Fiyatlandırma

Cloud Pub/Sub aşağıdakilere göre fiyatlandırılır:

 • Mesaj alma ve gönderme
 • Arama özelliğiyle ilgili mesajların depolama alanı: anlık görüntüler ve saklanan onaylanmış mesajlar

Mesaj alma ve gönderme

21 Haziran 2019'a kadar geçerli fiyatlandırma planı

Veri hacmi pull, push ve publish işlemleriyle ilgili mesaj ve özellik verileri temel alınarak hesaplanır. Mesaj alma ve gönderme, bir takvim ayında aktarılan veri hacmine göre fiyatlandırılır:

Aylık veri hacmi TiB Başına Fiyat
İlk 10 GB 0,00 ABD doları
Sonraki 50 TiB 60 ABD doları
Sonraki 100 TiB 50 ABD doları
150 TiB'tan sonrası 40 ABD doları
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Google Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur. Fiyatlar TiB'a (240 bayt veya yaklaşık 1,01 trilyon bayt) göre listelenir.

Örnek: mesaj alma ve gönderme

Tahmini toplam işlem maliyetlerinizi daha iyi açıklamak için iki aboneliği olan bir konuya, 1 MiB/sn hızda 1024 KB boyutunda mesajlar yayınlayan bir uygulamayı örnek verelim. Abonelerin bu hızı kullandığını varsayalım. Cloud Pub/Sub, verileri 1 MiB/saniye hızda alıp 2 MiB/saniye hızda göndererek toplamda 3 MiB/saniye veri aktarım hızına sahip olur. 30 günlük bir ay boyunca bu örnek toplamda 3 MiB/second x 3600 seconds/hour x 24 hours/day x 30 days/month x 1 month/(2^20 MiB/TiB) = 7.416 TiB olur. Ücretsiz katman (10 GB) çıkarıldıktan sonra veri hacmi, TiB başına 60 ABD doları olan katmanda 7,406 TiB'tır ve ücreti 444,36 ABD doları olur.

Minimum faturalandırılabilir hacim

İstek başına (mesaj değil) minimum faturalandırılabilir veri hacmi 1 KB'tır Örneğin, her biri 500 bayt büyüklüğünde bir adet mesaj içeren 100 yayın isteği toplamda 50 KB'lık veri hacmine sahip olsa da faturalandırılabilir veri hacmi 1 KB/request x 100 requests = 100 KB tutarındadır. Ancak 100 mesajın hepsi tek bir Yayın isteğiyle yayınlanırsa faturalandırılabilir veri hacmi, gerçek veri hacmine (50 KB) eşit olur.

Projeler arası faturalandırma

Cloud Pub/Sub'ı projeler arasında kullanıyorsanız bu hizmetin ücretleri, istenen kaynağı (abonelik gibi) içeren projeye faturalandırılır. Örneğin, A projesindeki bir hizmet hesabına, B projesindeki (B faturalandırma hesabı altında) bir abonelik için abone erişimi izni verilebilir. B faturalandırma hesabı, A hizmet hesabı tarafından abonelikten çekilen veriler için faturalandırılır. Alternatif olarak, abonelik A projesinde yer alıyorsa (B projesindeki bir konuya eklenmiş olsa bile) A hesabı, abonelikten çekilen veriler için faturalandırılır.

Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacak mesaj gönderme fiyatlandırması

Mesaj yayınlama veya gönderme fiyatı, hiçbir katman olmadan TiB başına 40 ABD dolarıdır. Ek olarak artık verilerin bölgeden çıkışını da ücretlendireceğiz. GCP bölgeleri arasında internet çıkışı ve mesaj gönderme ücretleri, alt bölge çıkışı ve Google ürünlerine çıkış haricinde Compute Engine ağ ücretleri ile tutarlı olacak. Cloud Pub/Sub kullanımında alt bölge çıkış ücreti alınmayacak. Google ürünlerine yapılan çıkış ise çıkış ücretlerinden muaf tutulmayacak. Örneğin, us-west1 bölgesinde yayınlanan ve europe-west1 bölgesindeki bir aboneye gönderilen 1 MiB'lık bir mesajdan, iki farklı SKU arasında toplamda 3 MiB'lık ücret alınacak: 2 MiB'lık Mesaj Gönderme Temel Ücreti (1 MiB'lık yayınlama ile gönderme) ve 1 MiB'lık Amerika'dan EMEA'ya Bölgeler Arası Veri Gönderme.

Bu değişikliğe hazırlanmak için Faturalandırma Verilerini BigQuery'ye Aktarma sayfasını inceleyerek kendi kullanımınızı analiz edebilirsiniz. Faturalandırma hesabınız için dışa aktarımı ayarladığınızda kullanımınızı anlamak için aşağıdaki gibi bir sorgu kullanabilirsiniz:

SELECT TIMESTAMP_TRUNC(usage_start_time, day) as usage_date,
 sku.description,
 usage.unit,
 sum(usage.amount) as egress_volume
FROM `BILLING_EXPORT_TABLE`
WHERE
 _PARTITIONTIME >= TIMESTAMP("2019-01-01")
 AND service.description = "Cloud Pub/Sub"
 AND (sku.description like "Internet data%"
   OR sku.description like "Inter-region data%")
GROUP BY usage_date, sku.description, usage.unit;

Arama özelliğiyle ilgili mesaj depolama alanı

Fiyatlandırma

Aşağıdaki durumlarda, ayda GiB başına 0,27 ABD doları mesaj depolama alanı ücreti alınır:

 • Onaylanan mesajları arama özelliği kullanılarak yeniden işlenebilir duruma getirmek için saklamak amacıyla bir abonelik yapılandırılır. Bu durumda, saklanan onaylanmış mesajlar için depolama alanı ücretleri uygulanır.
 • Bir aboneliğin anlık görüntüsü oluşturulur. Bu durumda, anlık görüntünün onaylanmamış mesajlarını saklamak için mesaj depolama alanı ücretleri uygulanır.

Örnek: saklanan onaylanmış mesajlar içeren abonelik

Mesaj alma örneğini, onaylanan mesajları saklamak için yapılandırılan tek bir aboneliğe sahip olarak düşünelim:

 • Aboneliğin konusunun gelen veri hızı 1 MiB/saniye olarak sabittir.
 • Abone, abonelikteki verileri 1 MiB/saniye hızda tüketerek bu hıza uyuyordur ve yeni mesajlar göz ardı edilebilir düzeyde yığılıyordur.
 • Abonelik, onaylanan mesajları 7 gün saklayacak şekilde yapılandırılır.
 • Onaylanan mesaj hacmi 1MiB/second x 3600 seconds/hour x 24 hours/day = 86.4 GiB/day hızla büyür.
 • 7 günden sonra saklanan onaylanmış mesajların süresi dolmaya başlar ve depolanan toplam onaylanmış mesaj hacmi en yüksek 7 days x 86.4 GiB/day = 605GiB olur.
Bu hacimdeki mesajları depolamanın toplam aylık ücreti yaklaşık 605 GiB-month x $0.27/GiB-month = $163 tutarındadır.

Örnek: anlık görüntü mesajı depolama alanı ücretleri

Anlık görüntü mesaj depolama alanı ücretleri, anlık görüntünün konusuna yayınlanan yeni mesajların kademeli olarak artan ücretiyle oluşturulurken alınan tek seferlik ücreti kapsar. Saklanan onaylanmış mesajlara sahip aboneliğin anlık görüntüsünü örnek verelim. Anlık görüntünün oluşturulduğu aboneliğin onaylanmayan mesaj yığını olmadığı için anlık görüntü daha önce silinmezse yedi gün saklanır. İlk dakikada yayınlanan veriler (60 MiB) 1 dakika ila 7 gün boyunca saklanır; ikinci dakikada yayınlanan veriler ise 2 dakika ila 7 gün boyunca saklanır. Süreç bu şekilde devam eder. Bu senaryoya göre, anlık görüntünün süresi dolduğunda 605 GiB boyutunda yığın oluşur; toplamda 1/2 x 605 GiB x 7 days = 2118 GiB-days depolama alanı kullanılır ve 30 günlük bir ayda bu kullanım 2118 GiB-days x (1/30 months/day) x $0.27/GiB-month = $19 olarak ücretlendirilir. Bu nedenle anlık görüntüler, onaylanan mesajların saklanmasına kıyasla daha uygun maliyetli olabilir.

Örnek: yığına sahip bir aboneliğin anlık görüntüsü

Aboneliğin, anlık görüntü oluşturulduğunda onaylanmamış mesajlardan oluşan bir yığını varsa o yığını tam yedi gün boyunca depolamaya eşdeğer tutarda tek seferlik ücret alınır. Örneğin, 10 GiB'lık onaylanmamış mesaj yığınına sahip bir aboneliği örnek verelim. Anlık görüntü oluşturulduğunda alınan tek seferlik ücret 10 GiB x 7 days / 30 days/month x 0.27/GiB-month = $0.63 olur.

Kaynak konumu kısıtlamalarıyla ilgili durumlar

Mesaj saklama politikası, verileri GCP bölgesinden çıkmaya zorlaması durumunda ek bölge çıkış (ağ) ücretleri uygulayabilir. Aşağıda belirtilen durumdaki bir mesajı ele alalım:

 • A bölgesinde yayınlanmış
 • Saklanması için B bölgesine yönlendirilmiş
 • C bölgesindeki bir abone istemcisine gönderilmiş

Bu durumda:

 • Konuyu içeren proje, A bölgesinden B bölgesine ağ çıkışı için faturalandırılır.
 • Aboneliği içeren proje, B bölgesinden C bölgesine çıkış için faturalandırılır.

Konuyu içeren projeden, projenin yalnızca mesajın yayınlandığı bölgeden farklı bir bölgede depolanması durumunda (B ve A farklı bölgeler olduğunda) çıkış ücreti alınır. Aboneliği içeren projeden, projenin yalnızca yayınlanan mesajın abone istemcisinin bulunduğu bölgeden farklı bir bölgede depolanması durumunda (C ve B farklı bölgeler olduğunda) çıkış ücreti alınır.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Pub/Sub Documentation