Cloud Deployment Manager

Maak en beheer cloudresources met eenvoudige templates.

Bekijk de documentatie voor dit product.

Vereenvoudig uw cloudbeheer

Met Google Cloud Deployment Manager kunt u alle voor uw app benodigde resources opgeven in een declaratieve indeling met behulp van yaml. U kunt ook Python- of Jinja2-templates gebruiken om parameters voor de configuratie op te geven en hergebruik van veelvoorkomende implementatieparadigma's toe te staan, zoals een load-balanced, automatisch geschaalde instantiegroep. Behandel uw configuratie net als code en voer herhaalbare implementaties uit.

Herhaalbaar implementatieproces

Door configuratiebestanden te maken die resources definiëren, kunt u het proces voor het maken van deze resources keer op keer herhalen met consistente resultaten.

Declaratieve taal

Veel tools gebruiken een imperatieve aanpak waarbij gebruikers moeten opgeven welke stappen nodig zijn om resources te maken en te configureren. Een declaratieve aanpak laat gebruikers bepalen hoe de configuratie eruit moet zien en laat het systeem bepalen welke stappen hiervoor nodig zijn.

Focus op de app

De gebruiker kan zich richten op de resources waar de app of service uit bestaat en hoeft niet elke resource afzonderlijk te implementeren.

Gebaseerd op templates

Met behulp van templates kunt u bouwblokken gebruiken om abstracties of resourceverzamelingen te maken die doorgaans samen worden geïmplementeerd (zoals een instantietemplate, een instantiegroep en een autoscaler). Voor deze templates kunnen parameters worden opgegeven, waardoor de templates keer op keer kunnen worden gebruikt. Verander de invoerwaarden om op te geven welke image moet worden geïmplementeerd, in welke zone moet worden geïmplementeerd of hoeveel VM's moeten worden geïmplementeerd.

Functies

Gelijktijdige implementatie

U kunt meerdere resources tegelijkertijd implementeren.

Templates

Python- en Jinja2-templates om programmatisch te bepalen wat er wordt geïmplementeerd.

Updates

Resources in de implementatie toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Invoer- en uitvoerparameters

Variabelen (zoals zone, machinegrootte, aantal machines, status: test, prod, staging) doorgeven aan uw templates en uitvoerwaarden terugkrijgen (zoals toegekend IP-adres, link naar de instantie).

Schemabestanden

JSON-schema voor het definiëren en inperken van parameters.

Referenties

Een resourcedefinitie kan verwijzen naar een andere resource, waarmee afhankelijkheden worden gemaakt en de volgorde van het maken van resources wordt bepaald.

Voorbeeldmodus

Voordat u de wijzigingen toewijst, kunt u bekijken welke wijzigingen Deployment Manager zal doorvoeren met de maak- of updatebewerking.

Console-UI

U kunt uw implementaties in de Google Cloud Console bekijken. U ziet in één hiërarchisch overzicht een weergave van uw volledige implementatie.

Als Wix Media Group vertrouwen we op Deployment Manager om onze implementaties op Google Cloud Platform te maken en te beheren. We kunnen heel makkelijk systemen op meerdere locaties implementeren. We hebben de controle die we nodig hebben om nieuwe services uit te rollen en ook nog eens de flexibiliteit om meerdere versies van onze code tegelijkertijd te implementeren.

— Golan Parashi, Infrastructure Technical Lead, Wix Media Group

Technische hulpbronnen

Prijzen

Google Cloud Platform-klanten kunnen Deployment Manager zonder extra kosten gebruiken.

De volgende stap

Ga aan de slag in Google Cloud met $ 300 aan gratis tegoed en meer dan twintig Always Free-producten.

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Werk samen met een betrouwbare partner