Kostenbeheer

Tools voor controle, analyse en optimalisatie van uw kosten.

Bekijk de documentatie voor dit product.

De weg naar voorspelbare cloudkosten

De tools voor kostenbeheer van Google Cloud bieden alle benodigde opties voor zichtbaarheid, verantwoordingsplicht, controle en informatie, zodat u uw bedrijf met vertrouwen kunt laten groeien in de cloud. De tools zijn geschikt voor organisaties van elke omvang. Ze maken uw cloudkosten minder complex en beter voorspelbaar.

Zichtbaarheid is controle

Krijg zicht op uw huidige en geraamde kosten, ontdek kostenverhogende factoren en gebruik belangrijke inzichten om met zelfvertrouwen uw kosten te plannen, beheren en optimaliseren met ingebouwde rapportages en aanpasbare dashboards.

Meer verantwoordingsplicht, beter verantwoorde uitgaven

Moedig verantwoording van kosten in uw bedrijfscultuur aan en begrijp wat cloudinvesteringen u opleveren door middel van flexibele opties voor het organiseren van resources en toewijzen van kosten aan afdelingen en teams.

Houd uw kosten onder controle

Houd uw kosten onder controle en verlaag het risico op te hoge uitgaven met krachtig beleid voor financieel beheer en rechten waarmee u makkelijk kunt controleren wie uitgaven mag doen en kosten in uw organisatie mag bekijken.

Slimme inzichten voor slimme uitgaven

Ga bewust om met uw uitgaven met slimme aanbevelingen die op uw bedrijf zijn afgestemd en u helpen om gebruik te optimaliseren, beheertijd te besparen en kosten te minimaliseren.

Tools voor kostenbeheer

Rapporten en dashboards

Krijg in één oogopslag inzicht in uw huidige kostentrends en voorspelde kosten met intuïtieve rapporten in de Cloud Console. Maak eigen dashboards voor uw teams met Data Studio.

Resourcehiërarchie

Structureer en organiseer uw resourcehiërarchie voor gedetailleerd beheer en kostentoewijzing met behulp van organisaties, mappen, projecten en labels.

Toegangscontrole voor facturering

Dwing organisatiebeleid af met gedetailleerde rechten op verschillende niveaus in de resourcehiërarchie om te beheren wie uitgaven mag doen en wie beheerrechten en rechten om kosten te bekijken heeft.

Budgetten en waarschuwingen

Stel budgetten in om uw kosten nauwlettend te volgen en waarschuw belanghebbenden via e-mail of Cloud Pub/Sub bij het overschrijden van vastgestelde budgetdrempels.

Geautomatiseerde budgetacties

Configureer geautomatiseerde acties met programmatische budgetmeldingen om resources te beperken en een grens in te stellen voor kosten, zodat onverwachte activiteiten geen invloed hebben op uw begrote clouduitgaven.

Facturering exporteren

Exporteer gedetailleerde gegevens over gebruik en kosten automatisch naar csv- of json-bestanden die in Cloud Storage worden opgeslagen of exporteer rechtstreeks naar BigQuery zodat u Data Studio of uw favoriete analysetool kunt gebruiken voor een verdere kostenanalyse.

Aanbevelingen

Bekijk slimme aanbevelingen voor het optimaliseren van uw kosten en gebruik. Voer deze wijzigingen makkelijk door voor onmiddellijke kostenbesparingen en meer efficiëntie.

Facturerings-API's

Gebruik en beheer uw factureringsaccounts programmatisch met facturerings-API's.

Quota

Stel quotumlimieten in om proactief uw uitgaven te controleren en onvoorziene pieken in gebruik te voorkomen.

Praktijkvoorbeelden van klanten

Hulpbronnen

Prijzen

Kostenbeheertools zijn gratis beschikbaar voor Google Cloud Platform-klanten. U betaalt alleen voor het gebruik van Google Cloud Platform-services, zoals BigQuery, Cloud Pub/Sub, Cloud Functions en Cloud Storage. Raadpleeg de Google Cloud Platform-prijscalculator voor informatie over de prijzen van Cloud Platform-services.

Factureringssupport is ook gratis voor klanten van Google Cloud Platform. Onze factureringsspecialisten zijn 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden over factureringsaccounts, instellingen, facturen en betalingen. Ontdek hulpbronnen voor factureringssupport.

De volgende stap

Ga aan de slag in Google Cloud met $ 300 aan gratis tegoed en meer dan 20 Always Free-producten.

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Werk samen met een betrouwbare partner