Operationele producten ontwikkeld om de prestaties van infrastructuur en apps te controleren en verbeteren en eventuele problemen op te lossen
Controle, probleemoplossing en verbetering van infrastructuur- en app-prestaties

Google Cloud Operations suite (voorheen Stackdriver genaamd) is ontwikkeld om de prestaties van cloudinfrastructuur, -software en -apps te controleren en verbeteren en eventuele problemen op te lossen. Productietaken efficiënt ontwerpen en uitvoeren, zodat apps goed blijven presteren en beschikbaar blijven.

  • Signalen verzamelen uit alle interne en externe apps, platforms en services van Google Cloud
  • Uw operationele telemetrie analyseren en controleren
  • De juiste prestatie- en beschikbaarheidsindicatoren instellen
  • Met ingebouwde observatiefuncties problemen oplossen en uw apps verbeteren
  • Bewerkingen automatiseren met kant-en-klare en in programma-interfaces aangepaste tools

Belangrijkste functies

Voor Ops, SecOps, SRE en DevOps

Realtime logboekbeheer en -analyse

Cloud Logging is een volledig beheerde service die ook op grote schaal goed presteert en waarmee u de logboekgegevens van apps en systemen en aangepaste logboekgegevens van duizenden VM's kunt verwerken. Met Cloud Logging kunt u in realtime specifieke logboeken analyseren en exporteren voor langdurige opslag.

Voor Ops, SRE en DevOps

Ingebouwde observatiemogelijkheden op schaal

Cloud Monitoring biedt inzicht in de prestaties, uptime en algemene status van cloud-apps. Verzamel statistieken, gebeurtenissen en metadata van Google Cloud-services, gehoste uptimetests, app-instrumentatie en andere veelgebruikte app-componenten.

Voor DevOps

Prestaties van uw apps controleren en verbeteren

App-prestatiebeheer (APB) bevat tools waarmee u wachttijden en kosten kunt verlagen om de efficiëntie van uw apps te verhogen. Met Cloud Trace, Cloud Debugger en Cloud Profiler kunt u onderzoeken hoe uw code en services werken en eventuele problemen oplossen.

Alle functies weergeven

Verhalen van klanten

Hoogtepunten

  • Minder tijd kwijt aan het beheer van infrastructuur dankzij Cloud Monitoring

  • Hogere productiviteit door beheer van alle operationele producten op één centraal platform

  • 80% tijdsbesparing die anders aan probleemoplossing zou zijn besteed

Partner

Meer klanten bekijken

Wat is er nieuw?

Documentatie

Tutorial
Aan de slag met Cloud Logging

Gidsen en installatiehandleidingen die u op weg helpen met Cloud Logging.

Tutorial
Cloud-controlelogboekregistratie

Meer informatie over de drie controlelogboeken die Cloud-controlelogboekregistratie bijhoudt: beheerdersactiviteit, gegevenstoegang en systeemgebeurtenissen.

Tutorial
Aan de slag met Cloud Monitoring

Lees hoe u werkruimten, de agent voor controle, uptimechecks en andere functies gebruikt.

Architectuur
Google Cloud-statistieken

Bekijk welke statistieken ondersteund worden door Cloud Monitoring.

De basisbeginselen van Google Cloud
Ondersteuning van controle en logboekregistratie voor GKE

Lees over de systeemeigen integratie van Google Kubernetes Engine in Cloud Monitoring en Cloud Logging.

Veelvoorkomende toepassingen

Cloudbewerkingen beheren

Voorzie uw platform van ingebouwde observatiemogelijkheden door gebruik te maken van geïntegreerde tools voor logboekregistratie, controles en app-prestatiebeheer.

Uw logboekregistratie en bewerkingen centraliseren

Via geïntegreerde logboekregistratie krijgt u essentiële inzichten in platformgebeurtenissen voor ontwikkel-, DevOps/SRE- en beveiligingsteams. U kunt logboeken van Google Cloud-services en externe resources importeren voor zowel kortdurende operationele analyses als langlopende logboekanalyses. Met geïntegreerde controlelogboeken kunt u gedetailleerde forensische analyses uitvoeren. Ook is het mogelijk uw systeem te integreren met externe logboekregistratiesystemen via realtime logboekexports.

SD overview_Dig_1Layer 1zone external - bluezone external - greenzone external - yellowzone external - greyLogging storageShapeFill-3Fill-4Fill-4-2Fill-4-3Fill-7Cloud StorageBigQueryzone external - grey• Log search & analysis • Log based metrics • Log error analysis • Dashboards from logs • Alerting from logszone external - greyAnywhere…XMLID_5_XMLID_4_XMLID_3_XMLID_2_XMLID_1_Logs APIAudit logsLogs APIService logsApp logsSyslogPlatform logsCentralized Cloud Logging APIShapeFill-3Fill-4Fill-4-2Fill-4-3Fill-7Log routerShapezone external - greyLog sinks - Inclusion filterszone external - greyExclusion filterszone external - greyUS$0.50/GB*zone external - greyCost per servicePub/Sub

Cloud Logging verzamelt alle logboeken, waaronder controle-, platform-, gebruikers- en externe logboeken, die naar de API zijn verstuurd. Al deze logboeken worden via de logboekrouter verzonden naar Cloud Logging, BigQuery of externe bestemmingen via integratie met Pub/Sub.

Observatiemogelijkheden inbouwen in apps en infrastructuur

Via geïntegreerde observatiemogelijkheden krijgt u essentiële inzichten in platformgebeurtenissen voor uw ontwikkel-, DevOps/SRE- en beveiligingsteams. Cloud Monitoring biedt centrale dashboards en waarschuwingen om services efficiënt uit te voeren. Met geïntegreerde logboekregistratie kunt u kwetsbaarheden opsporen en uw operationele en beveiligingsteam de beschikking geven over slimme, proactieve controles. Pas uw logboekregistratie aan met Cloud Functions en de Data Loss Prevention API.

SD overview_Dig_2Layer 1Logo van GCPFill-3Fill-5Fill-7Fill-8Fill-9Fill-18Fill-19Fill-20Fill-21Fill-22Fill-23zone internal - blueLogging export optionsBigQueryCloud StorageSecurity Command CenterShapeOvalzone external - greyData centerStorageComputeThird-party log providerShape_1_AlertsDashboardsOn-premises logsLogging metriczone internal - blueGoogle Cloud projectBigQueryCloud StorageCompute EngineGoogle Kubernetes EngineShapeRectangle-pathCloud Functionscolored-32_functionsShapecolored-32_functions-2Shape-2OvalOval-2Oval-3DataprocShapeRectangle-pathzone internal - blueGoogle Cloud projectPub/SubBigQueryCloud StorageCompute EngineGoogle Kubernetes EngineShapeRectangle-pathAI PlatformShapeBindPlanePub/SubCloud LoggingShapeFill-3Fill-4Fill-4-2Fill-4-3Fill-7Logs routerShapeEvent Threat Detectionzone external - greyOperations usersUsersShape_1_Stroke-21Stroke-22Cloud Monitoring

Cloud Logging- en Cloud Monitoring-services bieden uw SRE/DevOps-teams de benodigde observatiemogelijkheden om Google Cloud, resources op locatie en externe leveranciers te controleren. Logging en Monitoring zijn geïntegreerd in Security Command Center om de operationele en beveiligingsteams de inzichten te bieden die zij nodig hebben.

BindPlane is een gedeponeerd handelsmerk van Blue Medora.

Wachttijden en inefficiëntie terugdringen met app-prestatiebeheer

Verminder de wachttijd en kosten van uw apps met tools voor app-prestatiebeheer. Als u begrijpt hoe uw apps zich in de productieomgeving gedragen, kunt u ze sneller en betrouwbaarder maken, of ze nu op Google Cloud zijn gehost of niet. Met de gedistribueerde traceringen van Cloud Trace onderzoekt u hoe aanvragen in uw app worden doorgegeven. Met Cloud Profiler spoort u wachttijden en inefficiëntie in uw code op. Ook als uw app al in productie is, kunt u met Cloud Debugger problemen opsporen zonder de app stop te zetten of te vertragen.

SD overview_Dig_3Layer 1Logo van GCPFill-3Fill-5Fill-7Fill-8Fill-9Fill-18Fill-19Fill-20Fill-21Fill-22Fill-23zone external - greyData center, third-party cloud providersComputeCloud TraceShapeFill-1Shape-2Fill-1-2Shape-3Fill-1-3Istio tracesOpenTelemetry tracesTraces, debugging, profiler telemetryTraces, debugging, profiler telemetryCloud DebuggerPage-1icon_debugDEBUG_SECTIONShapeCloud Profilercolored-32_profilerGroupOvalOval-2Combined-Shapezone internal - blueGoogle Cloud projectCompute EngineGoogle Kubernetes EngineShapeRectangle-pathApp EngineShapezone internal - blueGoogle Cloud projectCompute EngineGoogle Kubernetes EngineShapeRectangle-pathApp EngineShapeGoogle Cloud APM LibrariesIstiohullmainsailheadsailTrace & APM APIsOpenTelemetryzone external - greyDeveloperszone external - greyDevOps/SREUsersShape_1_Stroke-21Stroke-22UsersShape_1_Stroke-21Stroke-22

Alle functies

Logboekbeheer Met de logboekrouter kunnen klanten bepalen waar logboeken naartoe worden gestuurd. Alle logboeken, waaronder controle-, platform- en gebruikerslogboeken, worden via de Cloud Logging API naar de logboekrouter gestuurd. De logboekrouter bepaalt op basis van de geldende regels welke logboekitems moeten worden verwijderd, verwerkt en in exports opgenomen.
Logboekinzichten Error Reporting analyseert en verzamelt de fouten in uw cloud-apps. U krijgt een melding als er nieuwe fouten worden gedetecteerd.
Proactieve controle Met Cloud Monitoring maakt u beleidsregels die u laten weten als statistieken en de resultaten van status- en uptimechecks voldoen aan bepaalde criteria. Cloud Monitoring is geïntegreerd met een grote hoeveelheid meldingskanalen, waaronder Slack en PagerDuty.
Aangepaste visualisatie Cloud Monitoring biedt een aantal kant-en-klare dashboards en de mogelijkheid om zelf aangepaste dashboards te maken met de visualisatietools die u nodig heeft.
Statuschecks controleren Cloud Monitoring biedt eindpuntcontroles voor web-apps en andere apps die in uw cloudomgeving worden uitgevoerd en toegankelijk zijn via internet. U kunt uptimechecks instellen die zijn gekoppeld aan URL's, groepen of resources zoals instanties en load balancers.
Servicebewaking Service Monitoring biedt gebruiksklare telemetrie en dashboards waarmee u problemen in hun context kunt oplossen met topologie- en contextdiagrammen. Het biedt ook de mogelijkheid om statuscontroles op basis van servicedoelstellingen en de maximale uitvaltijd te automatiseren.
Wachttijdbeheer Cloud Trace biedt wachttijdsteekproeven en -rapportage voor App Engine, waaronder statistieken per URL en de verdeling van wachttijden.
Foutopsporing Cloud Debugger verbindt de productiegegevens van uw app met de broncode door de status van uw app op elke codelocatie in de productie te inspecteren zonder uw verzoeken te stoppen of te vertragen.
Prestatie- en kostenbeheer Cloud Profiler biedt continue profilering van resourceverbruik in uw productie-apps, zodat u mogelijke prestatieproblemen kunt identificeren en elimineren.
Beveiligingsbeheer Cloud-controlelogboekregistratie biedt vrijwel realtime inzicht in de gebruikersactiviteit op Google Cloud.

Prijzen

Beheer uw eigen gebruik en uitgaven: betaal alleen voor wat u gebruikt. Met de gratis toegewezen hoeveelheden kunt u zonder kosten vooraf en zonder verplichtingen meteen aan de slag.

Met de gratis toegewezen hoeveelheden kunt u zonder kosten vooraf en zonder verplichtingen meteen aan de slag.

Informatie over prijzen bekijken

Partners

Er wordt een steeds breder en gevarieerder ecosysteem van technologische integraties ondersteund om te voorzien in de behoeften van Google Cloud-gebruikers op het gebied van IT, veiligheid en naleving.

De volgende stap

Ontvang een tegoed van $ 300 om kennis te maken met Google Cloud en ermee te leren ontwerpen (maximaal 12 maanden geldig).

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Samenwerken met een betrouwbare partner
Verder browsen