Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Cloud Deployment Manager

Maak en beheer cloudresources met eenvoudige templates.

Bekijk de documentatie voor dit product.

Een open laptop met logo's van Jinja en Python aan de linkerkant en een blauwe knop met html-opmaakcode aan de rechterkant. Een blauwe stippellijn leidt van de laptop naar 2 databases. Een synchronisatie-icoon zweeft boven de blauwe lijn.

Vereenvoudig uw cloudbeheer

Met Google Cloud Deployment Manager kunt u alle resources die u voor uw app nodig heeft, in een declaratieve indeling opgeven met yaml. U kunt ook Python- of Jinja2-templates gebruiken om parameters voor de configuratie op te geven en hergebruik van veelvoorkomende implementatieparadigma's toe te staan, zoals een load-balanced, automatisch geschaalde instantiegroep. Behandel uw configuratie net als code en voer herhaalbare implementaties uit.

Een computerscherm waarop Cloud Shell wordt weergegeven. Een stapel documenten op de voorgrond. Het bovenste document heeft een abstracte lijst met groene vinkjes in de rechtermarge.

Herhaalbaar implementatieproces

Door configuratiebestanden te maken die resources definiëren, kunt u het proces voor het maken van deze resources keer op keer herhalen met consistente resultaten.

Een computerscherm met tekst in een tekstballon en een afbeelding van een mannelijke spreker naast het scherm.

Declaratieve taal

Veel tools gebruiken een imperatieve aanpak waarbij gebruikers moeten opgeven welke stappen nodig zijn om resources te maken en te configureren. Een declaratieve aanpak laat gebruikers bepalen hoe de configuratie eruit moet zien en laat het systeem bepalen welke stappen hiervoor nodig zijn.

Een kronkelende stippellijn met 3 vergrootglazen, elk gericht op een document op de stippellijn.

Focus op de app

De gebruiker kan zich richten op de resources waar de app of service uit bestaat en hoeft niet elke resource afzonderlijk te implementeren.

Een computerscherm met tekstmodules en een kolom van 3 schakelknoppen links van het scherm.

Gebaseerd op templates

Met behulp van templates kunt u bouwblokken gebruiken om abstracties of resourceverzamelingen te maken die doorgaans samen worden geïmplementeerd (zoals een instantietemplate, een instantiegroep en een autoscaler). Voor deze templates kunnen parameters worden opgegeven, waardoor de templates keer op keer kunnen worden gebruikt. Verander de invoerwaarden om op te geven welke image moet worden geïmplementeerd, in welke zone moet worden geïmplementeerd of hoeveel VM's moeten worden geïmplementeerd.

Functies

Gelijktijdige implementatie

U kunt meerdere resources tegelijkertijd implementeren.

Templates

Python- en Jinja2-templates om programmatisch te bepalen wat er wordt geïmplementeerd.

Updates

Resources in de implementatie toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Invoer- en uitvoerparameters

U kunt variabelen (zoals zone, machinegrootte, aantal machines, status: test, prod, staging) doorgeven aan uw templates en uitvoerwaarden terugkrijgen (zoals toegekend IP-adres, link naar de instantie).

Schemabestanden

JSON-schema voor het definiëren en inperken van parameters.

Referenties

Een resourcedefinitie kan verwijzen naar een andere resource, waarmee afhankelijkheden worden gemaakt en de volgorde van het maken van resources wordt bepaald.

Voorbeeldmodus

Voordat u de wijzigingen toewijst, kunt u zien welke wijzigingen Deployment Manager zal aanbrengen met een maak- of updatebewerking.

Console-UI

U kunt uw implementaties in Google Cloud Console bekijken. U ziet in 1 hiërarchisch overzicht een weergave van uw hele implementatie.

Als Wix Media Group vertrouwen we op Deployment Manager om onze implementaties op Google Cloud Platform te maken en te beheren. We kunnen heel makkelijk systemen op meerdere locaties implementeren. We hebben de controle die we nodig hebben om nieuwe services uit te rollen en ook nog eens de flexibiliteit om meerdere versies van onze code tegelijkertijd te implementeren.

— Golan Parashi, Infrastructure Technical Lead, Wix Media Group

Technische hulpbronnen

Prijzen

Google Cloud Platform-klanten kunnen Deployment Manager zonder extra kosten gebruiken.

De volgende stap

Ga aan de slag in Google Cloud met $ 300 aan gratis tegoed en meer dan twintig Always Free-producten.

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Werk samen met een betrouwbare partner