App Engine Fiyatlandırması

App Engine uygulamaları, standart ortamda veya esnek ortamda örnek olarak çalışır.

Standart ortamdaki örneklerin kaynak kullanımının günlük sınırı mevcuttur. Bu kaynak kullanımı, ücretsiz sunulmakta olup bir dizi kotaya sahiptir. Bu seviyeyi aşan uygulamalar, aşağıda belirtildiği gibi ücretlendirilir. Uygulama maliyetlerinizi kontrol etmek için harcama sınırı belirleyebilirsiniz. Standart ortamın maliyetlerini tahmin etmek için fiyat hesaplayıcısını kullanın.

Fiyat hesaplayıcıya git

Esnek ortamdaki örnekler için hizmetler ve API'ler aşağıda açıklandığı gibi fiyatlandırılır.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Kaynak faturalandırma ücretleri

Bir uygulama, kullanılan kaynaklara ve hizmetlere göre birçok farklı maliyet oluşturabilir. Belirli kaynakların maliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki tabloları inceleyin.

Standart ortam örnekleri

App Engine standart ortamında çalışan uygulamalar, belirttiğiniz örnek sınıflarına dağıtılır. Bu tablo, çeşitli örnek sınıflarının saatlik faturalandırma ücretlerini özetlemektedir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Not: Her örneğin, 15 dakikalık örnek zamanı kadar başlangıç maliyeti vardır.

Manuel ve temel ölçekleme hizmetlerinde çalışan örnekler, çalışma süresine dayalı olarak saatlik ücretlerle faturalandırılır. Bir örnek başladığında faturalandırma devreye girer ve örnek manuel olarak kapatıldıktan ya da temel bir örneğin son isteğini işlemesi bittikten 15 dakika sonra sona erer. Çalışma zamanı ek yükü, örnek bellek sınırına dahil edilir. Bu, Java için diğer programlama dillerinden daha yüksek olacaktır.

Önemli: Örnek saatleri için ücretlendirildiğinizde, faturalandırma satır öğelerinizde herhangi bir örnek sınıfı görmezsiniz. Bunun yerine, örnek saatlerin uygun bir katını görürsünüz. Örneğin, bir saat boyunca F4 örneği kullanırsanız "F4" yerine F1 ücretinden dört örnek saatlik bir faturalandırma görürsünüz.

Esnek ortam örnekleri

App Engine esnek ortamında çalışan uygulamalar, belirttiğiniz sanal makine türlerine dağıtılır. Bu sanal makine kaynakları, 1 dakikalık minimum kullanım maliyetiyle saniye başına faturalandırılır.

Bu tablo, çeşitli bilgi işlem kaynaklarının saatlik faturalandırma ücretlerini özetlemektedir:

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Google Cloud Datastore çağrıları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Arama

Search API'nin kullanım ücretleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Arama çağrısı türlerinin ayrıntılı açıklamaları için Java ve Python belgelerini inceleyin.

* Depolama için Datastore ücretleri geçerlidir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Diğer kaynaklar

* URL getirme hizmetinden *.googleapis.com adresindeki Google API'lerine giden trafiği hariç tutar.

** Blobstore, App Engine varsayılan paketi dahil blob'ları depolamak için Google Cloud Storage paketlerini kullanabilir. Maliyetler hesaplanırken Google Cloud Storage Çok Bölgeli paketlerin fiyatlandırması uygulanır.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Not: Uygulamanız, istek başlatmak için gereken kaynağın ücretsiz kotasını (ör. bant genişliği kotası veya örnek saati kotası) aşarsa uygulamanın kullanıcıları HTTP 503 hatası gibi bir sunucu hatası alır. Diğer tüm hizmetlerde, ücretsiz uygulamadaki kotanın aşılması durumunda uygulamanızın kullanıcılara bir mesaj göstererek sorunsuz şekilde ele alabileceği bir kota istisnası oluşturulur. Daha ayrıntılı bilgi için Bir Kaynak Tükendiğinde bölümüne göz atın.

Faturalandırmayı yönetme

Faturalandırma yöneticisi olmak ve temel fatura görevlerini tamamlamak için proje sahibi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için faturalandırma yöneticilerini yönetme konulu destek yardım sayfasını inceleyin.

Faturalandırma ayarları

Google Cloud projesi oluşturduğunuzda faturalandırma hesabı ekleyin ve faturalandırmayı etkinleştirin. App Engine'deki tüm projelerde geçerli bir ödeme aracı olması gerekir. Sizden yalnızca ücretsiz kotanın üzerinde olan bilgi işlem kaynaklarının ücret alınır.

Proje oluştururken faturalandırma hesabınız zaten varsa projenin faturalandırması varsayılan olarak etkin olur. Proje oluştururken birden fazla faturalandırma hesabınız varsa projenizle ilişkilendirilecek bir hesap seçmelisiniz. Proje oluştururken faturalandırma hesabınız yoksa faturalandırma hesabı ekleyip ilgili projenin faturalandırmasını etkinleştirmelisiniz.

Bir uygulamayı devre dışı bıraksanız bile uygulamanın, veri deposu depolama alanı gibi sabit fatura ücretleri için ödeme alınır. Bu nedenle, uygulamanın faturalandırmasını da devre dışı bırakmanız gerekir.

Faturalandırmayı etkinleştirdikten sonra harcama sınırı, varsayılan olarak sınırsız olur. Harcama sınırı ayarlayarak ödeyeceğiniz günlük tutarı sınırlandırabilirsiniz.

Harcama sınırları

Harcama sınırı, bir projedeki App Engine kaynakları için ödemek istediğiniz günlük maksimum kaynak maliyetidir. Sınır yaklaşık bir değerdir ve uygulamanız devre dışı bırakılırken biraz aşılabilir. Ayrıca, harcama sınırının ötesinde diğer Google Cloud Platform kaynaklarının kullanımı için ücret alınabilir. Birden fazla projeniz varsa her proje için ayrı bir harcama sınırı ayarlamak isteyebilirsiniz.

Harcama sınırı, kaynak kullanımındaki ani artışları karşılayabilecek kadar yüksek olmalıdır. Bir uygulama günlük harcama sınırını aştığında, ücretsiz kotası bitmiş olan tüm işlemler başarısız olur.

Projelerin varsayılan olarak harcama sınırı yoktur. Uygulama maliyetlerini sınırlamak için harcama sınırı belirleyin.

Faturalandırmayı anlama

Uygulamanızdan alınan ödemeleri görüntülemek için Google Cloud Console'da Faturalandırma'ya gidin. Faturalandırma hesabını seçin, ardından Geçmiş sayfasına gidin.

İşlem geçmişini yalnızca faturalandırma yöneticileri görüntüleyebilir. Faturada hakkında iletişime geçilecek kişiye basılı fatura gönderilmez.

İşlem geçmişi, kaynak ücretleri ve ödemelerle ilgili tüm hesap etkinliğini gösterir. Raporda, ABD Pasifik saat dilimi kullanılır.

Günlük ve aylık ücretler

Ücretler günlük ve aylık olarak gönderilir:

  • Günlük: Gerçekten kullandığınız kaynaklar için sizden her gün ücret alınır. Ücretsiz kota sınırlarına kadar olan kullanım, toplam kullanıma dahil edilir ancak faturalandırılabilen tutar dahilinde değildir. Ücretsiz kotayı aşan kullanımlardan, normal ücret alınır.
  • Aylık: Her ayın başında önceki aya ait günlük masrafların toplamı alınır, uygulanabilir vergiler hesaplanır ve toplam masraflar, uygulamaya bağlı olan ödeme yönteminden çekilir.

Vergiler

Bazı ülkeler, App Engine ücretlerinden vergi almaktadır. Vergiler ikamet ettiğiniz ülkede geçerliyse uygulanabilir tüm vergiler faturanıza dahil edilir. Harcama sınırına vergilerin dahil olmadığını unutmayın. Vergiler, günlük harcama hesaplandıktan sonra masraflarınıza eklenir. Bu nedenle hesabınızdan alınan son ödeme, harcama sınırından daha yüksek olabilir. Faturanızdaki vergileri görüntülemek için Google Cloud Console'da Faturalandırma'ya gidin. Faturalandırma hesabını seçin, ardından işlem geçmişini görüntülemek için Geçmiş sayfasına gidin.

Ek yayınlanma süresi

Uygulamanızın geçerli faturalandırma durumunu Cloud Console'daki App Engine kontrol panelinde görüntüleyebilirsiniz. Bir ödeme başarısız olursa uygulamanın hesabı ödemesi gecikmiş olarak kabul edilir ve ek yayınlanma süresi başlar. Ödenmemiş tutarı ödemek için ek yayınlanma süresi sonuna kadar zaman tanınır. Ek yayınlanma süresi boyunca uygulama, bütçe kısıtlamalarıyla çalışmaya devam eder. Ödeme alınamazsa kotalarınız varsayılan seviyelere geri döndürülebilir.

Ödenmemiş borçlarınızı silmek için İşlem Geçmişi sayfasına giderek Ödeme Yap öğesini tıklayın. Önce Faturalandırma Ayarları sayfasına gitmeniz gerekebilir. Bu sayfada başka bir ödeme kaynağı ekleyebilir ya da mevcut hesabınızın sorunlarını (ör. süresi dolmuş kart) çözebilirsiniz. Ödeme başarılı olursa faturalandırma durumu, Faturalandırma Etkin olarak değişir.

Yardım

  • Daha fazla bilgi edinmek için Cloud Faturalandırma rehberine göz atın.

  • Bu online formu doldurarak faturalandırma sorunlarını Cloud Hizmetleri'ne bildirebilirsiniz.