Icoon / Compute
Compute
Compute Engine
Virtuele machines die worden uitgevoerd in het datacenter van Google.
App Engine
Serverloos app-platform voor apps en backends.
Bare Metal
Infrastructuur voor het uitvoeren van gespecialiseerde productietaken in Google Cloud.
Cloud GPU's
GPU's voor ML, wetenschappelijke berekeningen en 3D-visualisaties.
Migrate for Compute Engine
Migratie van servers en virtuele machines naar Compute Engine.
Verwijderbare VM's
Rekeninstanties voor batchtaken en fouttolerante productietaken.
Recommender
Proactieve, gemakkelijk uitvoerbare aanbevelingen om uw cloud te optimaliseren.
Afgeschermde VM's
Versterkte virtuele machines in Google Cloud.
Nodes voor één tenant
Toegewezen hardware voor naleving, licentieverlening en beheer.
VMware Engine
Migreer uw VMware-productietaken en voer deze standaard uit op Google Cloud.
Icoon / Opslag
Opslag
Cloud Storage
Veilige, duurzame en schaalbare objectopslag.
Persistent Disk
Blokopslag voor VM-instanties die worden uitgevoerd in Google Cloud.
Cloud Storage for Firebase
Objectopslag om content van websitegebruikers op te slaan en aan te bieden.
Filestore
NFS voor apps en gegevens waarvoor bestandssysteemmogelijkheden vereist zijn.
Lokale SSD
Lokale SSD-opslag voor VM-instanties.
Icoon / Databases
Databases
Cloud Bigtable
Wide-column NoSQL-database om big data op te slaan met een korte wachttijd.
Firestore
NoSQL-documentendatabase voor gegevens van mobiele apps en web-apps.
Memorystore
Service voor gegevensopslag in het geheugen voor Redis om gegevens snel te verwerken.
Cloud Spanner
Beheersysteem voor relationele databases.
Cloud SQL
Relationele databaseservices voor MySQL, PostgreSQL en SQL Server.
Firebase Realtime Database
NoSQL-clouddatabase om gegevens in realtime op te slaan en te synchroniseren.
Icoon / Netwerken
Networking
Cloud Armor
Beveiligingsbeleid en verdediging tegen web- en DDoS-aanvallen.
Cloud CDN
Content delivery network om web- en videocontent te leveren.
Cloud DNS
Domain Name System voor betrouwbare zoekopdrachten op naam met een korte wachttijd.
Cloud Load Balancing
Service om verkeer over apps en regio's te distribueren.
Cloud NAT
NAT-service om privé-instanties toegang te verlenen tot internet.
Hybride connectiviteit
Connectiviteitsopties voor VPN, peering en de behoeften van bedrijven.
Network Intelligence Center
Platform voor netwerkcontrole, -verificatie en -optimalisatie.
Netwerkservice-tiers
Opties voor cloudnetwerken op basis van prestaties, beschikbaarheid en kosten.
Network Telemetry
VPC-stroomlogboeken voor netwerkcontrole, onderzoek en beveiliging.
Service Directory (bèta)
Platform voor het detecteren, publiceren en koppelen van services.
Traffic Director
Deelvenster voor verkeerscontrole en -beheer voor open servicemeshes.
Virtual Private Cloud (VPC)
Virtueel netwerk voor Google Cloud-resources en cloudservices.
Operations
Operations
Cloud Logging
Logboekregistratie voor apps in Google Cloud en AWS.
Cloud Monitoring
Controle voor apps in Google Cloud en AWS.
App-prestatiebeheer
Tools voor ontwikkelaars om de wachttijd en kosten voor elke app te verlagen.
Error Reporting
App-fouten vaststellen en analyseren.
Kubernetes Engine Monitoring
Verzamelt logboeken, gebeurtenissen en statistieken uit uw omgeving.
Service Monitoring
Servicebewaking voor Istio- en App Engine-services.
Cloud Trace
Traceringssysteem dat wachttijdgegevens van apps verzamelt.
Cloud Profiler
CPU en heapprofiler om app-prestaties te analyseren.
Cloud Debugger
Google Cloud-functie voor realtime inspectie van de app-status.
Cloud-controlelogboeken
Tool om beheerdersactiviteiten bij te houden en audittrails te onderhouden.
Transparante serviceniveau-indicatoren
SLI's voor de controle van Google Cloud-services en de effecten hiervan op uw productietaken.
Icoon / Developer Tools
Developer Tools
Artifact Registry (bèta)
Opslag, beheer en beveiliging van containerimages en taalpakketten.
Cloud SDK
Opdrachtregeltools en bibliotheken voor Google Cloud.
Container Registry
Privé Docker-opslag voor containerimages in Google Cloud.
Cloud Code
IDE-support om Kubernetes-apps te schrijven, uit te voeren en er fouten in op te sporen.
Cloud Build
Platform voor continue integratie en continuous delivery.
Cloud Source Repositories
Privé Git-opslagplaats om code op te slaan, te beheren en bij te houden.
Cloud Scheduler
Cronjob-planner om taken te automatiseren en te beheren.
Cloud Tasks
Taakbeheerservice om taken asynchroon uit te voeren.
Cloud Code for IntelliJ
IDE-support om vanuit IntelliJ fouten in cloud-apps in productie op te sporen.
Tools for PowerShell
Volledig cloudbeheer vanuit Windows PowerShell.
Tools for Visual Studio
Tools voor ontwikkeling in Visual Studio in Google Cloud.
Tools for Eclipse
Plug-in voor Google Cloud-ontwikkeling in de Eclipse-IDE.
Gradle App Engine Plugin
Gebruik Gradle voor uw App Engine-projecten.
Maven App Engine Plugin
Gebruik Maven voor uw App Engine-projecten.
Firebase Test Lab
On-demand testinfrastructuur voor Android-apps.
Firebase Crashlytics
Geef stabiliteitsproblemen prioriteit en los ze sneller op.
Tekton
Kubernetes-resources om CI/CD-pipelines te definiëren.
Icoon / Gegevensanalyse
Gegevensanalyse
BigQuery
Datawarehouse voor zakelijke flexibiliteit en inzichten.
Looker
Platform voor BI, gegevens-apps en ingesloten analyse.
Cloud Composer
Service voor workflowindeling op basis van Apache Airflow.
Dataflow
Streamanalyse voor stream- en batchverwerking.
Cloud Data Fusion
Gegevensintegratie om gegevenspipelines te ontwerpen en te beheren.
Dataprep
Service om gegevens voor te bereiden voor analyse en machine learning.
Dataproc
Service om Apache Spark- en Apache Hadoop-clusters uit te voeren.
Google Data Studio*
Pakket voor interactieve gegevens voor dashboards, rapportages en analyses.
Pub/Sub
Berichtenservice voor de verwerking en levering van gebeurtenissen.
Data Catalog
Metadata-oplossing om gegevens te verkennen en te beheren.
Cloud Life Sciences (bèta)
Tools om biomedische gegevens te beheren, verwerken en transformeren.
Google Marketing Platform*
Marketingplatform voor advertentiecampagnes en analyses.
*Dit is geen officieel Google Cloud-product. Het valt onder afzonderlijke servicevoorwaarden.
Icoon / AI
AI-bouwstenen
AI-bouwstenen
Gebruik eigen of vooraf getrainde modellen om AI eenvoudig toe te voegen aan apps.
AutoML
Training en ontwikkeling van aangepaste machinelearning-modellen.
Vision AI
Aangepaste en vooraf getrainde modellen om emoties, tekst en meer te detecteren.
Video AI
Videoclassificatie en -herkenning met behulp van machine learning.
Cloud Natural Language
Sentimentanalyse en classificatie van ongestructureerde tekst.
Cloud Translation
Taaldetectie, vertaling en ondersteuning voor woordenlijsten.
Media Translation (bèta)
Voeg dynamische audiovertalingen rechtstreeks toe aan uw content en apps.
Text-to-Speech
Spraaksynthese in ruim 180 stemmen en meer dan 30 talen.
Speech-to-Text
Spraakherkenning en transcriptie met ondersteuning voor 120 talen.
Dialogflow
Pakket voor gespreksapps en systeemontwikkeling.
AutoML Tables (bèta)
Service om ML-modellen te trainen met gestructureerde gegevens.
Cloud Inference API (alfa)
Bepaal snel grootschalige correlaties in getypeerde datasets met tijdreeksen.
Recommendations AI (bèta)
Lever uiterst gepersonaliseerde productaanbevelingen op schaal.
AI Platform en versnellers
AI Platform
Platform om ML-modellen te trainen, hosten en beheren.
AI Platform Deep Learning VM Image
Vooraf geconfigureerde VM's voor apps met deep learning.
AI Platform Notebooks
Een zakelijke notebookservice waarmee u binnen enkele minuten aan de slag kunt met uw projecten.
Deep Learning Containers (bèta)
Vooraf geconfigureerde en geoptimaliseerde containers voor omgevingen met deep learning.
Cloud Data Labeling
Beheerde annotatie voor hoogwaardige gegevens om modellen mee te trainen.
AI Hub (bèta)
Ontdek, deel en implementeer AI in Google Cloud.
Cloud GPU's
GPU's voor machine learning, wetenschappelijke berekeningen en 3D-visualisaties.
Cloud TPU
TPU's (tensor processing units) voor machinelearning-apps.
TensorFlow Enterprise
Van de makers van TensorFlow.
Icoon / API's
API-beheer
Apigee API Platform
Platform voor API-beheer, -ontwikkeling en -beveiliging.
API Analytics
Dashboards, aangepaste rapporten en statistieken voor API-prestaties.
API Monetization
Inkomstenstromen en bedrijfsmodellen genereren op basis van API's.
Apigee Hybrid
Implementatie-optie om API's op locatie of in de cloud te beheren.
Apigee Sense
Intelligente gedragsdetectie om API's te beveiligen.
Cloud Endpoints
Implementatie- en ontwikkelingsbeheer voor API's in Google Cloud.
Ontwikkelaarsportal
Selfservicemogelijkheden en aangepaste portals voor ontwikkelaars maken.
Apigee Healthcare APIx
Ontwerpen van op FHIR API gebaseerde digitale services.
Apigee Open Banking APIx
Levering van API's voor open banking die aan PSD2 voldoen.
Cloud Healthcare API
Oplossing die een brug slaat tussen bestaande zorgsystemen en apps in Google Cloud.
AppSheet
Geef iedereen in uw organisatie de mogelijkheid apps te ontwerpen en uit te breiden, zonder dat er coderen aan te pas komt.
Hybride en multicloud
Anthos
Platform om bestaande apps te moderniseren en nieuwe apps te ontwerpen.
Anthos GKE
Oplossing om container-apps in verschillende omgevingen uit te voeren.
Anthos Config Management
Automatisering van beleid en beveiliging voor hybride Kubernetes-implementaties.
Anthos Service Mesh
Beheerde servicemesh voor complexe microservicearchitecturen.
Cloud Run for Anthos
Deze integratie biedt een serverloos ontwikkelplatform op GKE.
Google Cloud Marketplace for Anthos
Container-apps met vooraf ontworpen implementatie en uniforme facturering.
Migrate for Anthos
Tool om productietaken en bestaande apps naar GKE te verplaatsen.
Operations
Pakket voor controle, logboekregistratie en app-prestaties.
Cloud Build
Service voor het uitvoeren van builds in de Google Cloud-infrastructuur.
Traffic Director
Deelvenster voor verkeerscontrole en -beheer voor open servicemeshes.
Apigee API Management
Platform voor API-beheer, -ontwikkeling en -beveiliging.
Icoon / Gegevensoverdracht
Migratie
BigQuery Data Transfer Service
Service voor het plannen van gegevensimport en verplaatsen van gegevens naar BigQuery.
Cloud Data Transfer
Tools en services om uw gegevens naar Google Cloud over te zetten.
Cloud Foundation Toolkit
Referentietemplates voor Deployment Manager en Terraform.
Storage Transfer Service
Gegevensoverdracht van online bronnen en bronnen op locatie naar Cloud Storage.
Migrate for Anthos
Componenten om VM's naar systeemcontainers in GKE te migreren.
Migrate for Compute Engine
Componenten om VM's en fysieke servers naar Compute Engine te migreren.
Transfer Appliance
Opslagserver om grote hoeveelheden gegevens naar Google Cloud te verplaatsen.
VM Migration
VM-migratie naar de cloud voor voordelige vernieuwingscycli.
Icoon / Beveiliging
Access Transparency
Zichtbaarheid van de cloudprovider via logboeken die vrijwel in realtime worden bijgehouden.
Binaire machtiging
Implementeer alleen vertrouwde containers op Kubernetes Engine.
Cloud Asset Inventory
Bekijk, controleer en analyseer Google Cloud- en Anthos-items in al uw projecten en diensten.
Cloud-controlelogboeken
Krijg inzicht in alle gebruikersactiviteit in Google Cloud: wie, wat, waar en wanneer.
Cloud Data Loss Prevention
Platform voor het inspecteren, classificeren en verbergen van gevoelige gegevens.
Cloud External Key Manager
Versleutel gegevens met een sleutelbeheersysteem van derden.
Cloud HSM
Cryptografische sleutels beveiligen met een beheerde beveiligingsservice voor hardware.
Cloud Key Management Service
KMS om cryptografische sleutels te maken, importeren en beheren.
Opdrachtcentrum voor veiligheid
Platform voor beveiliging tegen bedreigingen voor uw Google Cloud-items.
Afgeschermde VM's
Virtuele machines die zijn versterkt met beveiligingsmaatregelen en -mechanismen.
VPC Service Controls
Bescherm gevoelige gegevens in Google Cloud-services met beveiligde zones.
Chronicle
Gebruik signalen vanuit uw beveiligingstelemetrie om bedreigingen direct op te sporen.
Secret Manager
Sla API-sleutels, wachtwoorden, certificaten en andere gevoelige gegevens veilig op.
Identiteit en toegang
Cloud Identity and Access Management
Rechtenbeheersysteem voor Google Cloud-resources.
Cloud Identity
Geïntegreerd platform voor IT-beheerders om apparaten en apps van gebruikers te beheren.
Identity-Aware Proxy
Gebruik identiteit en context om de toegang tot uw apps en VM's te bewaken.
Contextbewuste toegang
Beheer toegang tot apps en infrastructuur op basis van de identiteit en context van gebruikers.
Identity Platform
Voeg identiteits- en toegangsbeheer van Google-kwaliteit toe aan uw apps.
Beheerde service voor Microsoft Active Directory
Versterkte service waarin Microsoft® Active Directory (AD) wordt uitgevoerd.
Policy Intelligence
Intelligent toegangsbeheer voor uw Google Cloud-resources.
Resource Manager
Hiërarchisch beheer voor het organiseren van resources in Google Cloud.
Beveiligingssleutels afdwingen
Dwing het gebruik van beveiligingssleutels af om te voorkomen dat accounts worden overgenomen.
Titan-beveiligingssleutel
Apparaat met verificatie in twee stappen voor de bescherming van gebruikersaccounts.
Services voor gebruikersbescherming
Phishing Protection
Bescherm uw gebruikers tegen phishingsites.
reCAPTCHA Enterprise
Bescherm uw website tegen bedrieglijke activiteiten, spam en misbruik.
Web Risk API
Detecteer schadelijke URL's op uw website en in client-apps.
Serverloze computing
Cloud Run
Computingplatform voor het uitvoeren en schalen van stateless containers.
App Engine
Serverloos app-platform voor apps en backends.
Cloud Functions
Platform om functies te ontwerpen die reageren op cloudgebeurtenissen.
Knative
Componenten om cloudsoftware voor Kubernetes te maken.
Containers
Google Kubernetes Engine (GKE)
Beheerde omgeving om container-apps uit te voeren.
Artifact Registry (bèta)
Opslag, beheer en beveiliging van containerimages en taalpakketten.
Container Registry
Register om Docker-images op te slaan, te beheren en te beveiligen.
Containerbeveiliging
Beveiliging van containeromgevingen in elke fase van de levenscyclus.
Containeropties
Omgevingen en services voor het uitvoeren van containers in Google Cloud.
Cloud Build
Oplossing om buildstappen in een Docker-container uit te voeren.
Deep Learning Containers (bèta)
Containers met frameworks, bibliotheken en tools voor datawetenschappen.
Kubernetes-apps in Google Cloud Marketplace
Container-apps met vooraf ontworpen implementatie en uniforme facturering.
Icoon / IoT
Internet of Things (IoT)
IoT Core
IoT-service voor apparaatbeheer, integratie en verbindingen.
Edge TPU
ASIC om ML-inferentie en AI aan de edge uit te voeren.
Icoon / Beheer
Management Tools
Private Catalog
Servicecatalogus voor beheerders van interne bedrijfsoplossingen.
Cloud Deployment Manager
Service om Google Cloud-resources te maken en te beheren.
Cloud Console
Webinterface om cloud-apps te beheren en te controleren.
Cloud Shell
Interactieve shell-omgeving met een ingebouwde opdrachtregel.
Cloud Mobile App
App om Google Cloud-services vanaf uw mobiele apparaat te beheren.
Kostenbeheer
Tools voor controle, analyse en optimalisatie van uw kosten.
Cloud APIs
Programmatische interfaces voor Google Cloud-services.
Anthos Service Mesh
Beheerde servicemesh voor complexe microservicearchitecturen.
Gezondheidszorg en biowetenschappen
Apigee healthcare APIx
Productie van op FHIR API gebaseerde digitale services.
Cloud Life Sciences (bèta)
Tools om biomedische gegevens te beheren, verwerken en transformeren.
Cloud Healthcare API
Oplossing om een brug te slaan tussen bestaande zorgsystemen en apps in Google Cloud.
Icoon / Media
Media en gaming
Game Servers (bèta)
Beheerservice voor gameservers die wordt uitgevoerd op Google Kubernetes Engine.
Zync Render
Platform voor 3D-modellering en -weergave in de Google Cloud-infrastructuur.
Anvato
Mediacontentplatform voor OTT-services en videostreaming.
OpenCue
Opensource-renderbeheer voor visuele effecten en animatie.
Google Cloud

Aan de slag

Probeer het zelf

Ontvang $ 300 tegoed bij uw eerste GCP-project of probeer G Suite 14 dagen kosteloos uit.

Heeft u hulp nodig bij een groter project?

Onze experts helpen u de juiste oplossing te ontwerpen of de juiste partner te vinden.

Google Cloud-producten zijn mogelijk niet in iedere markt beschikbaar.