Prijzen

Cloud Pub/Sub-prijzen zijn gebaseerd op het volgende:

 • De verwerking en levering van berichten
 • Zoekgerelateerde berichtopslag: momentopnamen en bewaarde bevestigde berichten

De verwerking en levering van berichten

Prijzen tot 21 juni 2019

Het gegevensvolume wordt berekend op basis van bericht- en kenmerkgegevens voor pull-, push- en publiceerbewerkingen. Prijzen voor berichtverwerking en -levering worden berekend op basis van de hoeveelheid overgedragen gegevens in een kalendermaand.

Maandelijks gegevensvolume Prijs per TiB
Eerste 10 GB $ 0,00
Volgende 50 TiB $ 60
Volgende 100 TiB $ 50
Meer dan 150 TiB $ 40
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond. Prijzen worden vermeld per TiB (240 bytes of ongeveer 1,01 biljoen bytes).

Voorbeeld: berichtverwerking en -levering

Als u een beeld van de totale verwachte operationele kosten wilt krijgen, neemt u als voorbeeld een app die berichten van 1024 KB publiceert naar een onderwerp met twee abonnementen, met een snelheid van 1 MiB/seconde. Als we ervan uitgaan dat de abonnees de snelheid bij kunnen houden, verwerkt Cloud Pub/Sub 1 MiB/seconde en levert het 2 MiB/seconde. De totale overdrachtssnelheid is 3 MiB/seconde. In een maand van 30 dagen resulteert dit voorbeeld in 3 MiB/second x 3600 seconds/hour x 24 hours/day x 30 days/month x 1 month/(2^20 MiB/TiB) = 7.416 TiB. Als u hiervan de Free Tier (10 GB) aftrekt, is de hoeveelheid gegevens 7406 TiB in de tier van $ 60 per TiB en zijn de kosten $ 444,36.

Minimaal factureerbaar volume

Voor elk verzoek (geen bericht) worden minimaal de kosten voor 1 KB aan gegevens gefactureerd. Neem bijvoorbeeld 100 publicatieverzoeken met in elk verzoek één bericht van 500 bytes. De daadwerkelijke hoeveelheid gegevens is 50 KB, maar het factureerbare volume gegevens is 1 KB/request x 100 requests = 100 KB. Als de 100 berichten echter allen in één Publish-verzoek worden gepubliceerd, is het factureerbare volume gegevens gelijk aan het daadwerkelijke volume (50 KB).

Facturering tussen projecten

Als u Cloud Pub/Sub in projecten gebruikt, worden Cloud Pub/Sub-kosten gefactureerd bij het project met de resource (bijvoorbeeld een abonnement) waarnaar het verzoek wordt gestuurd. Een serviceaccount in project A kan bijvoorbeeld abonneetoegang krijgen tot een abonnement in Project B (dat zich bevindt onder factureringsaccount B). De gegevens die door serviceaccount A uit het abonnement worden opgehaald, worden via factureringsaccount B gefactureerd. Als het abonnement echter bij project A hoort (zelfs als het gekoppeld is aan een onderwerp in project B), worden de gegevens die uit het abonnement worden opgehaald, via account A gefactureerd.

Prijzen voor berichtlevering vanaf juni 2019

De prijs voor de publicatie en levering van berichten is $ 40 per TiB en er zijn geen tiers. Daarnaast zijn er kosten voor verkeer dat een regio verlaat. De kosten voor uitgaand internetverkeer en berichtlevering tussen GCP-regio's is consistent met de netwerkkosten voor Compute Engine, behalve bij uitgaand zoneverkeer en uitgaand verkeer naar Google-producten. Er zijn geen kosten voor uitgaand zoneverkeer voor Cloud Pub/Sub-gebruik. Uitgaand verkeer naar Google-producten is niet vrijgesteld van kosten voor uitgaand verkeer. Bijvoorbeeld: een bericht van 1 MiB dat wordt gepubliceerd in us-west1 en wordt geleverd aan een abonnee in europe-west1, leidt tot 3 MiB aan kosten tussen twee verschillende SKU's, 2 MiB voor basislevering van berichten (1 MiB voor publicatie en de levering) en 1 MiB voor gegevenslevering tussen regio's van Amerika naar EMEA.

Als u zich wilt voorbereiden op deze wijziging, kunt u uw eigen gebruik analyseren met de factureringsexport naar BigQuery. Nadat u een export voor uw factureringsaccount heeft ingesteld, kunt u een query zoals deze gebruiken om uw gebruik te beoordelen:

SELECT TIMESTAMP_TRUNC(usage_start_time, day) as usage_date,
 sku.description,
 usage.unit,
 sum(usage.amount) as egress_volume
FROM `BILLING_EXPORT_TABLE`
WHERE
 _PARTITIONTIME >= TIMESTAMP("2019-01-01")
 AND service.description = "Cloud Pub/Sub"
 AND (sku.description like "Internet data%"
   OR sku.description like "Inter-region data%")
GROUP BY usage_date, sku.description, usage.unit;

Zoekgerelateerde berichtopslag

Prijzen

Opslagkosten voor berichten worden in de volgende situaties berekend (tegen een tarief van $ 0,27 per GiB-maand):

 • Er is een abonnement geconfigureerd om bevestigde berichten te bewaren, zodat deze tijdens zoeken opnieuw kunnen worden verwerkt. In dit geval worden er kosten in rekening gebracht voor de bewaarde bevestigde berichten.
 • Er is een momentopname van een abonnement gemaakt. In dit geval worden er kosten voor berichtopslag in rekening gebracht voor de opslag van de niet-bevestigde berichten van de momentopname.

Voorbeeld: abonnement met bewaarde bevestigde berichten

Bekijk het voorbeeld van de berichtverwerking, maar nu is er één abonnement met een configuratie om bevestigde berichten te bewaren:

 • Het onderwerp van het abonnement heeft inkomende gegevens met een vaste snelheid van 1 MiB/seconde.
 • De abonnee heeft dezelfde snelheid als het abonnement, verwerkt de gegevens met 1 MiB/seconde en heeft een verwaarloosbare backlog met nieuwe berichten.
 • Het abonnement is geconfigureerd om bevestigde berichten zeven dagen te bewaren.
 • Het volume aan bevestigde berichten groeit met 1MiB/second x 3600 seconds/hour x 24 hours/day = 86.4 GiB/day.
 • Na zeven dagen beginnen bevestigde berichten te verlopen en bereikt het totale volume aan opgeslagen bevestigde berichten een stabiel niveau van 7 days x 86.4 GiB/day = 605GiB.
De totale maandelijkse kosten voor de opslag van deze hoeveelheid berichten is ongeveer 605 GiB-month x $0.27/GiB-month = $163.

Voorbeeld: berichtopslagkosten voor een momentopname

De berichtopslagkosten voor momentopnamen bestaan uit incrementele kosten voor nieuwe berichten die naar het onderwerp van de momentopname worden gepubliceerd en eenmalige kosten op het moment dat deze wordt gemaakt. Neem als voorbeeld een momentopname van het abonnement met bewaarde bevestigde berichten. De momentopname heeft een levensduur van zeven dagen, tenzij deze eerder wordt verwijderd, omdat het abonnement waarvan deze is gemaakt geen backlog of niet-bevestigde berichten heeft. De gegevens die in de eerste minuut worden gepubliceerd (60 MiB), worden 7 dagen - 1 minuut opgeslagen, de gegevens in de tweede minuut 7 dagen - 2 minuten, enz. Dit scenario leidt tot een backlog met een grootte van 605 GiB op het moment dat de momentopname verloopt. Dit resulteert in een gebruikte opslag van 1/2 x 605 GiB x 7 days = 2118 GiB-days met 2118 GiB-days x (1/30 months/day) x $0.27/GiB-month = $19 aan kosten in een maand van 30 dagen. Momentopnamen zijn dus een mogelijk voordelig alternatief voor het bewaren van bevestigde berichten.

Voorbeeld: momentopname van een abonnement met een backlog

Als het abonnement een backlog met niet-bevestigde berichten heeft op het moment dat de momentopname wordt gemaakt, worden er eenmalige kosten in rekening gebracht die overeenkomen met de opslag van deze backlog gedurende zeven volledige dagen. Neem bijvoorbeeld een abonnement met een backlog van 10 GiB aan niet-bevestigde berichten. De eenmalige kosten tijdens het maken van de momentopname zijn 10 GiB x 7 days / 30 days/month x 0.27/GiB-month = $0.63.

Effecten van locatiebeperkingen voor resources

Een beleid voor berichtopslag kan leiden tot extra kosten voor uitgaand verkeer van een regio (netwerk) als het beleid bepaalt dat de gegevens een GCP-regio moeten verlaten. Als voorbeeld bekijken we een bericht dat:

 • is gepubliceerd in regio A,
 • naar regio B wordt gerouteerd voor opslag,
 • wordt geleverd aan een abonnementclient in regio C.

Ga in dit geval als volgt te werk:

 • Het project dat het onderwerp bevat, wordt gefactureerd voor uitgaand netwerkverkeer van regio A naar regio B.
 • Het project dat het abonnement bevat, wordt gefactureerd voor uitgaand verkeer van regio B naar regio C.

Voor het project dat het onderwerp bevat, worden alleen kosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht als het gepubliceerde bericht wordt opgeslagen in een andere regio dan de regio waarin het bericht is gepubliceerd (B is een andere regio dan A). Voor het project dat het abonnement bevat, worden alleen kosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht als het gepubliceerde bericht wordt opgeslagen in een andere regio dan de regio waar de abonnementclient zich bevindt (C is niet hetzelfde als B).

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Cloud Pub/Sub Documentation