Dataproc fiyatlandırması

Dataproc fiyatlandırması, Dataproc kümelerinin boyutuna ve çalıştırıldıkları süreye göre belirlenir. Kümenin boyutu, ana düğüm ve çalışma düğümleri de dahil olmak üzere küme genelindeki toplam sanal CPU (vCPU) sayısına bağlıdır. Küme süresi, kümenin oluşturulma ve silinme zamanı arasında geçen süreyi ifade eder.

Dataproc fiyatlandırma formülü: $0.010 * # of vCPUs * hourly duration.

Fiyatlandırma formülü saatlik ücret bazında ifade edilse de Dataproc saniye üzerinden faturalandırılır ve tüm Dataproc kümeleri, minimum 1 dakikalık faturalandırmaya tabi tutularak bir saniyelik artışlarla ücretlendirilir. Saniyelik kullanıma saatlik fiyatlandırmanın uygulanabilmesi için kullanım, kesirli saat cinsinden belirtilir (ör. 30 dakika, 0,5 saat olarak gösterilir).

Dataproc fiyatlandırması, her sanal makine içinörnek başına Compute Engine fiyatına eklenir (Diğer Google Cloud kaynaklarının kullanımı sayfasını inceleyin).

Fiyatlandırma örneği

Örneğin, aşağıdaki yapılandırmaya sahip bir kümeyi (ana düğüm ve çalışma düğümleri bulunan) ele alalım:

Öğe Makine Türü Sanal CPU Bağlı kalıcı disk Kümedeki sayı
Ana Düğüm n1-standard-4 4 500 GB 1
Çalışma Düğümleri n1-standard-4 4 500 GB 5

Bu Dataproc kümesi; 4'ü ana düğüme, 20'si çalışma düğümlerine ayrılan toplam 24 sanal CPU'ya sahiptir. Dataproc kullanımı faturalandırılırken bu kümenin fiyatı, 24 sanal CPU'ya ve her kümenin çalıştırıldığı süreye göre belirlenir (hiçbir düğümün ölçeğinin düşürülmediği ve geçici olarak kesilmediği varsayılır). Küme 2 saat çalıştırılıyorsa Dataproc fiyatını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

Dataproc charge = # of vCPUs * hours * Dataproc price = 24 * 2 * $0.01 = $0.48

Bu örnekte küme için Dataproc ücretine ek olarak Compute Engine ve Standart Kalıcı Disk Sağlanan Alan için de ücret alınacaktır (Diğer Google Cloud kaynaklarının kullanımı bölümünü inceleyin). Google Cloud kaynak maliyetlerini ayrı ayrı belirlemek için faturalandırma hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

Diğer Google Cloud kaynaklarının kullanımı

Yönetilen ve entegre bir çözüm olan Dataproc, diğer Google Cloud teknolojilerinin üzerine inşa edilmiştir. Dataproc kümelerinde, her biri kendi fiyatıyla faturalandırılan aşağıdaki kaynaklar kullanılır:

Dataproc kümeleri, isteğe bağlı olarak aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilir. Aşağıda örnekleri verilen bu kaynakların her biri kendi fiyatına göre faturalandırılır: