De eenvoudigste manier om uw code uit te voeren

Cloud Functions is het gebeurtenisgestuurde, serverloze computingplatform van Google Cloud. Voer uw code lokaal of in de cloud uit zonder gebruik te hoeven maken van servers. Gebruik tools voor continuous delivery en controle voor alle stappen van het schrijven van code tot de implementatie. Cloud Functions wordt automatisch omhoog of omlaag geschaald, zodat u alleen betaalt voor de rekenresources die u gebruikt. Maak eenvoudig complexe end-to-end-ontwikkelscenario's door verbinding te maken met bestaande Google Cloud-services of services van derden.

  • U hoeft geen servers in te richten, te beheren of te upgraden
  • Schaalt automatisch op basis van de belasting
  • Eenvoudig complexe apps ontwikkelen in verschillende talen
  • Geïntegreerde controle, logboekregistratie en gedistribueerde tracering
  • Ingebouwde beveiliging op rol- en functieniveau op basis van het principe van minimale rechten
  • Belangrijke netwerkmogelijkheden voor hybride en multicloudscenario's

Belangrijkste functies

Vereenvoudigde ontwikkelaarsinterface en hogere ontwikkelsnelheid

Cloud Functions biedt een eenvoudige en intuïtieve ontwikkelaarsinterface. U schrijft uw code en Google Cloud regelt de operationele infrastructuur. Door kleine codefragmenten te schrijven die reageren op gebeurtenissen en deze uit te voeren, kunt u sneller apps ontwikkelen. Maak via triggers verbinding met Google Cloud of cloudservices van derden om lastige indelingsproblemen te stroomlijnen.

Betaal alleen voor wat u gebruikt

U betaalt alleen voor de periode waarin uw functie wordt uitgevoerd, gemeten naar de dichtstbijzijnde honderd milliseconden. Als uw functie niet wordt uitgevoerd, betaalt u ook niets. Cloud Functions wordt automatisch gestart en gestopt in reactie op gebeurtenissen.

Voorkom verplichtingen met een open technologie

Gebruik het opensource-FaaS-framework (Function as a Service) om functies uit te voeren in verschillende omgevingen en verplichtingen te voorkomen. Voorbeelden van omgevingen die worden ondersteund, zijn Cloud Functions, lokale ontwikkelomgevingen, lokale omgevingen, Cloud Run, Cloud Run for Anthos en andere op Knative gebaseerde serverloze omgevingen.

Verhalen van klanten

Hoogtepunten

  • CTO: "Bijna alles wordt code, van de webservices tot de database-interacties."

  • Maakt in slechts twintig seconden nieuwe instanties voor gameservers, zodat gamers zo min mogelijk last hebben van vertragingen

  • Geeft ontwikkelaars meer tijd om te werken aan nieuwere en betere producten zonder zich zorgen te hoeven maken over infrastructuurbeheer

Branche

  • Games

Meer klanten bekijken

Wat is er nieuw?

Documentatie

tutorial
Aan de slag met Cloud Functions

Maak en implementeer een cloudfunctie rechtstreeks vanuit uw webbrowser met behulp van de Google Cloud Console.

tutorial
Een cloudfunctie implementeren via de opdrachtregel

Maak en implementeer een cloudfunctie via de gcloud-opdrachtregeltool.

tutorial
Bestanden in realtime verwerken, code uitvoeren als reactie op bestandsuploads

Ontdek hoe u code kunt uitvoeren als reactie op bestandsuploads naar een Cloud Storage-bucket.

tutorial
Code uitvoeren als reactie op HTTP-verzoeken

Maak een cloudfunctie die een HTTP-verzoek verwerkt.

tutorial
Een functie activeren door een bericht te publiceren naar een Pub/Sub-onderwerp

Ontdek hoe u een cloudfunctie kunt activeren door een bericht te publiceren naar een Pub/Sub-onderwerp.

tutorial
Cloud Functions gebruiken om e-mails te sturen en gegevens te analyseren met BigQuery

Ontdek hoe u Cloud Functions kunt gebruiken om e-mails te sturen via het SendGrid-platform, analytische gegevens van SendGrid te ontvangen via webhooks en de analytische gegevens naar BigQuery te uploaden voor analyse.

tutorial
Een functie activeren die ML gebruikt om tekst uit afbeeldingen te halen

Ontdek hoe u een cloudfunctie kunt gebruiken om tekst uit afbeeldingen te halen met Cloud Vision API.

tutorial
Interactie met de Firebase Realtime Database met een cloudfunctie die door HTTP wordt geactiveerd

Ontdek hoe u een cloudfunctie kunt gebruiken voor interactie met de Firebase Realtime Database.

tutorial
Slack Slash-opdrachten implementeren om interacties uit te voeren met gebruikers

Ontdek hoe u een cloudfunctie kunt gebruiken om een aangepaste Slack Slash-opdracht te implementeren voor interactie met gebruikers.

Veelvoorkomende toepassingen

Backends voor serverloze apps

Activeer uw code vanuit Google Cloud-services of roep de code rechtstreeks aan vanaf elke web-, mobiele of backend-app. Cloud Functions biedt een connectieve logicalaag die u helpt om Google Cloud en services van derden te integreren en uit te breiden, waardoor het mogelijk wordt om snel serverloze apps te ontwerpen die in hoge mate beschikbaar, zeer veilig en voordelig zijn.

Integratie met services en API's van derden

Gebruik Cloud Functions om uw eigen microservices via HTTP API's te benaderen of te integreren met services van derden die webhookintegraties bieden. Zo kunt u snel uw app uitbreiden met krachtige mogelijkheden, zoals het sturen van een bevestigingsmail na een geslaagde Stripe-betaling of het reageren op Twilio-tekstberichtgebeurtenissen.

Workflow voor integratie met services van derdenGitHubGitHub push webhookPush commitsSlack postMessage APISlackCloud Functions
Serverloze mobiele backends

Gebruik Cloud Functions rechtstreeks vanuit Firebase om uw app-functionaliteit uit te breiden zonder een server op te starten. Voer uw code uit als reactie op acties van gebruikers, analyses en verificatiegebeurtenissen om uw gebruikers betrokken te houden met meldingen op basis van gebeurtenissen. Laat CPU- en netwerkintensieve taken over aan Google Cloud.

Serverloze flow voor mobiele backendsFirebase Cloud MessagingNew messageDatabaseNew followerCloud Functions
Serverloze IoT-backends

Gebruik Cloud Functions met Cloud IoT Core en andere volledig beheerde services om backends te ontwerpen voor gegevensverzameling via de apparaattelemetrie van Internet of Things (IoT), realtime verwerking en analyse. Met Cloud Functions kunt u aangepaste logica toepassen op elke binnenkomende gebeurtenis.

Serverloze IoT-backends met Cloud FunctionsPub/SubCloud FunctionsSensorCeiling fanTemperaturereached 80ºFTurn onTrigger configurationchangeCloud IoT CoreCloud IoT Core

Systemen voor realtime gegevensverwerking

Voer uw code uit als reactie op wijzigingen in gegevens. Cloud Functions reageert op gebeurtenissen van Google Cloud-services, zoals Cloud Storage, Pub/Sub en Cloud Logging en is voor verschillende serverloze systemen voor realtime gegevensverwerking in te zetten.

Realtime bestandsverwerking

Gebruik Cloud Functions om te reageren op gebeurtenissen uit Cloud Storage of Firebase Storage. U kunt bestanden dan direct na het uploaden verwerken en miniaturen van geüploade afbeeldingen maken, logboeken verwerken, content valideren, video's transcoderen en gegevens in realtime valideren, verzamelen en filteren.

Realtime bestandsverwerkingStorageCloud FunctionsProcesses uploaded imageCloud Vision APIDetects offensive imagesCloud FunctionsBlurs images using ImageMagickFunction triggeredStorage
Realtime stream processing

Gebruik Cloud Functions om te reageren op gebeurtenissen uit Pub/Sub en streaminggegevens te verwerken, te transformeren en uit te bouwen bij het verwerken van transacties, analyseren van klikstromen, volgen van app-activiteit, IoT-apparaattelemetrie, analyseren van social media en andere soorten apps.

Realtime stream processingStorageCloud FunctionsProcesses uploaded imageCloud Vision APIDetects offensive imagesCloud FunctionsBlurs images using ImageMagickFunction triggeredStorage

Intelligente apps

Voeg op eenvoudige wijze artificial intelligence toe aan uw apps.

Virtuele assistenten en gesprekken

Gebruik Cloud Functions met Cloud Speech API en Dialogflow om uw producten en services uit te breiden met spraak en op tekst gebaseerde natuurlijke gesprekken die gebruikers helpen om meer gedaan te krijgen. Maak contact met gebruikers via de Google Assistent, Amazon Alexa, Facebook Messenger en andere populaire platforms en apparaten.

Virtuele assistenten die gebruikmaken van cloud functionsGoogle HomeSlackMessagerCloud FunctionsDialogflowCloud Machine LearningVision APICloud Datastore
Video- en beeldanalyse

Gebruik Cloud Functions met Video Intelligence API en Cloud Vision API om relevante informatie uit video's en afbeeldingen op te halen, zodat u inzichten kunt zoeken, ontdekken en opdoen op basis van uw mediacontent.

Diagram voor video- en afbeeldingsanalyseVideo contentCloud Storage (full length videos)Frontend built on App EngineCloud Storage (video annotation JSON)Cloud FunctionsVideo IntelligenceVideo metadata
Sentimentanalyse

Gebruik Cloud Functions in combinatie met Cloud Natural Language API om de structuur en betekenis van tekst in kaart te brengen en krachtige sentimentanalyse en extractiefunctionaliteit voor intenties toe te voegen aan uw apps.

Flow voor sentimentanalyseCloud FunctionsNatural Language APISentiment extractionTrend analysisText messageTwilio“Devoxx is such an amazing event!”BigQuery

Alle functies

Services onderling verbinden en uitbreiden om complexe apps te ontwerpen Met Cloud Functions kunt u alle Google Cloud-, Firebase-, Google Assistent-cloudservices en cloudservices van derden gebruiken als bouwblokken. U kunt de blokken koppelen, met code uitbreiden en er snel een concept mee realiseren en dat in productie brengen. Ontwerp end-to-end-oplossingen en complexe workflows met Cloud Functions en andere Google Cloud-services zoals Pub/Sub, Cloud Tasks, Cloud Scheduler, Firestore, Cloud ML, Vision API en BigQuery. Of integreer uw eigen services met services van derden die webhookintegraties bieden om uw app snel uit te breiden met krachtige mogelijkheden.
End-to-end-ontwikkeling en -diagnose Ga van code naar implementatie met geïntegreerde controle. Krijg volledige observatie- en diagnosemogelijkheden voor uw app met Cloud Trace en Cloud Debugger. Krijg ook support voor lokale en ontkoppelde ontwikkeling/foutopsporing via het opensource-functiesframework.
Schaalt automatisch Of u nu aan niemand of aan de hele wereld levert, u hoeft nooit meer na te denken over de infrastructuur. Cloud Functions beheert en schaalt automatisch de onderliggende infrastructuur op basis van de omvang van de productietaak.
Geen serverbeheer Implementeer uw code en laat de uitvoering en schaling over aan Google. Cloud Functions zorgt voor de complete onderliggende infrastructuur, zodat u zich kunt focussen op uw code en sneller dan ooit apps kunt ontwerpen.
Voert code uit als reactie op gebeurtenissen Met Cloud Functions kunt u uw code activeren vanuit Google Cloud, Firebase en de Google Assistent. U kunt de code ook rechtstreeks aanroepen vanaf elke web- of backend-app of mobiele app via HTTP.
Betaal alleen voor wat u gebruikt U betaalt alleen voor de periode waarin uw functie wordt uitgevoerd, gemeten naar de dichtstbijzijnde honderd milliseconden. Als uw functie niet wordt uitgevoerd, betaalt u ook niets. Cloud Functions wordt automatisch gestart en gestopt in reactie op gebeurtenissen.
Voorkom verplichtingen met een open technologie Gebruik het opensource-FaaS-framework (Function as a Service) om functies uit te voeren in verschillende omgevingen en vergrendelingen te voorkomen. Voorbeelden van omgevingen die worden ondersteund, zijn Cloud Functions, lokale ontwikkelomgevingen, lokale omgevingen, Cloud Run, Cloud Run for Anthos en andere op Knative gebaseerde serverloze omgevingen.

Prijzen

De prijzen voor Cloud Functions zijn afhankelijk van hoelang uw functie wordt uitgevoerd, hoe vaak deze wordt aangeroepen en hoeveel resources u levert voor de functie.

Informatie over prijzen weergeven

Partners

Versnel uw overstap naar de cloud met deze servicepartners.

De volgende stap

Ontvang een tegoed van $ 300 om kennis te maken met Google Cloud en ermee te leren ontwerpen (maximaal 12 maanden geldig).

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Werk samen met een betrouwbare partner
Browse verder