Prijzen

BigQuery biedt u schaalbare, flexibele prijsopties die passen bij uw project en budget. Bij gebruik van BigQuery worden kosten in rekening gebracht voor de opslag en het streamen van gegevens en het uitvoeren van zoekopdrachten. Het laden en exporteren van gegevens is echter gratis.

De prijs van BigQuery is gebaseerd op een vast tarief voor opslag en een gebruikstarief voor zoekopdrachten. Het gebruik van projectopslag en het gebruik van zoekopdrachten worden berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB gelijk staat aan 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB). Op dezelfde wijze is 1 TB gelijk aan 240 bytes (1024 GB). Zie SKU's van Google Cloud Platform voor meer informatie over prijzen voor opslag en zoekopdrachten.

Aan elk project dat u maakt, is een factureringsaccount gekoppeld. Alle gemaakte kosten door taken die in het project worden uitgevoerd, worden in rekening gebracht op het gekoppelde factureringsaccount. Dit geldt ook als het project wordt gedeeld met anderen buiten uw organisatie. BigQuery-opslagkosten worden ook in rekening gebracht bij het gekoppelde factureringsaccount.

BigQuery biedt u diverse manieren om de kosten te beheersen, zodat u de dagelijkse kosten kunt beperken tot een bedrag dat u zelf kiest. Ga voor meer informatie naar Kostenbeheersing.

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

In de volgende tabel vindt u een samenvatting van de BigQuery-prijzen. Op deze bewerkingen is het quotumbeleid van BigQuery van toepassing.

Actie Kosten Opmerkingen
Opslag $ 0,02 per GB per maand De eerste 10 GB zijn elke maand gratis, zie Opslagprijzen voor meer informatie.
Opslag op lange termijn $ 0,01 per GB, per maand Zie Prijzen voor opslag op lange termijn.
Streamen $ 0,05 per GB Zie Opslagprijzen.
Zoekopdrachten $ 5 per TB De eerste 1 TB per maand is gratis, zie On demand-prijzen voor meer informatie. Prijzen met vaste tarieven zijn ook beschikbaar voor grote klanten.
Gegevens laden Gratis Zie Gegevens laden in BigQuery.
Gegevens kopiëren Gratis Zie Een tabel kopiëren.
Gegevens exporteren Gratis Zie Gegevens exporteren uit BigQuery.
Bewerkingen met metadata Gratis List-, get-, patch-, update- en delete-aanroepen.

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

Gratis bewerkingen

In de volgende tabel vindt u BigQuery-bewerkingen die gratis zijn. Op deze bewerkingen is het quotumbeleid van BigQuery van toepassing.

Actie Voorbeelden
Gegevens laden Gegevens laden in BigQuery
Gegevens kopiëren Een bestaande tabel kopiëren
Gegevens exporteren Gegevens exporteren vanuit BigQuery
Bewerkingen met metadata List-, get-, patch-, update- en delete-aanroepen

Opslagprijzen

Het laden van gegevens in BigQuery is gratis, met uitzondering van een kleine vergoeding voor gestreamde gegevens. Opslagprijzen zijn gebaseerd op de hoeveelheid gegevens die u opslaat in uw tabellen. Dit berekenen we op basis van de soorten gegevens die u opslaat. Zie berekening van de gegevensgrootte voor een uitgebreide uitleg over de manier waarop we uw gegevensgrootte berekenen.

Buiten uw eerste 10 GB aan opslag worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Opslagactie Kosten
Opslag $ 0,02 per GB, per maand.
Streamen $ 0,05 per GB, waarbij afzonderlijke rijen worden berekend met een minimale grootte van 1 KB.

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

Opslagprijzen worden pro rato in rekening gebracht per MB, per seconde. Als u bijvoorbeeld opslag wilt voor:

 • 100 MB gedurende een halve maand, betaalt u $ 0,001 (een tiende cent).
 • 500 GB gedurende een halve maand, betaalt u $ 5.
 • 1 TB gedurende een volledige maand, betaalt u $ 20.

Prijzen voor kosteloze tier

De eerste 10 GB aan opslag voor elke maand worden niet in rekening gebracht (per factureringsaccount).

Prijzen voor opslag op lange termijn

Als een tabel 90 opeenvolgende dagen niet wordt bewerkt, daalt de opslagprijs voor die tabel automatisch met 50 procent naar $ 0,01 per GB per maand.

Er is geen sprake van verslechtering van de prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid of enige andere functionaliteit wanneer een tabel wordt beschouwd als opslag op lange termijn.

Zodra de tabel wordt bewerkt, keert de prijs terug naar de normale opslagprijs van $ 0,02 per GB per maand en begint de timer van 90 dagen opnieuw te tellen vanaf nul.

De timer wordt gereset door elke bewerking waarmee de gegevens in een tabel worden gewijzigd (laden, kopiëren naar, zoekopdrachten met bestemmingstabel):

Actie Opmerkingen
toevoegen Elke taak die een bestemmingstabel heeft en gebruik maakt van de schrijfordening WRITE_APPEND.
overschrijven Elke taak die een bestemmingstabel heeft en gebruik maakt van de schrijfordening WRITE_TRUNCATE.
streaming Inkomende gegevens die gebruik maken van de API-aanroep Tabledata.insertAll().

Bij alle andere acties wordt de timer NIET gereset, waaronder:

 • Zoekopdracht van
 • Weergave maken
 • Exporteren
 • Kopiëren van
 • Patchen

Elke partitie van een gepartitioneerde tabel wordt afzonderlijk beschouwd voor prijzen voor opslag op lange termijn. Als een partitie de afgelopen 90 dagen niet is gewijzigd, worden de gegevens in die partitie als opslag op lange termijn beschouwd. Hiervoor worden dan kosten in rekening gebracht volgens de gereduceerde prijs.

Voor tabellen die tijdens een factureringscyclus de drempel van 90 dagen bereiken, wordt de prijs pro rata in rekening gebracht.

Prijzen voor opslag op lange termijn zijn alleen van toepassing op BigQuery-opslag, niet op externe gegevensbronnen.

Zoekopdrachtprijzen

Zoekopdrachtprijzen zijn de kosten voor het uitvoeren van uw SQL-opdrachten en door de gebruiker gedefinieerde functies. BigQuery brengt kosten voor zoekopdrachten in rekening op basis van één statistiek: het aantal verwerkte bytes. U betaalt voor het aantal verwerkte bytes, ongeacht of de gegevens zijn opgeslagen in BigQuery of in een externe gegevensbron zoals Google Cloud Storage, Google Drive of Google Cloud Bigtable.

Prijzen voor kosteloze tier

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de eerste 1 TB aan verwerkte gegevens per maand (per factureringsaccount).

On demand-prijzen

Na uw eerste 1 TB aan gegevens die in een maand zijn verwerkt, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Resource Prijzen
Zoekopdrachten $ 5 per TB

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor zoekopdrachten die een foutmelding retourneren, of voor zoekopdrachten in cache.
 • De kosten worden afgerond naar de dichtstbijzijnde MB, met minimaal 10 MB aan verwerkte gegevens per tabel waarnaar wordt verwezen door de zoekopdracht, en met minimaal 10 MB aan verwerkte gegevens per zoekopdracht.
 • Als u een actieve zoekopdrachttaak annuleert, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht tot het volledige bedrag voor de zoekopdracht als deze zou zijn voltooid.
 • BigQuery gebruikt een kolomvormige gegevensstructuur. Er worden kosten in rekening gebracht op basis van de totale hoeveelheid verwerkte gegevens in de kolommen die u selecteert. De totale hoeveelheid gegevens per kolom wordt berekend op basis van de soorten gegevens in de kolom. Zie berekening van de gegevensgrootte voor meer informatie over de manier waarop we uw gegevensgrootte berekenen.
 • Als u de voorkeur geeft aan stabiele maandelijkse kosten boven het betalen van de on demand-prijs, raadpleegt u Vaste tarieven .

Vaste tarieven

BigQuery biedt vaste tarieven voor grote of zakelijke klanten die de voorkeur geven aan stabiele maandelijkse kosten voor zoekopdrachten boven het betalen van de on demand-prijs per TB aan verwerkte gegevens. Als u kiest voor vaste tarieven, worden de kosten voor alle verwerkte bytes opgenomen in het vaste maandtarief.

BigQuery beheert automatisch uw slotsquotum op basis van klantgeschiedenis, gebruik en uitgaven. BigQuery biedt klanten met maandelijkse analyse-uitgaven van minstens $ 40.000 verschillende manieren om het aantal toegewezen slots te verhogen.

Vaste tarieven:

 • Alleen van toepassing op zoekopdrachtkosten, niet op opslag. Zie Opslagprijzen voor de opslagkosten.
 • Van toepassing op alle projecten die zijn gekoppeld aan het factureringsaccount waarop vaste tarieven worden toegepast.
 • Biedt extra BigQuery-slots. Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie.
 • Biedt extra gelijktijdige zoekopdrachten voor interactieve zoekopdrachten.
Maandelijkse kosten BigQuery-slots
$ 40.000 2000
Oplopend in stappen van $ 10.000 500 extra slots voor elke stap

Als u betaalt in een andere valuta dan USD, gelden de prijzen die in uw valuta worden getoond op Cloud Platform SKU's.

Neem contact op met uw verkoper als u geïnteresseerd bent in vaste tarieven.

Berekening van de gegevensgrootte

Wanneer u gegevens in BigQuery laadt of zoekopdrachten uitvoert op de gegevens, worden er kosten in rekening gebracht op basis van de gegevensgrootte. We berekenen uw gegevensgrootte op basis van de grootte van elk gegevenstype.

Gegevenstype Grootte
STRING 2 bytes + de grootte van de UTF-8-gecodeerde tekenreeks
INTEGER 8 bytes
FLOAT 8 bytes
BOOLEAN 1 byte
TIMESTAMP 8 bytes
RECORD 0 bytes + de grootte van de ingesloten velden

Null-waarden voor elk gegevenstype worden berekend als 0 bytes. Herhaalde velden worden per item berekend. Een herhaalde INTEGER met 4 items telt bijvoorbeeld als 32 bytes.

Voorbeeldkosten voor zoekopdrachten bij on demand-prijzen

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, betaalt u hiervoor op basis van de totale hoeveelheid verwerkte gegevens in de kolommen die u selecteert, zelfs als u een expliciete LIMIT instelt op de resultaten. De totale hoeveelheid bytes per kolom wordt berekend op basis van de soorten gegevens in de kolom. Zie berekening van de gegevensgrootte voor meer informatie over de manier waarop we uw gegevensgrootte berekenen.

De volgende tabel bevat enkele voorbeeldzoekopdrachten en een beschrijving van het aantal bytes dat voor elke zoekopdracht wordt verwerkt.

Voorbeeldzoekopdracht Verwerkte bytes

SELECT
 corpus,
 word
FROM
 publicdata:samples.shakespeare
LIMIT 1;
Totale grootte van het corpus + grootte van de kolommen word

SELECT
 corpus
FROM
 (SELECT
   *
  FROM
   publicdata:samples.shakespeare);
Totale grootte van de kolom corpus

SELECT
 COUNT(*)
FROM
 publicdata:samples.shakespeare;
Geen bytes verwerkt

SELECT
 COUNT(corpus)
FROM
 publicdata:samples.shakespeare;
Totale grootte van de kolom corpus

SELECT
 COUNT(*)
FROM
 publicdata:samples.shakespeare
WHERE
 corpus = 'hamlet';
Totale grootte van de kolom corpus

SELECT
 shakes.corpus,
 wiki.language
FROM
 publicdata:samples.shakespeare AS shakes
 JOIN EACH
 publicdata:samples.wikipedia AS wiki
 ON shakes.corpus = wiki.title;
Totale grootte van de kolommen shakes.corpus, wiki.language en wiki.title

Prijzen voor BigQuery Data Transfer Service

De BigQuery Data Transfer Service brengt maandelijks pro rato kosten in rekening. U wordt als volgt gefactureerd:

Bron-app Maandelijkse kosten (pro rato)
Google AdWords

$ 2,50 per unieke klant-ID - ExternalCustomerID's in de tabel Customer, inclusief klant-ID's met nul vertoningen.

DoubleClick Campaign Manager

$ 2,50 per unieke adverteerder-ID - Adverteerder-ID's in de tabel impression.

DoubleClick for Publishers

$ 100 per netwerk-ID.

YouTube

Geen kosten tot 1 april 2018. Prijzen voor YouTube worden op een later tijdstip aangekondigd.

Nadat gegevens zijn overgedragen naar BigQuery, gelden de standaardprijzen voor opslag en zoekopdrachten in BigQuery. Neem voor meer informatie over prijzen contact op met Sales.

Unieke ID's berekenen

Elke overdracht die u maakt, genereert 1 of meer uitvoeringen per dag. Voor elke uitvoering wordt een record bijgehouden van elke aangetroffen unieke ID en de datum waarop de overdrachtsessie wordt voltooid. ID's worden alleen geteld op de dag dat de overdracht wordt voltooid. Als een overdrachtsessie bijvoorbeeld begint op 14 juli, maar eindigt op 15 juli, worden de unieke ID's geteld op 15 juli.

Als een unieke ID wordt aangetroffen in meer dan één overdrachtsessie op een bepaalde dag, wordt deze slechts één keer geteld. Unieke ID's worden afzonderlijk geteld voor verschillende overdrachten. Als een unieke ID wordt aangetroffen in sessies voor twee afzonderlijke overdrachten, wordt de ID tweemaal geteld.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: U heeft 1 overdracht met 3 uitvoeringen die op dezelfde dag zijn voltooid.

 • De eerste uitvoering registreert de volgende unieke ID's: A, B en C
 • De tweede uitvoering registreert: A
 • De derde uitvoering registreert: C en D

Omdat alle runs op dezelfde dag eindigen, worden er kosten in rekening gebracht op basis van 4 unieke ID's: A, B, C, D. Omdat ID A en ID C zijn opgenomen in twee verschillende uitvoeringen die dezelfde dag zijn voltooid, zijn ID's A en C slechts één keer geteld. Als de drie overdrachtuitvoeringen een maand lang elke dag worden voltooid, worden uw maandelijkse kosten gebaseerd op 4 unieke ID's. Als de overdrachtuitvoeringen minder vaak worden voltooid dan het aantal dagen in de maand waarin ze worden uitgevoerd, zijn de kosten pro rato.

Voorbeeld 2: U heeft meerdere overdrachten met uitvoeringen die op dezelfde dag zijn voltooid.

 • Overdracht 1 wordt uitgevoerd uit en registreert de volgende unieke ID's: A, B en C
 • Overdracht 2 wordt uitgevoerd uit en registreert: A
 • Overdracht 3 wordt uitgevoerd en registreert: C en D

Omdat de unieke ID's worden geteld in uitvoeringen voor verschillende overdrachten, betaalt u op basis van 6 unieke ID's: A, B en C uit de uitvoering van overdracht 1, A uit de uitvoering van overdracht 2, en C en D uit de uitvoering van overdracht 3. Als de overdrachtuitvoeringen minder vaak worden voltooid dan het aantal dagen in de maand waarin ze worden uitgevoerd, zijn de kosten pro rato.

Aanvulkosten berekenen

Als u een aanvulling plant, wordt voor elke dag een overdrachtuitvoering gepland. U betaalt vervolgens op basis van de beschreven methode onder Unieke ID's berekenen.

Kosten voor BigQuery Data Transfer Service stoppen

Als u geen kosten meer wilt maken, moet u uw overdracht uitschakelen of verwijderen.

Feedback verzenden over...