Service Monitoringbèta

Service Monitoring ondersteunt Istio, Anthos Service Mesh, App Engine en andere door de klant gedefinieerde services.

Representatie van de controle voor moderne apps

Controle voor moderne apps

Moderne apps bestaan uit meerdere services: tientallen of zelfs honderden verschillende afhankelijkheden die een bepaalde app of toepassing ondersteunen. Als er iets fout gaat, lijkt het vaak alsof er veel tegelijk fout gaat. Service Monitoring helpt om deze complexiteit te beheren door extra ondersteuning te geven voor de controle van services die worden aangeboden via Anthos en de servicemesh-technologie van Istio. Service Monitoring kan ook App Engine-services en door de klant gedefinieerde services controleren.

Servicedoelstellingen instellen

Servicedoelstellingen (SLO's) instellen

Met onze functionaliteit voor servicecontrole kunt u uw teams instrueren, controleren en waarschuwen op basis van servicedoelstellingen, zodat uw teams zich kunnen richten op wat echt belangrijk is voor uw bedrijf. Omdat Istio (en App Engine) gericht zijn geïnstrumenteerd, weten we precies wat de transactieaantallen, foutaantallen en wachttijdverdelingen zijn tussen services. U hoeft alleen uw doelen voor beschikbaarheid en prestaties in te stellen en wij genereren automatisch de diagrammen voor de serviceniveau-indicatoren (SLI's), de naleving van uw doelen op langere termijn en het resterende 'foutbudget'. Als deze doelen niet worden gehaald, krijgt u een waarschuwing om actie te ondernemen en de service te repareren.

Services observeren

Services observeren in Anthos Service Mesh

Het is lastig om afhankelijkheden tussen services te begrijpen en de relatie en verbindingspatronen tussen services kunnen complex en gevarieerd zijn. Service Monitoring biedt een servicediagram dat alle services in uw app en de onderlinge relaties weergeeft, zodat u in één oogopslag de afhankelijkheden kunt zien. In het servicediagram ziet u ook het verkeer, de fouten en de wachttijd tussen services, zodat u kunt bepalen welke services invloed hebben op de prestaties of beschikbaarheid van andere services. Bovendien ziet u in het servicediagram wat er in de loop van de tijd is veranderd, zodat u problemen eenvoudiger kunt isoleren. Het servicediagram van Service Monitoring biedt zowel in realtime als achteraf een weergave van services en hun afhankelijkheden, zodat u uw app kunt visualiseren en de tijd voor het opsporen en oplossen van het achterliggende probleem kunt verkorten.

De ergonomie van observaties

De ergonomie van observaties

Service Monitoring bevat interactieve dashboards waarmee u nauwkeurig kunt kijken naar het gedrag van een service en alle bijbehorende signalen, zonder tussen servicedoelstellingen, statistieken, logboeken en waarschuwingen te hoeven schakelen. U krijgt één dashboard dat zich tot de specifieke service beperkt en dat zich tot een bepaalde periode kan beperken. Bij het diagnosticeren van beschikbaarheidsproblemen kunt u details bekijken in heatmaps en traceringslogboeken van statistieken. Ook kunt u logboeken verkennen. Het dashboard biedt één coherente manier om het bereik te verkleinen: u kunt dat doen door vanuit een waarschuwing voor een service in te zoomen op een specifiek omkaderde periode, op een onderdeel van het verkeer en uiteindelijk op een potentiële oorzaak. Dit is de snelst mogelijke manier om een probleem in uw service tot op de bodem uit te zoeken.

Het gebruik van Service Monitoring in de praktijk

  • Gebruik Service Monitoring-SLO's om te controleren en te detecteren wanneer er een probleem is met een app
  • Gebruik het servicediagram in Anthos Service Mesh om serviceafhankelijkheden in kaart te brengen en te bepalen welke service waarschijnlijk het probleem veroorzaakt
  • Gebruik het servicedashboard om de verschillende signalen van de betreffende service te onderzoeken en de oorzaak van het probleem op te sporen
Google Cloud

Aan de slag

Leren en ontwerpen

Nieuw bij GCP? Ga kosteloos aan de slag met een GCP-product en een tegoed van $ 300.

Meer hulp nodig?

Onze experts helpen u de juiste oplossing te ontwerpen of de juiste partner te vinden.

Producten en functies op deze pagina bevinden zich in de alfa- of bètafase. Kijk hier voor meer informatie over de lanceringsfasen van onze producten.