Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Prijzen voor App Engine

Voor apps in de standaardomgeving en in de flexibele omgeving gelden verschillende prijzen. In beide omgevingen kunnen apps ook kosten genereren voor andere Google Cloud-producten. Dit is afhankelijk van de producten die naast App Engine worden gebruikt.

Prijzen voor de standaardomgeving

Apps in de standaardomgeving hebben een gratis quotum voor App Engine-resources. Het gebruik van App Engine-resources boven dit gratis quotum brengt kosten met zich mee, zoals beschreven in dit gedeelte.

In de volgende tabel vindt u de uurtarieven die in rekening worden gebracht als een app het gratis quotum overschrijdt. Het tarief is afhankelijk van de instantieklasse die u voor uw app specificeert.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

De berekening van de instantie-uren begint als een instantie start, en eindigt zoals hieronder beschreven, afhankelijk van het type schaling dat u voor de instantie opgeeft:

  • Standaard of automatisch schalen: de berekening eindigt vijftien minuten nadat een instantie het laatste verzoek heeft verwerkt.
  • Handmatig schalen: de berekening eindigt vijftien minuten nadat een instantie wordt afgesloten.

Als App Engine meer inactieve instanties maakt dan het maximum dat u in het tabblad Prestatie-instellingen van de Cloud Console heeft ingesteld, worden er voor de instanties boven deze grens geen instantie-uren in rekening gebracht.

Netwerkresources in de standaardomgeving

In de volgende tabel vindt u de tarieven die in rekening worden gebracht voor App Engine-netwerkresources in de standaardomgeving.

*Exclusief verkeer van de URL-ophaalservice naar Google API's op *.googleapis.com.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Verouderde App Engine-resources

De resources in de volgende tabel zijn alleen beschikbaar in Java 8-, PHP 5- en Python 2-runtimes in de standaardomgeving. Apps die deze services gebruiken, moeten naar een gelijksoortig Google Cloud-product of een service van een andere leverancier migreren om uitgevoerd te kunnen worden in nieuwere App Engine-runtimes.

* Blobstore kan Google Cloud Storage-buckets gebruiken om blobs op te slaan, inclusief de standaardbucket van App Engine. De prijzen voor Google Cloud Storage-buckets in meerdere regio's zijn van toepassing.

**Zie de documentatie over Java en Python voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende typen Search API-aanroepen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijzen voor de flexibele omgeving

App Engine heeft geen gratis quotum in de flexibele omgeving.

Apps die in de flexibele omgeving worden uitgevoerd, worden geïmplementeerd op virtuele machines van het type dat u specificeert. Deze virtuele machines worden per seconde gefactureerd met minimale gebruikskosten van één minuut.

Geheugen voor uw app en geheugen voor de runtime om uw app uit te voeren, wordt meegerekend in de facturering voor de geheugenresources. Dat betekent dat uw geheugengebruik en kosten hoger kunnen zijn dan de maximale hoeveelheid geheugen die u aanvraagt voor uw app.

In de volgende tabel vindt u de uurtarieven die in rekening worden gebracht voor de verschillende rekenresources in de flexibele omgeving.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

App Engine gebruikt Cloud Build om apps te ontwerpen en implementeren. Cloud Build heeft eigen quota, waarvan u telkens iets verbruikt als u een app in App Engine implementeert. Cloud Build heeft ook een gratis quotum. U maakt dus pas kosten voor het implementeren van App Engine-apps als u dit gratis quotum overschrijdt. Zie Prijzen van Cloud Build voor informatie over de quota en prijzen van Cloud Build.

In de volgende lijst vindt u informatie over Google Cloud-resources die veel worden gebruikt door App Engine-apps:

Factureringsbeheer

Alleen projecteigenaren kunnen factureringsbeheerder zijn en basistaken voor facturering uitvoeren. Op de supportpagina leest u meer informatie over het beheren van factureringsbeheerders.

Factureringsinstellingen

Als u een Google Cloud-project maakt, voegt u een factureringsaccount toe en schakelt u facturering in. Bij App Engine is een geldige betaalmethode vereist voor alle projecten. U betaalt alleen voor computingresources die de gratis quota overschrijden.

Als u een project maakt en al een factureringsaccount heeft, is facturering standaard ingeschakeld voor het project. Als u een project maakt en meerdere factureringsaccounts heeft, moet u een account selecteren om aan uw project te koppelen. Als u een project maakt en nog geen factureringsaccount heeft, moet u een dit toevoegen en facturering voor het project inschakelen.

Als u een app uitschakelt, moet u ook de facturering voor die app uitschakelen, omdat er nog steeds vaste kosten voor de app in rekening kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld voor datastore-opslag.

Bestedingslimieten

Voor oudere App Engine-apps kunt u bestedingslimieten instellen in de standaardomgeving. Hiermee geeft u (bij benadering) een maximum bedrag op dat in rekening kan worden gebracht voor het gebruik van App Engine-resources.

Inzicht in facturering

Als u de kosten voor uw app wilt bekijken, gaat u in de Google Cloud Console naar Facturering. Selecteer het factureringsaccount en ga naar de pagina Geschiedenis.

Alleen factureringsbeheerders kunnen de transactiegeschiedenis bekijken. De contactpersoon voor facturering ontvangt geen papieren facturen.

De transactiegeschiedenis geeft alle accountactiviteit voor de resourcekosten en alle betalingen weer. In het rapport wordt de tijdzone Pacific Time (VS) gebruikt.

Dagelijkse en maandelijkse kosten

De kosten worden dagelijks en maandelijks geplaatst:

  • Dagelijks: Elke dag worden kosten in rekening gebracht voor de resources die u daadwerkelijk heeft gebruikt. Gebruik tot aan de gratis quotumlimieten is inbegrepen in het gebruikstotaal, maar niet in het factureerbare bedrag. Gebruik boven de gratis quota wordt berekend tegen de normale tarieven.
  • Maandelijks: Aan het begin van elke maand worden alle dagelijkse kosten van de vorige maand opgeteld, de toepasselijke belastingen berekend en de totale kosten in rekening gebracht via de betaalmethode die aan de app is gekoppeld.

Belastingen

In sommige landen worden belastingen in rekening gebracht voor App Engine-kosten. Als belastingen van toepassing zijn in het land waar u woont, zijn deze belastingen opgenomen in uw factuur. De bestedingslimiet is exclusief belastingen. De belastingen worden toegevoegd aan uw kosten nadat de dagelijkse kosten zijn berekend. De uiteindelijke kosten voor uw account kunnen dus hoger zijn dan de bestedingslimiet. Als u de belastingen op uw factuur wilt bekijken, gaat u in de Google Cloud Console naar Facturering. Selecteer het factureringsaccount en ga naar de pagina Geschiedenis om de transactiegeschiedenis te bekijken.

Respijtperioden

U kunt de huidige factureringsstatus voor uw app bekijken in het App Engine-dashboard in de Cloud Console. Als een betaling mislukt, is het account van de app achterstallig en wordt een respijtperiode ingesteld. U heeft tot het einde van de respijtperiode om het openstaande saldo te betalen. Tijdens de respijtperiode blijft de app werken met de bijbehorende budgetbeperkingen. Als we geen betaling ontvangen, worden uw quota mogelijk teruggezet naar de standaardniveaus.

Als u de openstaande kosten wilt voldoen, gaat u naar de pagina Transactiegeschiedenis en klikt u op Een betaling uitvoeren. Mogelijk moet u eerst naar de pagina Factureringsinstellingen gaan, waar u een andere betalingsbron kunt toevoegen of problemen met het bestaande account kunt oplossen, zoals een verlopen kaart. Nadat de betaling is afgerond, verandert de factureringsstatus in Facturering ingeschakeld.

Probeer het zelf

Als u voor het eerst met Google Cloud werkt, kunt u een account maken om te zien hoe App Engine in de praktijk presteert. Nieuwe klanten krijgen ook $ 300 aan tegoed om productietaken uit te voeren, te testen en te implementeren.

App Engine kosteloos uitproberen

Help