Data Catalog

Een volledig beheerde en zeer schaalbare service voor gegevensdetectie en metadatabeheer.

Google Cloud kosteloos uitproberen
 • action/check_circle_24px Gemaakt met Sketch.

  Bekijk specifieke gegevens met een eenvoudige, maar krachtige interface voor gefacetteerd zoeken

 • action/check_circle_24px Gemaakt met Sketch.

  Synchroniseer technische metadata automatisch en maak schematische tags voor zakelijke metadata

 • action/check_circle_24px Gemaakt met Sketch.

  Tag gevoelige gegevens automatisch via integratie met Cloud Data Loss Prevention (DLP)

 • action/check_circle_24px Gemaakt met Sketch.

  Krijg meteen toegang en begin met schalen zonder dat u een infrastructuur moet instellen of beheren

Voordelen

Eenvoudige gegevensdetectie op elke schaal

Stel iedere gebruiker in het team in staat om gegevens te vinden of te taggen met een krachtige UI, ontworpen met dezelfde zoektechnologie als Gmail, of via API-toegang. Data Catalog is volledig beheerd, zodat u moeiteloos aan de slag kunt met schalen.

Een uniforme weergave van alle datasets

Krijg inzicht in uw gegevensitems in Google Cloud en daarbuiten. Integraties met BigQuery, Pub/Sub, Cloud Storage en veel connectoren voor een uniforme weergave en een tagmechanisme voor technische en zakelijke metadata.

Een fundament voor gegevensbeheer

Handhaaf een beleid voor gegevensbeveiliging en voldoe aan nalevingseisen via Cloud IAM- en Cloud DLP-integraties, waarmee de juiste mensen toegang krijgen tot de juiste gegevens en waarmee gevoelige gegevens worden beschermd.

Belangrijkste functies

Belangrijkste kenmerken

Serverloos

Data Catalog is een volledig beheerde en schaalbare service voor metadatabeheer. U hoeft geen infrastructuur in te stellen en te beheren, zodat u zich volledig op uw bedrijfsactiviteiten kunt richten.

Metadata-as-a-service

Service voor metadatabeheer waarmee gegevensitems worden gecatalogiseerd via aangepaste API's en de UI. Zo krijgt u een volledig beeld van alle gegevens, ongeacht waar deze zich bevinden.

Centrale catalogus

Een flexibel en krachtig catalogussysteem voor de vastlegging van technische metadata (automatisch) en zakelijke metadata (tags) in een gestructureerde indeling.

Alle functies weergeven

Wat is er nieuw

Wat is er nieuw

Meld u aan voor Google Cloud-nieuwsbrieven met productupdates, informatie over evenementen, speciale aanbiedingen en meer.

Documentatie

Documentatie

Snelstartgids
Snelstartgids voor het taggen van datasets

Maak een BigQuery-dataset, ontwerp een tagtemplate met een schema, zoek de invoer voor uw tabel in Data Catalog en voeg de tag aan uw tabel toe.

Tutorial
Zoeken met Data Catalog

Gebruik Data Catalog om gegevensitems te doorzoeken, zoals datasets, tabellen, weergaven en Pub/Sub-onderwerpen in uw Google Cloud-projecten.

De basisbeginselen van Google Cloud
Toegang beperken met BigQuery-beveiliging op kolomniveau

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u BigQuery-beveiliging op kolomniveau gebruikt om de toegang tot BigQuery-gegevens op kolomniveau te beperken.

Tutorial
Toegang tot metadataconnectoren op locatie via GitHub

Commons-code die wordt gebruikt door Data Catalog-connectoren en links voor de voorbeeldcode voor de connectoren.

Toepassingen

Toepassingen

Toepassing
Metadata van RDBMS-items op locatie verwerken

U kunt de Data Catalog API gebruiken om uw eigen connectoren te maken voor het verwerken van metadata van een gegevensbron van uw keuze. Daarnaast bieden we u gebruiksklare opensource-connectoren voor het verwerken van metadata van een aantal veelgebruikte gegevensbronnen zoals MySQL, PostgreSQL, Hive, Teradata, Oracle, SQL Server, Redshift en meer. In Data Catalog kunnen alle items doorzocht en getagd worden.

Data Catalog-integraties in Google Cloud en opensource-connectoren
Toepassing
Metadata uit BI-systemen verwerken

De Data Catalog API kan worden gebruikt om metadata uit ieder business intelligence-item te verwerken. Voor Looker en Tableau hebben we gebruiksklare opensource-connectoren zodat ze vindbaar zijn en direct in Data Catalog kunnen worden getagd.

Alle kenmerken

Alle functies

Serverloos Data Catalog is een volledig beheerde en schaalbare service voor metadatabeheer. U hoeft geen infrastructuur in te stellen en te beheren, zodat u zich volledig op uw bedrijfsactiviteiten kunt richten.
Metadata-as-a-service Service voor metadatabeheer waarmee gegevensitems worden gecatalogiseerd via aangepaste API's en de UI. Zo krijgt u een volledig beeld van alle gegevens, ongeacht waar deze zich bevinden.
Centrale catalogus Een flexibel en krachtig catalogussysteem voor de vastlegging van technische metadata (automatisch) en zakelijke metadata (tags) in een gestructureerde indeling.
Zoeken en detecteren Een eenvoudige en handige gebruikersinterface met krachtige, gestructureerde zoekfunctionaliteit om snel en gemakkelijk gegevensitems te vinden. Gebaseerd op de Google-zoektechnologie die ook wordt gebruikt voor Gmail en Drive.
Schematische metadata Ondersteuning voor schematische tags (bijvoorbeeld Enum, Bool, DateTime) en niet alleen voor eenvoudige teksttags, zodat organisaties uitgebreide en georganiseerde zakelijke metadata kunnen gebruiken.
Cloud DLP-integratie Detecteert en classificeert gevoelige gegevens, biedt u inzichten en helpt u om het proces voor gegevensbeheer te vereenvoudigen.
Connectoren op locatie Verwerk technische metadata van gegevensitems buiten Google Cloud in Data Catalog voor een volledig beeld van al uw gegevensitems.
Cloud IAM-integratie Professioneel toegangsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met ACL's van bronnen bij het lezen, schrijven en zoeken van gegevensitems.
Beheer Een sterk fundament voor beveiliging en naleving met Cloud DLP- en Cloud IAM-integratie.

Prijzen

Prijzen

De prijs van Data Catalog is opgebouwd uit metadataopslag en API-aanroepen. Beide worden verrekend naar verbruik. De opslag van metadata omvat alle nieuwe metadata die worden opgeslagen in Data Catalog, waaronder:

• Zakelijke metadata, zoals tags en tagtemplates voor Data Catalog

• Aan Pub/Sub-onderwerpen gekoppelde schema's voor Cloud Storage-bestandssets

• Aangepaste typen metadata die worden opgeslagen in Data Catalog, enzovoort.

Metadataopslag omvat geen technische metadata die worden opgeslagen door andere Google Cloud-services, zoals datasettabel- en kolomnamen die zijn opgeslagen in BigQuery. Uitgebreide prijsinformatie en voorbeelden voor zowel metadataopslag als API-aanroepen vindt u in de documentatie over Data Catalog.  

Partners

Partners en integraties

Dankzij onze strategische partnerschappen hebben we een krachtig ecosysteem ontwikkeld, waardoor klanten hun gewenste platform kunnen gebruiken voor een consistent detectieproces in een hybride cloud.