Fiyatlandırma

BigQuery, projenize ve bütçenize uyacak şekilde ölçeklenebilir, esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar. BigQuery'de veri depolama, akış girişleri ve veri sorgulama işlemleri ücrete tabidir. Ancak veriler ücretsiz olarak yüklenip dışa aktarılabilir.

BigQuery fiyatlandırmasında, depolama için sabit ücret, sorgular için kullanım ücreti temel alınır. Proje depolama kullanımı ve sorgu kullanımı, 1 GB'nin 230 bayt olarak kabul edildiği gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde; 1 TB, 240 bayttır (1024 GB). Depolama alanı ve sorgu fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi için Google Cloud Platform STB'leri bölümüne bakın.

Oluşturduğunuz her projenin kendisine bağlı bir faturalandırma hesabı vardır. Projede çalıştırılan işlerin ücretleri, bağlı faturalandırma hesabına faturalandırılır. Proje, kuruluşunuz dışındaki kullanıcılarla paylaşılsa bile bu durum geçerlidir. BigQuery depolama maliyetleri de bağlı faturalandırma hesabına faturalandırılır.

BigQuery, günlük maliyetlerinizi seçtiğiniz tutarla sınırlandırmanızı sağlayan maliyet kontrol mekanizmaları sunar. Daha fazla bilgi için Maliyet Kontrolleri sayfasını inceleyin.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform STB'lerinde para biriminiz için listelenen fiyatlar geçerli olur.

Aşağıdaki tabloda, BigQuery fiyatlandırması özetlenmektedir. Bu işlemler için BigQuery'nin kota politikası geçerlidir.

İşlem Maliyet Notlar
Depolama GB başına ayda 0,02 ABD doları Her ay ilk 10 GB ücretsizdir. Ayrıntılar için Depolama alanı fiyatlandırması bölümünü inceleyin.
Uzun Süreli Depolama GB başına ayda 0,01 ABD doları Uzun süreli depolama alanı fiyatlandırması bölümünü inceleyin.
Akış Girişleri GB başına 0,05 ABD doları Depolama alanı fiyatlandırması bölümünü inceleyin.
Sorgular TB başına 5 ABD doları Her ay ilk 1 TB ücretsizdir. Ayrıntılar için İsteğe bağlı fiyatlandırma bölümünü inceleyin. Yüksek sorgu hacmine sahip müşteriler için sabit fiyat da mevcuttur.
Veri yükleme Ücretsiz BigQuery'ye veri yükleme bölümünü inceleyin.
Veri kopyalama Ücretsiz Tablo kopyalama bölümünü inceleyin.
Verileri dışa aktarma Ücretsiz BigQuery'den verileri dışa aktarma bölümünü inceleyin.
Meta veri işlemleri Ücretsiz Çağrıları listeleme, alma, yama uygulama, güncelleme ve silme.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform STB'lerinde para biriminiz için listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ücretsiz işlemler

Aşağıdaki tabloda, ücretsiz olan BigQuery işlemleri gösterilmektedir. Bu işlemler için BigQuery'nin kota politikası geçerlidir.

İşlem Örnekler
Veri yükleme BigQuery'ye veri yükleme
Veri kopyalama Mevcut bir tabloyu kopyalama
Verileri dışa aktarma BigQuery'den verileri dışa aktarma
Meta veri işlemleri Çağrıları listeleme, alma, yama uygulama, güncelleme ve silme.

Depolama alanı fiyatlandırması

Akışlı veriler için düşük bir ücret istenir. Bunun dışında BigQuery'ye veri yüklemek ücretsizdir. Depoladığınız veri türlerine göre hesapladığımız depolama alanı fiyatlandırması, tablolarınızda depolanan verilerin miktarına bağlıdır. Veri boyutunuzu nasıl hesapladığımızın ayrıntılı bir açıklaması için veri boyutu hesaplaması bölümünü inceleyin.

İlk 10 GB'lik depolama alanını kullandıktan sonra aşağıdaki şekilde ücretlendirilirsiniz:

Depolama alanı işlemi Maliyet
Depolama GB başına ayda 0,02 ABD doları
Akış Girişleri 1 KB'lik minimum boyut kullanılarak hesaplanan tek satırlarla birlikte GB başına 0,05 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform STB'lerinde para biriminiz için listelenen fiyatlar geçerli olur.

Depolama alanı fiyatlandırması, MB/saniye cinsinden hesaplanır. Örneğin:

 • Ayın yarısında 100 MB depoluyorsanız 0,001 ABD doları (bir sentin onda biri) ödersiniz
 • Ayın yarısında 500 GB depoluyorsanız 5 ABD doları ödersiniz
 • Tam bir ay boyunca 1 TB depoluyorsanız 20 ABD doları ödersiniz

Ücretsiz katman fiyatlandırması

Her ay ilk 10 GB'lık depolama alanı ücretsizdir (faturalandırma hesabı başına).

Uzun süreli depolama alanı fiyatlandırması

Bir tablo 90 gün boyunca düzenlenmezse o tablonun depolama alanı fiyatı otomatik olarak yüzde 50 düşer ve GB başına ayda 0,01 ABD doları alınır.

Bir tablo uzun süreli depolama alanı olarak kabul edildiğinde performans, dayanıklılık, kullanılabilirlik veya diğer işlevlerde herhangi bir kesinti olmaz.

Tabloda düzenleme yapılırsa fiyat tekrar normal depolama alanı fiyatlandırmasına döner ve GB başına ayda 0,02 ABD doları alınır. 90 günlük zamanlayıcı, sıfırdan saymaya başlar.

Bir tablodaki verilerin değiştirildiği herhangi bir işlem, zamanlayıcıyı sıfırlar (hedef tablo için sorgulama, yükleme, kopyalama işlemleri):

İşlem Notlar
ekleme Hedef tablosu olan ve WRITE_APPEND yazma yönteminin kullanıldığı tüm işler.
üzerine yazma Hedef tablosu olan ve WRITE_TRUNCATE yazma yönteminin kullanıldığı tüm işler.
akış Tabledata.insertAll() API çağrısıyla verileri kullanma

Şunlar dahil olmak üzere başka herhangi bir işlem, sayacı SIFIRLAMAZ:

 • Kaynaktan sorgu gönderme
 • Görünüm oluşturma
 • Dışa aktarma
 • Kaynaktan kopyalama
 • Yama

Bölümlendirilmiş bir tablonun her bölümü, uzun süreli depolama alanı fiyatlandırması için ayrı olarak değerlendirilir. Bir bölüm son 90 gün içinde değiştirilmemişse bu bölümdeki veriler, uzun süreli depolama alanı olarak kabul edilir ve indirimli fiyat üzerinden ücretlendirilir.

Bir faturalandırma döngüsü sırasında 90 günlük eşiğe ulaşan tablolar için fiyatlandırma buna göre hesaplanır.

Uzun süreli depolama alanı fiyatlandırması yalnızca BigQuery depolama alanı için geçerli olup harici veri kaynakları için geçerli değildir.

Sorgu fiyatlandırması

Sorgu fiyatlandırması, SQL komutlarınızı ve kullanıcı tanımlı işlevlerinizi çalıştırmanın maliyetini belirtir. Sorgular için BigQuery ücretleri, işlenen bayt sayısı metriğiyle hesaplanır. Verilerin BigQuery'de mi yoksa Google Cloud Storage, Google Drive veya Google Cloud Bigtable gibi bir harici veri kaynağında mı depolandığına bakılmaksızın işlenen bayt sayısı için ücret ödersiniz.

Ücretsiz Katman fiyatlandırması

Her ay işlenen ilk 1 TB'lik veri ücretsizdir (faturalandırma hesabı başına).

İsteğe bağlı fiyatlandırma

Bir ayda işlenen ilk 1 TB'lik verinizin ardından şu şekilde ücretlendirilirsiniz:

Kaynak Fiyatlandırma
Sorgular TB başına 5 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform STB'lerinde para biriminiz için listelenen fiyatlar geçerli olur.

 • Hata döndüren sorgular veya ön belleğe alınan sorgular için ücret alınmaz.
 • Ücretler, sorgu tarafından referans verilen tablo başına en az 10 MB veri ve sorgu başına en az 10 MB veri işlenecek şekilde en yakın MB değerine yuvarlanır.
 • Çalışmakta olan bir sorgu işini iptal edildiğinde, sorgunun tamamlanmasına izin verildiğinde gerçekleşecek olan tam sorgu maliyetine kadar ücret alınabilir.
 • BigQuery'de sütunsal veri yapısı kullanılır. Seçtiğiniz sütunlarda işlenen toplam veriye ve sütundaki veri türleri temel alınarak hesaplanan sütun başına toplam veriye göre ücretlendirilirsiniz. Veri boyutunuzu nasıl hesapladığımız hakkında daha fazla bilgi için veri boyutu hesaplaması bölümünü inceleyin.
 • İsteğe bağlı fiyat ödemek yerine sabit bir aylık ücret ödemeyi tercih ediyorsanız Sabit fiyat bölümünü inceleyin.

Sabit fiyat

BigQuery, işlenen TB veri miktarına göre isteğe bağlı fiyat üzerinden ödeme yapmak yerine sorgular için sabit bir aylık ücret ödemeyi tercih eden yüksek sorgu hacmine sahip ya da kurumsal müşteriler için sabit fiyat sunmaktadır. Sabit fiyatı tercih ediyorsanız işlenen tüm baytların maliyeti aylık sabit ücrete dahil edilir.

BigQuery; müşteri geçmişine, kullanıma ve harcamaya göre yuva kotanızı otomatik olarak yönetir. BigQuery, analiz işlerine ayda en az 40.000 ABD doları harcayan müşterilerin, kendilerine ayrılan yuva sayısını artırması için bazı yöntemler sunmaktadır.

Sabit fiyat:

 • Yalnızca sorgu maliyetlerine uygulanır; depolama için geçerli değildir. Depolama alanı maliyetleri için Depolama alanı fiyatlandırması bölümünü inceleyin.
 • Sabit fiyatın uygulandığı faturalandırma hesabıyla bağlantılı olan tüm projeler için geçerlidir.
 • Ek BigQuery yuvaları sağlar. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın.
 • Etkileşimli sorgular için ek sorgu eş zamanlılığı sağlar.
Aylık Maliyet BigQuery Yuvası Sayısı
40.000 ABD doları 2.000
10.000 ABD doları değerinde artışlarla yükselen maliyet Her artış için 500 ek yuva

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform STB'lerinde para biriminiz için listelenen fiyatlar geçerli olur.

Sabit fiyat ile ilgileniyorsanız satış temsilcinizle iletişime geçin.

Veri boyutu hesaplaması

BigQuery'ye veri yüklediğinizde veya verileri sorguladığınızda veri boyutuna göre ücretlendirilirsiniz. Veri boyutunuzu, her veri türüne göre hesaplarız.

Veri türü Boyut
STRING 2 bayt + UTF-8 ile kodlanmış dize boyutu
INTEGER 8 bayt
FLOAT 8 bayt
BOOLEAN 1 bayt
TIMESTAMP 8 bayt
RECORD 0 bayt + içerilen alanların boyutu

Herhangi bir veri türü için boş değerler 0 bayt olarak hesaplanır. Tekrarlanan alanlar giriş başına hesaplanır. Örneğin, 4 girişli tekrarlanan bir INTEGER, 32 bayt sayılır.

İsteğe bağlı fiyatlandırma için örnek sorgu maliyetleri

Bir sorgu çalıştırdığınızda, sonuçlarda açıkça bir LIMIT belirleseniz bile, seçtiğiniz sütunlarda işlenen toplam veri miktarına göre ücretlendirilirsiniz. Sütun başına toplam bayt sayısı, sütunlardaki veri türlerine göre hesaplanır. Veri boyutunuzu nasıl hesapladığımız hakkında daha fazla bilgi için veri boyutu hesaplaması bölümünü inceleyin.

Aşağıdaki tabloda birkaç örnek sorgu verilmekte ve her sorgu için kaç bayt işlendiği gösterilmektedir.

Sorgu örneği İşlenen bayt sayısı

SELECT
 corpus,
 word
FROM
 publicdata:samples.shakespeare
LIMIT 1;
Toplam corpus boyutu + word sütunlarının boyutu

SELECT
 corpus
FROM
 (SELECT
   *
  FROM
   publicdata:samples.shakespeare);
corpus sütununun toplam boyutu

SELECT
 COUNT(*)
FROM
 publicdata:samples.shakespeare;
Bayt işlenmemiştir

SELECT
 COUNT(corpus)
FROM
 publicdata:samples.shakespeare;
corpus sütununun toplam boyutu

SELECT
 COUNT(*)
FROM
 publicdata:samples.shakespeare
WHERE
 corpus = 'hamlet';
corpus sütununun toplam boyutu

SELECT
 shakes.corpus,
 wiki.language
FROM
 publicdata:samples.shakespeare AS shakes
 JOIN EACH
 publicdata:samples.wikipedia AS wiki
 ON shakes.corpus = wiki.title;
shakes.corpus , wiki.language ve wiki.title sütunlarının toplam boyutu

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti fiyatlandırması

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, aylara eşit olarak dağıtılmış şekilde ücretlendirilir. Sizden alınan ücretler şu şekildedir:

Kaynak uygulama Aylık ücret (eşit olarak dağıtılmış)
Google AdWords

Benzersiz Müşteri Kimliği başına 2,50 ABD doları — Sıfır gösterimli Müşteri Kimlikleri dahil Customer tablosundaki ExternalCustomerID kimlikleri.

DoubleClick Campaign Manager

Benzersiz Reklamveren Kimliği başına 2,50 ABD doları — impression tablosundaki Reklamveren Kimlikleri.

DoubleClick for Publishers

Ağ Kimliği başına 100 ABD doları

YouTube

1 Nisan 2018'e kadar ücretsiz. YouTube'un fiyatlandırması gelecekte açıklanacaktır.

Veriler BigQuery'ye aktarıldıktan sonra, standart BigQuery depolama ve sorgu fiyatlandırması geçerli olur. Fiyatlandırmaya dair daha fazla bilgi için Satış ekibiyle iletişime geçin.

Benzersiz kimlikleri hesaplama

Oluşturduğunuz her aktarım, günde 1 veya daha fazla çalıştırma üretir. Her çalıştırma, karşılaşılan her benzersiz kimliğin ve aktarım işleminin tamamlandığı tarihin bir kaydını tutar. Kimlikler, yalnızca aktarımın tamamlandığı gün sayılır. Örneğin, bir aktarım çalıştırması 14 Temmuz'da başlayıp 15 Temmuz'da tamamlanırsa benzersiz kimlikler 15 Temmuz'da sayılır.

Benzersiz bir kimlikle, belirli bir günde birden fazla aktarımda karşılaşılırsa bu kimlik yalnızca bir kez sayılır. Benzersiz kimlikler, farklı aktarımlar için ayrı olarak sayılır. Benzersiz bir kimlikle iki ayrı aktarım çalıştırmasında karşılaşılırsa kimlik iki kez sayılır.

Örnekler

1. Örnek: Aynı gün tamamlanan 3 çalıştırmayla 1 aktarımınız var.

 • İlk çalıştırmada şu benzersiz kimlikler kaydedilir: A, B ve C
 • İkinci çalıştırmada A kimliği kaydedilir
 • Üçüncü çalıştırmada C ve D kimlikleri kaydedilir

Tüm çalıştırmalar aynı gün sona erdiğinden 4 benzersiz kimliğe (A, B, C, D) göre ücretlendirilirsiniz. Aynı gün tamamlanan iki farklı çalıştırmada A ve C kimlikleri kaydedildiği için A ve C yalnızca bir kez sayılır. 3 aktarım çalıştırması bir ay boyunca her gün tamamlanırsa aylık ücretiniz 4 benzersiz kimliğe göre hesaplanır. Aktarım çalıştırmaları, çalıştıkları aydaki gün sayısından daha az kez tamamlanırsa ücretler eşit olarak dağıtılır.

2. Örnek: Aynı gün içinde tamamlanan çalıştırmalarla birden fazla aktarımınız var.

 • 1. aktarım, şu benzersiz kimlikleri çalıştırıp kaydeder: A, B ve C
 • 2. aktarım, A kimliğini çalıştırıp kaydeder
 • 3. aktarım, C ve D kimliklerini çalıştırıp kaydeder

Benzersiz kimlikler farklı aktarımların çalıştırmalarında sayıldığından 6 benzersiz kimliğe göre ücretlendirilirsiniz: 1. çalıştırmadan A, B ve C kimlikleri; 2. çalıştırmadan A kimliği; 3. çalıştırmadan C ve D kimlikleri. Aktarım çalıştırmaları, çalıştıkları aydaki gün sayısından daha az kez tamamlanırsa ücretler eşit olarak dağıtılır.

Dolgu ücretlerini hesaplama

Dolgu planı yaparsanız aktarım çalıştırması, her gün için planlanır. Daha sonra Benzersiz kimlikleri hesaplama bölümünde açıklanan yönteme göre ücretlendirilirsiniz.

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti ücretlendirmesini durdurma

Ücretlendirmeyi durdurmak için aktarımınızı devre dışı bırakın veya silin.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...