Fiyatlandırma

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, aylara eşit olarak dağıtılmış şekilde ücretlendirilir. Sizden alınan ücretler şu şekildedir:

Veri kaynağı Aylık ücret (eşit olarak dağıtılmış) Notlar
Campaign Manager

Benzersiz Reklamveren Kimliği başına 2,50 ABD doları. impression tablosundaki Reklamveren Kimlikleri.

1
Cloud Storage

Ücretsiz. BigQuery Kotaları ve sınırları geçerlidir.

1
Amazon S3

Ücretsiz. BigQuery Kotaları ve sınırları geçerlidir.

1,2,3
Google Ads

Benzersiz Müşteri Kimliği başına 2,50 ABD doları. Sıfır gösterimli Müşteri Kimlikleri dahil Customer tablosundaki ExternalCustomerID kimlikleri.

1
Google Ad Manager

Ağ Kimliği başına 100 ABD doları

1
Google Play

31 Ağustos 2018 tarihine kadar ücretsizdir. Yürürlüğe girme tarihi: 1 Eylül 2018:

Installs_country tablosunda benzersiz Paket Adı başına 25 ABD doları.

1
Search Ads 360

Ücretsiz. BigQuery Kotaları ve sınırları geçerlidir.

1
YouTube Kanalı

Kanal başına 5 ABD doları

1
YouTube İçerik Sahibi

1.000 benzersiz Kanal başına 5 ABD doları (benzersiz Kanal başına 0,005 ABD doları) Kanal Kimlikleri content_owner_basic_a3 tablosundadır.

1
Veri ambarı Aylık ücret (eşit olarak dağıtılmış) Notlar
Teradata

Ücretsiz. BigQuery Kotaları ve sınırları geçerlidir.

1, 2, 3, 4
Amazon Redshift

Ücretsiz. BigQuery Kotaları ve sınırları geçerlidir.

1, 2, 3

Aktarım fiyatlandırması notları

Tüm aktarımlar

1. Veriler BigQuery'ye aktarıldıktan sonra standart BigQuery depolama alanı ve sorgu fiyatlandırması geçerli olur. Fiyatlandırmaya dair daha fazla bilgi için satış ekibiyle iletişime geçin.

Diğer platformlardan taşıma

2. Çıkarma, Cloud Storage paketine yükleme ve verileri BigQuery'ye yükleme işlemleri ücretsizdir.

3. BigQuery Veri Aktarım Hizmeti kullanıldığında platform çıkış ücretleri gibi Google harici ücretler ödenmesi gerekebilir.

Teradata taşıma işlemleri

4. Veriler BigQuery'ye yüklendikten sonra Cloud Storage paketinizden otomatik olarak silinmez. Ek depolama ücreti ödememek için verileri Cloud Storage paketinizden silebilirsiniz. Cloud Storage fiyatlandırmasını inceleyin.

Benzersiz kimlikleri hesaplama

Oluşturduğunuz her aktarım, günde 1 veya daha fazla çalıştırma üretir. Her çalıştırma, karşılaşılan her benzersiz kimliğin ve aktarım işleminin tamamlandığı tarihin bir kaydını tutar. Kimlikler, yalnızca aktarımın tamamlandığı gün sayılır. Örneğin, bir aktarım çalıştırması 14 Temmuz'da başlayıp 15 Temmuz'da tamamlanırsa benzersiz kimlikler 15 Temmuz'da sayılır.

Benzersiz bir kimlikle, belirli bir günde birden fazla aktarımda karşılaşılırsa bu kimlik yalnızca bir kez sayılır. Benzersiz kimlikler, farklı aktarımlar için ayrı olarak sayılır. İki ayrı aktarım çalıştırmasında benzersiz bir kimlikle karşılaşılırsa kimlik iki kez sayılır.

Dolgu ücretlerini hesaplama

Dolgu planı yaparsanız aktarım çalıştırması, her gün için planlanır. Daha sonra Benzersiz kimlikleri hesaplama bölümünde açıklanan yönteme göre ücretlendirilirsiniz.

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti ücretlendirmesini durdurma

Ücretlendirmeyi durdurmak için aktarımınızı devre dışı bırakın veya silin.

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti fiyatlandırma örnekleri

1. Örnek: Aynı gün tamamlanan 3 çalıştırmayla 1 aktarımınız var.

  • İlk çalıştırmada şu benzersiz kimlikler kaydedilir: A, B ve C
  • İkinci çalıştırmada A kimliği kaydedilir
  • Üçüncü çalıştırmada C ve D kimlikleri kaydedilir

Tüm çalıştırmalar aynı gün sona erdiğinden 4 benzersiz kimliğe (A, B, C, D) göre ücretlendirilirsiniz. Aynı gün tamamlanan iki farklı çalıştırmada A ve C kimlikleri kaydedildiği için A ve C yalnızca bir kez sayılır. 3 aktarım çalıştırması bir ay boyunca her gün tamamlanırsa aylık ücretiniz 4 benzersiz kimliğe göre hesaplanır. Aktarım çalıştırmaları, çalıştıkları aydaki gün sayısından daha az kez tamamlanırsa ücretler eşit olarak dağıtılır.

2. Örnek: Aynı gün içinde tamamlanan çalıştırmalarla birden fazla aktarımınız var.

  • 1. aktarım, şu benzersiz kimlikleri çalıştırıp kaydeder: A, B ve C
  • 2. aktarım, A kimliğini çalıştırıp kaydeder
  • 3. aktarım, C ve D kimliklerini çalıştırıp kaydeder

Benzersiz kimlikler farklı aktarımların çalıştırmalarında sayıldığından 6 benzersiz kimliğe göre ücretlendirilirsiniz: 1. çalıştırmadan A, B ve C kimlikleri; 2. çalıştırmadan A kimliği; 3. çalıştırmadan C ve D kimlikleri. Aktarım çalıştırmaları, çalıştıkları aydaki gün sayısından daha az kez tamamlanırsa ücretler eşit olarak dağıtılır.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

BigQuery Data Transfer Service