BigQuery fiyatlandırması

BigQuery fiyatlandırması için bu sayfaya bakın.

BigQuery ML için BigQuery ML fiyatlandırması sayfasına bakın.

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti için BigQuery Veri Aktarım Hizmeti fiyatlandırması sayfasına bakın.

Genel Bakış

BigQuery teknik ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uyacak şekilde ölçeklenebilir, esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar.

Depolama maliyetleri BigQuery'de depolanan veri miktarına bağlıdır. Depolama ücretleri için iki seçenek sunulur:

 • Aktif: Tablo veya bölümlerde depolanan ve son 90 gün içinde değiştirilmiş olan veriler için alınan bir aylık ücret.
 • Uzun süreli: Tablo veya bölümlerde depolanan ve son 90 gün içinde değiştirilmemiş olan veriler için alınan daha düşük bir aylık ücret.

Sorgu maliyetleri için iki fiyatlandırma modelinden birini seçebilirsiniz:

 • İsteğe bağlı: Bu en esnek seçenektir. İsteğe bağlı fiyatlandırma, çalıştırdığınız her sorgu tarafından işlenen veri miktarına bağlıdır.
 • Sabit ücret: Bu tahmin edilebilir fiyatlandırma seçeneği sabit bütçelere sahip olan müşteriler için idealdir. Sabit ücret fiyatlandırması kullanan müşteriler sorgu işleme için özel kaynaklar satın alır ve tek tek sorgular için ücretlendirilmez.

Depolama ve sorgu fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi için Google Cloud Platform SKU'ları bölümüne bakın. İsteğe bağlı sorgu fiyatlandırmasının SKU sayfasında analiz fiyatlandırması olarak adlandırıldığını unutmayın.

Fiyatlandırma özeti

Aşağıdaki tabloda, BigQuery fiyatlandırması özetlenmektedir. Bu işlemler için BigQuery'nin Kotalar ve sınırlar şartları geçerlidir.

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
İşlem Fiyatlandırma Ayrıntılar
Etkin depolama Her ay ilk 10 GB ücretsizdir. Ayrıntılar için Depolama alanı fiyatlandırması bölümüne bakın.
Uzun süreli depolama Her ay ilk 10 GB ücretsizdir. Ayrıntılar için Depolama alanı fiyatlandırması bölümüne bakın.
BigQuery Storage API BigQuery Storage API, ücretsiz katman kapsamında değildir.
Akış Ekleme Başarıyla eklenen satırlar için ücretlendirilirsiniz. Satırların ayrı ayrı hesaplanması, 1 KB'lık minimum boyut üzerinden yapılır. Ayrıntılar için Akış fiyatlandırması bölümüne bakın.
Sorgular (isteğe bağlı) Her ay ilk 1 TB ücretsizdir. Ayrıntılar için İsteğe bağlı fiyatlandırma bölümünü inceleyin.
Sorgular (aylık sabit ücret) 500 slotluk artışlarla ek slotlar satın alabilirsiniz. Ayrıntılar için Aylık sabit ücret fiyatlandırmasına bakın.
Sorgular (yıllık sabit ücret) 500 slotluk artışlarla ek slotlar satın alabilirsiniz. Aylık olarak faturalandırılırsınız. Ayrıntılar için Yıllık sabit ücret fiyatlandırmasına bakın.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ödemelerin faturalandırılması

Oluşturduğunuz her projenin kendisine bağlı bir faturalandırma hesabı vardır. Projede çalıştırılan BigQuery işlerinin (sorgu işleri gibi) ücretleri, bağlı faturalandırma hesabına faturalandırılır. Proje kaynaklarının kuruluşunuz dışındaki kullanıcılarla paylaşılması durumunda bile bu uygulama geçerlidir. BigQuery depolama maliyetleri de bağlı faturalandırma hesabına faturalandırılır.

Faturalandırma verilerinin analizi

GCP Console'daki Cloud Faturalandırma raporları sayfasını kullanarak BigQuery maliyetlerini ve eğilimlerini görüntüleyebilirsiniz. Raporları kullanarak faturalandırma verilerini analiz etme hakkında daha fazla bilgi için Maliyet eğilimlerinizi faturalandırma raporları ile görüntüleme bölümüne bakın.

BigQuery'de faturalandırma verilerinizi analiz etme hakkında daha fazla bilgi için Cloud Faturalandırma belgeleri sayfasının Faturalandırma verilerini BigQuery'ye aktarma bölümüne bakın.

Ücretsiz işlemler

Aşağıdaki tabloda, tüm konumlarda ücretsiz olan BigQuery işlemleri gösterilmektedir. Bu işlemler için BigQuery'nin Kotalar ve sınırlar şartları geçerlidir.

İşlem Ayrıntılar
Veri yükleme

Cloud Storage'dan BigQuery'ye veri yüklediğinizde yükleme işlemi için ücretlendirilmezsiniz ancak verileri Cloud Storage'da depolamak için ücret ödemeniz gerekir. Ayrıntılar için Cloud Storage fiyatlandırma sayfasının Veri depolama bölümüne bakın. BigQuery'ye yüklenen veriler, BigQuery'nin Depolama alanı fiyatlandırmasına tabi olur. Daha fazla bilgi için BigQuery'ye veri yükleme bölümüne bakın.

BigQuery'de bir veri kümesi oluşturduğunuzda veriler için konum seçmeniz gerekir. US konumunu seçtiğinizde, veri kümesindeki tablolara başka bölgedeki bir Cloud Storage paketinden veri yükleyebilirsiniz. Şu anda, başka bir bölgeden ABD veri kümesine veri yüklediğinizde internet çıkışı için ücretlendirme yapılmamaktadır.

US dışında bir konum seçerseniz aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir:

 • Bu bölgedeki bir Cloud Storage paketinden veri yüklemek (bu paket, çok bölgeli bir paket veya veri kümesiyle aynı bölgede bulunan bölgesel bir paket olabilir)
 • Verileri o bölgedeki bir pakete kopyalamak

Bir Cloud Storage bölgesinden başka bir bölgeye veri kopyaladığınızda Cloud Storage ağ fiyatlandırması uygulanır.

Veri kopyalama Tablo kopyalama işlemi için ücretlendirilmezsiniz ancak yeni tabloyu ve kopyaladığınız tabloyu depolamak için ücret ödemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Mevcut bir tabloyu kopyalama bölümüne bakın.
Verileri dışa aktarma BigQuery'den Cloud Storage'a veri aktardığınızda dışa aktarma işlemi için ücretlendirilmezsiniz ancak verileri Cloud Storage'da depolamak için ücret ödemeniz gerekir. Ayrıntılar için Cloud Storage fiyatlandırma sayfasının Veri depolama bölümüne bakın. Daha fazla bilgi için BigQuery'deki verileri dışa aktarma bölümüne bakın.
Veri kümelerini silme Veri kümesi silme işlemi için ücretlendirilmezsiniz.
Tabloları, görünümleri ve bölümleri silme Bir tabloyu, görünümü veya belirli tablo bölümlerini silme işlemi için ücretlendirilmezseniz.
Meta veri işlemleri Çağrılarla ilgili listeleme, alma, yama uygulama, güncelleme ve silme işlemleri için ücretlendirilmezsiniz. Örnekler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şu şekildedir: veri kümelerini listeleme, bir veri kümesinin erişim kontrol listesini güncelleme ve bir tablonun açıklamasını güncelleme.
Yapay sütunların okunması Aşağıdaki yapay sütunların içeriğini sorguladığınızda ücretlendirilmezsiniz:

_TABLE_SUFFIX: Joker karakter tablolarını sorgularken veya standart SQL'de tablo tasarımcısı anlamları elde etmek için kullanılır
_PARTITIONDATE: Kullanım süresine göre bölümlendirilmiş tabloları sorgularken kullanılır
_PARTITIONTIME: Kullanım süresine göre bölümlendirilmiş tabloları sorgularken kullanılır
_FILE_NAME: Tabloları harici veri kaynaklarına dayanarak sorgularken kullanılır
Meta tabloların okunması Aşağıdaki meta tabloların içeriğini sorguladığınızda ücretlendirilmezsiniz:

__PARTITIONS_SUMMARY__: Bölümlendirilmiş tablolar veya kullanım süresine göre bölümlendirilmiş tablolardaki bölümlendirmeler hakkında meta veri alınırken kullanılır
__TABLES_SUMMARY__: Veri kümesindeki tablo ve görünümler hakkında meta veri alınırken kullanılır

"Daima Ücretsiz" kullanım sınırları

BigQuery, Google Cloud Platform Ücretsiz Katmanı kapsamında bazı kaynakları belirli bir sınıra kadar ücretsiz kullanmanızı sağlar. Bu ücretsiz kullanım sınırları hem ücretsiz deneme süresi boyunca hem de sonrasında kullanılabilir. Bu kullanım sınırlarını aştıysanız ve ücretsiz deneme süresi dolduysa bu sayfadaki fiyatlandırmaya göre ücretlendirilirsiniz.

Kaynak Aylık Ücretsiz Kullanım Sınırları Ayrıntılar
Depolama alanı Her ay ilk 10 GB ücretsizdir. BigQuery ML modelleri ve BigQuery'de depolanan eğitim verileri BigQuery depolama ücretsiz katmanına dahildir.
Sorgular (analiz) Her ay işlenen ilk 1 TB sorgu verisi ücretsizdir. BigQuery ML tahmin, inceleme ve değerlendirme işlevlerini kullanan sorgular, BigQuery analiz ücretsiz katmanına dahildir. CREATE MODEL ifadeleri içeren BigQuery ML sorguları buna dahil değildir.
Sabit bir aylık ücreti tercih eden yüksek sorgu hacmine sahip müşteriler için BigQuery sabit ücret fiyatlandırması da mevcuttur.
BigQuery ML CREATE MODEL sorguları Her ay CREATE MODEL ifadeleri içeren sorgular tarafından işlenen ilk 10 GB veri ücretsizdir. BigQuery ML CREATE MODEL sorguları BigQuery analiz ücretsiz katmanından bağımsızdır.

Sorgu fiyatlandırması

Sorgu fiyatlandırması, SQL komutlarınızı ve kullanıcı tanımlı işlevlerinizi çalıştırmanın ve Veri Manipülasyon Dili (DML) ve Veri Tanımlama Dili (DDL) ifadelerini nitelemenin maliyetini belirtir.

BigQuery iki fiyatlandırma modeli sunar:

 • İsteğe bağlı fiyatlandırma esnek ve etkilidir. Yalnızca çalıştırdığınız sorgular için ödeme yaparsınız.
 • Sabit ücret fiyatlandırması tahmin edilebilir ve tutarlı aylık maliyetler sunar.

Varsayılan olarak isteğe bağlı fiyatlandırma modeline göre faturalandırılırsınız. İhtiyaçlarınıza uygun bir fiyatlandırma modeli seçebilirsiniz. Her proje ve konum için bu iki fiyatlandırma modelinden istediğinizi de kullanabilirsiniz.

İsteğe bağlı fiyatlandırma

İsteğe bağlı fiyatlandırmada BigQuery, sorgular için tek bir metrik kullanarak ücret alır: işlenen bayt sayısı (okunan bayt sayısı olarak da adlandırılır). Verilerin BigQuery'de ya da Google Cloud Storage, Google Drive veya Google Cloud Bigtable gibi bir harici veri kaynağında depolanmasından bağımsız olarak işlenen bayt sayısı için ücret ödersiniz. İsteğe bağlı fiyatlandırma, yalnızca kullanıma bağlıdır.

İsteğe bağlı sorgu fiyatlandırması şu şekildedir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
İşlem Fiyatlandırma Ayrıntılar
Sorgular (isteğe bağlı) Her ay ilk 1 TB ücretsizdir. Ayrıca, sorgu hacmi yüksek olan ve aylık olarak sabit bir ücret ödemeyi tercih eden müşteriler için sabit ücret fiyatlandırması seçeneği de sunulur.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Sorgu ücretleriyle ilgili olarak aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • BigQuery'de sütunsal veri yapısı kullanılır. Seçtiğiniz sütunlarda işlenen toplam veri miktarına ve sütundaki veri türleri temel alınarak hesaplanan sütun başına toplam veri miktarına göre ücretlendirilirsiniz. Veri boyutunuzun hesaplanma yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için veri boyutu hesaplaması bölümünü inceleyin.
 • Hata döndüren sorgular veya sonuçları önbellekten alan sorgular için ücretlendirilmezsiniz.
 • Ücretler, sorgu tarafından referans verilen tablo başına en az 10 MB veri ve sorgu başına en az 10 MB veri işlenecek şekilde en yakın MB değerine yuvarlanır.
 • Çalışmakta olan bir sorgu işi iptal edildiğinde, sorgunun tamamlanmasına izin verildiğinde gerçekleşecek olan tam sorgu maliyetine kadar ücret alınabilir.
 • Bir sorgu çalıştırdığınızda, sonuçlar için açık bir LIMIT belirleseniz bile seçtiğiniz sütunlarda işlenen verilere göre ücretlendirilirsiniz.
 • Tablolarınızı bölümlendirmek ve kümelemek sorgular tarafından işlenen veri miktarının azaltılmasını sağlayabilir. En iyi uygulama olarak, mümkün olduğunda daima bölümlendirme ve kümelemeyi kullanın.
 • İsteğe bağlı sorgu fiyatlandırması Google Cloud Platform SKU'ları sayfasında analiz fiyatlandırması olarak adlandırılır.

İsteğe bağlı sorgularda maliyet kontrolleri

BigQuery, sorgu maliyetlerinizi sınırlandırmanızı sağlayan maliyet kontrol mekanizmaları sunar. Ayarlayabileceğiniz mekanizmalar şunlardır:

Sabit fiyat

BigQuery, işlenen TB veri miktarına göre isteğe bağlı fiyat üzerinden ödeme yapmak yerine sorgular için sabit bir aylık ücret ödemeyi tercih eden müşteriler için sabit ücret fiyatlandırması sunmaktadır.

Sabit ücret fiyatlandırmasına kaydolduğunuzda, BigQuery slotları olarak ölçülen özel bir sorgu işleme kapasitesi satın alırsınız. İşlenen tüm baytların maliyeti aylık sabit ücrete dahil edilir. Sorgularınızın sabit ücret kapasitenizi aşması halinde, sabit ücret kaynaklarınız kullanılabilir hale gelene kadar sorgularınız sıraya alınır.

Sabit fiyat:

 • DML ve DDL ifadeleri dahil olmak üzere sorgu maliyetleri için uygulanır.
 • Depolama alanı maliyetleri için uygulanmaz. Depolama maliyetleri hakkındaki ayrıntılar için Depolama alanı fiyatlandırmasına bakın.
 • Bölgesel kaynak olarak satın alınır. Bir bölgede satın alınan sabit ücret kapasitesi başka bir bölgede kullanılamaz.
 • Müşterilerin Google Cloud Platform Destek ekibiyle iletişim kurarak proje başına eşzamanlılık kotalarını artırabilmesine olanak tanır.
 • Aylık ve yıllık taahhüt seçenekleri mevcuttur.

Sabit ücret fiyatlandırması ayrıntıları

Sabit ücret fiyatlandırmasına kaydolduğunuzda:

 • Aylık taahhütler satın alma onay tarihinden sonra 30 takvim günü boyunca iptal edilemez veya düzeyleri düşürülemez.

  İlk 30 takvim gününün ardından istediğiniz zaman taahhüdünüzü iptal edebilir veya düzeyini düşürebilirsiniz. Taahhüdünüzü iptal etmeniz veya düzeyini düşürmeniz halinde ücretleriniz aylık ücret üzerinden saniye başına eşit olarak dağıtılır.

  Örneğin:

  • 29. günde iptal edemezsiniz.
  • 31. günün ilk saniyesinde iptal ederseniz sizden 30 gün ve 1 saniye için ücret alınır.
  • Üçüncü ayın ortasında iptal ederseniz sizden bu ayın aylık ücretinin%50'si alınır.
 • Yıllık taahhütler bir takvim yılı süresince iptal edilemez veya düzeyleri düşürülemez.

  Taahhüt tarihinizin yıl dönümünden önce taahhüdünüzü bir yıl süreyle yenilemeyi seçebilir veya yıl sonundan sonra başlayacak olan bir aylık sabit ücretli plana geçebilirsiniz. Aylık ücrete geçerseniz bunu istediğiniz zaman iptal edebilir ve aylık ücret üzerinden saniye başına ücretlendirilirsiniz.

  Örneğin:

  • Yıllık taahhüt tarihinizden sonra taahhüdünüzü bir yıllığına daha yenilerseniz yeni bir yıllık taahhütte bulunmuş olur ve yıllık taahhüt ücretini ödemeye devam edersiniz.
  • Yıllık taahhüt tarihinizden sonra taahhüdünüzü bir yıllığına daha yenilemezseniz, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve ücretleriniz aylık ücret üzerinden saniye başına eşit olarak dağıtılır.
 • Ek BigQuery slotları almak için yeni bir taahhütte bulunmanız gerekir.

 • Sabit ücret fiyatlandırması belirli bir BigQuery konumu için satın alınır
  Sabit ücret planı satın aldığınızda, slot tahsisini konuma göre belirlersiniz. Slotları birden fazla konumda kullanmak için her konumda slot satın almanız gerekir.
 • Sabit ücretli ve isteğe bağlı fiyatlandırma bir arada kullanılabilir
  Bir projede ya sabit ücretli ya da isteğe bağlı fiyatlandırma kullanılabilir. Belirli bir konumda birden fazla projeniz varsa hangi projelerin sabit ücretli ve hangi projelerin isteğe bağlı fiyatlandırma kullanacağını seçebilirsiniz.
 • Sabit ücret fiyatlandırması planını durdurmak için taahhüdünüzü iptal etmeniz veya düzeyini düşürmeniz gerekir.

Aylık sabit ücret fiyatlandırması

Sabit ücret fiyatlandırmasına kaydolduğunuzda satın aldığınız kapasite BigQuery slotları olarak ölçülür. Aşağıdaki tablo aylık sabit ücret satın alımınıza göre size tahsis edilen slot sayısını göstermektedir.

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Aylık maliyet Slot sayısı
500

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Yıllık sabit ücret fiyatlandırması

Sabit ücret fiyatlandırmasına kaydolduğunuzda satın aldığınız kapasite BigQuery slotları olarak ölçülür. Aşağıdaki tablo yıllık sabit ücret satın alımınıza göre size tahsis edilen slot sayısını göstermektedir. Yıllık sabit ücret planına kaydolduğunuzda aylık olarak faturalandırılırsınız.

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Aylık maliyet Slot sayısı
500

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Aylık ve yıllık taahhütler aracılığıyla slot satın alma şu anda alfa sürümündedir. Alfa sürümüne katılmak için bu formu doldurun.

Mevcut sabit ücret planlarıyla devam etmeyi tercih eden müşteriler için herhangi bir değişiklik yoktur. Mevcut sabit ücret planınıza devam etmek için satış temsilcinizle birlikte hareket edin.

Depolama alanı fiyatlandırması

Verileriniz BigQuery'ye yüklendiğinde, söz konusu verilerin depolanması için ücretlendirilirsiniz. Depolama alanı fiyatlandırması, tablolarınızda depolanan sıkıştırılmamış verilerin miktarına bağlıdır.

Verilerin boyutu, ayrı ayrı sütunlardaki verilerin türlerine göre hesaplanır. Verilerin hesaplanma yöntemiyle ilgili ayrıntılı açıklama için Veri boyutu hesaplaması bölümüne bakın.

Etkin depolama

Etkin depolama maliyetleri aşağıdaki gibidir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Depolama türü Fiyatlandırma Ayrıntılar
Etkin depolama Her ay ilk 10 GB ücretsizdir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Depolama alanı fiyatlandırması, MB/saniye cinsinden hesaplanır. Örneğin:

 • Ayın yarısında 100 MB depoluyorsanız 0,001 ABD doları (bir sentin onda biri) ödersiniz
 • Ayın yarısında 500 GB depoluyorsanız 5 ABD doları ödersiniz
 • Tam bir ay boyunca 1 TB depoluyorsanız 20 ABD doları ödersiniz

Uzun süreli depolama

Bir tablo 90 gün boyunca düzenlenmezse o tablonun depolama alanı fiyatı otomatik olarak yaklaşık yüzde 50 düşer. Bir tablo, uzun süreli depolama alanı olarak kabul edildiğinde performans, dayanıklılık, kullanılabilirlik veya diğer işlevlerde herhangi bir kesinti olmaz.

Uzun süreli depolama fiyatlandırması şu şekildedir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Depolama türü Fiyatlandırma Ayrıntılar
Uzun süreli depolama Her ay ilk 10 GB ücretsizdir.

Tabloda düzenleme yapılırsa fiyat tekrar normal depolama alanı fiyatlandırmasına döner ve 90 günlük zamanlayıcı sıfırdan saymaya başlar. Bir tablodaki verileri değiştiren tüm işlemler, zamanlayıcıyı sıfırlar. Söz konusu işlemler şunlardır:

İşlem Ayrıntılar
Bir tabloya veri yükleme Bir hedef tabloya veri ekleyen veya bir hedef tablonun üzerine yazan tüm yükleme ve sorgu işleri.
Bir tabloya veri kopyalama Bir hedef tabloya veri ekleyen veya bir hedef tablonun üzerine yazan tüm kopyalama işleri.
Bir tabloya sorgu sonuçları yazma Bir hedef tabloya veri ekleyen veya bir hedef tablonun üzerine yazan tüm sorgu işleri.
Veri Manipülasyon Dili'ni (DML) kullanma Tablo verilerini değiştirmek için DML ifadesi kullanma.
Veri Tanımlama Dilinin (DDL) Kullanılması Tablo değiştirmek için "TABLO OLUŞTUR VEYA DEĞİŞTİR" DDL ifadesi kullanma.
Tabloya veri akışı sağlama tabledata.insertAll API çağrısı aracılığıyla verileri kullanma.

Şunlar dahil başka herhangi bir işlem, sayacı sıfırlamaz:

 • Bir tabloyu sorgulama
 • Tabloyu sorgulayan bir görünüm oluşturma
 • Bir tablodan veri aktarma
 • Bir tabloyu kopyalama (başka bir hedef tabloya)
 • Bir tablo kaynağı üzerinde yama veya güncelleme işlemi uygulama

Bölümlendirilmiş bir tablonun her bölümü, uzun süreli depolama alanı fiyatlandırması için ayrı olarak değerlendirilir. Bir bölüm son 90 gün içinde değiştirilmemişse bu bölümdeki veriler, uzun süreli depolama alanı olarak kabul edilir ve indirimli fiyat üzerinden ücretlendirilir.

Bir faturalandırma döngüsü sırasında 90 günlük eşiğe ulaşan tablolar için fiyatlandırma buna göre hesaplanır.

Uzun süreli depolama fiyatlandırması yalnızca BigQuery depolama alanı için geçerli olup Cloud Bigtable, Cloud Storage ve Google Drive gibi harici veri kaynakları için geçerli değildir.

BigQuery Storage API fiyatlandırması

BigQuery Storage API fiyatlandırması, ReadRows akış işlemleri sırasında bir akışa ayrılan verilere göre belirlenir. Maliyetler, gönderilen bayt miktarı yerine gelen verilerin boyutuna göre hesaplanır.

Verilerin boyutu, ayrı ayrı sütunlardaki verilerin türlerine göre hesaplanır. Verilerin hesaplanma yöntemiyle ilgili ayrıntılı açıklama için Veri boyutu hesaplaması bölümüne bakın.

İsteğe bağlı fiyatlandırma

İsteğe bağlı BigQuery Storage API ücretleri aşağıdaki gibidir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Fiyatlandırma Ayrıntılar
BigQuery Storage API, ücretsiz katman kapsamında değildir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Sabit ücret fiyatlandırması

Şu anda sabit ücret fiyatlandırması kullanan müşteriler, ayda 300 TB'a kadar veriyi ücretsiz okumak için BigQuery Storage API'yi kullanabilir. Ayda 300 TB'ı aşan okumalar, isteğe bağlı kullanım ücretleriyle faturalandırılır.

Veri boyutu hesaplaması

BigQuery'ye veri yüklediğinizde veya verileri sorguladığınızda veri boyutuna göre ücretlendirilirsiniz. Veri boyutu, her bir sütunun veri türüne göre hesaplanır.

Depolanan verilerinizin ve sorgularınız tarafından işlenen verilerin boyutu gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 230 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde; 1 TB, 240 bayttır (1.024 GB).

BigQuery'nin veri türlerinin boyutları aşağıdaki gibidir:

Veri türü Boyut
INT64/INTEGER 8 bayt
FLOAT64/FLOAT 8 bayt
NUMERIC 16 bayt
BOOL/BOOLEAN 1 bayt
STRING 2 bayt + UTF-8 ile kodlanmış dize boyutu
BYTES 2 bayt + UTF-8 ile kodlanmış dize boyutu
DATE 8 bayt
DATETIME 8 bayt
TIME 8 bayt
TIMESTAMP 8 bayt
STRUCT/RECORD 0 bayt + içerilen alanların boyutu
GEOGRAPHY 16 bayt + 24 bayt x coğrafya türündeki köşe noktası sayısı (köşe noktası sayısını ST_NumPoints işlevini kullanarak doğrulayabilirsiniz)

Herhangi bir veri türü için boş değerler 0 bayt olarak hesaplanır.

Tekrarlanan bir sütun, dizi olarak depolanır. Ayrıca boyut, değerlerin sayısına göre hesaplanır. Örneğin, bir tamsayı sütunu (INT64) tekrarlanıyor (ARRAY<INT64>) ve 4 giriş içeriyorsa 32 bayt olarak hesaplanır (4 giriş x 8 bayt).

Akış fiyatlandırması

Akışlı veriler için uygulanan düşük ücret dışında, BigQuery'ye veri yüklemek ücretsizdir.

Akış eklemeler için uygulanan fiyatlandırma aşağıdaki gibidir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
İşlem Fiyatlandırma Ayrıntılar
Akış Eklemeleri Başarıyla eklenen satırlar için ücretlendirilirsiniz. Satırların ayrı ayrı hesaplanması, 1 KB'lık minimum boyut üzerinden yapılır.

Veri Manipülasyon Dili (DML) fiyatlandırması

DML sorguları için BigQuery ücretleri, sorgu tarafından işlenen bayt sayısına göre hesaplanır.

Bölümlendirilmemiş tablolar için DML fiyatlandırması

Bölümlendirilmemiş tablolar için işlenen bayt sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

DML ifadesi İşlenen bayt sayısı
INSERT Sorgu tarafından taranan tablolardan başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı.
UPDATE Sorgu tarafından taranan tablolardan başvurulan tüm sütunlardaki baytların toplamı
+ UPDATE başladığı sırada güncellenen tablodaki tüm sütunlar için baytların toplamı.
DELETE Sorgu tarafından taranan tablolardan başvurulan tüm sütunlardaki baytların toplamı
+ DELETE başladığı sırada değiştirilen tablodaki tüm sütunlar için baytların toplamı.
MERGE MERGE ifadesinde yalnızca INSERT ibareleri bulunuyorsa sorgu tarafından taranan tablolarda başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı kadar ücretlendirilirsiniz.
MERGE ifadesinde UPDATE veya DELETE ibaresi bulunuyorsa sorgu tarafından taranan kaynak tablolarda başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı
+ hedef tablodaki tüm sütunlar için baytların toplamı (MERGE başladığı sırada) kadar ücretlendirilirsiniz.

Bölümlendirilmiş tablolar için DML fiyatlandırması

Bölümlendirilmiş tablolar için işlenen bayt sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

DML ifadesi İşlenen bayt sayısı
INSERT Sorgu tarafından taranan tüm bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı.
UPDATE Sorgu tarafından taranan tablolar için tüm bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı
+ güncelleştirilmekte olan tablonun güncellenen veya taranan bölümlendirmelerindeki tüm sütunlar için baytların toplamı (UPDATE başladığı sırada).
DELETE Sorgu tarafından taranan tablolar için tüm bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı
+ değiştirilmekte olan tablonun değiştirilen veya taranan bölümlendirmelerindeki tüm sütunlar için baytların toplamı (DELETE başladığı sırada).
MERGE MERGE ifadesinde yalnızca INSERT ibareleri bulunuyorsa sorgu tarafından taranan bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı kadar ücretlendirilirsiniz.
MERGE ifadesinde UPDATE veya DELETE ibaresi bulunuyorsa sorgu tarafından taranan kaynak tablolar için tüm bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı
+ hedef tablo için güncellenen, silinen veya taranan bölümlendirmelerdeki tüm sütunlar için baytların toplamı (MERGE başladığı sırada) kadar ücretlendirilirsiniz.

Veri Tanımlama Dili (DDL) fiyatlandırması

DDL sorguları için BigQuery ücretleri, sorgu tarafından işlenen bayt sayısına göre hesaplanır. DDL ifadeleri için işlenen baytların sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

DDL ifadesi İşlenen bayt sayısı
CREATE TABLE Yok.
CREATE TABLE ... AS SELECT ... Sorgu tarafından taranan tablolardan başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı.
CREATE VIEW Yok.
DROP TABLE Yok.
DROP VIEW Yok.

Kümelenmiş tablo fiyatlandırması

BigQuery'de kümelenmiş tablolar oluşturup kullandığınızda, sizden alınan ücretler tablolarda ne kadar veri depolandığına ve verilerde çalıştırdığınız sorgulara bağlı olur. Kümelenmiş tablolar sorgu tarafından işlenmemeleri için verileri ayıklayarak sorgu masraflarını azaltmanıza yardımcı olur. Bu işlem blok ayıklama olarak adlandırılır.

Blok ayıklama

BigQuery kümelenmiş tablodaki verileri kümeleme sütunlarındaki değerlere göre sıralar ve bunları bloklar halinde düzenler.

Kümelenmiş bir sütunda filtre içeren bir sorgu gönderdiğinizde BigQuery blokların sorguyla ilgili herhangi bir veri içerip içermediğini etkili bir şekilde tespit etmek için kümeleme bilgilerini kullanır. Bu özellik BigQuery’nin blok ayıklama olarak adlandırılan bir işlem yürüterek yalnızca ilgili blokları taramasına olanak tanır.

Sorgu fiyatlandırması işlenen baytların sayısına bağlıdır. Kümelenmiş bir tabloda sorgu çalıştırdığınızda ve bu sorgu kümelenmiş sütunlarda bir filtre içerdiğinde BigQuery, filtre ifadesini ve blok meta verilerini kullanarak sorgu tarafından taranan blokları ayıklar.

Ayıklanan bloklar taranmaz. Sorgu tarafından işlenen verilerin baytını hesaplamak için yalnızca taranan bloklar kullanılır. Bir sorgunun kümelenmiş bir tabloda işlediği baytların sayısı, taranan bloklarda sorgu tarafından başvurulan her sütunda okunan baytların toplamına eşittir.

Kümelenmiş bir tabloya birkaç filtre kullanan bir sorguda birden fazla kez başvurulması halinde, BigQuery ilgili filtrelerin her birinde uygun bloklardaki sütunların taranması için ücret alır.

BigQuery fiyatlandırması örnekleri

Sorgu maliyetlerini tahmin etme

Sorgu fiyatlandırma örnekleri için Sorgu maliyetlerini tahmin etme bölümüne bakın.

Depolama maliyetlerini tahmin etme

Depolama fiyatlandırması örnekleri için Depolama maliyetlerini tahmin etme bölümüne bakın.

Bölümlendirilmemiş tablolar için DML fiyatlandırması örnekleri

Aşağıdaki örnekler, BigQuery'nin, bölümlendirilmemiş tabloları değiştiren DML ifadeleri için okunan baytları nasıl hesapladığını göstermektedir.

Örnek 1: Bölümlendirilmemiş tablo UPDATE

table1 iki sütun içerir: INTEGER türünde col1 ve STRING türünde col2.

UPDATE table1 SET col1 = 1 WHERE col1 = 2;

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • col1 sütunundaki baytların toplamı +
 • col2 sütunundaki baytların toplamı

Örnek 2: Bölümlendirilmemiş tablo UPDATE

table1 iki sütun içerir: INTEGER türünde col1 ve STRING türünde col2. table2 bir sütun içerir: INTEGER türünde field1.

UPDATE table1 SET col1 = 1 WHERE col1 in (SELECT field1 from table2)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • UPDATE öncesinde table1.col1 konumundaki baytların toplamı +
 • UPDATE öncesinde table1.col2 konumundaki baytların toplamı +
 • table2.field1 konumundaki baytların toplamı

Bölümlendirilmiş tablolar için DML fiyatlandırması örnekleri

Aşağıdaki örnekler; BigQuery'nin, kullanım-zaman tablolarını ve bölümlendirilmiş tabloları değiştiren DML ifadeleri için okunan baytları nasıl hesapladığını göstermektedir. Örneklerde kullanılan tabloların JSON şeması gösterimlerini görüntülemek için DML İfadeleri Kullanarak Bölümlendirilmiş Tablo Verilerini Güncelleştirme sayfasında Örneklerde kullanılan tablolar bölümüne bakın.

Örnek 1: Kullanım-zaman bölümlendirilmiş tablo INSERT

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mytable iki sütun içerir: INTEGER türünde field1 ve STRING türünde field2.

INSERT INTO mytable (_PARTITIONTIME, field1) AS SELECT TIMESTAMP(DATE(ts)), id from mytable2

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.ts konumundaki baytların toplamı +
 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı

Satırların eklendiği tablonun boyutu - mytable - sorgu maliyetini etkilemez.

Örnek 2: Bölümlendirilmiş tablo INSERT

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mycolumntable dört sütun içerir: INTEGER türünde field1, STRING türünde field2, BOOLEAN türünde field3 ve TIMESTAMP türünde ts.

INSERT INTO mycolumntable (ts, field1) AS SELECT ts, id from mytable2

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.ts konumundaki baytların toplamı +
 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı

Satırların eklendiği tablonun boyutu - mycolumntable - sorgu maliyetini etkilemez.

Örnek 3: Kullanım-zaman bölümlendirilmiş tablo UPDATE

DML ifadesi 1: Tek bir bölümlendirmenin güncellenmesi

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mytable iki sütun içerir: INTEGER türünde field1 ve STRING türünde field2.

UPDATE project.mydataset.mytable T SET T.field1 = T.field1 + 100 WHERE T._PARTITIONTIME = TIMESTAMP(“2017-05-01”) AND EXISTS (SELECT S.id from project.mydataset.mytable2 S WHERE S.id = T.field1)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field2 konumundaki baytların toplamı

DML ifadesi 2: Bir bölümlendirmenin tablodaki başka bir bölümlendirmeye göre güncellenmesi

UPDATE project.mydataset.mytable T SET T._PARTITIONTIME = TIMESTAMP(“2017-06-01”), T.field1 = T.field1 + 100 WHERE T._PARTITIONTIME = TIMESTAMP(“2017-05-01”) AND EXISTS (SELECT 1 from project.mydataset.mytable S WHERE S.field1 = T.field1 AND S._PARTITIONTIME = TIMESTAMP("2017-06-01") )

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mytable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mytable.field2 konumundaki baytların toplamı

Bu durumda, UPDATE ifadesinin maliyeti, "2017-05-01" ve "2017-06-01" tarihlerine karşılık gelen bölümlendirmelerdeki tüm alanların boyutlarının toplamıdır.

Örnek 4: Bölümlendirilmiş tablo UPDATE

DML ifadesi 1: Tek bir bölümlendirmenin güncellenmesi

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mycolumntable dört sütun içerir: INTEGER türünde field1, STRING türünde field2, BOOLEAN türünde field3 ve TIMESTAMP türünde ts.

UPDATE project.mydataset.mycolumntable T SET T.field1 = T.field1 + 100 WHERE DATE(T.ts) = “2017-05-01” AND EXISTS (SELECT S.id from project.mydataset.mytable2 S WHERE S.id = T.field1)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field3 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.ts konumundaki baytların toplamı

DML ifadesi 2: Bir bölümlendirmenin tablodaki başka bir bölümlendirmeye göre güncellenmesi

UPDATE project.mydataset.mycolumntable T SET T.ts = TIMESTAMP(“2017-06-01”), T.field1 = T.field1 + 100 WHERE DATE(T.ts) = “2017-05-01” AND EXISTS (SELECT 1 from project.mydataset.mycolumntable S WHERE S.field1 = T.field1 AND DATE(S.ts) = "2017-06-01")

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field3 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.ts konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field3 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.ts konumundaki baytların toplamı

Bu durumda, UPDATE ifadesinin maliyeti, "2017-05-01" ve "2017-06-01" tarihlerine karşılık gelen bölümlendirmelerdeki tüm alanların boyutlarının toplamıdır.

Örnek 5: Kullanım-zaman bölümlendirilmiş tablo DELETE

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mytable iki sütun içerir: INTEGER türünde field1 ve STRING türünde field2.

DELETE project.mydataset.mytable T WHERE T._PARTITIONTIME = TIMESTAMP(“2017-05-01”) AND EXISTS (SELECT S.id from project.mydataset.mytable2 S WHERE S.id = T.field1)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field2 konumundaki baytların toplamı

Örnek 6: Bölümlendirilmiş tablo DELETE

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mycolumntable dört sütun içerir: INTEGER türünde field1, STRING türünde field2, BOOLEAN türünde field3 ve TIMESTAMP türünde ts.

DELETE project.mydataset.mycolumntable T WHERE DATE(T.ts) =“2017-05-01” AND EXISTS (SELECT S.id from project.mydataset.mytable2 S WHERE S.id = T.field1)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field3 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.ts konumundaki baytların toplamı

Kümelenmiş tablo fiyatlandırması örneği

ClusteredSalesData adlı bir kümelenmiş tablonuz var. Tablo timestamp sütunu tarafından bölümlendirilmiş ve customer_id sütunu tarafından kümelenmiş. Veriler aşağıdaki blok seti şeklinde organize edilir:

Bölüm tanımlayıcı Blok kimliği Bloktaki customer_id için minimum değer Bloktaki customer_id için maksimum değer
20160501 B1 10.000 19.999
20160501 B2 20.000 24.999
20160502 B3 15.000 17.999
20160501 B4 22.000 27.999

Tabloda aşağıdaki sorguyu çalıştırın. Sorgu customer_id sütununda bir filtre içerir.

SELECT
 SUM(totalSale)
FROM
 `mydataset.ClusteredSalesData`
WHERE
 customer_id BETWEEN 20000
 AND 23000
 AND DATE(timestamp) = "2016-05-01"

Bu sorgu:

 • B2 ve B4 bloklarındaki timestamp, customer_id ve totalSale sütunlarını tarar.
 • timestamp bölümlendirme sütunundaki DATE(timestamp) = "2016-05-01" filtre koşulu nedeniyle B3 blokunu ayıklar.
 • customer_id kümeleme sütunundaki customer_id BETWEEN 20000 AND 23000 filtre koşulu nedeniyle B1 blokunu ayıklar.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Yardım mı gerekiyor? Destek sayfamızı ziyaret edin.