Cloud APIs

Programmatische interfaces voor Google Cloud-services

Kosteloos uitproberen Contact met sales

Uw workflows automatiseren in uw eigen taal

Krijg toegang tot Google Cloud-producten vanuit uw code. Cloud API's bieden u functies die vergelijkbaar zijn met Cloud SDK en Cloud Console, en maken het mogelijk om workflows te automatiseren in uw favoriete taal. U kunt deze Cloud APIs met REST-aanroepen of clientbibliotheken gebruiken in populaire programmeertalen.

API Beschrijving
Compute-API's
App Engine Admin API Levert en beheert App Engine-apps.
OS Login API Koppelt SSH-publieke sleutels aan Google-accounts voor toegang tot Compute Engine-instanties.
OS Config API Beheert OS-patches en -configuraties op Compute Engine-instanties.
Compute Engine API Maakt virtuele machines en voert deze uit op Google Cloud.
Kubernetes Engine API Bouwt en beheert clusters die container-apps uitvoeren, mogelijk gemaakt door de open-sourcetechnologie van Kubernetes.
Compute Engine Instance Group Updater API Updatet groepen met Compute Engine-instanties.
Cloud Functions API Beheert functies van basisgebruikers die als reactie op gebeurtenissen worden uitgevoerd.
Cloud Run API Implementeert en beheert door gebruikers geleverde containerimages die automatisch meeschalen met HTTP-verkeer.
API's voor opslag en databases
Cloud Bigtable Admin API Beheert uw Cloud Bigtable-instanties, -clusters en -tabellen.
Cloud Bigtable Data API Benadert de NoSQL-bigdataoplossing voor de opslag van terabytes of petabytes aan gegevens zonder schema.
Datastore API Benadert de NoSQL-documentendatabase zonder schema om volledig beheerde, robuuste, schaalbare opslag voor uw app te bieden.
Cloud Spanner API Maakt, verwijdert, wijzigt en vermeldt Cloud Spanner-instanties en -databases. Voert transacties uit op gegevens die zijn opgeslagen in Cloud Spanner-databases.
Cloud SQL Administration API Maakt en configureert Cloud SQL-instanties die volledig beheerde MySQL-databases bieden.
Cloud Storage API Bewaart potentieel grote, onveranderbare gegevensobjecten en haalt deze ook op.
Storage Transfer API Draagt gegevens over van externe gegevensbronnen naar een Google Cloud Storage-bucket of tussen Google Cloud Storage-buckets onderling.
API's voor Networking
Cloud DNS API Configureert en levert gemachtigde DNS-records.
API's voor gegevensanalyse
BigQuery API Maakt, beheert, deelt en doorzoekt gegevens.
BigQuery Data Transfer API Vereenvoudigde gegevens importeren in BigQuery
Dataflow API Ontwikkelt patronen voor gegevensverwerking, zoals ETL, batchberekeningen en continue berekeningen, en voert deze uit.
Dataproc API Beheert Hadoop-clusters en -taken op Google Cloud Platform.
Cloud Composer API Volledig beheerde service voor workflowindeling.
Cloud Life Sciences API Verwerkt, analyseert en annoteert genomische en biomedische gegevens op grote schaal met containerworkflows.
Pub/Sub API Zorgt voor betrouwbaar, asynchroon veel-op-veel berichtenverkeer tussen apps.
Cloud Healthcare API API's op basis van standaarden die bruikbare medische inzichten leveren voor omgevingen met een focus op beveiliging en naleving.
API's voor machine learning
AutoML Traint hoogwaardige aangepaste modellen voor machine learning met minimale inspanning en voorkennis.
Vision API Integreert functies van Google Vision in apps, waaronder labels van afbeeldingen, detectie van gezichten, logo's en bezienswaardigheden, OCR (Optical Character Recognition) en detectie van expliciete content.
Speech-to-Text API Gebruikt snelle en nauwkeurige spraakherkenning om audio die afkomstig is van een microfoon of een bestand om te zetten in tekst, in meer dan tachtig talen en taalvarianten.
Cloud Natural Language API Analyseert de structuur en betekenis van tekst, inclusief sentimentanalyse, entiteitsherkenning en tekstannotaties.
Cloud Translation API Vertaalt tekst van de ene naar de andere taal.
Dialogflow API Een end-to-end ontwikkelsuite voor gespreksinterfaces (bijvoorbeeld chatbots en spraakgestuurde apps en apparaten).
Talent Solutions Past machine learning toe op het zoeken naar vacatures.
API's voor Management Tools
Cloud Billing API Haalt factureringsaccounts van Google Cloud Console op en koppelt deze aan projecten.
Cloud-factureringsbudget Bekijk, maak en beheer Cloud-factureringsbudgetten programmatisch en geschaald.
Cloud Billing Catalog API Programmatische toegang tot de volledige openbare Google Cloud-catalogus die bestaat uit factureerbare SKU's, openbare prijzen en relevante metadata.
Cloud Build API Ontwerpt images en artefacten in de cloud.
Deployment Manager API Declareert, configureert en implementeert complexe oplossingen op Google Cloud Platform.
Cloud Runtime Configuration API Biedt mogelijkheden voor de dynamische configuratie en coördinatie van apps die worden uitgevoerd in Google Cloud.
Cloud Scheduler API Volledig beheerde, professionele cronjob-planner.
Cloud Tasks API Hiermee kunt u de uitvoering, verzending en levering van een groot aantal gedistribueerde taken beheren.
API's voor bewerkingen
Cloud Logging API Schrijft logboekitems en beheert uw logboeken, logboekexports en statistieken op basis van logboeken.
Cloud Monitoring API Beheert uw Cloud Monitoring-gegevens en -configuraties.
Cloud Debugger API Bekijkt de aanroepstack en variabelen van een actieve app zonder deze te stoppen of te vertragen.
Error Reporting API Groepeert en telt fouten van cloudservices en biedt leestoegang tot foutgroepen en bijbehorende fouten.
Cloud Trace API Zorgt voor het versturen en ophalen van trace-gegevens van Cloud Trace. Gegevens worden gegenereerd en standaard beschikbaar gesteld voor alle App Engine-apps. Gegevens uit andere apps kunnen naar Cloud Trace worden geschreven voor weergave, rapportage en analyse.
API's voor beveiliging en identiteit
Resource Manager API Biedt methoden om de metadata van projecten te maken, lezen en updaten.
Identity and Access Management API Beheert de identiteit van en toegang voor Google Cloud-resources, waaronder het maken van serviceaccounts die u kunt gebruiken voor verificatie bij Google en om API-aanroepen te doen.
Cloud Data Loss Prevention Volledig beheerde service waarmee u uw gevoeligste gegevens kunt detecteren, classificeren en beschermen.
Cloud Key Management Service API Hiermee kunt u de cryptografische sleutels voor uw cloudservices op dezelfde manier beheren als op locatie.
Binary Authorization API Beheert beleid, attestoren en attesten voor binaire machtiging.
Cloud Asset API Beheert de geschiedenis en voorraad van cloudresources.
API'S voor beheerde infrastructuur
Service Management API Biedt methoden om beheerde services te publiceren en serviceconfiguraties te beheren.
Service Control API Biedt functionaliteit voor het besturen van beheerde services, inclusief toegangsbeheer en integratie met services voor logboekregistratie en controle.
Service Consumer Management API Biedt hulpprogramma's waarmee producenten van beheerde services hun relaties met de consumenten van de services kunnen beheren, inclusief de mogelijkheid om tenancy-eenheden te maken en te beheren.
Service Usage API Biedt methoden voor het weergeven, inschakelen en uitschakelen van API's in Google Cloud-projecten.