarihi
Logging3 0,50 ABD doları/GiB Proje başına ilk 50 GiB 1 Temmuz 2018
Monitoring verileri4 0,2580 ABD doları/MiB: 150–100.000 MiB
0,1510 ABD doları/MiB: 100.000–250.000 MiB0,0610 ABD doları/MiB: 250.000 MiB üzeri
Ücretli metrikler için
faturalandırma hesabı başına ilk 150 MiB.
1 Temmuz 2018
Monitoring API çağrıları4 0,01 ABD doları/1.000 API çağrısı İlk 1 milyon API çağrısı 1 Temmuz 2018
Trace kullanımı5 0,20 ABD doları/milyon aralık İlk 2,5 milyon aralık 1 Kasım 2018
Taranan Trace aralıkları5 0,02 ABD doları/milyon aralık İlk 25 milyon aralık Duyurulacaktır

Stackdriver ürünlerinin özellikleri ve fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılar için şu bölümleri inceleyin:

Maliyetlerinizi kontrol etme

Logging, Monitoring ve Trace konsollarının yanı sıra Cloud Faturalandırma Raporları sayfası da mevcut kullanım verilerinizi gösterir. Mevcut kullanım verilerinize bağlı olarak faturalarınızı tahmin edebilirsiniz.

Faturalandırmayla ilgili sorularınız varsa Faturalandırma soruları bölümüne bakın.

Stackdriver kullanımınızı takip eden ve faturalandırma eşiğine yaklaştığınızda sizi uyaran bir uyarı politikası oluşturabilirsiniz. Stackdriver Logging kullanımınız bir eşiği aşarsa tetiklenen bir uyarı politikası oluşturmak için bir sonraki bölümde listelenen ayarları kullanın. Aşağıdaki bölümde iz-aralık kullanımınızı izleyen bir uyarı politikasına yönelik ayarlar bulunmaktadır.

Stackdriver Logging'de uyarıların aylık günlük baytı kullanımı

Aylık günlük baytı kullanımınız Stackdriver Logging için kullanıcı tarafından tanımlanan sınırınızı aştığında tetiklenen bir uyarı politikası oluşturmak için aşağıdaki ayarları kullanın:

Hedef bölmesi
Alan

Değer
Resource type Global
Metric Monthly log bytes ingested
Filter
Aggregator sum
Advanced Aggregation Aligner: max
Alignment Period: 60m
Koşullar bölmesi
Alan

Değer
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold Kabul edilebilir değeri siz belirlersiniz.
For Minimum kabul edilebilir değer 30 dakikadır.

Trace'de uyarıların aylık aralık kullanımı

Aylık Stackdriver Trace aralığı kullanımınız kullanıcı tarafından tanımlanan sınırı aştığında tetiklenen bir uyarı politikası oluşturmak için aşağıdaki ayarları kullanın:

Hedef bölmesi
Alan

Değer
Resource type global
Metric Monthly trace spans ingested
Filter
Aggregator sum
Advanced Aggregation Aligner: max
Alignment Period: 60m
Koşullar bölmesi
Alan

Değer
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold Kabul edilebilir değeri siz belirlersiniz.
For Minimum kabul edilebilir değer 30 dakikadır.

Logging ayrıntıları

Logging, fiyatlandırma amacıyla Logging veya diğer Google Cloud hizmetleri tarafından yüklenen ve işlenen günlük verilerinin miktarını ölçer. Bu fiyatlandırma, ücrete tabi olmayan günlükler dışındaki tüm günlük verileri için geçerlidir.

Özellik Fiyat 1, 3 Aylık ücretsiz servis birimi
Logging 0,50 ABD doları/GiB Proje başına ilk 50 GiB

Bir proje, aylık ücretsiz günlük kaydı servis birimi sınırı olan 50 GiB'ı aşabilmek için geçerli bir faturalandırma hesabına sahip olmalıdır. Logging kullanımınız için ayrıca belirli sınırlar uygulanır. Veri saklama süreleri dahil olmak üzere, daha fazla bilgi için Kotalar ve Sınırlar bölümüne bakın.

Ücrete tabi olmayan günlükler

Logging, aylık ücretsiz günlük servis birimini aşan günlük verisi hacmine göre ücretlendirme yapar. Logging tarafından alınan tüm günlükler, aşağıdakiler hariç olacak şekilde günlük servis birimi sınırına dahil edilir:

Günlük kullanımınızı azaltma

Logging'de iki ücretsiz hizmet sayesinde günlük kullanımınızı azaltabilir ve aksi halde kaybolabilecek günlük girişlerinizi koruyabilirsiniz:

Günlükleri hariç tutma, belirli bir filtreyle eşleşen günlük girişlerini tamamen hariç tutmanızı veya belirli mesajları örneklemenizi sağlar. Böylece Logging Günlük Görüntüleyici'de mesajların yalnızca örneklenmiş kısmı görünür. Hariç tutulan günlük girişleri, servis biriminize dahil edilmez. Hariç tutulan günlük girişlerini, bu girişlere Logging dışında erişimi koruyabilmek için dışa aktarabilirsiniz. Günlükleri nasıl hariç tutacağınızla ilgili talimatlar için Günlükleri Hariç Tutma bölümüne bakın.

Günlükleri dışa aktarma günlük girişlerini, günlük servis birimi seviyenizi aşmanız veya günlük girişlerini hariç tutma için işaretlemeniz nedeniyle silinmelerinden önce Logging'den dışa aktarabilmenizi sağlar. Günlükleri dışa aktarma için herhangi bir Stackdriver ücreti yoktur ancak dışa aktarılan günlüklerinizi alan hizmetler kullanım için sizden ücret alır. Günlükleri dışa aktarmayla ilgili talimatlar için Günlükleri Dışa Aktarma bölümünü inceleyin.

Ayrıca tüm günlük kullanımlarını anında devre dışı bırakabilirsiniz. Talimatlar için Tüm günlük kullanımlarını durdurma bölümüne bakın.

Monitoring ayrıntıları

Google Cloud, Anthos ve Knative'den gelen metrik verileri ücretsizdir. Ücretli olmayan metrikler arasında aşağıdakiler yer alır:

Diğer tüm metrik verileri ücretlidir ve kullanılan hacme göre fiyatlandırılır. Ücretli metrikler arasında aşağıdakiler yer alır:

Metrik verileri ücretli olduğunda zaman serinizdeki veri noktalarının sayısı ve türü, kullandığınız hacme dahil edilir. Zaman serinizin bir parçası olan metrik etiketlerinin değerleri, kullandığınız hacme dahil edilmez. Kullanım hacmi skalar veri türü için 8 bayt, dağılım veri türü için 80 bayttır.

Zaman serisi verilerini yazmaya yönelik API çağrıları ücretsizdir; zaman serisi verilerini sorgulamaya yönelik API çağrıları, ücretsiz servis birimi sınırı aşıldıktan sonra nominal bir fiyat üzerinden ücretlendirilir.

Çalışma denetimi metrik verilerini, gelişmiş uyarıları ve bildirimleri kapsayan çalışma denetimleri ücretsizdir ve herkesin kullanımına açıktır.

Aşağıdaki tabloda Stackdriver Monitoring fiyat bilgileri özetlenmiştir.

Özellik Fiyat 1, 4 Aylık ücretsiz servis birimi
Ücretsiz metrikler2 Ücretsiz Sınırsız
Ücretli metrikler 0,2580 ABD doları/MiB: 150–100.000 MiB
0,1510 ABD doları/MiB: 100.000–250.000 MiB0,0610 ABD doları/MiB: > 250.000 MiB
Faturalandırma hesabı başına ilk 150 MiB
API kullanımı (okuma) 0,01 ABD doları/1.000 API çağrısı İlk 1 milyon API çağrısı
API kullanımı (yazma) Ücretsiz Sınırsız

Monitoring kullanımınız için ayrıca belirli sınırlar uygulanır. Veri saklama süreleri dahil daha fazla bilgi için Kotalar ve Sınırlar bölümüne bakın.

Fiyatlandırma örnekleri

Aşağıdaki örnekler, metrik verilerini toplamak için maliyetlerin nasıl tahmin edileceğini göstermektedir. Bunlar, yeni metrik fiyatlandırmasını göstermek için tasarlanmıştır; kapsamlı tahminler için Fiyat Hesaplayıcıyı kullanın.

Temel senaryo şudur: Her ay birkaç metrikten veri yazan; Compute Engine, Google Kubernetes Engine veya App Engine gibi bazı izlenen kaynaklarınız bulunmaktadır.

Senaryolardaki değişkenler şunları içerir:

 • Kaynak sayısı.
 • Metrik sayısı.
 • Metriklerin Google Cloud metrikleri olup olmadığı.
 • Metrik verilerinin yazılma hızı.

Ortak noktalar

Aşağıdaki fiyatlandırma örneklerinde, kullanılan her bir metrik veri noktasının double, int64 veya bool türünde olduğu varsayılır. Bunlar, fiyatlandırma amacıyla 8 bayt olarak sayılır.

Bir ayda yaklaşık 730 saat (365 gün / 12 ay * 24 saat) veya 43.800 dakika bulunur.

Bir ay boyunca 1 veri noktası/dakika hızındaki bir metrik yazma verisi için:

 • Toplam veri noktası sayısı: 43.800
 • Kullanılan toplam hacim:
  • 350.400 bayt (43.800 veri noktası * 8 bayt)
  • 0,33416748 MiB (350.400 bayt / 1.048.576 bayt/MiB)

Bir ay boyunca 1 veri noktası/saat hızındaki bir metrik yazma verisi için:

 • Toplam veri noktası sayısı: 730
 • Kullanılan toplam hacim:
  • 5.840 bayt (730 veri noktası * 8 bayt)
  • 0,005569458 MiB (5.840 bayt / 1.048.576 bayt/MiB)

Metrikler aşağıdakilere göre faturalandırılır:

Özellik Ücret (ABD Doları/MiB) Aylık ücretsiz servis birimi
Tüm Google Cloud metrikleri
Tüm Anthos metrikleri
Ücretsiz Sınırsız
Google Cloud dışı ve Anthos dışı metrikler 0,2580 ABD doları/MiB: 150–100.000 MiB
0,1510 ABD doları/MiB: 100.000–250.000 MiB0,0610 ABD doları/MiB: > 250.000 MiB
İlk 150 MiB

Ücretli metriklerin fiyatlandırmasında bir başka yöntem, maliyetlerin ay başına nasıl hesaplandığını anlamakta faydalı olan, kullanıma göre birikimli yöntemdir:

Kullanılan MiB Ücret (ABD Doları/MiB)
İlk 150 0,00
Sonraki 99.850 0,258
Sonraki 150.000 0,151
Bu değerden sonra 250.000 0,061

Örnekler

1. Senaryo: Her biri 75 metrik yazan 1.000 kaynağınız var. Bunlar, yalnızca Google metrikleridir ve 1 veri noktası/dakika yazma hızına sahiptir.

 • Aylık kullanım: 25.063 MiB: Bir metrik için 0,33416748 MiB x 75.000 (1.000 kaynak, 75 metrik)
 • Aylık yaklaşık maliyet: 0,00 ABD doları (Ücretsiz Google Cloud metrikleri dahildir)
Kullanılan MiB Ücret (ABD Doları/MiB) Maliyet (ABD doları)
sınırsız 0,00 0,00 ABD doları
Toplam 25.063 0,00 ABD doları

2. Senaryo: Her biri 75 metrik yazan 1.000 kaynağınız var. Bunlar ücretli metriklerdir. Yani Google Cloud ve Anthos metrikleri değildir ve 1 veri noktası/dakika hızında yazılırlar.

 • Aylık kullanım: 25.063 MiB (yukarıdakiyle aynı)
 • Aylık yaklaşık maliyet: 6.427,55 ABD doları
Kullanılan MiB Ücret (ABD Doları/MiB) Maliyet (ABD doları)
150 0,00 0,00 ABD doları
24.913 0,258 6.427,55 ABD doları
Toplam 25.063 6.427,55 ABD doları

3. Senaryo: Her biri 75 metrik yazan 1.000 kaynağınız var. Bunlar ücretli metriklerdir. Yani Google Cloud ve Anthos metrikleri değildir ve 1 veri noktası/saat hızında yazılırlar.

 • Aylık kullanım: 418 MiB = Bir metrik için 0,005569458 MiB x 75.000
 • Aylık yaklaşık maliyet: 69,14 ABD doları
Kullanılan MiB Ücret (ABD Doları/MiB) Maliyet (ABD doları)
150 0,00 0,00 ABD doları
267 0,258 69,14 ABD doları
Toplam 417 69,14 ABD doları

4. Senaryo: 500.000 metrik yazan 1 kaynağınız var. Bunlar ücretli metriklerdir. Yani Google Cloud ve Anthos metrikleri değildir ve her biri 1 veri noktası/dakika hızında yazılır.

 • Aylık kullanım: 167.084 MiB: Bir metrik için 0,33416748 MiB x 500.000
 • Aylık yaklaşık maliyet: 35.890,98 ABD doları
Kullanılan MiB Ücret (ABD Doları/MiB) Maliyet (ABD doları)
150 0,00 0,00 ABD doları
99.850 0,258 25.761,30 ABD doları
67.084 0,151 10.129,68 ABD doları
Toplam 167.084 35.890,98 ABD doları

Trace ayrıntıları

Trace ücretleri, kullanılıp taranan iz aralıklarının sayısına bağlıdır. Gecikme verileri Trace'e gönderildiğinde aralıklardan oluşan izler halinde paketlenirler. Aralıklar da Stackdriver Trace arka ucu tarafından kullanılır. İz verilerini görüntülediğinizde saklanan aralıklar Stackdriver Trace tarafından taranır.

Özellik Fiyat5 Aylık ücretsiz servis birimi Geçerlilik tarihi
Trace kullanımı 0,20 ABD doları/milyon aralık İlk 2,5 milyon aralık 1 Kasım 2018
Taranan Trace aralıkları 0,02 ABD doları/milyon aralık İlk 25 milyon aralık Duyurulacaktır

Trace verilerinin kullanımı ve saklanması için belirli sınırlar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi için Kotalar ve sınırlar bölümüne bakın.

Fiyatlandırma örnekleri

 • Ayda 2 milyon aralık kullanırsanız maliyetiniz 0 ABD dolarıdır. (Bir ay içinde kullanılan ilk 2,5 milyon aralığınız ücretsizdir.)
 • Ayda 14 milyon aralık kullanırsanız maliyetiniz 2,30 ABD dolarıdır. (Bir ay içindeki ilk 2,5 milyon aralığınız ücretsizdir. Kalan aralıkların maliyeti şöyle hesaplanır: 11,5 milyon aralık x 0,20 ABD doları/bir milyon aralık = 2,30 ABD doları.)
 • Ayda 1 milyar aralık kullanırsanız maliyetiniz 199 ABD dolarıdır. (Bir ay içindeki ilk 2,5 milyon aralığınız ücretsizdir. Kalan aralıkların maliyeti şöyle hesaplanır: 997,5 milyon aralık x 0,20 ABD doları/bir milyon aralık = 199 ABD doları.)

İz kullanımınızı izleme

Geçerli ayda ve bir önceki ay kullanılan toplam İz aralığını görüntülemek için Trace'e genel bakış sayfasını inceleyin. Daha fazla bilgi için faturalandırma verilerinizi görüntüleme bölümüne bakın.

Kullanılan İz aralığı sayısını süre işlevi olarak görüntülemek üzere ayrıntılar için Metrik Gezgini'nde ayrıntılı Stackdriver kullanımını görüntüleme bölümüne bakın.

Dilerseniz Monthly trace spans ingested metriği üzerinde bir uyarı politikası da oluşturabilirsiniz.

İz kullanımınızı azaltın

İz aralığı kullanım hacmini kontrol etmek amacıyla, iz örnekleme hızınızı yöneterek maliyet toleransınızla performans analizi için ihtiyaç duyduğunuz iz sayısını dengeleyebilirsiniz.

Yüksek trafik alan sistemlerde çoğu müşteri 1/1.000 işlem ve hatta 1/10.000 işlem hızında örnekleme yapabilir ve hâlâ performans analizi için yeterli bilgiye sahip olabilir.

Örnekleme hızı, Stackdriver Trace istemci kitaplıkları ile yapılandırılır.

Sık sorulan sorular

Stackdriver kullanımı için ne kadar ödemem gerekiyor?

Stackdriver maliyetlerinizi hesaplamak için Faturalarınızı hesaplama bölümünü inceleyin.

Faturalandırma sorularıyla ilgili yardım almak için Faturalandırma soruları bölümüne bakın.

Kullanımımın ayrıntılarını nasıl anlarım?

Metrik Gezgini'ni kullanarak günlüklerinizin ve metriklerinizin hacmini ayrıntılı bir şekilde inceleyip anlamanızı sağlayan birkaç metrik vardır. Ayrıntılar için Metrik Gezgini'nde ayrıntılı Stackdriver kullanımını görüntüleme bölümüne bakın.

Günlük kullanımınıza dair daha da ayrıntılı bir analiz almak istiyorsanız günlük hacminizi, Datalab'de günlük tabanlı metrikleri kullanarak analiz edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu Google Cloud blog yayınını okuyun.

Çalışma Alanları faturalandırmayı nasıl etkiler?

Çalışma Alanları faturalandırmayı çoğunlukla etkilemez. Günlük ve metrikler, ilişkili bir Çalışma Alanı olup olmamasına bakılmaksızın verileri alan Google Cloud projesinde ücretlendirilir.

AWS hesaplarını izlerken AWS hesabı için bir AWS bağlayıcı projesi almak amacıyla Çalışma Alanı kullanmanız gerekir. Bağlayıcı proje, günlükleri ve izleme verilerini AWS hesabı için saklar.

Ücretsiz servis birimlerini aşarsam ne olur?

Stackdriver projeleri, ücretsiz servis birimlerinizi aşan tüm kullanımlar için otomatik olarak faturalandırılır. Herhangi bir günlüğü veya metriği kaybetmezsiniz. Olası maliyetlerinizi daha iyi anlamak için Faturalarınızı hesaplama bölümünü inceleyin.

Stackdriver kullanımını takip eden ve faturalandırma eşiğine yaklaştığınızda sizi bilgilendiren bir uyarı politikası oluşturabilirsiniz.

Projelerimde kullanmadığım çok sayıda Google Cloud günlüğü var. Bu günlüklerin maliyetleri hakkında endişeliyim. Bunu nasıl önleyebilirim?

Logging'e hangi günlüklerin girildiğini denetlemek için günlükleri hariç tutabilirsiniz. Ayrıntılar için Günlük kullanımınızı azaltma bölümüne bakın.

Günlükler hariç tutulduğunda projeme günlük gönderen hizmetlerde hata meydana gelir mi?

Hayır. Günlük girişleri gönderen hizmetler, günlüklerin Logging'e girilip girilmediğini belirleyemez.

Sanal Özel Bulut akış günlükleri için benden iki kez mi ücret alınacak?

VPC akış günlüklerinizi Logging'e gönderirseniz VPC akış günlükleri oluşturma ücretleri alınmaz ve yalnızca Logging ücretleri alınır. Ancak VPC akış günlüklerinizi gönderip daha sonra Logging'den hariç tutarsanız VPC akış günlükleri ücretleri alınır. Daha fazla bilgi için Ağ İletişimi için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı inceleyin.

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

1 Fiyatlandırma söz konusu olduğunda MB ve GB gibi tüm birimler ikili ölçümleri temsil eder. Örneğin 1 MB, 220 bayttır. 1 GB, 230 bayttır. Bu ikili birimler, sırasıyla mebibayt (MiB) ve gibibayt (GiB) olarak da bilinir. MB ile MiB ve GB ile GiB birimlerinin birbirlerinin yerine kullanıldığını unutmayın.

2 Dakikada en fazla 1 veri noktası (şu an için en yüksek çözünürlük) olarak ölçülen Google Cloud ve Anthos metriklerinden ücret alınmaz. İleride, daha yüksek çözünürlüklerde ölçülen metriklerden ücret alınabilir.

3 Stackdriver Logging'de servis birimleri ve tüketim Google Cloud projesi başına hesaplanır. Bir proje, aylık ücretsiz günlük kaydı servis birimi sınırı olan 50 GiB'ı aşabilmek için geçerli bir faturalandırma hesabına sahip olmalıdır.

4 Stackdriver Monitoring'de servis birimleri ve tüketim faturalandırma hesabı başına hesaplanır. Faturalandırma hesabı herhangi bir sayıda Google Cloud projesi içerebilir.

5 Stackdriver Trace'te servis birimleri ve tüketim faturalandırma hesabı başına hesaplanır. Faturalandırma hesabı herhangi bir sayıda Google Cloud projesi içerebilir. Stackdriver Trace aralığı fiyatlandırması, App Engine Standart tarafından oluşturulan aralıklar için geçerli değildir. Bu aralıklar ücretsizdir. App Engine Standart uygulamanıza eklediğiniz araçlarla oluşturulan Trace aralıkları, kullanım ücretine tabidir.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Stackdriver Documentation