GOOGLE CLOUD PLATFORM'DA PYTHON

Ücretsiz Deneyin Belgeleri Göster

Büyük ölçekte Python uygulamaları geliştirin, dağıtın ve izleyin. Verilerinizden uygulanabilir analizler elde etmek için Google'ın API'lerini kullanın.

 • Trafiğe göre kapasiteyi yükselterek veya düşürerek ölçeklendirin
 • Kapsayıcıya alınmış uygulamalar geliştirin, dağıtın ve yönetin
 • Hataları ayıklayarak sorunları hızlı şekilde düzeltin
 • Özel sanal makineler sağlayın veya sunucusuz kullanımdan yararlanın
 • Güçlü API'lerden yararlanarak veri analizi gerçekleştirin veya makine öğrenimi modelleri geliştirin
Geliştiriciler ve Veri Bilimciler İçin Çok Sayıda Python API ve Kitaplık
Cloud Storage'dan veri depolama ve alma
BigQuery kullanarak herkese açık verileri sorgulama
Cloud Vision API ile görüntü analiz etme
Cloud Natural Language API kullanarak metinden anlam çıkarma
Cloud Storage'dan veri depolama ve alma
1
Yükleyin
pip install google-cloud-storage
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
from google.cloud import storage

def upload_blob(bucket_name, source_file_name, destination_blob_name):
  """Uploads a file to the bucket."""
  storage_client = storage.Client()
  bucket = storage_client.get_bucket(bucket_name)
  blob = bucket.blob(destination_blob_name)

  blob.upload_from_filename(source_file_name)

  print('File {} uploaded to {}.'.format(
    source_file_name,
    destination_blob_name))
BigQuery kullanarak herkese açık verileri sorgulama
1
Yükleyin
pip install google-cloud-bigquery
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the BigQuery API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
from google.cloud import bigquery

def query_stackoverflow():
  client = bigquery.Client()
  query_job = client.query("""
    SELECT
     CONCAT(
      'https://stackoverflow.com/questions/',
      CAST(id as STRING)) as url,
     view_count
    FROM `bigquery-public-data.stackoverflow.posts_questions`
    WHERE tags like '%google-bigquery%'
    ORDER BY view_count DESC
    LIMIT 10""")

  results = query_job.result() # Waits for job to complete.

  for row in results:
    print("{} : {} views".format(row.url, row.view_count))

if __name__ == '__main__':
  query_stackoverflow()
Cloud Vision API ile görüntü analiz etme
1
Yükleyin
pip install google-cloud-vision
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Vision API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
import io
import os

# Imports the Google Cloud client library
from google.cloud import vision
from google.cloud.vision import types

# Instantiates a client
client = vision.ImageAnnotatorClient()

# The name of the image file to annotate
file_name = os.path.abspath('resources/wakeupcat.jpg')

# Loads the image into memory
with io.open(file_name, 'rb') as image_file:
  content = image_file.read()

image = types.Image(content=content)

# Performs label detection on the image file
response = client.label_detection(image=image)
labels = response.label_annotations

print('Labels:')
for label in labels:
  print(label.description)
Cloud Natural Language API kullanarak metinden anlam çıkarma
1
Yükleyin
pip install google-cloud-language
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Natural Language API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
# Imports the Google Cloud client library
from google.cloud import language
from google.cloud.language import enums
from google.cloud.language import types

# Instantiates a client
client = language.LanguageServiceClient()

# The text to analyze
text = u'Hello, world!'
document = types.Document(
  content=text,
  type=enums.Document.Type.PLAIN_TEXT)

# Detects the sentiment of the text
sentiment = client.analyze_sentiment(document=document).document_sentiment

print('Text: {}'.format(text))
print('Sentiment: {}, {}'.format(sentiment.score, sentiment.magnitude))
PYTHON HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZLARI
Sorunları hızlı şekilde bulun ve hataları ayıklayın

Google Stackdriver; güçlü izleme, günlük kaydı ve teşhis olanakları sunar. Bulut tabanlı uygulamaların durumu, performansı ve kullanılabilirliği hakkında size ayrıntılı bilgiler sunarak sorunları daha hızlı bulup çözmenizi sağlar.

Google Stackdriver
Google Cloud Platform ve AWS'deki uygulamalar için birleştirilmiş izleme, günlük kaydı ve teşhis.
Stackdriver Error Reporting
Bir hata uyarısı alma ve hatayı Google Cloud Console'da araştırma ile ilgili adım adım açıklamalı kılavuz.
Stackdriver Monitor, teşhis etme ve onarma
Bu videoda Aja Hammerly, örnek bir uygulamadaki bazı hataları bulmak ve gidermek için Stackdriver'ı kullanıyor. Siz de Stackdriver'ı kendi projelerinizde nasıl kullanacağınızı öğreniyorsunuz.
Daha fazla bilgi
GCP TOPLULUKLARINDA PYTHON

Eklemek istedikleriniz mi var? Sorular sormak veya Google Cloud Platform'da Python için desteğin oluşturulmasına yardımcı olan Google uzmanlarıyla sohbet etmek için topluluğumuza katılın.