Prijzen voor schijven en images

Op deze pagina vindt u prijsinformatie voor Compute Engine-schijven en -images. Deze pagina beschrijft niet de prijzen voor VM-instanties, netwerken, nodes voor één tenant of GPU's.

Compute Engine brengt kosten voor gebruik in rekening op basis van de volgende prijslijst. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt een factuur verzonden met een overzicht van het gebruik en de kosten. De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

Voor Compute Engine worden schijfgrootte, geheugen van het machinetype en netwerkgebruik berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB overeenkomt met 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB).

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

U kunt ook op de volgende manieren prijsinformatie vinden:

Premium images

Bepaalde images op Compute Engine worden beschouwd als premium images. Voor het gebruik hiervan moet worden betaald. Het gaat om deze images:

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL en RHEL voor SAP)
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES en SLES voor SAP)
 • Windows Server
 • SQL Server

De prijs van een premium image is afhankelijk van het machinetype dat u gebruikt. Het kost bijvoorbeeld $ 0,02 per uur om een standaard SLES-image uit te voeren op een f1-micro-instantie, maar $ 0,11 per uur om diezelfde image uit te voeren op een n1-standard-8-instantie. De prijzen voor premium images zijn wereldwijd hetzelfde en verschillen niet per zone of regio.

Alle prijzen voor premium images zijn een aanvulling op de kosten voor het gebruik van een machinetype. Zo komt de totaalprijs voor het gebruik van een n1-standard-8-instantie met een SLES-image overeen met de som van de kosten voor het machinetype en de image:

Kosten n1-standard-8 + SLES-image = $ 0,379998 + $ 0,11 = $ 0,49 per uur

Verwijderbare instanties verlagen niet de kosten voor premium images en hebben geen invloed op hoe die images worden gefactureerd. Als Compute Engine een verwijderbare instantie beëindigt die een premium image uitvoert, worden voor deze image kosten in rekening gebracht alsof u de instantie zelf heeft beëindigd. De minimum gebruikskosten blijven van toepassing en facturen voor premium images worden nog steeds berekend door omhoog af te ronden naar de dichtstbijzijnde gebruiksstap.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en RHEL voor SAP-images

RHEL-images:

 • $ 0,06/uur voor instanties met 4 of minder vCPU's
 • $ 0,13/uur voor instanties met meer dan 4 vCPU's

RHEL voor SAP met HA en Update Services-images:

 • $ 0,10/uur voor instanties met 4 of minder vCPU's
 • $ 0,225/uur voor instanties met meer dan 4 vCPU's

Voor alle RHEL-images en RHEL voor SAP-images wordt minimaal 1 minuut gefactureerd. Na 1 minuut worden kosten voor RHEL-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

SLES-images en SLES voor SAP-images

SLES-images:

 • $ 0,02/uur voor machinetypen f1-micro en g1-small
 • $ 0,11/uur voor alle andere machinetypen

SLES voor SAP-images:

 • $ 0,17/uur voor instanties met 1 of 2 vCPU's
 • $ 0,34/uur voor instanties met 3 of 4 vCPU's
 • $ 0,41/uur voor instanties met 5 of meer vCPU's

Voor alle SLES-images wordt minimaal 1 minuut gefactureerd. Na 1 minuut worden kosten voor SLES-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

Kortingen voor vastgelegd gebruik zijn nu beschikbaar voor licenties voor SUSE Linux Enterprise Server (SLES) voor SAP. Ga naar Vastleggingen voor premium SLES-images voor SAP kopen als u een vastlegging wilt kopen.

Kortingen voor vastgelegd gebruik voor SLES SAP-images

Als u een 1- of 3-jarig contract afsluit voor kortingen voor vastgelegd gebruik voor SLES SAP-images, bespaart u 59% tot 63% ten opzichte van de on-demand prijs voor images.

SKU-naam On-demand per uur Vastlegging voor 1 jaar/maand Vastlegging voor 3 jaar/maand
SLES voor SAP, 1-2 virtuele kernen $ 0,17/uur $ 50,88 $ 44,72
SLES voor SAP, 3-4 virtuele kernen $ 0,34/uur $ 101,76 $ 89,44
SLES voor SAP, 5+ virtuele kernen $ 0,41/uur $ 122,71 $ 107,78

Windows Server-images

Openbare images voor een aantal versies van Windows Server zijn beschikbaar in de Server Core-configuratie of de Server with Desktop Experience-configuratie. Voor beide configuraties gelden de volgende prijzen:

 • $ 0,023/uur voor machinetypen f1-micro en g1-small
 • $ 0,046 per kern/uur voor alle andere machinetypen

Voor standaard machinetypen, machinetypen met een hoog CPU en machinetypen met veel geheugen worden kosten in rekening gebracht op basis van het aantal CPU's. n2-standard-4, n2-highcpu-4 en n2-highmem-4 zijn bijvoorbeeld machinetypen met 4 vCPU's en kosten $ 0,184/uur (4 x $ 0,046/uur).

Voor Windows Server-images wordt minimaal 1 minuut gefactureerd. Na 1 minuut worden kosten voor Windows Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde. Voor SQL Server-images wordt minimaal 10 minuten in rekening gebracht. Na 10 minuten worden kosten voor SQL Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 minuut.

SQL Server-images

SQL Server-images brengen extra kosten met zich mee boven op de kosten voor Windows Server-images en de kosten voor de geselecteerde machinetypen.

 • $ 0,399 per kern/uur voor SQL Server Enterprise
 • $ 0,1645 per kern/uur voor SQL Server Standard
 • $ 0,011 per kern/uur voor SQL Server Web
 • Geen extra kosten voor SQL Server Express

Voor Microsoft SQL Server-licenties moet een kernlicentie worden toegewezen aan elke virtuele CPU op uw VM-instantie, met een minimum van 4 kernen voor elke instantie. Voor instanties met minder dan 4 vCPU's wordt voor SQL Server 4 x $ 0,1645/uur ($ 0,658/uur) in rekening gebracht om daaraan te voldoen. Voor instanties met 4 of meer vCPU's brengt Compute Engine u kosten in rekening voor Microsoft SQL Server-licenties in stappen van 2. Maar voor instanties met een aangepast machinetype worden kosten in rekening gebracht voor het aantal SQL Server-licenties dat gelijk is aan het aantal vCPU's.

Google raadt u op basis van de minimale aanbevelingen voor hardware en software van Microsoft aan om geen SQL Server-images op machinetypen f1-micro en g1-small te gebruiken.

In tegenstelling tot andere premium images worden SQL Server-images gefactureerd voor een minimum van 10 minuten. Na 10 minuten worden kosten voor SQL Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 minuut.

Schijfprijzen

Aan elke VM-instantie is ten minste 1 schijf gekoppeld. Voor elke schijf worden bovendien kosten in rekening gebracht, zoals beschreven in dit gedeelte. Als u momentopnamen gebruikt, komen daar nog kosten bij.

Alle schijfgerelateerde kosten in deze sectie worden naar rato per seconde berekend. Dit geldt voor alle persistente schijftypen, opslag van momentopnamen en lokale SSD's.

Uitgaande van Amerikaanse prijzen zou een volume van 200 GB voor een persistente standaardschijf bijvoorbeeld $ 8,00 voor de hele maand kosten. Als u maar een halve maand een volume van 200 GB gebruikt, zou dit $ 4,00 kosten. Eveneens zou een volume van 200 GB van een persistente SSD-schijf voor de hele maand $ 34,00 kosten. Als u maar een halve maand een volume van 200 GB gebruikt, zou dit $ 17,00 kosten.

Onder geleverde schijfruimte valt zowel alle gebruikte als alle niet-gebruikte ruimte. Als u een schijf van 200 GB registreert, wordt die gehele schijfruimte in rekening gebracht totdat u de schijf verwijdert, of u de schijf nu wel of niet helemaal gebruikt.

Prijzen voor persistente schijven

De prijs voor persistente schijven is afhankelijk van de hoeveelheid ruimte per geleverde schijf. I/O-bewerkingen voor persistente schijven zijn inbegrepen in de kosten voor geregistreerde ruimte. De snelheid van persistente schijven neemt lineair toe met het volume van de schijf. Voor een hoge I/O-snelheid kunt u dus het best een grotere persistente schijf maken. Raadpleeg de specificaties van persistente schijven voor meer informatie.

Voor verwijderde persistente schijven worden geen kosten meer in rekening gebracht.

Momentopnamen van persistente schijven

Voor alle momentopnamen die in uw project bestaan, worden maandelijkse opslagkosten in rekening gebracht. Als u een momentopname maakt of herstelt, worden er mogelijk ook netwerkkosten berekend op basis van de opslaglocatie van de momentopname.

Opslagkosten voor momentopnamen

Er worden maandelijkse opslagkosten voor een momentopname in rekening gebracht zolang deze in uw project aanwezig is. Kosten voor momentopnamen van persistente schijven worden alleen in rekening gebracht voor de totale grootte van de momentopname. Als u bijvoorbeeld maar 2 TB aan schijfruimte heeft gebruikt op een persistente schijf van 5 TB, is de grootte van uw momentopname 2 TB in plaats van de volledige 5 TB van de geregistreerde schijfruimte. In Compute Engine kunt u ook incrementele momentopnamen gebruiken. Bij dit type momentopnamen bevatten de tweede en alle volgende momentopnamen alleen gegevens die sinds de vorige opname zijn gewijzigd, waardoor de opslagkosten meestal lager uitvallen. Als u een volledige of incrementele momentopname verwijdert, wordt een deel van de bijbehorende gegevens mogelijk verplaatst naar de volgende incrementele momentopname in de momentopnameketen. Deze extra gegevens verhogen de opslagkosten omdat u meer ruimte in het opslagsysteem gebruikt.

Houd er rekening mee dat opslagkosten voor momentopnamen, zoals schijfgerelateerde kosten, naar rato per seconde worden berekend.

Netwerkkosten voor het maken en herstellen van momentopnamen

Voor netwerkkosten bij het maken en herstellen van momentopnamen gelden de standaard netwerkprijzen van Cloud Storage, maar vindt facturering plaats via Compute Engine.

Een persistente schijf kan worden opgeslagen in een Compute Engine-zone of -regio, maar een momentopname wordt opgeslagen in een Cloud Storage-regio of -multiregio. Compute Engine- en Cloud Storage-regio's hebben vergelijkbare namen. Elke multiregio bevat meerdere regio's en elke regio bevat meerdere zones. De zone europe-north1-a is bijvoorbeeld onderdeel van de regio europe-north1 en europe-north1 is weer onderdeel van de multiregio eu.

Als u een momentopname maakt of herstelt die is opgeslagen op een locatie die verschilt van de locatie van uw schijf, worden de gegevens over het netwerk tussen die locaties verplaatst en kunnen er netwerkkosten in rekening worden gebracht. Voor momentopnamen gelden dezelfde tarieven als voor uitgaand verkeer van Cloud Storage.

Als uw schijf zich bijvoorbeeld bevindt in de regio us-central1 en u een momentopname wilt maken in europe-west1, worden er netwerkkosten voor verkeer tussen regio's in rekening gebracht.

Lokale SSD-prijzen

Voor lokale SSD-apparaten worden kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid geleverde ruimte per apparaat gedurende de levensduur van de instantie waaraan het is gekoppeld. De prijzen voor lokale SSD's verschillen per regio. In de regio's Iowa, Oregon, Taiwan en België kosten lokale SSD's bijvoorbeeld $ 0,080 per GB per maand. Zoals eerder vermeld, worden kosten voor lokale SSD's naar rato per seconde berekend.

Omdat lokale SSD's alleen in stappen van 375 GB kunnen worden aangeschaft, zijn de kosten per maand voor een enkel apparaat gelijk aan het maandelijks tarief vermenigvuldigd met 375 GB. Bij een maandelijks tarief van $ 0,080 zouden de kosten bijvoorbeeld $ 30,00 per apparaat per maand zijn. De daadwerkelijke gegevensopslag en het feitelijke gebruik zijn inbegrepen in die prijs en er zijn geen extra kosten voor lokaal verkeer tussen de virtuele machine en het lokale SSD-apparaat.

U kunt lokale SSD's reserveren in een specifieke zone, met of zonder vastgelegd gebruik. Zonder vastlegging betaalt u gewone on-demand prijzen. Kortingen voor vastgelegd gebruik van lokale SSD's zijn mogelijk als u capaciteit reserveert bij het kopen van de vastlegging. Zie Zonale resources reserveren voor meer informatie.

Opslag van aangepaste images

Als u aangepaste images importeert of opslaat in Compute Engine, gelden er opslagkosten voor deze images. De kosten voor de aangepaste images zijn afhankelijk van de opslaglocatie.

Machine-image

De kosten voor het gebruik van een machine-image zijn afhankelijk van de grootte van de machine-image en de locatie waar deze wordt opgeslagen.

Er zijn ook eenmalige kosten voor de netwerkoverdracht als u een machine-image op een andere locatie dan de broninstantie opslaat, of als u een instantie maakt van een machine-image die op een andere locatie dan de instantie is opgeslagen.

De volgende stap