Prijzen voor Cloud Storage

In dit document worden de prijzen voor Cloud Storage uiteengezet. Zie voor eenvoudige online opslag van persoonlijke bestanden in Google Drive de Google Drive-prijzen.

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

Prijsoverzicht

Prijzen voor Cloud Storage zijn gebaseerd op de volgende componenten:

Gebruikslimieten voor Cloud Storage Always Free

Als onderdeel van de gratis versie van Google Cloud Platform biedt Cloud Storage resources die tot bepaalde limieten kosteloos kunnen worden gebruikt. Deze beperkte beschikbaarheid geldt zowel tijdens als na de gratis proefperiode. Na de gratis proefperiode worden voor gebruik buiten deze Always Free-limieten kosten in rekening gebracht volgens het onderstaande prijsschema.

Resource Maandelijkse limiet voor gratis gebruik
Regional Storage 5 GB per maand
Klasse A-bewerkingen 5000
Klasse B-bewerkingen 50.000
Uitgaand netwerkverkeer 1 GB vanuit Noord-Amerika naar elke uitgaande GCP-bestemming (exclusief Australië en China)

Cloud Storage Always Free-quota gelden voor het gebruik in de regio's us-west1, us-central1 en us-east1 . Het gebruik in deze drie regio's wordt gecombineerd. Always Free kan worden gewijzigd. Meer informatie over de vereisten om in aanmerking te komen en eventuele beperkingen vindt u in onze Veelgestelde vragen.

Prijstabellen

De prijstabellen hieronder laten zien welke kosten van toepassing zijn bij gebruik van Cloud Storage.

Zie het Voorbeeld van gedetailleerde prijzen voor een voorbeeldscenario dat gebruik en kosten weergeeft. Zie de prijscalculator van Google Cloud Platform voor het berekenen van prijzen.

Gegevensopslag

Als u uw gegevens in Cloud Storage op de server opslaat, zijn hier kosten voor gegevensopslag aan verbonden. Selecteer de gewenste locatie in het dropdownmenu om de toepasselijke prijzen voor gegevensopslag voor die locatie te bekijken.

VS (meerdere regio's) EU (meerdere regio's) Azië (meerdere regio's) Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noordelijk Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Multi-Regional Storage
(per GB per maand)
Regional Storage
(per GB per maand)
Nearline Storage
(per GB per maand)
Coldline Storage
(per GB per maand)

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

* Gegevens die in een locatie met meerdere regio's zijn opgeslagen, kunnen niet als Regional Storage worden opgeslagen. Gegevens die in een regionale locatie zijn opgeslagen, kunnen niet als Multi-Regional Storage worden opgeslagen.

Netwerk

Netwerkkosten zijn van toepassing wanneer gegevens worden gelezen uit uw buckets. Hieronder valt het kopiëren en overzetten van gegevens naar andere services, zoals andere Cloud Storage-buckets. Netwerkgebruik wordt verdeeld in de volgende categorieën:

Gratis netwerkgebruik

In de volgende scenario's zijn er geen netwerkkosten voor toegang tot gegevens in uw Cloud Storage-buckets wanneer u dit doet met andere GCP-services:

 • Uw bucket en GCP-service bevinden zich op dezelfde regionale locatie of locatie met meerdere regio's. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toegang tot gegevens in een bucket asia-east1 met een Compute Engine-instantie asia-east1.
 • Uw bucket bevindt zich op een regionale locatie op hetzelfde continent als de locatie met meerdere regio's die wordt gebruikt door de GCP-service. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toegang tot gegevens in een us-east1-bucket met een us-App Engine-instantie.
 • Uw bucket bevindt zich op een locatie met meerdere regio's die zich op hetzelfde continent bevindt als de regionale locatie die wordt gebruikt door de GCP-service. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toegang tot gegevens in een eu-bucket met een GKE-instantie voor eu-west1.

Netwerkgebruik van bucket naar bucket

Netwerkgebruik van bucket naar bucket is van toepassing wanneer u gegevens verplaatst of kopieert van de ene naar de andere bucket in Cloud Storage.

Gebruik per maand Binnen dezelfde locatie (bijv. us-east1 naar us-east1 of eu naar eu) Tussen verschillende delen van een continent (bijv. us-east1 naar northamerica-northeast1, us-east1 naar us of us naar us-central1) Tussen locaties wereldwijd (bijv. us naar asia, us naar asia-east1 of us-east1 naar australia-southeast1)
0-1 TB Gratis $ 0,01/GB $ 0,12/GB
1-10 TB Gratis $ 0,01/GB $ 0,11/GB
10+ TB Gratis $ 0,01/GB $ 0,08/GB
Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

Bekijk bucketlocaties voor een lijst van locaties en regio's die u kunt gebruiken bij het maken van een bucket.

Speciale netwerkservices

Als u ervoor heeft gekozen om bepaalde GCP-netwerkproducten te gebruiken, is de prijs voor uitgaand verkeer gebaseerd op de bijbehorende prijstabellen:

Algemeen netwerkgebruik

Algemeen netwerkgebruik is van toepassing op alle gegevens die uit uw bucket worden gelezen en die niet onder een van de bovenstaande categorieën vallen.

VS (meerdere regio's) EU (meerdere regio's) Azië (meerdere regio's) Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noordelijk Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Gebruik per maand Uitgaand verkeer naar bestemmingen wereldwijd (met uitzondering van Azië en Australië)
(per GB)
Uitgaand verkeer naar bestemmingen in Azië (exclusief China, maar inclusief Hongkong)
(per GB)
Uitgaand verkeer naar bestemmingen in China (exclusief Hongkong)
(per GB)
Uitgaand verkeer naar bestemmingen in Australië
(per GB)
Ingaand
0-1 TB $ 0,23 $ 0,19 Gratis
1-10 TB $ 0,22 $ 0,18 Gratis
10+ TB $ 0,20 $ 0,15 Gratis
Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

U kunt uw huidige gebruik bekijken in de factureringsgegevens voor uw project.

Bewerkingen

Operationele kosten zijn van toepassing wanneer u bewerkingen uitvoert binnen Cloud Storage. Een bewerking is een actie die wijzigingen aanbrengt in of informatie ophaalt over buckets en objecten in Cloud Storage.

Bewerkingen zijn verdeeld in drie categorieën: klasse A, klasse B en kosteloos. Factureringstarieven gelden per 10.000 bewerkingen. Kijk hieronder welke bewerkingen in welke klasse vallen.

Opslagklasse1 Klasse A
(per 10.000 bewerkingen)
Klasse B
(per 10.000 bewerkingen)
Gratis bewerkingen

Multi-Regional en Regional $ 0,05 $ 0,004 Gratis
Nearline en Durable Reduced Availability $ 0,10 $ 0,01 Gratis
Coldline $ 0,10 $ 0,05 Gratis

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

1 Wanneer een bewerking wordt toegepast op een object, bepaalt de opslagklasse van dat object de bewerkingskosten. Wanneer een bewerking wordt toegepast op een bucket, bepaalt de standaard opslagklasse die is ingesteld voor de bucket de bewerkingskosten. Bij de weergave van buckets geldt het tarief voor Klasse A Multi-Regional Storage.

Bewerkingen voor elke klasse

In de volgende tabel worden de bewerkingen voor elke klasse vermeld. Als u toegang heeft tot Cloud Storage via de Google Cloud Platform-console of een van de Cloud Storage-clientbibliotheken, vindt u de betreffende bewerkingen in de rij voor JSON API. Als u via gsutil toegang heeft tot Cloud Storage, worden standaard JSON API-bewerkingen gebruikt. U kunt echter gsutil zo hebben geconfigureerd dat in plaats hiervan de XML API wordt gebruikt.

API of functie Klasse A-bewerkingen Klasse B-bewerkingen Gratis bewerkingen
JSON API storage.*.insert1
storage.*.patch
storage.*.update
storage.*.setIamPolicy
storage.buckets.list
storage.notifications.delete
storage.objects.compose
storage.objects.copy
storage.objects.list
storage.objects.rewrite
storage.objects.watchAll
storage.* AccessControls.delete
storage.*.get
storage.*.getIamPolicy
storage.*.testIamPermissions
storage.*AccessControls.list
storage.notifications.list
Elke objectmelding
storage.channels.stop
storage.buckets.delete
storage.objects.delete
XML API GET Service
GET Bucket (bij het weergeven van objecten in een bucket)
PLAATSEN
PLAATSEN
GET Bucket (bij het ophalen van een bucketconfiguratie)
GET Object
HEAD
VERWIJDEREN
Levenscyclusbeheer van objecten SetStorageClass Verwijderen

1 Uploads met één element, met meerdere elementen en uploads die kunnen worden hervat met de JSON API worden elk gezien als één bewerking van Klasse A.

Ophalen en vroegtijdig verwijderen

Omdat met Google Cloud Storage Nearline en Google Cloud Storage Coldline gegevens worden opgeslagen die niet vaak worden gebruikt, zijn er extra kosten verbonden aan het ophalen van gegevens of metadata die in deze klassen zijn opgeslagen. Ook geldt er een minimumopslagduur waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

 • Ophaalkosten zijn van toepassing wanneer u gegevens of metadata leest die zijn opgeslagen als Nearline Storage of Coldline Storage. Deze kosten komen boven op eventuele netwerkkosten voor het lezen van de gegevens.

 • Er geldt een minimum opslagduur voor gegevens die zijn opgeslagen als Nearline Storage of Coldline Storage. U kunt het bestand verwijderen voordat het zo lang is opgeslagen, maar op het moment van verwijdering worden de kosten in rekening gebracht voor de minimum opslagduur. Deze kosten worden via early delete-SKU's gefactureerd.

Nearline Storage Coldline Storage
Gegevens ophalen $ 0,01 per GB $ 0,05 per GB
Minimum opslagduur 30 dagen 90 dagen

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

Stel bijvoorbeeld dat u 1000 GB aan Coldline Storage-gegevens opslaat op de multi-regionale locatie US. Als u de gegevens op dag 1 toevoegt en vervolgens op dag 60 verwijdert, betaalt u $ 14 ($ 0,007/GB/maand. * 1000 GB * 2 maanden) voor opslag van dag 1 tot 60. Vervolgens betaalt u $ 7 ($ 0,007/GB/maand. * 1000 GB * 1 maand) voor 30 dagen vroegtijdige verwijdering van dag 61 tot 90.

Objecten overschrijven en verplaatsen

Kosten voor vroegtijdige verwijdering zijn van toepassing wanneer u een bestaand object overschrijft of verplaatst voor afloop van de minimum opslagduur, omdat beide acties het oorspronkelijke bestand verwijderen. In het geval van het verplaatsen van een object worden ook kosten in rekening gebracht voor het ophalen, omdat het originele bestand naar de nieuwe locatie moet worden gekopieerd. Voor zowel overschrijvingen als kopieën zijn de normale opslagkosten van toepassing op het object dat ontstaat uit het overschrijven of kopiëren.

Als u bijvoorbeeld een Nearline Storage-object maakt en het 10 dagen later overschrijft om de opslagklasse te wijzigen in Regional Storage, wordt deze actie beschouwd als vroegtijdige verwijdering. Voor de resterende 20 dagen opslag worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor het opslaan van de nieuwe Regional Storage-versie van het object beginnen zodra het overschrijven plaatsvindt.

Opmerkingen bij prijzen

 • Opslag- en netwerkgebruik worden berekend in binaire gigabytes (GB), waarbij 1 GB gelijkstaat aan 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB). Op dezelfde wijze staat 1 TB gelijk aan 240 bytes, dus 1024 GB.

 • Opslagkosten worden pro rato per seconde bepaald voor elk object (met uitzondering van vroegtijdig verwijderde of gewijzigde Nearline Storage- en Coldline Storage-gegevens, zoals hierboven beschreven). Zie onderstaande voorbeelden van prijzen voor een voorbeeld van pro rato berekende opslagkosten.

 • Kosten worden dagelijks opgebouwd, maar Cloud Storage factureert u pas aan het einde van de factureringsperiode. U kunt niet-gefactureerd gebruik bekijken op de factureringspagina van uw project in de Google Cloud Platform Console.

 • Opslagkosten zijn gebaseerd op de opslagklasse van afzonderlijke objecten en niet op de standaard opslagklasse die is ingesteld voor de bucket waarin ze zich bevinden.

 • Er wordt rekening gehouden met aangepaste metadata in uw maandelijkse opslag- en netwerkgebruik. Voor de aangepaste metadata [NAME]:[VALUE] telt Cloud Storage bijvoorbeeld elk teken in [NAME] en [VALUE] als een byte die wordt opgeslagen bij het object en overgedragen in objectverzoeken.

 • Voor gecomprimeerde objecten die worden getranscodeerd tijdens het downloaden, worden de opslagkosten gebaseerd op de gecomprimeerde grootte van het object. Kosten voor uitgaand verkeer zijn gebaseerd op de niet-gecomprimeerde grootte van het object.

 • Bij buckets waarvoor versiebeheer van objecten is ingeschakeld, wordt voor elke gearchiveerde versie van een object hetzelfde tarief berekend als voor de live versie van het object.

 • Cloud Storage beschikt ook over de opslagklasse Durable Reduced Availability (DRA). Gebruikers wordt echter aangeraden om Regional Storage te gebruiken in plaats van DRA. Bij Regional Storage worden lagere prijzen voor bewerkingen in rekening gebracht, maar wordt verder dezelfde prijsstructuur gehanteerd. Regional Storage biedt ook betere prestaties, met name wat betreft de beschikbaarheid.

 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de Storage Transfer Service. Wel gelden de normale kosten voor Cloud Storage en externe providers als u gebruikmaakt van de Storage Transfer Service. Zie Prijzen voor de Storage Transfer Service voor een lijst met mogelijke kosten.

Voorbeelden van prijzen

Voorbeeld van opslagkosten naar gebruik

Dit voorbeeld laat zien hoe Cloud Storage de opslagkosten van uw gegevens pro rato bepaalt.

Stel dat u gedurende 12 uur een object van 15 GB in een Multi-Regional Storage-bucket opslaat. Cloud Storage behandelt dit als 0,5 dagen opslag, of 1/60e van een maand (uitgaande van een maand van 30 dagen). Deze opslag leidt tot de volgende kosten:

$0.026(per GB per month) * 15(GB) * 1/60(months) = $0.0065

Eenvoudig prijsvoorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u een eenvoudig scenario dat mogelijk van toepassing is als u net aan de slag gaat met Cloud Storage. De hoeveelheid gegevensopslag is de gemiddelde hoeveelheid gegevens in uw bucket in de loop van de maand.

Stel dat u het volgende patroon voor opslaggebruik in een bepaalde maand heeft:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Gegevensopslag Multi-Regional Storage 50 GB
Netwerk Uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA 10 GB
Bewerkingen Klasse A-bewerkingen (toevoegingen van objecten en bucket- en objectvermeldingen) 10.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (ophalen van objecten en metadata van buckets en objecten) 50.000 bewerkingen

Uw factuur voor de maand wordt als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Kosten
Gegevensopslag 50 GB voor Multi-Regional Storage * $ 0,026 per GB $ 1,30
Netwerk 10 GB uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB $ 1,20
Bewerkingen 10.000 Klasse A-bewerkingen * $ 0,05 per 10.000 bewerkingen $ 0,05
Bewerkingen 50.000 Klasse B-bewerkingen * $ 0,004 per 10.000 bewerkingen $ 0,02
Totaal $ 2,57

Gedetailleerd prijsvoorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u opslaggebruik met meerdere opslagklassen en een bandbreedteverbruik dat meerdere niveaus omvat. Voor elke opslagklasse is de hoeveelheid gegevensopslag bepaald als het gemiddelde voor de maand.

Stel dat u het volgende patroon voor opslaggebruik in een bepaalde maand heeft:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Gegevensopslag Multi-Regional Storage 60 TB
Gegevensopslag Nearline-opslag (opgeslagen op een multi-regionale locatie) 100 TB
Netwerk Uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA 25 TB
Netwerk Uitgaand verkeer naar Asia-Pacific 25 TB
Netwerk Ingaand 30 TB
Bewerkingen Klasse A-bewerkingen (toevoegingen van objecten, bucket- en objectvermeldingen) voor gegevens in Multi-Regional Storage 100.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (toevoegingen van objecten, bucket- en objectvermeldingen) voor gegevens in Multi-Regional Storage 10.000.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (toevoegingen van objecten, bucket- en objectvermeldingen) voor gegevens in Nearline Storage 1.000.000 bewerkingen
Nearline-kosten Ophalen van gegevens (het Nearline Storage-gedeelte van uw totale uitgaande gegevens) 10 TB

Uw factuur voor de maand wordt als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Kosten
Gegevensopslag 60 TB (61.440 GB) Multi-Regional Storage * $ 0,026 per GB $ 1597,44
Gegevensopslag 100 TB (102.400 GB) Nearline Storage * $ 0,01 per GB $ 1024,00
Netwerk 25 TB totaal uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA:
(Niveau 0-1 TB): 1 TB (1024 GB) uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB
(Niveau 1-10 TB): 9 TB (9216 GB) uitgaand verkeer * $ 0,11 per GB
(Niveau 10+ TB): 15 TB (15.360 GB) uitgaand verkeer * $ 0,08 per GB

$ 122,88
$ 1013,76
$ 1228,80
Netwerk 25 TB totaal uitgaand verkeer naar Asia-Pacific:
(Niveau 0-1 TB): 1 TB (1024 GB) uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB
(Niveau 1-10 TB): 9 TB (9216 GB) uitgaand verkeer * $ 0,11 per GB
(Niveau 10+ TB): 15 TB (15.360 GB) uitgaand verkeer * $ 0,08 per GB

$ 122,88
$ 1013,76
$ 1228,80
Netwerk Er worden geen kosten gerekend voor ingaand verkeer $ 0,00
Bewerkingen 100.000 Klasse A-bewerkingen * $ 0,05 per 10.000 bewerkingen $ 0,50
Bewerkingen 10.000.000 Klasse B-bewerkingen * $ 0,004 per 10.000 bewerkingen $ 4,00
Bewerkingen 1.000.000 Klasse B-bewerkingen * $ 0,01 per 10.000 bewerkingen $ 1,00
Nearline-kosten Ophalen van 10 TB (10.240 GB) gegevens * 0,01 per GB $ 102,40
Totaal $ 7460,22

Gebruiksbeleid

Het gebruik van deze service moet voldoen aan de servicevoorwaarden en het programmabeleid van Cloud Storage en het privacybeleid van Google.

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Hulp nodig? Ga naar onze ondersteuningspagina.