Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Europese privacynormen en AVG

Laatst aangepast: 12 november 2020

Indien de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland van toepassing is op de verwerking van gegevens over u, heeft u bepaalde rechten, waaronder het recht op toegang om uw gegevens te corrigeren, te verwijderen en te exporteren, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om te vragen de verwerking ervan te beperken.

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is Google Ireland Limited hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke. Als onze klant een overeenkomst met een andere bij Google aangesloten entiteit heeft gesloten met betrekking tot Cloudservices, is die aangesloten entiteit de verwerkingsverantwoordelijk voor alleen de verwerking van Servicegegevens die verband houden met de facturering voor de Cloudservices.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot de gegevens die we verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en u dit niet kunt doen via de tools die u of de beheerder van uw organisatie ter beschikking staan, kunt u contact opnemen met Google via ons Helpcentrum voor privacy. U kunt ook contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u zorgen heeft over uw rechten op grond van de lokale wetgeving.

Naast de doeleinden en gronden zoals beschreven in deze Privacyverklaring, verwerken we gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Als dat nodig is om een contract met u na te leven

    We verwerken uw gegevens als dat nodig is om een contract met u af te sluiten of om onze contractuele verplichtingen aan u na te komen.

  • Als we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen

    We verwerken uw gegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  • Als we gerechtvaardigde belangen nastreven

    We verwerken Servicegegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden waarbij we passende beschermingsmaatregelen toepassen om uw privacy te beschermen. Dit betekent dat we uw gegevens verwerken om u de door u verzochte Cloudservices te leveren, aanbevelingen te doen om het gebruik van Cloudservices te optimaliseren, Cloudservices te onderhouden en te verbeteren, andere door u gevraagde services te leveren en te verbeteren, u te helpen en om de rechten, het eigendom en de veiligheid van Google, onze gebruikers, onze klanten en het publiek te beschermen tegen schade, zoals wettelijk vereist of toegestaan.

Lees hier de volledige Privacyverklaring Google Cloud.