Prijzen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de prijzen voor node-punten en clusterbeheer in Google Kubernetes Engine (GKE).

Voor GKE-clusters worden beheerkosten van $ 0,10 per cluster per uur in rekening gebracht, ongeacht de clustergrootte of topologie. Per factureringsaccount is één zonaal cluster (met een of meer zones) gratis. De beheerkosten voor GKE-clusters zijn niet van toepassing op Anthos GKE-clusters.

GKE biedt een serviceovereenkomst (SLA) die financieel ondersteund wordt met een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,95% voor regionale clusters en 99,5% voor zonale clusters die een versie van GKE uitvoeren die beschikbaar is via het stabiele releasekanaal.

Deze SLA geldt ook voor clusters die het Kubernetes Open Source Software (OSS)-versieafwijkingsbeleid volgen en voor clusters die de standaardversie via het stabiele kanaal gebruiken.

Prijzen voor clusterbeheer

In GKE worden beheerkosten van $ 0,10 per cluster per uur in rekening gebracht. De volgende voorwaarden gelden voor de clusterbeheerkosten:

  • Per factureringsaccount is één zonaal cluster (met een of meer zones) gratis.
  • De kosten zijn een vast bedrag, ongeacht de clustergrootte of topologie. Voor clusters met één zone, clusters met meerdere zones en regionale clusters geldt hetzelfde vaste tarief per cluster.
  • Elk cluster wordt per seconde gefactureerd. Het totale bedrag wordt aan het einde van de maand afgerond op de dichtstbijzijnde cent.
  • De kosten zijn niet van toepassing op Anthos GKE-clusters.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe de beheerkosten voor clusters worden toegepast op de factureringsaccounts van een organisatie. In dit voorbeeld worden de regionale en zonale clusteruren van de organisatie weergegeven zonder de Anthos GKE-clusteruren. Het totale factureerbare bedrag wordt per maand berekend, met de vrijstelling voor zonale clusters.

Factureringsaccounts van de organisatie Regionale clusteruren per maand Zonale clusteruren per maand Totaal aantal gebruikte factureerbare clusteruren per maand Totale maandelijkse beheerkosten voor GKE-clusters
($ 0,10/uur per cluster)
Account 1 1000 500 1000 $ 100
Account 2 2000 1000 2280 $ 228

Dankzij de zonale vrijstelling (één zonaal cluster kosteloos) kunt u zonaal clustergebruik tot een maximum aantal uren per maand aftrekken. Als een maand bijvoorbeeld 30 dagen heeft, kunt u dankzij uw vrijstelling voor zonale clusters maximaal 720 uren (30 dagen x 24 uur) aan zonaal clustergebruik aftrekken van uw factureerbare uren per factureringsaccount.

  • Voor account_1 geldt dat al het zonale clustergebruik is vrijgesteld van de beheerkosten voor clusters, aangezien er slechts 500 zonale clusteruren zijn gebruikt en de vrijstelling voor maximaal 720 uren geldt.

  • Voor account_2 geldt dat 280 uren aan zonaal clustergebruik niet zijn vrijgesteld van de beheerkosten voor clusters, aangezien er 1000 uren aan zonale clusters zijn gebruikt en er slechts 720 uren mogen worden afgetrokken. Dit bedrag wordt vervolgens toegevoegd aan het totaal aantal factureerbare uren.

Prijzen voor node-punten

GKE gebruikt Compute Engine-instanties voor node-punten in het cluster. Totdat de nodes worden verwijderd, wordt u voor elk van die instanties gefactureerd volgens de prijzen van Compute Engine. Compute Engine-resources worden per seconde gefactureerd met minimale gebruikskosten van één minuut.

Prijscalculator

U kunt de Prijscalculator van Google Cloud gebruiken om de maandelijkse kosten voor het gebruik van GKE te schatten, inclusief de beheerkosten voor clusters en de prijzen van node-punten.