Fiyatlandırma

BigQuery, projenizin yanı sıra bütçenize uyum sağlayabilecek ölçeklenebilir ve esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar.

BigQuery depolama maliyetleri, yalnızca depoladığınız veri miktarına bağlıdır. Depolama ücretleri için iki seçenek sunulur:

 • Etkin: Son 90 gün içinde değiştirdiğiniz tablolarda depolanan veriler için uygulanan aylık ücrettir.
 • Uzun süreli: Son 90 gün içinde değiştirilmemiş olan tablolarda depolanan veriler için kullanılır ve daha düşük bir aylık ücrettir.

Sorgu maliyetleri, sorgu tarafından işlenen veri miktarına bağlıdır. Sorgu ücretleri için iki seçenek sunulur:

 • İsteğe bağlı: En esnek seçenektir. İsteğe bağlı sorgu fiyatlandırması, yalnızca kullanıma dayalıdır.
 • Sabit ücret: Sorgular için sabit ücret fiyatlandırması, tahmin edilebilir ve sabit aylık ücretler sunduğundan genellikle kurumsal müşteriler tarafından tercih edilir.

Depolama ve sorgu fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi için Google Cloud Platform SKU'ları bölümüne bakın.

Fiyatlandırma özeti

Aşağıdaki tabloda, BigQuery fiyatlandırması özetlenmektedir. Bu işlemler için BigQuery'nin Kotalar ve Sınırlar şartları geçerlidir.

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
İşlem Fiyatlandırma Ayrıntılar
Etkin depolama Her ay ilk 10 GB ücretsizdir. Ayrıntılar için Depolama alanı fiyatlandırması bölümüne bakın.
Uzun süreli depolama Her ay ilk 10 GB ücretsizdir. Ayrıntılar için Depolama alanı fiyatlandırması bölümüne bakın.
Storage API BigQuery Storage API, ücretsiz katman kapsamında değildir.
Akış Ekleme Başarıyla eklenen satırlar için ücretlendirilirsiniz. Satırların ayrı ayrı hesaplanması, 1 KB'lık minimum boyut üzerinden yapılır. Ayrıntılar için Akış fiyatlandırması bölümüne bakın.
Sorgular (analiz) Her ay ilk 1 TB ücretsizdir. Ayrıntılar için İsteğe bağlı fiyatlandırma bölümünü inceleyin. Yüksek sorgu hacmine sahip müşteriler için sabit ücret fiyatlandırması da mevcuttur.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ödemelerin faturalandırılması

Oluşturduğunuz her projenin kendisine bağlı bir faturalandırma hesabı vardır. Projede çalıştırılan BigQuery işlerinin (sorgu işleri gibi) ücretleri, bağlı faturalandırma hesabına faturalandırılır. Proje kaynaklarının kuruluşunuz dışındaki kullanıcılarla paylaşılması durumunda bile bu uygulama geçerlidir. BigQuery depolama maliyetleri de bağlı faturalandırma hesabına faturalandırılır.

Faturalandırma verilerinin analizi

Cloud Console'daki Cloud Faturalandırma Raporları sayfasını kullanarak BigQuery maliyetlerini ve eğilimlerini görüntüleyebilirsiniz. Raporları kullanarak faturalandırma verilerini analiz etme hakkında daha fazla bilgi için Maliyet Eğilimlerinizi Faturalandırma Raporları ile Görüntüleme bölümüne bakın.

BigQuery'de faturalandırma verilerinizi analiz etme hakkında daha fazla bilgi için Cloud Faturalandırma belgeleri sayfasının Faturalandırma Verilerini BigQuery'ye Aktarma bölümüne bakın.

Ücretsiz işlemler

Aşağıdaki tabloda, tüm konumlarda ücretsiz olan BigQuery işlemleri gösterilmektedir. Bu işlemler için BigQuery'nin Kotalar ve Sınırlar şartları geçerlidir.

İşlem Ayrıntılar
Veri yükleme

Cloud Storage'dan BigQuery'ye veri yüklediğinizde yükleme işlemi için ücretlendirilmezsiniz ancak verileri Cloud Storage'da depolamak için ücret ödemeniz gerekir. Ayrıntılar için Cloud Storage fiyatlandırma sayfasının Veri depolama bölümüne bakın. BigQuery'ye yüklenen veriler, BigQuery'nin Depolama alanı fiyatlandırmasına tabi olur. Daha fazla bilgi için BigQuery'ye Veri Yükleme bölümüne bakın.

BigQuery'de bir veri kümesi oluşturduğunuzda veriler için konum seçmeniz gerekir. US konumunu seçtiğinizde, veri kümesindeki tablolara başka bölgedeki bir Cloud Storage paketinden veri yükleyebilirsiniz. Şu anda, başka bir bölgeden ABD veri kümesine veri yüklediğinizde internet çıkışı için ücretlendirme yapılmamaktadır.

US dışında bir konum seçerseniz aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir:

 • Bu bölgedeki bir Cloud Storage paketinden veri yüklemek (bu paket, çok bölgeli bir paket veya veri kümesiyle aynı bölgede bulunan bölgesel bir paket olabilir)
 • Verileri o bölgedeki bir pakete kopyalamak

Bir Cloud Storage bölgesinden diğerine veri kopyaladığınızda Cloud Storage ağ fiyatlandırması uygulanır.

Veri kopyalama Tablo kopyalama işlemi için ücretlendirilmezsiniz ancak yeni tabloyu ve kopyaladığınız tabloyu depolamak için ücret ödemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Mevcut bir tabloyu kopyalama bölümüne bakın.
Verileri dışa aktarma BigQuery'den Cloud Storage'a veri aktardığınızda dışa aktarma işlemi için ücretlendirilmezsiniz ancak verileri Cloud Storage'da depolamak için ücret ödemeniz gerekir. Ayrıntılar için Cloud Storage fiyatlandırma sayfasının Veri depolama bölümüne bakın. Daha fazla bilgi için BigQuery'deki Verileri Dışa Aktarma bölümüne bakın.
Veri kümelerini silme Veri kümesi silme işlemi için ücretlendirilmezsiniz.
Tabloları, görünümleri ve bölümleri silme Bir tabloyu, görünümü veya belirli tablo bölümlerini silme işlemi için ücretlendirilmezseniz.
Meta veri işlemleri Çağrılarla ilgili listeleme, alma, yama uygulama, güncelleme ve silme işlemleri için ücretlendirilmezsiniz. Örnekler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şu şekildedir: veri kümelerini listeleme, bir veri kümesinin erişim kontrol listesini güncelleme ve bir tablonun açıklamasını güncelleme.
Yapay sütunların okunması Aşağıdaki yapay sütunların içeriğini sorguladığınızda ücretlendirilmezsiniz:

_TABLE_SUFFIX: Joker karakter tablolarını sorgularken veya standart SQL'de tablo tasarımcısı anlamları elde etmek için kullanılır
_PARTITIONDATE: Kullanım süresine göre bölümlendirilmiş tabloları sorgularken kullanılır
_PARTITIONTIME: Kullanım süresine göre bölümlendirilmiş tabloları sorgularken kullanılır
_FILE_NAME: Tabloları harici veri kaynaklarına dayanarak sorgularken kullanılır
Meta tabloların okunması Aşağıdaki meta tabloların içeriğini sorguladığınızda ücretlendirilmezsiniz:

__PARTITIONS_SUMMARY__: Bölümlendirilmiş tablolar veya kullanım süresine göre bölümlendirilmiş tablolardaki bölümlendirmeler hakkında meta veri alınırken kullanılır
__TABLES_SUMMARY__: Veri kümesindeki tablo ve görünümler hakkında meta veri alınırken kullanılır

"Daima Ücretsiz" kullanım sınırları

BigQuery, Google Cloud Platform Ücretsiz Katmanı kapsamında bazı kaynakları belirli bir sınıra kadar ücretsiz kullanmanızı sağlar. Bu ücretsiz kullanım sınırları hem ücretsiz deneme süresi boyunca hem de sonrasında kullanılabilir. Bu kullanım sınırlarını aştıysanız ve ücretsiz deneme süresi dolduysa bu sayfadaki fiyatlandırmaya göre ücretlendirilirsiniz.

Kaynak Aylık Ücretsiz Kullanım Sınırları Ayrıntılar
Depolama alanı Her ay ilk 10 GB ücretsizdir. BigQuery ML modelleri ve BigQuery'de depolanan eğitim verileri depolama ücretsiz katmanına dahildir.
Sorgular (analiz) Her ay işlenen ilk 1 TB sorgu verisi ücretsizdir. BigQuery ML tahmin, inceleme ve değerlendirme işlevlerini kullanan sorgular, analiz ücretsiz katmanına dahildir. CREATE MODEL ifadeleri içeren BigQuery ML sorguları buna dahil değildir.
Ayrıca, sorgu hacmi yüksek olan ve aylık olarak sabit bir ücret ödemeyi tercih eden müşteriler için sabit ücret fiyatlandırması seçeneği de sunulur.
BigQuery ML CREATE MODEL sorguları Her ay CREATE MODEL ifadeleri içeren sorgular tarafından işlenen ilk 10 GB veri ücretsizdir. BigQuery ML CREATE MODEL sorguları BigQuery analiz ücretsiz katmanından bağımsızdır.

Sorgu fiyatlandırması

Sorgu fiyatlandırması, SQL komutlarınızı ve kullanıcı tanımlı işlevlerinizi çalıştırmanın maliyetini belirtir. Sorgular için BigQuery ücretleri, tek bir metrik üzerinden hesaplanır: işlenen bayt sayısı (okunan bayt sayısı olarak da adlandırılır). Verilerin BigQuery'de ya da Google Cloud Storage, Google Drive veya Google Cloud Bigtable gibi bir harici veri kaynağında depolanmasından bağımsız olarak işlenen bayt sayısı için ücret ödersiniz.

Bir sorgu çalıştırdığınızda, sonuçlarda açıkça bir LIMIT belirleseniz bile seçtiğiniz sütunlarda işlenen toplam veri miktarına göre ücretlendirilirsiniz. Sütun başına toplam bayt sayısı, sütunlardaki veri türlerine göre hesaplanır. Verilerinizin boyutunu nasıl hesapladığımız hakkında daha fazla bilgi için Veri boyutu hesaplaması bölümüne bakın.

Sorgu fiyatlandırması, kullanım modelinize bağlıdır: sorgular için aylık sabit ücret veya etkin olmayan sorgulara dayalı fiyatlandırma. Sorgular için sabit ücret fiyatlandırması, tutarlı aylık ücretler sunduğundan genellikle kurumsal müşteriler tarafından tercih edilir. İsteğe bağlı (veya etkin olmayan) sorgu fiyatlandırması, esneklik olanağı sunar ve yalnızca kullanıma bağlıdır.

İsteğe bağlı fiyatlandırma

İsteğe bağlı sorgu fiyatlandırması şu şekildedir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
İşlem Fiyatlandırma Ayrıntılar
Sorgular (analiz) Her ay ilk 1 TB ücretsizdir. Ayrıca, sorgu hacmi yüksek olan ve aylık olarak sabit bir ücret ödemeyi tercih eden müşteriler için sabit ücret fiyatlandırması seçeneği de sunulur.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Sorgu ücretleriyle ilgili olarak aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • Hata döndüren sorgular veya sonuçları önbellekten alan sorgular için ücretlendirilmezsiniz.
 • Ücretler, sorgu tarafından referans verilen tablo başına en az 10 MB veri ve sorgu başına en az 10 MB veri işlenecek şekilde en yakın MB değerine yuvarlanır.
 • Çalışmakta olan bir sorgu işi iptal edildiğinde, sorgunun tamamlanmasına izin verildiğinde gerçekleşecek olan tam sorgu maliyetine kadar ücret alınabilir.
 • BigQuery'de sütunsal veri yapısı kullanılır. Seçtiğiniz sütunlarda işlenen toplam veri miktarına ve sütundaki veri türleri temel alınarak hesaplanan sütun başına toplam veri miktarına göre ücretlendirilirsiniz. Veri boyutunuzun hesaplanma yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için veri boyutu hesaplaması bölümünü inceleyin.

İsteğe bağlı sorgularda maliyet kontrolleri

BigQuery, sorgu maliyetlerinizi sınırlandırmanızı sağlayan maliyet kontrol mekanizmaları sunar. Ayarlayabileceğiniz mekanizmalar şunlardır:

Sabit ücret fiyatlandırması

BigQuery, işlenen TB veri miktarına göre isteğe bağlı fiyat üzerinden ödeme yapmak yerine sorgular için sabit bir aylık ücret ödemeyi tercih eden yüksek sorgu hacmine sahip ya da kurumsal müşteriler için sabit ücret fiyatlandırması sunmaktadır. Sabit ücret fiyatlandırmasını tercih ediyorsanız işlenen tüm baytların maliyeti aylık sabit ücrete dahil edilir.

BigQuery; müşteri geçmişine, kullanıma ve harcamaya göre slot kotanızı otomatik olarak yönetir. BigQuery, yaptığı aylık analiz harcamanın istikrarlı olmasına ihtiyaç duyan müşteriler için sabit ücret fiyatlandırması sunar. Sabit ücretli bir fiyatlandırma planına kaydolduğunuzda, sorgu işleme için kullanmak amacıyla belirli sayıda slot satın alırsınız.

Sabit ücret fiyatlandırması:

 • Yalnızca sorgu maliyetlerine uygulanır; depolama için geçerli değildir. Depolama alanı maliyetleri için Depolama alanı fiyatlandırması bölümünü inceleyin.
 • Sabit fiyatın uygulandığı faturalandırma hesabıyla bağlantılı olan tüm projeler için geçerlidir.
 • Ek BigQuery slotları sağlar. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın.
 • Etkileşimli sorgular için ek sorgu eşzamanlılığı sağlar.

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Aylık maliyet Slot sayısı Ek slotlar
2.000

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Sabit ücret fiyatlandırmasıyla ilgileniyorsanız satış temsilcinizle iletişime geçin.

Sabit ücret fiyatlandırmasında slot tahsisi

Diğer ücretler gibi sabit ücretler de, sabit ücretli fiyatlandırmaya kaydolurken belirttiğiniz fatura hesabına yansıtılır. Bir fatura hesabına bağlı birden fazla projeniz olabilir ve projelerin veri kümeleri ile sorgu ücretleri farklı konumlarda bulunabilir.

Slotlar bölgesel bir kaynaktır. Sabit ücretli fiyatlandırma planı satın aldığınızda, o fatura hesabına bağlı tüm projeler için konuma göre slot tahsisini belirleyebilirsiniz.

Örneğin, sorguları genellikle hem AB hem de ABD'deki çok bölgeli konumlarında çalıştırıyorsanız ve 6.000 slot içeren bir sabit ücretli fiyatlandırma planı satın alırsanız slot tahsisini aşağıdaki gibi belirleyebilirsiniz:

 • ABD'de 4.000 slot
 • AB'de 2.000 slot

Depolama alanı fiyatlandırması

Verileriniz BigQuery'ye yüklendiğinde, söz konusu verilerin depolanması için ücretlendirilirsiniz. Depolama alanı fiyatlandırması, tablolarınızda depolanan sıkıştırılmamış verilerin miktarına bağlıdır.

Verilerin boyutu, ayrı ayrı sütunlardaki verilerin türlerine göre hesaplanır. Verilerin hesaplanma yöntemiyle ilgili ayrıntılı açıklama için Veri boyutu hesaplaması bölümüne bakın.

Etkin depolama

Etkin depolama maliyetleri aşağıdaki gibidir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Depolama türü Fiyatlandırma Ayrıntılar
Etkin depolama Her ay ilk 10 GB ücretsizdir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Depolama alanı fiyatlandırması, MB/saniye cinsinden hesaplanır. Örneğin:

 • Ayın yarısında 100 MB depoluyorsanız 0,001 ABD doları (bir sentin onda biri) ödersiniz
 • Ayın yarısında 500 GB depoluyorsanız 5 ABD doları ödersiniz
 • Tam bir ay boyunca 1 TB depoluyorsanız 20 ABD doları ödersiniz

Uzun süreli depolama

Bir tablo 90 gün boyunca düzenlenmezse o tablonun depolama alanı fiyatı otomatik olarak yaklaşık yüzde 50 düşer. Bir tablo, uzun süreli depolama alanı olarak kabul edildiğinde performans, dayanıklılık, kullanılabilirlik veya diğer işlevlerde herhangi bir kesinti olmaz.

Uzun süreli depolama fiyatlandırması şu şekildedir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Depolama türü Fiyatlandırma Ayrıntılar
Uzun süreli depolama Her ay ilk 10 GB ücretsizdir.

Tabloda düzenleme yapılırsa fiyat tekrar normal depolama alanı fiyatlandırmasına döner ve 90 günlük zamanlayıcı sıfırdan saymaya başlar. Bir tablodaki verileri değiştiren tüm işlemler, zamanlayıcıyı sıfırlar. Söz konusu işlemler şunlardır:

İşlem Ayrıntılar
Bir tabloya veri yükleme Bir hedef tabloya veri ekleyen veya bir hedef tablonun üzerine yazan tüm yükleme ve sorgu işleri.
Bir tabloya veri kopyalama Bir hedef tabloya veri ekleyen veya bir hedef tablonun üzerine yazan tüm kopyalama işleri.
Bir tabloya sorgu sonuçları yazma Bir hedef tabloya veri ekleyen veya bir hedef tablonun üzerine yazan tüm sorgu işleri.
Veri Manipülasyon Dili'ni (DML) kullanma Tablo verilerini değiştirmek için DML ifadesi kullanma.
Veri Tanımlama Dilinin (DDL) Kullanılması Tablo değiştirmek için "TABLO OLUŞTUR VEYA DEĞİŞTİR" DDL ifadesi kullanma.
Tabloya veri akışı sağlama tabledata.insertAll API çağrısı aracılığıyla verileri kullanma.

Şunlar dahil başka herhangi bir işlem, sayacı sıfırlamaz:

 • Bir tabloyu sorgulama
 • Tabloyu sorgulayan bir görünüm oluşturma
 • Bir tablodan veri aktarma
 • Bir tabloyu kopyalama (başka bir hedef tabloya)
 • Bir tablo kaynağı üzerinde yama veya güncelleme işlemi uygulama

Bölümlendirilmiş bir tablonun her bölümü, uzun süreli depolama alanı fiyatlandırması için ayrı olarak değerlendirilir. Bir bölüm son 90 gün içinde değiştirilmemişse bu bölümdeki veriler, uzun süreli depolama alanı olarak kabul edilir ve indirimli fiyat üzerinden ücretlendirilir.

Bir faturalandırma döngüsü sırasında 90 günlük eşiğe ulaşan tablolar için fiyatlandırma buna göre hesaplanır.

Uzun süreli depolama fiyatlandırması yalnızca BigQuery depolama alanı için geçerli olup Cloud Bigtable, Cloud Storage ve Google Drive gibi harici veri kaynakları için geçerli değildir.

BigQuery Storage API fiyatlandırması

BigQuery Storage API fiyatlandırması, ReadRows akış işlemleri sırasında bir akışa ayrılan verilere göre belirlenir. Maliyetler, gönderilen bayt miktarı yerine gelen verilerin boyutuna göre hesaplanır.

Verilerin boyutu, ayrı ayrı sütunlardaki verilerin türlerine göre hesaplanır. Verilerin hesaplanma yöntemiyle ilgili ayrıntılı açıklama için Veri boyutu hesaplaması bölümüne bakın.

İsteğe bağlı fiyatlandırma

İsteğe bağlı BigQuery Storage API ücretleri aşağıdaki gibidir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
Fiyatlandırma Ayrıntılar
BigQuery Storage API, ücretsiz katman kapsamında değildir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Sabit ücret fiyatlandırması

Şu anda sabit ücret fiyatlandırması kullanan müşteriler, ayda 300 TB'a kadar veriyi ücretsiz okumak için BigQuery Storage API'yi kullanabilir. Ayda 300 TB'ı aşan okumalar, isteğe bağlı kullanım ücretleriyle faturalandırılır.

Veri boyutu hesaplaması

BigQuery'ye veri yüklediğinizde veya verileri sorguladığınızda veri boyutuna göre ücretlendirilirsiniz. Veri boyutu, her bir sütunun veri türüne göre hesaplanır.

Depolanan verilerinizin ve sorgularınız tarafından işlenen verilerin boyutu gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 230 bayt olarak alınır. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir. Benzer şekilde; 1 TB, 240 bayttır (1.024 GB).

BigQuery'nin veri türlerinin boyutları aşağıdaki gibidir:

Veri türü Boyut
INT64/INTEGER 8 bayt
FLOAT64/FLOAT 8 bayt
NUMERIC 16 bayt
BOOL/BOOLEAN 1 bayt
STRING 2 bayt + UTF-8 ile kodlanmış dize boyutu
BYTES 2 bayt + UTF-8 ile kodlanmış dize boyutu
DATE 8 bayt
DATETIME 8 bayt
TIME 8 bayt
TIMESTAMP 8 bayt
STRUCT/RECORD 0 bayt + içerilen alanların boyutu
GEOGRAPHY 16 bayt + 24 bayt * coğrafya türündeki köşe noktası sayısı (köşe noktası sayısını ST_NumPoints işlevini kullanarak doğrulayabilirsiniz)

Herhangi bir veri türü için boş değerler 0 bayt olarak hesaplanır.

Tekrarlanan bir sütun, dizi olarak depolanır. Ayrıca boyut, değerlerin sayısına göre hesaplanır. Örneğin, bir tamsayı sütunu (INT64) tekrarlanıyor (ARRAY<INT64>) ve 4 giriş içeriyorsa 32 bayt olarak hesaplanır (4 giriş x 8 bayt).

Akış fiyatlandırması

Akışlı veriler için uygulanan düşük ücret dışında, BigQuery'ye veri yüklemek ücretsizdir.

Akış eklemeler için uygulanan fiyatlandırma aşağıdaki gibidir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
İşlem Fiyatlandırma Ayrıntılar
Akış Eklemeleri Başarıyla eklenen satırlar için ücretlendirilirsiniz. Satırların ayrı ayrı hesaplanması, 1 KB'lık minimum boyut üzerinden yapılır.

BigQuery ML fiyatlandırması

Fiyatlandırma şu anda desteklenmekte olan tüm modeller için geçerlidir. BigQuery ML fiyatlandırması kullanım şeklinize bağlıdır: sabit ücret veya isteğe bağlı.

BigQuery ML sabit ücret fiyatlandırması

BigQuery; model oluşturma, değerlendirme, inceleme ve tahmin için isteğe bağlı fiyatını ödemek yerine sabit bir aylık masrafı tercih eden yüksek hacimli veya kurumsal müşteriler için sabit ücretli fiyatlandırma sunmaktadır.

Şu anda BigQuery ML için ek sabit ücret ödemeleri alınmamaktadır. Sabit ücretli fiyatlandırmayı seçmeniz halinde BigQuery ML masrafları 31 Temmuz 2019 tarihine kadar aylık BigQuery sabit ücret fiyatına dahil edilir.

BigQuery ML isteğe bağlı fiyatlandırması

İsteğe bağlı sorgular için BigQuery ML fiyatlandırması, işlemin türüne bağlıdır: model oluşturma, model değerlendirme, model inceleme veya model tahmini.

BigQuery ML isteğe bağlı fiyatlandırması aşağıdaki şekildedir:

ABD (çoklu bölge) AB (çoklu bölge) Los Angeles (us-west2) Montréal (northamerica-northeast1) Kuzey Virginia (us-east4) São Paulo (southamerica-east1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Zürih (europe-west6) Hong Kong (asia-east2) Mumbai (asia-south1) Tayvan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1)
Aylık
İşlem Fiyatlandırma Ayrıntılar
Model oluşturma 50 yineleme ile sınırlıdır.
Her ay CREATE MODEL ifadeleri tarafından işlenen ilk 10 GB veri BigQuery ücretsiz katmanı kapsamında ücretsizdir.
Değerlendirme, inceleme ve tahmin Değerlendirme, inceleme ve tahmin sorguları için alınan ücretler BigQuery analiz ücretsiz katmanı kapsamındaki aylık 1 TB veriye dahildir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Veri Manipülasyon Dili (DML) fiyatlandırması

DML sorguları için BigQuery ücretleri, sorgu tarafından işlenen bayt sayısına göre hesaplanır.

Bölümlendirilmemiş tablolar için DML fiyatlandırması

Bölümlendirilmemiş tablolar için işlenen bayt sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

DML ifadesi İşlenen bayt sayısı
INSERT Sorgu tarafından taranan tablolardan başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı.
UPDATE Sorgu tarafından taranan tablolardan başvurulan tüm sütunlardaki baytların toplamı
+ UPDATE başladığı sırada güncellenen tablodaki tüm sütunlar için baytların toplamı.
DELETE Sorgu tarafından taranan tablolardan başvurulan tüm sütunlardaki baytların toplamı
+ DELETE başladığı sırada değiştirilen tablodaki tüm sütunlar için baytların toplamı.
MERGE MERGE ifadesinde yalnızca INSERT ibareleri bulunuyorsa sorgu tarafından taranan tablolarda başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı kadar ücretlendirilirsiniz.
MERGE ifadesinde UPDATE veya DELETE ibaresi bulunuyorsa sorgu tarafından taranan kaynak tablolarda başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı
+ hedef tablodaki tüm sütunlar için baytların toplamı (MERGE başladığı sırada) kadar ücretlendirilirsiniz.

Bölümlendirilmiş tablolar için DML fiyatlandırması

Bölümlendirilmiş tablolar için işlenen bayt sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

DML ifadesi İşlenen bayt sayısı
INSERT Sorgu tarafından taranan tüm bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı.
UPDATE Sorgu tarafından taranan tablolar için tüm bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı
+ güncelleştirilmekte olan tablonun güncellenen veya taranan bölümlendirmelerindeki tüm sütunlar için baytların toplamı (UPDATE başladığı sırada).
DELETE Sorgu tarafından taranan tablolar için tüm bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı
+ değiştirilmekte olan tablonun değiştirilen veya taranan bölümlendirmelerindeki tüm sütunlar için baytların toplamı (DELETE başladığı sırada).
MERGE MERGE ifadesinde yalnızca INSERT ibareleri bulunuyorsa sorgu tarafından taranan bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı kadar ücretlendirilirsiniz.
MERGE ifadesinde UPDATE veya DELETE ibaresi bulunuyorsa sorgu tarafından taranan kaynak tablolar için tüm bölümlendirmelerde başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı
+ hedef tablo için güncellenen, silinen veya taranan bölümlendirmelerdeki tüm sütunlar için baytların toplamı (MERGE başladığı sırada) kadar ücretlendirilirsiniz.

Veri Tanımlama Dili (DDL) fiyatlandırması

DDL sorguları için BigQuery ücretleri, sorgu tarafından işlenen bayt sayısına göre hesaplanır. DDL ifadeleri için işlenen baytların sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

DDL ifadesi İşlenen bayt sayısı
CREATE TABLE Yok.
CREATE TABLE ... AS SELECT ... Sorgu tarafından taranan tablolardan başvurulan tüm sütunlar için işlenen baytların toplamı.
CREATE VIEW Yok.
DROP TABLE Yok.
DROP VIEW Yok.

Kümelenmiş tablo fiyatlandırması

BigQuery'de kümelenmiş tablolar oluşturup kullandığınızda, sizden alınan ücretler tablolarda ne kadar veri depolandığına ve verilerde çalıştırdığınız sorgulara bağlı olur. Kümelenmiş tablolar sorgu tarafından işlenmemeleri için verileri ayıklayarak sorgu masraflarını azaltmanıza yardımcı olur. Bu işlem blok ayıklama olarak adlandırılır.

Blok ayıklama

BigQuery kümelenmiş tablodaki verileri kümeleme sütunlarındaki değerlere göre sıralar ve bunları bloklar halinde düzenler.

Kümelenmiş bir sütunda filtre içeren bir sorgu gönderdiğinizde BigQuery blokların sorguyla ilgili herhangi bir veri içerip içermediğini etkili bir şekilde tespit etmek için kümeleme bilgilerini kullanır. Bu özellik BigQuery’nin blok ayıklama olarak adlandırılan bir işlem yürüterek yalnızca ilgili blokları taramasına olanak tanır.

Sorgu fiyatlandırması işlenen baytların sayısına bağlıdır. Kümelenmiş bir tabloda sorgu çalıştırdığınızda ve bu sorgu kümelenmiş sütunlarda bir filtre içerdiğinde BigQuery, filtre ifadesini ve blok meta verilerini kullanarak sorgu tarafından taranan blokları ayıklar.

Ayıklanan bloklar taranmaz. Sorgu tarafından işlenen verilerin baytını hesaplamak için yalnızca taranan bloklar kullanılır. Bir sorgunun kümelenmiş bir tabloda işlediği baytların sayısı, taranan bloklarda sorgu tarafından başvurulan her sütunda okunan baytların toplamına eşittir.

Kümelenmiş bir tabloya birkaç filtre kullanan bir sorguda birden fazla kez başvurulması halinde, BigQuery ilgili filtrelerin her birinde uygun bloklardaki sütunların taranması için ücret alır.

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti fiyatlandırması

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, aylara eşit olarak dağıtılmış şekilde ücretlendirilir. Sizden alınan ücretler şu şekildedir:

Kaynak uygulama Aylık ücret (eşit olarak dağıtılmış)
Campaign Manager

Benzersiz Reklamveren Kimliği başına 2,50 ABD doları - impression tablosundaki Reklamveren Kimlikleri.

Cloud Storage

Ücretsiz. BigQuery Kotaları ve Sınırları geçerlidir.

Google Ads

Benzersiz Müşteri Kimliği başına 2,50 ABD doları - Sıfır gösterimli Müşteri Kimlikleri dahil Customer tablosundaki ExternalCustomerID kimlikleri.

Google Ad Manager

Ağ Kimliği başına 100 ABD doları

Google Play

31 Ağustos 2018 tarihine kadar ücretsizdir. Yürürlüğe girme tarihi: 1 Eylül 2018:

Installs_country tablosunda benzersiz Paket Adı başına 25 ABD doları.

YouTube Kanalı

Kanal başına 5 ABD doları

YouTube İçerik Sahibi

1.000 benzersiz Kanal başına 5 ABD doları (benzersiz kanal başına 0,005 ABD doları) - content_owner_basic_a3 tablosundaki Kanal Kimlikleri.

Veriler BigQuery'ye aktarıldıktan sonra standart BigQuery depolama alanı ve sorgu fiyatlandırması geçerli olur. Fiyatlandırmaya dair daha fazla bilgi için Satış ekibiyle iletişime geçin.

Benzersiz kimlikleri hesaplama

Oluşturduğunuz her aktarım, günde 1 veya daha fazla çalıştırma üretir. Her çalıştırma, karşılaşılan her benzersiz kimliğin ve aktarım işleminin tamamlandığı tarihin bir kaydını tutar. Kimlikler, yalnızca aktarımın tamamlandığı gün sayılır. Örneğin, bir aktarım çalıştırması 14 Temmuz'da başlayıp 15 Temmuz'da tamamlanırsa benzersiz kimlikler 15 Temmuz'da sayılır.

Benzersiz bir kimlikle, belirli bir günde birden fazla aktarımda karşılaşılırsa bu kimlik yalnızca bir kez sayılır. Benzersiz kimlikler, farklı aktarımlar için ayrı olarak sayılır. İki ayrı aktarım çalıştırmasında benzersiz bir kimlikle karşılaşılırsa kimlik iki kez sayılır.

Dolgu ücretlerini hesaplama

Dolgu planı yaparsanız aktarım çalıştırması, her gün için planlanır. Daha sonra Benzersiz kimlikleri hesaplama bölümünde açıklanan yönteme göre ücretlendirilirsiniz.

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti ücretlendirmesini durdurma

Ücretlendirmeyi durdurmak için aktarımınızı devre dışı bırakın veya silin.

Fiyatlandırma örnekleri

Sorgu maliyetlerini tahmin etme

Sorgu fiyatlandırma örnekleri için Sorgu maliyetlerini tahmin etme bölümüne bakın.

Depolama maliyetlerini tahmin etme

Depolama fiyatlandırması örnekleri için Depolama maliyetlerini tahmin etme bölümüne bakın.

Bölümlendirilmemiş tablolar için DML fiyatlandırması örnekleri

Aşağıdaki örnekler, BigQuery'nin, bölümlendirilmemiş tabloları değiştiren DML ifadeleri için okunan baytları nasıl hesapladığını göstermektedir.

Örnek 1: Bölümlendirilmemiş tablo UPDATE

table1 iki sütun içerir: INTEGER türünde col1 ve STRING türünde col2.

UPDATE table1 SET col1 = 1 WHERE col1 = 2;

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • col1 sütunundaki baytların toplamı +
 • col2 sütunundaki baytların toplamı

Örnek 2: Bölümlendirilmemiş tablo UPDATE

table1 iki sütun içerir: INTEGER türünde col1 ve STRING türünde col2. table2 bir sütun içerir: INTEGER türünde field1.

UPDATE table1 SET col1 = 1 WHERE col1 in (SELECT field1 from table2)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • UPDATE öncesinde table1.col1 konumundaki baytların toplamı +
 • UPDATE öncesinde table1.col2 konumundaki baytların toplamı +
 • table2.field1 konumundaki baytların toplamı

Bölümlendirilmiş tablolar için DML fiyatlandırması örnekleri

Aşağıdaki örnekler; BigQuery'nin, kullanım-zaman tablolarını ve bölümlendirilmiş tabloları değiştiren DML ifadeleri için okunan baytları nasıl hesapladığını göstermektedir. Örneklerde kullanılan tabloların JSON şeması gösterimlerini görüntülemek için DML İfadeleri Kullanarak Bölümlendirilmiş Tablo Verilerini Güncelleştirme sayfasında Örneklerde kullanılan tablolar bölümüne bakın.

Örnek 1: Kullanım-zaman bölümlendirilmiş tablo INSERT

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mytable iki sütun içerir: INTEGER türünde field1 ve STRING türünde field2.

INSERT INTO mytable (_PARTITIONTIME, field1) AS SELECT TIMESTAMP(DATE(ts)), id from mytable2

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.ts konumundaki baytların toplamı +
 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı

Satırların eklendiği tablonun boyutu - mytable - sorgu maliyetini etkilemez.

Örnek 2: Bölümlendirilmiş tablo INSERT

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mycolumntable dört sütun içerir: INTEGER türünde field1, STRING türünde field2, BOOLEAN türünde field3 ve TIMESTAMP türünde ts.

INSERT INTO mycolumntable (ts, field1) AS SELECT ts, id from mytable2

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.ts konumundaki baytların toplamı +
 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı

Satırların eklendiği tablonun boyutu - mycolumntable - sorgu maliyetini etkilemez.

Örnek 3: Kullanım-zaman bölümlendirilmiş tablo UPDATE

DML ifadesi 1: Tek bir bölümlendirmenin güncellenmesi

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mytable iki sütun içerir: INTEGER türünde field1 ve STRING türünde field2.

UPDATE project.mydataset.mytable T SET T.field1 = T.field1 + 100 WHERE T._PARTITIONTIME = TIMESTAMP(“2017-05-01”) AND EXISTS (SELECT S.id from project.mydataset.mytable2 S WHERE S.id = T.field1)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field2 konumundaki baytların toplamı

DML ifadesi 2: Bir bölümlendirmenin tablodaki başka bir bölümlendirmeye göre güncellenmesi

UPDATE project.mydataset.mytable T SET T._PARTITIONTIME = TIMESTAMP(“2017-06-01”), T.field1 = T.field1 + 100 WHERE T._PARTITIONTIME = TIMESTAMP(“2017-05-01”) AND EXISTS (SELECT 1 from project.mydataset.mytable S WHERE S.field1 = T.field1 AND S._PARTITIONTIME = TIMESTAMP("2017-06-01") )

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mytable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mytable.field2 konumundaki baytların toplamı

Bu durumda, UPDATE ifadesinin maliyeti, "2017-05-01" ve "2017-06-01" tarihlerine karşılık gelen bölümlendirmelerdeki tüm alanların boyutlarının toplamıdır.

Örnek 4: Bölümlendirilmiş tablo UPDATE

DML ifadesi 1: Tek bir bölümlendirmenin güncellenmesi

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mycolumntable dört sütun içerir: INTEGER türünde field1, STRING türünde field2, BOOLEAN türünde field3 ve TIMESTAMP türünde ts.

UPDATE project.mydataset.mycolumntable T SET T.field1 = T.field1 + 100 WHERE DATE(T.ts) = “2017-05-01” AND EXISTS (SELECT S.id from project.mydataset.mytable2 S WHERE S.id = T.field1)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field3 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.ts konumundaki baytların toplamı

DML ifadesi 2: Bir bölümlendirmenin tablodaki başka bir bölümlendirmeye göre güncellenmesi

UPDATE project.mydataset.mycolumntable T SET T.ts = TIMESTAMP(“2017-06-01”), T.field1 = T.field1 + 100 WHERE DATE(T.ts) = “2017-05-01” AND EXISTS (SELECT 1 from project.mydataset.mycolumntable S WHERE S.field1 = T.field1 AND DATE(S.ts) = "2017-06-01")

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field3 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.ts konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field3 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-06-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.ts konumundaki baytların toplamı

Bu durumda, UPDATE ifadesinin maliyeti, "2017-05-01" ve "2017-06-01" tarihlerine karşılık gelen bölümlendirmelerdeki tüm alanların boyutlarının toplamıdır.

Örnek 5: Kullanım-zaman bölümlendirilmiş tablo DELETE

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mytable iki sütun içerir: INTEGER türünde field1 ve STRING türünde field2.

DELETE project.mydataset.mytable T WHERE T._PARTITIONTIME = TIMESTAMP(“2017-05-01”) AND EXISTS (SELECT S.id from project.mydataset.mytable2 S WHERE S.id = T.field1)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mytable.field2 konumundaki baytların toplamı

Örnek 6: Bölümlendirilmiş tablo DELETE

mytable2 iki sütun içerir: INTEGER türünde id ve TIMESTAMP türünde ts. mycolumntable dört sütun içerir: INTEGER türünde field1, STRING türünde field2, BOOLEAN türünde field3 ve TIMESTAMP türünde ts.

DELETE project.mydataset.mycolumntable T WHERE DATE(T.ts) =“2017-05-01” AND EXISTS (SELECT S.id from project.mydataset.mytable2 S WHERE S.id = T.field1)

Bu örnekte işlenen baytlar =

 • mytable2.id konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field1 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field2 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.field3 konumundaki baytların toplamı +
 • "2017-05-01" bölümlendirmesinde mycolumntable.ts konumundaki baytların toplamı

Kümelenmiş tablo fiyatlandırması örneği

ClusteredSalesData adlı bir kümelenmiş tablonuz var. Tablo timestamp sütunu tarafından bölümlendirilmiş ve customer_id sütunu tarafından kümelenmiş. Veriler aşağıdaki blok seti şeklinde organize edilir:

Bölüm tanımlayıcı Blok kimliği Bloktaki customer_id için minimum değer Bloktaki customer_id için maksimum değer
20160501 B1 10.000 19.999
20160501 B2 20.000 24.999
20160502 B3 15.000 17.999
20160501 B4 22.000 27.999

Tabloda aşağıdaki sorguyu çalıştırın. Sorgu customer_id sütununda bir filtre içerir.

SELECT
 SUM(totalSale)
FROM
 `mydataset.ClusteredSalesData`
WHERE
 customer_id BETWEEN 20000
 AND 23000
 AND DATE(timestamp) = "2016-05-01"

Bu sorgu:

 • B2 ve B4 bloklarındaki timestamp, customer_id ve totalSale sütunlarını tarar.
 • timestamp bölümlendirme sütunundaki DATE(timestamp) = "2016-05-01" filtre koşulu nedeniyle B3 blokunu ayıklar.
 • customer_id kümeleme sütunundaki customer_id BETWEEN 20000 AND 23000 filtre koşulu nedeniyle B1 blokunu ayıklar.

BigQuery ML fiyatlandırması örneği

BigQuery ML ücretleri, ekstrenizde öğe bazında ayrılmaz. Sabit ücretli bir planınız varsa 31 Temmuz 2019'a kadar BigQuery ML ücretleri sabit ücretinize dahil edilir.

İsteğe bağlı fiyatlandırmadan yararlanıyorsanız BigQuery ML ücretleri BigQuery analiz (sorgu) ücretlerine dahil edilir.

Denetleme, değerlendirme ve tahminleme işlemleri yürüten BigQuery ML işleri, isteğe bağlı sorgu işleriyle aynı ücretlere sahiptir. CREATE MODEL sorguları farklı ücretlere sahip olduğu için CREATE MODEL işi maliyetlerini Stackdriver denetleme günlüklerini kullanarak bağımsız olarak hesaplamanız gerekir. Denetleme günlüklerini kullanarak her bir BigQuery ML CREATE MODEL işi için BigQuery ML hizmeti tarafından faturalandırılan bayt miktarını belirleyebilirsiniz. Daha sonra, baytları bölgesel veya çok bölgeli konumunuzdaki CREATE MODEL sorguları için uygun maliyetle çarparsınız.

Örneğin US konumunda BigQuery ML CREATE MODEL ifadesi içeren bir sorgu işinin maliyetini belirlemek için:

 1. GCP konsolunda Stackdriver Logging sayfasını açın.

 2. Ürünün BigQuery olarak ayarlandığını doğrulayın.

 3. "Etiket veya metin aramasına göre filtrele" kutusundaki açılır oku tıklayın ve Gelişmiş filtreye dönüştür'ü seçin. Bu işlem, filtreye şu metni ekler:

  resource.type="bigquery_resource"
  
 4. Aşağıdaki metni, resource.type satırının altındaki ikinci satıra ekleyin:

  protoPayload.serviceData.jobCompletedEvent.job.jobConfiguration.query.statementType="CREATE_MODEL"
  
 5. Filtreyi Gönder düğmesinin sağ tarafında, açılır listeden uygun zaman dilimini seçin. Örneğin Son 24 saat seçeneğini belirlediğinizde, son 24 saat içinde tamamlanan BigQuery ML CREATE MODEL işleri görüntülenir.

 6. Seçilen zaman diliminde tamamlanan işleri görüntülemek için Filtreyi Gönder'i tıklayın.

 7. Veriler doldurulduktan sonra Görünüm Seçenekleri'ni tıklayın ve Özel alanları değiştir'i seçin.

 8. Özel alan ekle kutusuna aşağıdaki metni girin:

  protoPayload.serviceData.jobCompletedEvent.job.jobStatistics.totalBilledBytes
  
 9. Sonuçları güncellemek için Kaydet'i tıklayın.

 10. Sayfa güncellendikten sonra, işin zaman damgasının sağ tarafında her bir BigQuery ML işi tarafından faturalandırılan baytlar görünür. Faturalandırılan baytlar ücretsiz katman kapsamındaysa hiçbir değer görünmez. Örneğin:

  Faturalandırılan BigQuery ML baytları

 11. BigQuery ML CREATE MODEL işinin maliyetini hesaplamak için faturalandırılan bayt miktarını isteğe bağlı BigQuery ML fiyatıyla çarpın. Bu örnekte, CREATE MODEL işi 100873011200 bayt işlemiştir. Bu işin US çok bölgeli konumundaki maliyetini hesaplamak için, faturalandırılan bayt miktarını TB başına bayt sayısına bölün ve model oluşturma maliyetiyle çarpın:

  100873011200/1099511627776 x $250.00 = $22.94

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti fiyatlandırma örnekleri

1. Örnek: Aynı gün tamamlanan 3 çalıştırmayla 1 aktarımınız var.

 • İlk çalıştırmada şu benzersiz kimlikler kaydedilir: A, B ve C
 • İkinci çalıştırmada A kimliği kaydedilir
 • Üçüncü çalıştırmada C ve D kimlikleri kaydedilir

Tüm çalıştırmalar aynı gün sona erdiğinden 4 benzersiz kimliğe (A, B, C, D) göre ücretlendirilirsiniz. Aynı gün tamamlanan iki farklı çalıştırmada A ve C kimlikleri kaydedildiği için A ve C yalnızca bir kez sayılır. 3 aktarım çalıştırması bir ay boyunca her gün tamamlanırsa aylık ücretiniz 4 benzersiz kimliğe göre hesaplanır. Aktarım çalıştırmaları, çalıştıkları aydaki gün sayısından daha az kez tamamlanırsa ücretler eşit olarak dağıtılır.

2. Örnek: Aynı gün içinde tamamlanan çalıştırmalarla birden fazla aktarımınız var.

 • 1. aktarım, şu benzersiz kimlikleri çalıştırıp kaydeder: A, B ve C
 • 2. aktarım, A kimliğini çalıştırıp kaydeder
 • 3. aktarım, C ve D kimliklerini çalıştırıp kaydeder

Benzersiz kimlikler farklı aktarımların çalıştırmalarında sayıldığından 6 benzersiz kimliğe göre ücretlendirilirsiniz: 1. çalıştırmadan A, B ve C kimlikleri; 2. çalıştırmadan A kimliği; 3. çalıştırmadan C ve D kimlikleri. Aktarım çalıştırmaları, çalıştıkları aydaki gün sayısından daha az kez tamamlanırsa ücretler eşit olarak dağıtılır.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Yardım mı gerekiyor? Destek sayfamızı ziyaret edin.