Cloud Storage fiyatlandırması

Bu belgede Cloud Storage için belirlenen fiyatlar açıklanmaktadır. Kişisel dosyalarınız üzerinde basit online depolama seçeneği sunan Google Drive için Google Drive fiyatlandırmasını inceleyin.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Paketler ve nesneler gibi temel Cloud Storage kavramlarını öğrenmek için Anahtar Terimler sayfasına göz atın.

Fiyatlandırmaya genel bakış

Cloud Storage fiyatları, aşağıdaki bileşenlere göre belirlenir:

 • Veri depolama: Paketlerinizde depolanan veri miktarıdır. Depolama ücretleri, verilerinizin depolama sınıfına ve paketlerinizin konuma göre değişiklik gösterir.
 • Ağ kullanımı: Paketlerinizden okunan veya paketleriniz arasında taşınan veri miktarıdır.
 • İşlem kullanımı: Cloud Storage'da yaptığınız işlemlerdir (ör. paketlerinizdeki nesneleri listeleme).
 • Veri alma ve erken silme ücretleri: Nearline Storage, Coldline Storage ve Archive Storage sınıflarında depolanan veriler için geçerlidir.

Örneğin, belirli bir ayda my-bucket için depolama alanı kullanımınızın aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

Fiyatlandırma Kategorisi Kullanım Şekli Tutar
Veri depolama Bir bölgede Standard Storage 50 GB (ay boyunca paketinizdeki ortalama veri miktarı)
Amerika ve EMEA'ya çıkış 1 GB
İşlemler A Sınıfı işlemler (nesne ekleme, paket ve nesne listeleri) 10.000 işlem
İşlemler B Sınıfı işlemler (nesne alımı, paket ve nesne meta verilerini alma) 50.000 işlem

my-bucket için aylık faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Fiyatlandırma Kategorisi Hesaplama Maliyet
Veri Depolama 50 GB Standard Storage * GB başına 0,020 ABD doları 1,00 ABD doları
1 GB çıkış * GB başına 0,12 ABD doları 0,12 ABD doları
İşlemler 10.000 A Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,05 ABD doları 0,05 ABD doları
İşlemler 50.000 B Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,004 ABD doları 0,02 ABD doları
Toplam 1,19 ABD doları

Fiyat tabloları

Aşağıdaki fiyatlandırma tabloları, Cloud Storage'ı kullanırken hangi ücretlerin uygulandığını göstermektedir.

Kullanım ve masrafların bir örneğini görmek için Ayrıntılı Fiyatlandırma Örneğini inceleyin. Google Cloud fiyat hesaplayıcı için Hesaplayıcı sayfasını inceleyin.

Veri depolama

Konum başına aktif olmayan veri maliyetleri:

Cloud Storage paketlerinizden nesne verileri ve nesne meta verileri okunduğunda ağ kullanım ücretleri uygulanır. Farklı ağ kullanımı türleri mevcuttur:

Google Cloud içindeki ağ çıkışı

Google Cloud içindeki ağ çıkışı, verileri Cloud Storage paketinden başka bir pakete taşıdığınızda veya kopyaladığınızda ya da başka bir Google Cloud hizmeti Cloud Storage paketinizdeki verilere eriştiğinde geçerli olur.

Durum Örnekler Ücret
Veriler aynı konum içinde taşınır.
 • US-EAST1 - US-EAST1
 • EU - EU
Ücretsiz
Veriler, bir bölgedeki Cloud Storage paketinden çoklu bölgede bulunan başka bir Google Cloud hizmetine taşınır ve her iki konum aynı kıta üzerindedir.
 • US BigQuery veri kümesi oluşturmak için bir US-EAST1 paketinde veri okumak.
Ücretsiz
Veriler, bir çoklu bölgedeki Cloud Storage paketinden bir bölgede bulunan başka bir Google Cloud hizmetine taşınır ve her iki konum aynı kıta üzerindedir.
 • EU-WEST1 GKE örneğine sahip EU paketindeki verilere erişmek.
Ücretsiz
Veriler, aynı kıta üzerindeki farklı konumlar arasında taşınır (Yukarıdaki ücretsiz durumlardan hiçbirinin geçerli olmadığı varsayılır)
 • US-EAST1 - NORTHAMERICA-NORTHEAST1
 • US-EAST1 - US
 • US - US-CENTRAL1
0,01 ABD doları/GB
Veriler, farklı kıtalar arasında taşınır ve her iki kıta da Avustralya değildir.
 • US - ASIA
 • EU-WEST1 - SOUTHAMERICA-EAST1
Genel ağ kullanımı tablosunun "Dünya Çapındaki Hedeflere Çıkış" sütununa göz atın.
Veriler, farklı kıtalar arasında taşınır ve kıtalardan biri Avustralya'dır.
 • US - AUSTRALIA-SOUTHEAST1
 • AUSTRALIA-SOUTHEAST1 - EU-WEST1
Genel ağ kullanımı tablosunun "Avustralya'daki Hedeflere Çıkış" sütununa göz atın.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Özel ağ hizmetleri

Belirli Google Cloud ağ ürünlerini kullanmayı seçtiyseniz çıkış fiyatlandırması fiyat tablolarına göre belirlenir:

Genel ağ kullanımı

Genel ağ kullanımı, Cloud Storage paketinizden okunan ve yukarıdaki kategorilerden veya Daima Ücretsiz kullanım sınırlarından birine girmeyen tüm veriler için geçerlidir.

Aylık Kullanım Dünya Çapındaki Hedeflere Çıkış (Asya ve Avustralya hariç)
(GB başına)
Asya'daki Hedeflere Çıkış (Çin hariç ancak Hong Kong dahil)
(GB başına)
Çin'deki Hedeflere Çıkış (Hong Kong hariç)
(GB başına)
Avustralya'daki Hedeflere Çıkış
(GB başına)
Giriş
0-1 TB 0,12 ABD doları 0,12 ABD doları 0,23 ABD doları 0,19 ABD doları Ücretsiz
1-10 TB 0,11 ABD Doları 0,11 ABD Doları 0,22 ABD doları 0,18 ABD doları Ücretsiz
10 TB ve üzeri 0,08 ABD doları 0,08 ABD doları 0,20 ABD doları 0,15 ABD doları Ücretsiz

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Mevcut kullanım bilgilerinizi projenizin fatura ayrıntılarından öğrenebilirsiniz.

İşlemler

Cloud Storage'da gerçekleştirilen işlemler için işlem ücretleri uygulanır. Cloud Storage'daki paketler ve nesneler üzerinde değişiklikler yapma veya bunlarla ilgili bilgi sağlama eylemleri, işlem olarak adlandırılır.

İşlemler, A Sınıfı, B Sınıfı ve ücretsiz olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. 10.000 işlem başına faturalandırılırsınız. Her bir sınıfa hangi işlemlerin girdiği aşağıda açıklanmıştır.

Depolama Sınıfı1 A Sınıfı işlemler
(10.000 işlem başına)
B Sınıfı işlemler
(10.000 işlem başına)
Ücretsiz işlemler

Standard Storage 0,05 ABD doları 0,004 ABD doları Ücretsiz
Nearline Storage ve Durable Reduced Availability (DRA) Storage 0,10 ABD doları 0,01 ABD doları Ücretsiz
Coldline Storage 0,10 ABD doları 0,05 ABD doları Ücretsiz
Archive Storage 0,50 ABD doları 0,50 ABD doları Ücretsiz

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

1 İşlemin depolama sınıfı aşağıdaki hususlara göre belirlenir:

 • Bir projede paketler listelenirken daima A Sınıfı Standard Storage ücreti uygulanır.

 • Bir pakete işlem uygulandığı zaman (ör. bir paketteki nesneleri listeleme), işlem maliyetini o paketin varsayılan depolama sınıfı belirler.

 • Bir nesneye işlem uygulandığı zaman, işlem maliyetini o nesnenin depolama sınıfı belirler.

 • Bir nesnenin depolama sınıfını kendiniz veya Nesne Yaşam Döngüsü Yönetimi ile değiştirirken nesnenin hedef depolama sınıfıyla ilişkilendirilmiş A Sınıfı ücreti uygulanır.

Her bir sınıfa giren işlemler

Her bir sınıfa giren işlemleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Cloud Storage'a Google Cloud Console veya Cloud Storage istemci kitaplıklarından biri üzerinden erişiyorsanız uygulanabilir işlemler JSON API satırında bulunur. Cloud Storage'a gsutil üzerinden erişirseniz varsayılan olarak JSON API işlemleri kullanılır, ancak gsutil'i XML API üzerinden çalışacak şekilde yapılandırmış olabilirsiniz.

API veya Özellik A Sınıfı İşlemler B Sınıfı İşlemler Ücretsiz İşlemler
JSON API storage.*.insert1
storage.*.patch
storage.*.update
storage.*.setIamPolicy
storage.buckets.list
storage.buckets.lockRetentionPolicy
storage.notifications.delete
storage.objects.compose
storage.objects.copy
storage.objects.list
storage.objects.rewrite
storage.objects.watchAll
storage.projects.hmacKeys.create
storage.projects.hmacKeys.list
storage.*AccessControls.delete
storage.*.get
storage.*.getIamPolicy
storage.*.testIamPermissions
storage.*AccessControls.list
storage.notifications.list
Each object notification
storage.channels.stop
storage.buckets.delete
storage.objects.delete
storage.projects.hmacKeys.delete
XML API GET Hizmeti
GET Paketi (pakette nesneleri listelerken)
PUT
POST
GET Paketi (paket yapılandırmasını alırken)
GET Nesnesi
HEAD
DELETE
Nesne Yaşam Döngüsü Yönetimi SetStorageClass Delete

1 JSON API ile basit, çok parçalı, devam ettirilebilir yüklemelerin her biri A Sınıfı işlem olarak kabul edilir.

Alma ve erken silme

Nearline Storage, Coldline Storage ve Archive Storage nadiren erişilen verileri depolamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle bu sınıflarda depolanan verileri veya meta verileri alma ücretinin yanı sıra minimum depolama süreleri için ek ücretler ödemeniz gerekebilir.

 • Bu depolama sınıflarından biri kullanılarak depolanan verileri ya da meta verileri okuduğunuzda, kopyaladığınızda veya yeniden yazdığınızda veri alma maliyeti uygulanır. Bu maliyet, verilerin okunmasıyla ilişkili tüm ağ ücretlerine ek olarak istenmektedir.

 • Bu depolama sınıflarından biri kullanılarak depolanan veriler için minimum depolama süresi geçerlidir. Dosyayı bu süre boyunca saklanmadan silebilirsiniz ancak silinme anında dosya minimum süre boyunca saklanmış gibi faturalandırılırsınız. Bunlar, early delete SKU'ları üzerinden ücretlendirilir.

Standard Storage Nearline Storage Coldline Storage Archive Storage
Veri alma GB başına 0 ABD doları GB başına 0,01 ABD doları GB başına 0,02 ABD doları GB başına 0,05 ABD doları
Minimum depolama süresi Yok 30 gün 90 gün 365 gün

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Örneğin, çok bölgeli US konumunda 1.000 GB Coldline Storage verisi depoladığınızı varsayalım. Verileri 1. günde ekledikten sonra 60. günde kaldırırsanız 1-60. gün arası depolama için 14 ABD doları (ayda GB başına 0,007 ABD doları x 1.000 GB x 2 ay) ödersiniz. Bu süreden sonra, 61-90. gün arasında 30 günlük erken silme işlemi için 7 ABD Doları (ayda GB başına 0,007 ABD doları x 1.000 GB x 2 ay) ödersiniz.

Nesneleri değiştirme ve taşıma

Paketlerinizdeki bir nesneyi değiştireceğiniz veya taşıyacağınız zaman aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • Mevcut bir nesneyi minimum depolama süresi dolmadan önce değiştirirseniz bu işlem söz konusu nesneyi sileceğinden erken silme ücretleri uygulanır.

  Örneğin, Nearline Storage nesnesi oluşturur ve 10 gün sonra depolama alanı sınıfını Standard Storage olarak değiştirmek için nesneyi yeniden yazarsanız bu işlem, erken silme olarak kabul edilir. Depolama hakkınızın kaldığı 20 günün ücretini ödemeniz gerekir ve işlemin gerçekleştirilmesinin hemen ardından yeni Standard Storage sürümünün faturalandırması başlar.

 • Bir nesneyi minimum depolama süresi dolmadan önce taşırsanız taşıma işlemi sırasında orijinal nesne silineceğinden erken silme ücretleri uygulanır. Taşıma işleminin, taşımanın hedefindeki mevcut bir nesneyi değiştirmesi durumunda söz konusu nesnenin silinmesi nedeniyle ek erken silme ücretleri uygulanabilir.

 • Değiştirme ve taşıma işlemlerinde, kaynak nesnenin veri alma ücretlerine tabi olması durumunda kaynak nesnenin işlemde kullanılabilmesi için okunması gerektiğinden söz konusu ücretler uygulanır.

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

 • Depolama alanı ve ağ kullanımı, 1 GB'ın 230 bayt olarak kabul edildiği ikili gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB 240 bayt, yani 1.024 GB'tır.

 • Depolama masrafları, her bir nesne için bir saniyenin altında kullanıma göre hesaplanır (yukarıda açıklandığı gibi erken silinen veya değiştirilen Nearline Storage, Coldline Storage ve Archive Storage verileri hariçtir). Depolama ücretlerinin hesaplama örneğini görmek için aşağıdaki fiyatlandırma örneklerini inceleyin.

 • Ağ çıkışı maliyetleri ve veri alma ücretleri, nesnenin tamamının boyutuna değil, erişilen verinin miktarına bağlıdır. Örneğin, 100 MB boyutundaki bir Nearline Storage nesnesinin ilk 8 MB'lık bölümünü isterseniz ağ çıkışı maliyeti ve veri alma ücreti 8 MB'lık boyuta göre belirlenir.

 • Ücretlendirme günlük olarak hesaplanır ancak Cloud Storage yalnızca fatura döneminin sonunda ücret alır. Faturaya yansıtılmayan kullanımı, Google Cloud Console üzerinden projenizin faturalandırma sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

 • Depolama masrafları, nesnelerin bulunduğu paketin varsayılan depolama sınıfına değil, nesnelerin her birini içeren paketlere göre hesaplanır.

 • Özel meta veriler, aylık depolama alanı ve ağ kullanımınız hesaplanırken göz önünde bulundurulur. Örneğin Cloud Storage, NAME:VALUE özel meta verisinin NAME ve VALUE alanlarındaki her bir karakteri nesneyle depolanan ve nesne isteklerinde aktarılan bir bayt olarak sayar.

 • İndirme sırasında kodu dönüştürülmüş olan sıkıştırılmış nesnelerin depolama ücretleri, nesnenin sıkıştırılmış haldeki boyutuna göre hesaplanır. Çıkış ücretleri, nesnenin sıkıştırılmamış haldeki boyutuna göre hesaplanır.

 • Nesnede Sürüm Oluşturma özelliğinin etkinleştirildiği paketlerde, bir nesnenin güncel olmayan tüm sürümleri, nesnenin canlı sürümüyle aynı fiyattan ücretlendirilir.

 • Cloud Storage, Durable Reduced Availability (DRA Storage) depolama sınıfı özelliğine de sahiptir ancak DRA yerine Standard Storage kullanmalısınız. Standard Storage, aynı fiyatlandırma yapısına sahip olsa da işlemler için daha düşük fiyatlar sunar. Ayrıca Standard Storage, özellikle kullanılabilirlik açısından daha iyi performans gösterir.

 • Depolama Aktarım Hizmeti'ni kullanmanın ek maliyeti yoktur. Ancak, Depolama Aktarım Hizmeti'ni kullanırken normal Cloud Storage ve harici sağlayıcı ücretleri de geçerli olur. Ödenmesi gerekebilecek ücretlerin listesini görmek için Depolama Aktarım Hizmeti fiyatlandırmasını inceleyin.

Cloud Storage Daima Ücretsiz kullanım sınırları

Cloud Storage, Google Cloud Ücretsiz Katman kapsamında, belirli sınırlara kadar ücretsiz kaynak sunar. Sınırlı kullanımdan hem ücretsiz deneme süresi boyunca hem de bu süreden sonra yararlanılabilir. Artık ücretsiz deneme süresinde değilseniz Daima Ücretsiz sınırını aşan kullanımlarınız, yukarıdaki fiyat tablolarına göre ücretlendirilir.

Kaynak Aylık Ücretsiz Kullanım Sınırları1
Standard Storage 5 GB/ay
A Sınıfı İşlemler 5.000
B Sınıfı İşlemler 50.000
Ağ Çıkışı Her bir GCP çıkış hedefi için Kuzey Amerika'dan 1 GB (Avustralya ve Çin hariç)

1Cloud Storage Daima Ücretsiz kotaları US-WEST1, US-CENTRAL1 ve US-EAST1 bölgelerindeki kullanımlar için geçerlidir. Kullanım, bu 3 bölge genelinde toplanır. Daima Ücretsiz kullanım sınırları değiştirilebilir. Uygunluk koşulları ve diğer kısıtlamalar için lütfen SSS bölümünü inceleyin.

API isteği sınırları belirleyerek Daima Ücretsiz kullanım sınırlarını aşan kullanımların faturalandırılmasını önleyebilirsiniz.

Fiyatlandırma örnekleri

Kullanıma göre hesaplanan depolama alanı örneği

Bu örnekte Cloud Storage'ın verilerinizin depolama maliyetlerini nasıl hesapladığı gösterilmiştir.

Bir çoklu bölgede 12 saat boyunca 15 GB'lık bir nesneyi Standard Storage olarak depoladığınızı varsayalım. Cloud Storage, bunu 0,5 günlük depolama veya ayın 1/60'ı olarak (30 günlük bir ayda bulunduğumuzu düşünerek) kabul eder. Bu depolama alanının ücreti aşağıdakileri kapsar:

$0.026(per GB per month) * 15(GB) * 1/60(months) = $0.0065

Ayrıntılı fiyatlandırma örneği

Aşağıdaki örnekte birden çok depolama sınıfı ve birden fazla katmanı kapsayan bant genişliği tüketimini içeren depolama alanı kullanımları gösterilmektedir. Her bir depolama sınıfı için veri depolama miktarı, aylık ortalama değeri gösterir.

Belirli bir ayda depolama alanı kullanımınızın aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

Fiyatlandırma Kategorisi Kullanım Şekli Tutar
Veri depolama Çoklu bölgede Standard Storage 60 TB
Veri depolama Çoklu bölgede Nearline Storage 100 TB
Amerika ve EMEA'ya çıkış 25 TB
Asya-Pasifik'e Çıkış 25 TB
Giriş 30 TB
İşlemler Standard Storage verileri üzerinde A Sınıfı işlemler (nesne ekleme, paket ve nesne listeleri) 100.000 işlem
İşlemler Standard Storage verileri üzerinde B Sınıfı işlemler (nesne alımı, paket ve nesne meta verilerini alma) 10.000.000 işlem
İşlemler Nearline Storage verileri üzerinde B Sınıfı işlemler (nesne alımı, paket ve nesne meta verilerini alma) 1.000.000 işlem
Alma Veri alımı (genel veri çıkışınızın Nearline Storage kısmı) 10 TB

Aylık faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Fiyatlandırma Kategorisi Hesaplama Maliyet
Veri Depolama 60 TB (61.440 GB) Standard Storage x GB başına 0,026 ABD Doları 1.597,44 ABD doları
Veri Depolama 100 TB (102.400 GB) Nearline Storage x GB başına 0,010 ABD doları 1.024,00 ABD doları
Amerika ve EMEA'ya toplam 25 TB çıkış:
(0-1 TB katmanı): 1 TB (1.024 GB) çıkış * 0,12 ABD doları/GB
(1-10 TB katmanı): 9 TB (9.216 GB) çıkış * 0,11 ABD doları/GB
(10+ TB katmanı): 15 TB (15.360 GB) çıkış * 0,08 ABD doları/GB

122,88 ABD doları
1.013,76 ABD doları
1.228,80 ABD doları
Asya-Pasifik'e toplam 25 TB çıkış:
(0-1 TB katmanı): 1 TB (1.024 GB) çıkış * 0,12 ABD doları/GB
(1-10 TB katmanı): 9 TB (9.216 GB) çıkış * 0,11 ABD doları/GB
(10+ TB katmanı): 15 TB (15.360 GB) çıkış * 0,08 ABD doları/GB

122,88 ABD doları
1.013,76 ABD doları
1.228,80 ABD doları
Giriş ücretsizdir 0,00 ABD doları
İşlemler 100.000 A Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,05 ABD doları 0,50 ABD doları
İşlemler 10.000.000 B Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,004 ABD doları 4,00 ABD doları
İşlemler 1.000.000 B Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,01 ABD doları 1,00 ABD doları
Alma 10 TB (10.240 GB) veri alımı x GB başına 0.01 ABD doları 102,40 ABD doları
Toplam 7.460,22 ABD doları

Kullanım Politikaları

Bu hizmetten Cloud Storage Hizmet Şartları'na, Program Politikaları'na ve Google Gizlilik Politikası'na uygun şekilde yararlanılması gerekir.

Sonraki adımlar