Standartlar, Düzenlemeler ve Sertifikalar

Uygunluk ve raporlama konusunda size yardımcı olmak adına bilgiler, en iyi uygulamalar ve kolayca erişilebilen belgeler paylaşırız. Güveninize layık olmak için ürünlerimizin güvenlik, gizlilik ve uygunluk kontrolleri düzenli olarak bağımsız kurumlarca doğrulanıp onaylanır ve ürünlerimiz global standartlar çerçevesinde sertifikalandırılır. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

ISO 27018

Kişisel verileri koruma.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), 163 ulusal standartlar kurumunun üyesi olduğu bağımsız, uluslararası bir sivil örgüttür.

ISO 27018, kimlik bilgilerinin (PII) korunmasıyla ilgilidir ve bu nedenle, en önemli bulut bileşenlerinden biri olan gizliliği ele alır. Bu standardın esas odak noktası, PII işleyicisi olarak faaliyet gösteren, herkese açık bulut servis sağlayıcılarına yönelik güvenlik kontrolleridir. ISO 27018 iki şekilde çalışır:

  • Bulut gizliliği için özel öğeler ekleyerek mevcut ISO 27002 kontrollerini geliştirir
  • Kişisel veriler için tamamen yeni güvenlik kontrolleri sağlar

Google Cloud Platform ve G Suite, ISO 27018'e uygunluk sertifikasına sahiptir.

ISO 27018 kapsamında olan Google Cloud hizmetleri:

Google Cloud Platform:
G Suite:
Ek Google Ürünleri: