Cloud Speech API

Spraak-naar-tekst-conversie met machine learning

Kosteloos uitproberen

Krachtige spraakherkenning

Met Google Cloud Speech API kunnen ontwikkelaars audio converteren naar tekst door krachtige neurale netwerkmodellen in een gebruiksvriendelijke API toe te passen. Deze API herkent meer dan 110 talen en taalvarianten ter ondersteuning van gebruikers over de hele wereld. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een transcriptie maken van tekst die gebruikers in een microfoon dicteren, spraakbediening mogelijk maken of audiobestanden transcriberen. Herken spraak in audio die wordt geüpload in een verzoek en integreer de bestanden in uw audio-opslag op Google Cloud Storage met behulp van de technologie die Google ook voor zijn eigen producten gebruikt.

speech-api-lead

Mogelijk gemaakt door machine learning

U kunt de meest geavanceerde neurale netwerkalgoritmen voor deep learning toepassen op audio van gebruikers voor spraakherkenning met een ongekende nauwkeurigheid. De API wordt bovendien steeds nauwkeuriger, doordat Google de interne spraakherkenningstechnologie voor Google-producten blijft verbeteren.

Meer dan 110 talen

Speech API herkent meer dan 110 talen en taalvarianten, zodat u gebruikers over de hele wereld kunt ondersteunen. Verder kunt u ongepaste content uit tekstresultaten filteren.

Tekstresultaten in realtime

Speech API kan tekstresultaten streamen, zodat gedeeltelijk herkende resultaten meteen worden geretourneerd wanneer ze beschikbaar zijn. Dit betekent dat de herkende tekst al tijdens het spreken verschijnt. Het is ook mogelijk herkende tekst uit audio in een bestand te retourneren.

Nauwkeurig in rumoerige omgevingen

U heeft geen geavanceerde signaalverwerking of ruisonderdrukking nodig om audio te verzenden naar Speech API. De service kan heel goed omgaan met rumoerige audio in allerlei omgevingen.

Contextafhankelijke herkenning

Spraakherkenning kan op de context worden afgestemd door bij elke API-aanroep een aparte set met woordhints aan te bieden. Dit is vooral nuttig wanneer u de technologie wilt gebruiken om apparaten of apps te bedienen.

Werkt met apps op elk apparaat

Speech API biedt ondersteuning voor alle apparaten die een REST- of gRPC-verzoek kunnen verzenden, zoals telefoons, pc's, tablets en IoT-apparaten (bijvoorbeeld auto's tv's en luidsprekers).

Speech API: de voordelen

Spraak-naar-tekst-conversie mogelijk gemaakt door machine learning

Automatische spraakherkenning
Dankzij neurale netwerken voor deep learning kan spraak automatisch worden herkend voor toepassingen zoals gesproken zoekopdrachten of spraaktranscriptie.
Wereldwijde woordenschat
Herkent meer dan 110 talen en taalvarianten met een uitgebreide woordenschat.
Herkenning tijdens het streamen
Herkende resultaten worden al geretourneerd voordat de gebruiker is uitgesproken.
Woordhints
Spraakherkenning kan aan een specifieke context worden aangepast door een set woorden en woordgroepen op te geven die waarschijnlijk zullen worden gezegd. Dit is vooral nuttig als u aangepaste woorden en namen aan een vocabulaire wilt toevoegen of spraakbediening wilt gebruiken.
Ondersteuning voor realtime of eerder opgenomen audio
De audio-invoer kan afkomstig zijn van een microfoon of uit een eerder opgenomen audiobestand, dat wordt verzonden. De API ondersteunt diverse audiocoderingen, waaronder FLAC, AMR, PCMU en Linear-16.
Bestand tegen ruis
Verwerk rumoerige audio uit allerlei omgevingen zonder extra ruisonderdrukking.
Filteren van ongepaste content
Filter ongepaste content uit tekstresultaten in bepaalde talen.
Geïntegreerde API
Audiobestanden kunnen worden geüpload in het verzoek. Ook kunt u ze integreren in Google Cloud Storage.

PRIJZEN VOOR CLOUD SPEECH API

Krachtige spraakherkenning

Cloud Speech API wordt per 15 seconden aan verwerkte audio in rekening gebracht na een gratis proefversie van 60 minuten. Zie ons prijsoverzicht voor meer informatie.

Gebruik per maand Prijs per 15 seconden*
0 - 60 minuten Gratis
61 - 1.000.000 minuten** $ 0,006
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

* Deze prijs geldt voor gebruik op persoonlijke systemen (zoals telefoons, tablets, laptops, desktops). Neem contact met ons op voor goedkeuring en prijzen als u Speech API wilt integreren in apparaten (zoals auto's, tv's, huishoudelijke apparatuur of luidsprekers).

** Maandelijks gebruik wordt beperkt tot 1 miljoen minuten