Waarom we in een open cloud geloven

Openheid zorgt voor snellere innovatie, betere beveiliging en de vrijheid om van leverancier te wisselen. Google denkt dat openheid in de cloud belangrijker is dan ooit.

Open betekent dat het mogelijk is een app ook ergens anders uit te voeren

Een open cloud is gebaseerd op het principe dat u niet wordt belemmerd doordat u vastzit aan een bepaalde cloud. Een open cloud gaat ervan uit dat u apps vanuit één ontwikkelings- en exploitatiestrategie kunt leveren in verschillende clouds, zodat u altijd kunt inspelen op de prioriteiten van het moment, of dat nu een betere benutting van de vaardigheden in uw teams is of het aanjagen van innovatie. Open source is een voorwaarde voor open clouds omdat u met open source in de cloud zelf bepaalt waar u uw IT-investeringen inzet. Klanten gebruiken bijvoorbeeld Kubernetes om containers te beheren en TensorFlow om zowel op locatie als in verschillende clouds machinelearning-modellen te ontwerpen.

Cloud App-schema
Open source

Open source is een continuüm

Dit zijn enkele voorbeelden van de inspanningen van Google voor OSS en wat daarbij komt kijken:

  • OSS zoals Android heeft een openbare broncode die door één organisatie wordt ontwikkeld.
  • Als veranderingen in de OSS uit een community voortkomen, zoals bij TensorFlow, is er coördinatie tussen veel bedrijven en mensen nodig.
  • Als de strategie voor een OSS uit een community voortkomt, zoals bij Linux en Kubernetes, moeten de betrokkenen samen beslissingen nemen en consensus bereiken over machtgerelateerde kwesties.

Opensource-software biedt ruimte voor uiteenlopende ideeën en continue feedback van gebruikers

Open source is voor Google zo belangrijk dat we het in onze bedrijfsfilosofie twee keer noemen en niet alleen onze eigen medewerkers maar alle ontwikkelaars stimuleren om zich ervoor in te zetten.

In 2019 waren er ruim 10.000 Googlers actief in meer dan 70.000 opensource-opslagplaatsen die op GitHub en git-on-borg worden gehost. De Googlers op GitHub meldden samen meer dan 570.000 problemen, openden ruim 150.000 pull-verzoeken en maakten meer dan 36.000 push-gebeurtenissen. Lees onze blog voor meer informatie over de opensource-bijdragen van Google in 2019.

Googlers dragen actief bij aan populaire projecten zoals Linux, LLVM, Samba en Git.

Google is tot nu toe een fantastische partner geweest. Ik ben zeer onder de indruk van hun enorme inzet om de community te ondersteunen bij een project dat ze niet eens zelf hebben opgestart.

- Matt Klein, Engineer, Lyft

Google gebruikt met grote regelmaat én succes open source voor interne projecten

Google initieerde onder meer de volgende zeer succesvolle projecten:

Google maakt zich sterk voor het gebruik van open API's

Met open API's kan iedereen voortbouwen op het werk van anderen en dankzij deze samenwerking wordt software stapsgewijs beter. Open API's bieden bedrijven en ontwikkelaars de vrijheid om een andere serviceprovider te kiezen als ze dat willen. Uit door peer review getoetst onderzoek blijkt dat open API's innovatie in de hele branche en binnen elk willekeurig ecosysteem versnellen. Open API's zijn afhankelijk van het recht om bestaande API's opnieuw te gebruiken door implementaties te maken die onafhankelijk maar ook compatibel zijn. Bij Google Cloud spannen we ons in voor open API's via ons lidmaatschap van het Open API Initiative, onze betrokkenheid bij de Open API-specificatie en onze steun aan gRPC, en door middel van compatibiliteit van Cloud Bigtable met de HBase-API's, de compatibiliteit van Cloud Spanner en BigQuery met SQL:2011 (via extensies) en de compatibiliteit van Cloud Storage met gedeelde API's.

Bekijk de lezing die op de derde dag van Google Cloud Next 2017 werd gehouden over openheid

Het accent op open source

Logo van Kubernetes KUBERNETES

Opensource-systeem voor containerindeling

Google besteedde ruim 12 jaar aan onderzoek en ontwikkeling van Kubernetes en maakte er vervolgens open source van. Dankzij deze combinatie van strak, doelgericht ontwerpen, openheid en bijdragen uit de community is Kubernetes uitgegroeid tot een van de actiefste projecten op GitHub, met meer dan 115.500 toewijzingen en 810.500 bijdragen tot nu toe. Innovaties vinden plaats in een tempo dat ondenkbaar zou zijn zonder de sectorbrede samenwerking en de initiatieven uit de Kubernetes-community. Lees meer over het opensource-project Kubernetes en over Google Kubernetes Engine, onze beheerde service die de beste omgeving vormt om container-apps in te implementeren.

Logo van TensorFlow TENSORFLOW

Opensource-bibliotheek voor machine learning

Sinds Google in 2015 de broncode vrijgaf, is TensorFlow de belangrijkste community voor machine learning op GitHub en in feite ook de standaard opensource-toolkit voor machine learning. Omdat het project van belang is voor de hele wereld, wisten we dat het open source moest worden zodat iedereen er vrijelijk aan kon bijdragen. Lees meer over het opensource-project TensorFlow en over onze beheerde service Google Cloud Machine Learning Engine, die simpelweg de beste tool is om volgens elk TensorFlow-model grootschalige trainingen uit te voeren op een beheerd cluster.

Logo van Istio ISTIO

Een open platform om microservices te koppelen

Istio is een open platform waarop microservices uniform kunnen worden gekoppeld, beheerd en beveiligd. Met Istio kunt u verkeersstromen tussen microservices beheren, toegangsbeleid afdwingen en telemetriegegevens verzamelen zonder ook maar iets te veranderen aan de code van de microservices.

Android-logo ANDROID

Android gebruikt de nieuwste innovaties van Google, van machine learning voor virusdetectie en cloudbeveiliging tot artificial intelligence voor slimme, contextgevoelige support. Bekijk meer informatie op de webpagina Android Enterprise Mobility Management.