Cloud Storage fiyatlandırması

Bu belgede Cloud Storage için belirlenen fiyatlar açıklanmaktadır. Kişisel dosyalarınız üzerinde basit çevrimiçi depolama seçeneği sunan Google Drive için, Google Drive fiyatlandırmasını inceleyin.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Fiyatlandırmaya genel bakış

Cloud Storage fiyatları, aşağıdaki bileşenlere göre belirlenir:

Cloud Storage Daima Ücretsiz kullanım sınırları

Google Cloud Platform Ücretsiz Katmanının bir parçası olarak Cloud Storage, belirli bir sınıra kadar ücretsiz kullanılabilen kaynaklar sunar. Bu kullanım sınırlarından hem ücretsiz deneme süresi boyunca hem de bu süreden sonra yararlanılabilir. Artık ücretsiz deneme süresinde değilseniz Daima Ücretsiz sınırını aşan kullanımlarınız, aşağıdaki fiyat tablolarına göre ücretlendirilir.

Kaynak Aylık Ücretsiz Kullanım Sınırları
Standart Depolama 5 GB/ay
A Sınıfı İşlemler 5.000
B Sınıfı İşlemler 50.000
Ağ Çıkışı Her GCP çıkış hedefi için Kuzey Amerika'dan 1 GB (Avustralya ve Çin hariç)

Cloud Storage ile sunulan Daima Ücretsiz kotaları us-west1, us-central1 ve us-east1 bölgelerinde geçerlidir. Kullanım, bu 3 bölge genelinde toplanır. Daima Ücretsiz kullanım sınırları değiştirilebilir. Uygunluk koşulları ve diğer kısıtlamalar için lütfen SSS bölümünü inceleyin.

Fiyatlandırma tabloları

Aşağıdaki fiyatlandırma tabloları, Cloud Storage'ı kullanırken hangi ücretlerin uygulandığını göstermektedir.

Kullanım ve masrafların bir örneğini görmek için Ayrıntılı Fiyatlandırma Örneğini inceleyin. Google Cloud Platform fiyat hesaplayıcıyı görmek için Hesaplayıcı sayfasını inceleyin.

Veri depolama

Veri depolama maliyetleri, kullanımda olmayan verilerinizin Cloud Storage'da depolanması için alınan ücretlerdir. İlgili konumda geçerli veri depolama ücretlerini görmek için açılır listeden istediğiniz konumu seçin.

Standart Depolama
(GB başına Aylık)
Nearline Storage
(GB başına Aylık)
Coldline Storage
(GB başına Aylık)
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform STB'lerinde para biriminiz için listelenen fiyatlar geçerli olur.

Paketlerinizden nesne verileri ve nesne meta verileri okunduğunda ağ kullanım ücretleri uygulanır. Farklı ağ kullanımı türleri mevcuttur:

GCP içindeki ağ çıkışı

GCP içindeki ağ çıkışı, verileri Cloud Storage'daki bir paketten diğerine taşıdığınızda veya kopyaladığınızda ya da başka bir GCP hizmeti paketinizdeki verilere eriştiğinde geçerli olur.

Aynı konum içinde (ör. us-east1 ile us-east1 arası veya eu ile eu arası) Bir kıtanın farklı bölgeleri arasında (ör. us-east1 ile northamerica-northeast1 arası, us-east1 ile us arası veya us ile us-central1 arası) Dünya çapındaki konumlar arasında (ör. us ile asia arası veya australia-southeast1 ile us-east1 arası)
Ücretsiz 0,01 ABD doları/GB1 Genel ağ kullanım ücretleri uygulanır

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

1 Paketinizden Cloud Storage harici bir GCP hizmetine veri çıkışı aşağıdaki durumlarda ücretsizdir:

 • Paketiniz tek bir bölgede, GCP hizmeti çoklu bölgede yer alıyorsa ve her iki konum da aynı kıtadaysa. us App Engine örneğiyle us-east1 us-east1 paketindeki verilere erişmek buna örnek olarak gösterilebilir.
 • Paketiniz çoklu bir bölgede, GCP hizmeti tek bir bölgede yer alıyorsa ve her iki konum da aynı kıtadaysa. eu-west1 GKE örneğiyle eu paketindeki verilere erişmek, buna örnek olarak gösterilebilir.

Paket oluştururken kullanabileceğiniz konumları öğrenmek için paket konumları sayfasını inceleyin.

Özel ağ hizmetleri

Belirli GCP ağ ürünlerini kullanmayı seçtiyseniz çıkış fiyatlandırması fiyat tablolarına göre belirlenir:

Genel ağ kullanımı

Genel ağ kullanımı, paketinizden okunan ve yukarıdaki kategorilerden birine girmeyen tüm veriler için geçerlidir.

Mevcut kullanım bilgilerinizi projenizin fatura ayrıntılarından öğrenebilirsiniz.

İşlemler

Cloud Storage'da gerçekleştirilen işlemler için işlem ücretleri uygulanır. Cloud Storage'daki paketler ve nesneler üzerinde değişiklikler yapma veya bunlarla ilgili bilgi sağlama eylemleri, işlem olarak adlandırılır.

İşlemler, A Sınıfı, B Sınıfı ve ücretsiz olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Faturalandırma ücretleri 10.000 işlem başına belirlenir. Her sınıfa hangi işlemlerin girdiği aşağıda açıklanmıştır.

Depolama Sınıfı1 A sınıfı işlemler
(10.000 işlem başına)
B sınıfı işlemler
(10.000 işlem başına)
Ücretsiz işlemler

Standart Depolama 0,05 ABD doları 0,004 ABD doları Ücretsiz
Nearline Storage ve Durable Reduced Availability (DRA) Storage 0,10 ABD doları 0,01 ABD doları Ücretsiz
Coldline Storage 0,10 ABD doları 0,05 ABD doları Ücretsiz

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

1 Bir nesneye işlem uygulandığı zaman, işlem maliyetini o nesnenin depolama sınıfı belirler. Bir pakete işlem uygulandığı zaman (ör. bir paketteki nesneleri listeleme), işlem maliyetini o paketin varsayılan depolama sınıfı belirler. Bir projede paketler listelenirken daima A Sınıfı Standart Depolama ücreti uygulanır.

Her bir sınıfa giren işlemler

Aşağıdaki tabloda, her bir sınıfa giren işlemler gösterilmiştir. Cloud Storage'a Google Cloud Platform Console veya Cloud Storage istemci kitaplıklarından biri üzerinden erişirseniz geçerli işlemler JSON API satırında bulunur. Cloud Storage'a gsutil üzerinden erişirseniz varsayılan olarak JSON API işlemleri kullanılır, ancak gsutil'i XML API üzerinden çalışacak şekilde yapılandırmış olabilirsiniz.

API veya Özellik A Sınıfı İşlemler B Sınıfı İşlemler Ücretsiz İşlemler
JSON API storage.*.insert1
storage.*.patch
storage.*.update
storage.*.setIamPolicy
storage.buckets.list
storage.buckets.lockRetentionPolicy
storage.notifications.delete
storage.objects.compose
storage.objects.copy
storage.objects.list
storage.objects.rewrite
storage.objects.watchAll
storage.projects.hmacKeys.create
storage.projects.hmacKeys.list
storage.*AccessControls.delete
storage.*.get
storage.*.getIamPolicy
storage.*.testIamPermissions
storage.*AccessControls.list
storage.notifications.list
Tüm nesne bildirimleri
storage.channels.stop
storage.buckets.delete
storage.objects.delete
storage.projects.hmacKeys.delete
XML API GET Hizmeti
GET Paketi (nesneleri bir pakette listelediğinizde)
PUT
POST
GET Paketi (paket yapılandırmasını alırken)
GET Nesnesi
HEAD
DELETE
Nesne Yaşam Döngüsü Yönetimi SetStorageClass Delete

1 JSON API ile basit, çok parçalı, devam ettirilebilir yüklemelerin her biri A Sınıfı işlem olarak kabul edilir.

Alma ve erken silme

Nearline Storage ve Coldline Storage, nadiren erişilen verileri depolamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle bu sınıflarda depolanan verileri veya meta verileri alma ücretinin yanı sıra minimum depolama süreleriyle ilgili ek ücretler de ödemeniz gerekebilir.

 • Nearline Storage veya Coldline Storage olarak depolanan verileri ya da meta verileri okuduğunuzda, kopyaladığınızda veya yeniden yazdığınızda alma maliyeti uygulanır. Bu maliyet, verilerin okunmasıyla ilişkili tüm ağ ücretlerine ek olarak istenmektedir.

 • Nearline Storage veya Coldline Storage olarak depolanan veriler için minimum depolama süresi geçerlidir. Dosyayı bu süre boyunca saklanmadan silebilirsiniz, ancak silinme anında dosya minimum süre boyunca saklanmış gibi ücret ödemeniz gerekir. Bu ücretler, early delete SKU'ları üzerinden faturalandırılır.

Nearline Storage Coldline Storage
Veri alma GB başına 0,01 ABD doları GB başına 0,05 ABD doları
Minimum depolama süresi 30 gün 90 gün

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Örneğin, çok bölgeli US konumunda 1.000 GB Coldline Storage verisi depoladığınızı varsayalım. Verileri 1. günde ekledikten sonra 60. günde kaldırırsanız 1-60 gün arası depolama için 14 ABD doları (ayda GB başına 0,007 ABD doları x 1.000 GB x 2 ay) bu süreden sonra, 61-90 gün arasında 30 günlük erken silme işlemi için 7 ABD doları (ayda GB başına 0,007 ABD doları x 1.000 GB x 1 ay) ödersiniz.

Nesnelerin üzerine yazma ve nesneleri taşıma

Erken silme ücretleri, minimum depolama süresinden önce varolan bir nesnenin üzerine yazdığınızda veya nesneyi taşıdığınızda geçerli olur, çünkü her iki eylem de orijinal dosyayı siler. Bir nesneyi taşımak isterseniz orijinal dosyanın yeni yerine kopyalanması gerektiği için veri toplama ücretleri de uygulanır. Hem üzerine yazma hem de kopyalama işleminde, üzerine yazılan veya kopyalanan nesneler için normal depolama maliyetleri uygulanır.

Örneğin, Nearline Storage nesnesi oluşturur ve 10 gün sonra depolama alanı sınıfını Standart Depolama olarak değiştirmek için nesnenin üzerine yazarsanız bu işlem, erken silme olarak kabul edilir. Depolama hakkınızın kaldığı 20 günün ücretini ödemeniz gerekir ve nesnenin üzerine yazılmasının hemen ardından yeni Standart Depolama sürümünün faturalandırması başlar.

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

 • Depolama alanı ve ağ kullanımı, 1 GB'ın 230 bayt olarak kabul edildiği ikili gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçüm birimi gibibayt (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde, 1 TB 240 bayt, yani 1.024 GB'tır.

 • Depolama masrafları, her nesnenin alt saniyesine göre hesaplanır (yukarıda açıklandığı gibi erkenden silinen veya değiştirilen Nearline Storage ve Coldline Storage verileri hariçtir). Depolama ücretlerinin hesaplama örneğini görmek için aşağıdaki Fiyatlandırma örneklerini inceleyin.

 • Ücretlendirme günlük olarak hesaplanır, ancak Cloud Storage alanı yalnızca faturalandırma döneminin sonunda ücret alır. Faturaya yansıtılmayan kullanımı, Google Cloud Platform Console üzerinden projenizin faturalandırma sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

 • Depolama masrafları, nesnelerin bulunduğu paketin varsayılan depolama sınıfına değil, nesnelerin her birini içeren paketlere göre hesaplanır.

 • Özel meta veriler, aylık depolama alanınız ve ağ kullanımınıza göre hesaplanır. Örneğin, [NAME]:[VALUE] adlı özel meta veri için Cloud Storage, [NAME] ve [VALUE] içindeki her karakteri nesneyle depolanan ve nesne isteklerinde aktarılmış bir bayt olarak sayar.

 • İndirme sırasında kodu dönüştürülmüş olan sıkıştırılmış nesneler için depolama oranları, nesnenin sıkıştırılmış haldeki boyutuna göre hesaplanır. Çıkış ücretleri, nesnenin sıkıştırılmamış haldeki boyutuna göre hesaplanır.

 • Nesnede Sürüm Oluşturma özelliğinin etkinleştirildiği paketlerde, bir nesnenin arşivlenmiş tüm sürümleri, nesnenin canlı sürümüyle aynı fiyattan ücretlendirilir.

 • Cloud Storage, Durable Reduced Availability (DRA Storage) depolama sınıfı özelliğine de sahiptir ancak DRA yerine Standart Depolama kullanmalısınız. Standart Depolama, aynı fiyatlandırma yapısına sahip olsa da işlemler için daha düşük fiyatlar sunar. Ayrıca Standart Depolama, özellikle kullanılabilirlik açısından daha iyi performans gösterir.

 • Storage Transfer Service'i kullanmanın ek maliyeti yoktur. Ancak, Storage Transfer Service'i kullanırken normal Cloud Storage ve harici sağlayıcı ücretleri de geçerli olur. Ödenmesi gerekebilecek ücretlerin listesini görmek için Storage Transfer Service fiyatlandırmasını inceleyin.

Fiyatlandırma örnekleri

Hesaplanan depolama alanı örneği

Bu örnekte Cloud Storage'ın verilerinizin depolama maliyetlerini nasıl hesapladığı gösterilmiştir.

Bir çoklu bölgede 12 saat boyunca 15 GB'lık bir nesneyi Standart Depolama olarak depoladığınızı varsayalım. Cloud Storage, bunu 0,5 günlük depolama veya ayın 1/60'ı olarak (30 günlük bir ayda bulunduğumuzu düşünerek) kabul eder. Bu depolama alanının ücreti aşağıdakileri kapsar:

$0.026(per GB per month) * 15(GB) * 1/60(months) = $0.0065

Basit fiyatlandırma örneği

Aşağıda, Cloud Storage'ı kullanmaya başlarsanız gerçekleşebilecek basit bir örnek verilmiştir. Veri saklama miktarı, ay boyunca paketinizdeki ortalama veri miktarını gösterir.

Belirli bir ayda depolama alanı kullanımınızın aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

Fiyatlandırma Kategorisi Kullanım Şekli Miktar
Veri depolama Çoklu bölgede Standart Depolama 50 GB
Amerika ve EMEA'ya çıkış 10 GB
İşlemler A Sınıfı işlemleri (nesne ekleme, paket ve nesne listeleri) 10.000 işlem
İşlemler B Sınıfı işlemleri (nesne alımı, paket ve nesne meta verilerini alma) 50.000 işlem

Aylık faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Fiyatlandırma Kategorisi Hesaplama Maliyet
Veri Depolama 50 GB Standart Depolama x GB başına 0,026 ABD doları 1,30 ABD doları
10 GB çıkış x GB başına 0,12 ABD doları 1,20 ABD doları
İşlemler 10.000 A Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,05 ABD doları 0,05 ABD doları
İşlemler 50.000 B Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,004 ABD doları 0,02 ABD doları
Toplam 2,57 ABD doları

Ayrıntılı fiyatlandırma örneği

Aşağıdaki örnekte birden çok depolama sınıfı ve birden fazla katmanı kapsayan bant genişliği tüketimini içeren depolama alanı kullanımları gösterilmektedir. Her depolama sınıfı için veri depolama miktarı, aylık ortalama değeri gösterir.

Belirli bir ayda depolama alanı kullanımınızın aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

Fiyatlandırma Kategorisi Kullanım Şekli Miktar
Veri depolama Çoklu bölgede Standart Depolama 60 TB
Veri depolama Çoklu bölgede Nearline Storage 100 TB
Amerika ve EMEA'ya çıkış 25 TB
Asya-Pasifik'e Çıkış 25 TB
Giriş 30 TB
İşlemler Standart Depolama verileri üzerinde A Sınıfı işlemler (nesne ekleme, paket ve nesne listeleri) 100.000 işlem
İşlemler Standart Depolama verileri üzerinde B Sınıfı işlemler (nesne alımı, paket ve nesne meta verilerini alma) 10.000.000 işlem
İşlemler Nearline Storage verileri üzerinde B Sınıfı işlemleri (nesne alımı, paket ve nesne meta verilerini alma) 1.000.000 işlem
Nearline ücretleri Veri alımı (genel veri çıkışınızın Nearline Storage kısmı) 10 TB

Aylık faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Fiyatlandırma Kategorisi Hesaplama Maliyet
Veri Depolama 60 TB (61.440 GB) Standart Depolama x GB başına 0,026 ABD Doları 1.597,44 ABD doları
Veri Depolama 100 TB (102.400 GB) Nearline Storage x GB başına 0,010 ABD doları 1.024,00 ABD doları
Amerika ve EMEA'ya toplam 25 TB çıkış:
(0-1 TB katmanı): 1 TB (1.024 GB) çıkış x GB başına 0,12 ABD doları
(1-10 TB katmanı): 9 TB (9.216 GB) çıkış x GB başına 0,11 ABD doları
(10 TB katmanı): 15 TB (15.360 GB) çıkış x GB başına 0,08 ABD doları

122,88 ABD doları
1.013,76 ABD doları
1.228,80 ABD doları
Asya-Pasifik'e toplam 25 TB çıkış:
(0-1 TB katmanı): 1 TB (1.024 GB) çıkış x GB başına 0,12 ABD doları
(1-10 TB katmanı): 9 TB (9.216 GB) çıkış x GB başına 0,11 ABD doları
(10 TB katmanı): 15 TB (15.360 GB) çıkış x GB başına 0,08 ABD doları

122,88 ABD doları
1.013,76 ABD doları
1.228,80 ABD doları
Giriş ücretsizdir 0,00 ABD doları
İşlemler 100.000 A Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,05 ABD doları 0,50 ABD doları
İşlemler 10.000.000 B Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,004 ABD doları 4,00 ABD doları
İşlemler 1.000.000 B Sınıfı işlem x 10.000 işlem başına 0,01 ABD doları 1,00 ABD doları
Nearline ücretleri 10 TB (10.240 GB) veri alımı x GB başına 0.01 ABD doları 102,40 ABD doları
Toplam 7.460,22 ABD doları

Kullanım Politikaları

Bu hizmetten Cloud Storage Hizmet Şartları'na, Program Politikaları'na ve Google Gizlilik Politikası'na uygun şekilde yararlanılması gerekir.

Sonraki adım

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Yardım mı gerekiyor? Destek sayfamızı ziyaret edin.