Prijzen voor App Engine

App Engine-apps worden uitgevoerd als instanties binnen de standaardomgeving of de flexibele omgeving.

Instanties binnen de standaardomgeving beschikken over een dagelijkse limiet voor gratis resourcegebruik waarvoor bepaalde quota gelden. Boven die limiet worden er kosten in rekening gebracht, zoals hieronder beschreven. Als u uw app-kosten wilt beperken, kunt u een bestedingslimiet instellen. Gebruik de prijsrekentool om een schatting te maken van de kosten voor de standaardomgeving.

Naar de prijsrekentool

Voor instanties binnen de flexibele omgeving zijn services en API's geprijsd zoals hieronder wordt beschreven.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Tarieven voor facturering van resources

Een app kan verschillende kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de resources en services die worden gebruikt. Bekijk onderstaande tabellen voor meer informatie over de kosten van specifieke resources.

Instanties in de standaardomgeving

Apps die worden uitgevoerd in de standaardomgeving van App Engine, worden geïmplementeerd in de instantieklassen die u opgeeft. Deze tabel biedt een overzicht van de uurtarieven voor de verschillende instantieklassen.

Iowa Noord-Virginia South Carolina São Paulo België Londen Frankfurt Sydney Mumbai Taiwan Tokio
Instantieklasse Kosten per uur per instantie
B1
B2
B4
B4_1G
B8
F1
F2
F4
F4_1G
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Opmerking: Voor elke instantie gelden opstartkosten van 15 minuten intantietijd.

Voor instanties die worden uitgevoerd in handmatige en standaard schaalservices worden uurtarieven op basis van uptime in rekening gebracht. De facturering begint wanneer een instantie start en eindigt vijftien minuten nadat een handmatige instantie wordt afgesloten of vijftien minuten nadat een basisinstantie de laatste aanvraag heeft verwerkt. Runtime-overhead wordt berekend op basis van de geheugenlimiet van de instantie. Deze zal hoger zijn voor Java dan voor andere talen.

Belangrijk: Wanneer u een factuur ontvangt voor instantie-uren, ziet u geen instantieklassen in de regelitems op de factuur. In plaats daarvan ziet u het aantal gebruikte instantie-uren. Als u bijvoorbeeld een uur lang een F4-instantie gebruikt, wordt F4 niet weergegeven, maar ziet u vier instantie-uren met het F1-tarief.

Instanties in een flexibele omgeving

Apps die worden uitgevoerd in de flexibele omgeving van App Engine worden geïmplementeerd op de virtuele machinetypen die u opgeeft. Deze virtuele machines worden per seconde gefactureerd met minimale gebruikskosten van 1 minuut.

Deze tabel biedt een overzicht van de uurtarieven voor de verschillende resources voor berekeningen:

Iowa Noord-Virginia South Carolina São Paulo België Londen Frankfurt Sydney Mumbai Taiwan Tokio
Resource Eenheid Kosten per eenheid
vCPU per kernuur
Geheugen per GB-uur
Persistente schijf per GB per maand
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Google Cloud Datastore-aanroepen

Bewerkingen in Cloud Datastore worden als volgt gefactureerd:

Iowa Noord-Virginia South Carolina São Paulo België Londen Frankfurt Sydney Mumbai Taiwan Tokio
Resource Gratis quotum per dag Eenheid Prijs boven het gratis quotum per eenheid
Opgeslagen gegevens 1 GB per GB per maand
Leesbewerkingen entiteit 50.000 per 100.000 entiteiten
Schrijfbewerkingen entiteit 20.000 per 100.000 entiteiten
Verwijderbewerkingen entiteit 20.000 per 100.000 entiteiten
Kleine bewerkingen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Zoeken

De kosten voor gebruik van de Search API worden weergegeven in de onderstaande tabel. Raadpleeg de Java- en Python-documentatie voor een gedetailleerde beschrijving van elk type Search-aanroep.

Iowa Noord-Virginia South Carolina São Paulo België Londen Frankfurt Sydney Mumbai Taiwan Tokio
Resource Eenheid Prijs per eenheid
Volledige opslag (documenten en indexen) per GB per maand
Zoekopdrachten per 10.000 zoekopdrachten
Doorzoekbare documenten indexeren per GB

* Voor opslag gelden Datastore-tarieven.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Andere bronnen

Iowa Noord-Virginia South Carolina São Paulo België Londen Frankfurt Sydney Mumbai Taiwan Tokio
Resource Eenheid Eenheidskosten (in US$)
Uitgaand netwerkverkeer - standaardomgeving* Gigabytes
Uitgaand netwerkverkeer - flexibele omgeving Gigabytes Google Compute Engine Network-tarieven
Inkomend netwerkverkeer Gigabytes
Gegevensopslag Blobstore en Task Queue** Gigabytes per maand
Toegewezen geheugencache Gigabytes per uur
Logs API Gigabytes
E-mail verzenden, gedeelde geheugencache, cron, API's (Task Queues, Image, Files, Users)

* Exclusief verkeer van de URL-ophaalservice naar Google API's op *.googleapis.com.

** Blobstore kan Google Cloud Storage-buckets gebruiken om blobs op te slaan, inclusief de standaardbucket van App Engine. De prijzen voor Google Cloud Storage-buckets in meerdere regio's zijn van toepassing.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Opmerking: Wanneer uw app het gratis quotum overschrijdt voor een resource die nodig is om een ​​verzoek te starten, zoals het bandbreedtequotum of het quotum voor het aantal instantie-uren, ontvangen gebruikers van de app een serverfout, zoals een HTTP 503-fout. Bij alle andere services wordt bij overschrijding van het quotum van een gratis app een quotumuitzondering gegenereerd, zodat uw app een bericht kan weergeven aan de gebruikers. Zie Wanneer een resource opgebruikt is voor meer informatie.

Factureringsbeheer

U moet een projecteigenaar zijn om een ​​factureringsbeheerder te zijn en de basistaken voor facturering uit te voeren. Raadpleeg de Help-pagina voor het beheren van factureringsbeheerders voor meer informatie.

Factureringsinstellingen

Als u uitvoeringsresources boven de gratis quota wilt gebruiken, voegt u een factureringsaccount toe en schakelt u facturering in voor uw project in de Google Cloud Platform Console. Zie Facturering inschakelen voor meer informatie.

Als u al een factureringsaccount heeft wanneer u een project maakt, is facturering standaard ingeschakeld voor dat project. Als u meer dan één factureringsaccount heeft wanneer u een project maakt, moet u een account selecteren om aan uw project te koppelen. Als u geen factureringsaccount heeft bij het maken van een project, moet u een factureringsaccount toevoegen en facturering voor dat project inschakelen om resources te gebruiken buiten de gratis quota.

Als u een app uitschakelt, moet u ook de facturering voor die app uitschakelen, omdat er nog steeds vaste factureringskosten zoals datastore-opslag in rekening kunnen worden gebracht voor de app.

Nadat u de facturering heeft ingeschakeld, is de bestedingslimiet standaard ingesteld op onbeperkt. U kunt een bestedingslimiet instellen, zodat er een limiet is aan het bedrag dat per dag in rekening kan worden gebracht.

Bestedingslimieten

De bestedingslimiet is het maximale bedrag dat u voor een project per dag wilt betalen voor App Engine-resources . De limiet is bij benadering en kan enigszins worden overschreden wanneer uw app is uitgeschakeld. Er kan ook gebruik van andere Google Cloud Platform-resources buiten de bestedingslimiet in rekening worden gebracht. Als u meerdere projecten heeft, kunt u een bestedingslimiet instellen voor elk project.

De bestedingslimiet moet hoog genoeg zijn om pieken in het gebruik van resources te kunnen verwerken. Wanneer de dagelijkse bestedingslimiet voor een app is overschreden, mislukken alle bewerkingen waarvan het quotum is gebruikt.

De bestedingslimiet voor een project is standaard onbeperkt. Stel een bestedingslimiet in om app-kosten te beperken.

Inzicht in facturering

Als u de kosten voor uw app wilt bekijken, gaat u in de Google Cloud Platform Console naar Facturering. Selecteer het factureringsaccount en ga vervolgens naar de pagina Geschiedenis.

Alleen factureringsbeheerders kunnen de transactiegeschiedenis bekijken. Er worden geen papieren facturen verzonden naar de contactpersoon voor facturering.

De transactiegeschiedenis toont alle accountactiviteit met betrekking tot resourcekosten en betalingen. In het rapport wordt de tijdzone Pacific Time (VS) gebruikt.

Dagelijkse en maandelijkse kosten

De kosten worden dagelijks en maandelijks geboekt:

  • Dagelijks: Elke dag worden kosten in rekening gebracht voor de resources die u daadwerkelijk heeft gebruikt. Gebruik tot aan de gratis quotumlimieten is inbegrepen in het gebruikstotaal, maar niet in het factureerbare bedrag. Gebruik boven de gratis quota wordt berekend tegen de normale tarieven.
  • Maandelijks: Aan het begin van elke maand worden alle dagelijkse kosten van de vorige maand opgeteld, worden van toepassing zijnde belastingen berekend en worden de totale kosten in rekening gebracht via de betaalmethode die aan de app is gekoppeld.

Belastingen

In sommige landen worden belastingen in rekening gebracht voor App Engine-kosten. Als belastingen van toepassing zijn in het land waar u woont, bevat uw factuur deze belastingen. De bestedingslimiet is exclusief belastingen. De belastingen worden toegevoegd aan uw kosten nadat de dagelijkse kosten zijn berekend. De uiteindelijke kosten voor uw account kunnen dus hoger zijn dan de bestedingslimiet. Ga in de Google Cloud Platform Console naar Facturering om de belastingen op uw factuur te bekijken. Selecteer het factureringsaccount en ga vervolgens naar de pagina Geschiedenis om de transactiegeschiedenis te bekijken.

Respijtperioden

U kunt de huidige factureringsstatus voor uw app bekijken in het App Engine-dashboard in de GCP Console. Wanneer een betaling mislukt, is het account van de app achterstallig en wordt een respijtperiode ingesteld. U heeft tot het einde van de respijtperiode om het openstaande saldo te betalen. Tijdens de respijtperiode blijft de app werken met de bijbehorende budgetbeperkingen. Wanneer de betaling niet is ontvangen, worden uw quota mogelijk teruggezet naar de standaardniveaus.

Als u de openstaande kosten wilt voldoen, gaat u naar de pagina Transactiegeschiedenis en klikt u op Een betaling uitvoeren. Mogelijk moet u eerst naar de pagina Factureringsinstellingen, waar u nog een betalingsbron kunt toevoegen of problemen met het bestaande account kunt oplossen, zoals een verlopen kaart. Als de betaling slaagt, verandert de factureringsstatus in Facturering ingeschakeld.

Help

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

App Engine Documentation