Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Cloud Trace

Knelpunten in uw productie opsporen.

Bekijk de documentatie voor dit product.

Afbeelding bij het overzicht van Cloud Trace

Gedistribueerde tracering voor iedereen

Cloud Trace is een gedistribueerd traceringssysteem dat wachttijdgegevens verzamelt uit uw apps en weergeeft in Google Cloud Console. U kunt traceren hoe verzoeken zich voortbewegen door uw app en gedetailleerde prestatie-inzichten vrijwel in realtime ontvangen. Cloud Trace analyseert automatisch alle traces van uw app om uitgebreide rapporten over wachttijden te genereren en zo prestatieproblemen op te sporen. Bovendien kan het traces van al uw VM's, containers en App Engine-projecten vastleggen.

Knelpunten in de prestaties opsporen

Met Cloud Trace kunt u gedetailleerde latentie-informatie voor een enkel verzoek controleren en de verzamelde latentie voor uw gehele app bekijken. Met de verschillende beschikbare tools en filters kunt u snel ontdekken waar de knelpunten optreden en de onderliggende oorzaak bepalen. Cloud Trace is gebaseerd op de tools die Google gebruikt om services op zeer grote schaal actief te houden.

Afbeelding bij Snelle, automatische probleemdetectie

Snelle, automatische probleemdetectie

Trace verzamelt en analyseert continu trace-gegevens van uw project om automatisch recente wijzigingen in de prestaties van uw app te identificeren. Deze wachttijdverdelingen, beschikbaar via de functie Analyserapporten, kunnen over een tijdsverloop of per versie worden vergeleken. Cloud Trace stelt u automatisch op de hoogte als er een significante verschuiving in het wachttijdprofiel van uw app optreedt.

Afbeelding bij Uitgebreide platformondersteuning

Uitgebreide platformondersteuning

De taalspecifieke SDK's van Cloud Trace kunnen projecten analyseren die op VM's worden uitgevoerd (zelfs als deze niet worden beheerd met Google Cloud). De Trace-SDK is momenteel beschikbaar voor Java, Node.js, Ruby en Go, en met de Trace API kunt u trace-gegevens van alle bronnen verzenden en ophalen. Er is ook een Zipkin-collector beschikbaar, waarmee Zipkin-tracers gegevens kunnen verzenden naar Cloud Trace. Projecten die op App Engine worden uitgevoerd, worden automatisch vastgelegd.

Functies

Eenvoudig in te stellen

Alle App Engine-apps worden automatisch getraceerd en er zijn bibliotheken beschikbaar om apps die ergens anders worden uitgevoerd na een minimale instelling te traceren. Alle hierboven beschreven prestatierapporten en -analyses zijn standaard beschikbaar.

Prestatie-inzichten

Elke trace op eindpuntniveau wordt automatisch geëvalueerd op prestatieknelpunten.

Automatische analyse

Dagelijks worden automatische prestatierapporten gemaakt voor elke getraceerde app. U kunt ook on demand rapporten genereren.

Uitbreidbaarheid voor aangepaste productietaken

U beschikt over Trace API en taalspecifieke SDK's om apps te traceren die op virtuele machines en containers worden uitgevoerd. Trace-gegevens kunnen met Trace API via de Cloud Trace-UI worden verwerkt.

Detectie van wijzigingen in wachttijd

Prestatierapporten van uw app worden in de loop van de tijd geëvalueerd om eventuele achteruitgang in wachttijd van uw app vast te stellen.

Door analyses in Trace kunnen we wijzigingen in wachttijd snel vaststellen. De Cloud Trace-tijdlijnen lieten ons zien waar de wachttijdknelpunten optraden en hebben ons geholpen om het probleem snel op te lossen.

Keith Marsh, Principal Online Technologist, Dovetail Games

Hulpbronnen

Prijzen

Klik hier voor prijsinformatie voor Cloud Trace.

FUNCTIE PRIJS GRATIS TOEGEWEZEN HOEVEELHEID PER MAAND INGANGSDATUM
Verwerking in Trace $ 0,20/miljoen bereiken Eerste 2,5 miljoen bereiken 1 november 2018

De volgende stap

Ga aan de slag in Google Cloud met $ 300 aan gratis tegoed en meer dan 20 Always Free-producten.

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Werk samen met een betrouwbare partner

Java is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of zijn aangesloten entiteiten.