Ürünler ve hizmetler

Verilerinizi koruyun, gerçek zamanlı analizler elde edin, verimliliği artırın ve daha fazlasını yapın.

Google Cloud Platform
Güvenli depolama, güçlü bilgi işlem ve entegre veri analizi ürünlerimizden yararlanarak işletmenizi büyütün.
Öne çıkan ürünler
Compute Engine
Ölçeklenebilir, yüksek performanslı sanal makineler.
Cloud Run
Tümüyle yönetilen bir ortamda veya Anthos'ta durum bilgisiz container'lar çalıştırın.
Anthos
Karma ve çoklu bulut ortamlarında mevcut uygulamaları modernleştirin ve yeni uygulamaları hızla derleyin.
Vision AI
AutoML Vision ve Vision API ile görüntüler, metinler ve daha birçok veriden analizler elde edin.
Cloud Storage
Global uç önbelleğe alma özelliğiyle nesne depolama.
Cloud SQL
MySQL, PostgreSQL ve SQL Server veritabanı hizmetleri.
BigQuery
Dahili makine öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Zorunlu güvenlik anahtarı kullanımı
Hesapların ele geçirilmesini önlemeye yardımcı olmak için güvenlik anahtarlarının kullanılmasını zorunlu kılın.
Simge / AI
AI Yapı Blokları
AI yapı blokları
Özel veya önceden eğitilmiş modellerle yapay zekayı uygulamalara kolaylıkla aktarın.
AutoML
Yüksek kaliteli özel makine öğrenimi modellerini kolayca eğitin.
Vision AI
AutoML Vision ve Vision API ile görüntüler, metinler ve daha birçok veriden analizler elde edin.
Video AI
Güçlü içerik keşfi ve ilgi çekici video deneyimleri sağlayın.
Cloud Natural Language
Yapılandırılmamış metinlerden analiz elde edin.
Cloud Translation
Diller arasında dinamik çeviri yapın.
Text-to-Speech
Makine öğrenimi desteğiyle metni konuşmaya dönüştürme.
Sesle Yazma
Makine öğrenimi desteğiyle konuşmayı metne dönüştürme.
Dialogflow
Cihaz ve platformlarda sohbet deneyimleri oluşturun.
AutoML Tables (beta)
Yapılandırılmış veriler üzerinde makine öğrenimi modelleri oluşturup dağıtın.
Cloud Inference API (alfa)
Yazılan zaman serisi veri kümeleri üzerinde hızla büyük ölçekli korelasyonlar çalıştırın.
AI Platform ve Hızlandırıcılar
AI Platform
GCP'de ve şirket içinde çalışan AI uygulamaları derleyin.
AI Platform Derin Öğrenme Sanal Makine Görüntüsü
Derin öğrenme uygulamaları için önceden yapılandırılmış sanal makineler.
AI Platform Not Defterleri (beta)
Projeleri dakikalar içerisinde hayata geçirmenizi sağlayacak kurumsal not defteri hizmeti.
AI Platform Derin Öğrenme Container'ları (beta)
Derin öğrenme ortamları için önceden yapılandırılmış ve optimize edilmiş container'lar.
AI Hub (beta)
Google Cloud'da yapay zekayı keşfedin, paylaşın ve dağıtın.
Cloud GPU'ları
Makine öğrenimi, bilimsel işlemler ve 3D görselleştirme için GPU'lar.
Cloud TPU
Makine öğrenimi modellerini her zamankinden daha hızlı bir şekilde eğitin ve çalıştırın.
TensorFlow Enterprise
TensorFlow'u hayata geçiren ekipten.
Simge / API'ler
API Yönetimi
Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
API Analizi
API'ler için operasyonel ve işletme metrikleri hakkında bilgi edinin.
API Monetization
API'lerden daha iyi yararlanmak için esnek ve kullanımı kolay bir çözüm.
Apigee Hybrid
Tüm API'lerinizde birleşik API yönetimi.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Cloud Endpoints
GCP'de API geliştirin, dağıtın ve yönetin.
Geliştirici Portalı
Geliştiriciler ve API ekiplerine kullanıma hazır, self servis bir platform sunun.
Apigee Healthcare APIx
FHIR API tabanlı yeni dijital hizmetler oluşturmayı hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2'ye uygunluk sürecini hızlandırın.
Cloud Healthcare API
Güvenli API'ler, sağlık alanında eyleme dönüştürülebilir analizler sunar.
Simge / İşlem
İşlem
Compute Engine
Ölçeklenebilir, yüksek performanslı sanal makineler.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Cloud GPU'ları
Makine öğrenimi, bilimsel işlemler ve 3D görselleştirme için GPU'lar.
Migrate for Compute Engine
Compute Engine'e sunucu ve sanal makine taşıma (eski adıyla Velostrata).
Öncelikli Sanal Makineler
Toplu işler ve hatadan etkilenmez iş yükleri için uygun olan, ekonomik ve kısa ömürlü işlem örnekleri.
Korumalı Sanal Makineler
GCP'de sağlamlaştırılmış sanal makineler.
Tek kiracılı düğümler
Uygunluk, lisanslama ve yönetim ihtiyaçlarınız için özel donanım.
Container'lar
Google Kubernetes Engine (GKE)
Container mimarisine alınmış uygulamaları çalıştırmak için güvenilir, verimli ve güvenli bir yöntem.
Container Registry
Docker container görüntülerinizi depolayın, yönetin ve güvence altına alın.
Container Güvenliği
Container ortamınızı GCP'de koruma altına alın.
Container Seçenekleri
Container'larınızı Google Cloud Platform'da çalıştırma seçenekleri.
Cloud Build
Derleme adımlarını Docker container'da çalıştırın.
Derin Öğrenme Container'ları
Derin öğrenme ortamları için önceden yapılandırılmış ve optimize edilmiş container'lar.
GCP Marketplace'teki Kubernetes uygulamaları
Container mimarisine alınmış uygulamaları dağıtın.
Batch (beta)
Toplu işleri Kubernetes kullanarak verimli şekilde çalıştırın.
Simge / Veri Analizi
Veri Analizi
BigQuery
Dahili makine öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Looker
İş zekası, veri uygulamaları ve yerleşik analizler için kurumlara yönelik bir platform.
Cloud Composer
Apache Airflow üzerinde derlenmiş, tamamen yönetilen bir iş akışı düzenleme hizmeti.
Cloud Dataflow
Gerçek zamanlı toplu işlem ve akış verilerini işleme.
Cloud Data Fusion
Tümüyle yönetilen, kodsuz veri entegrasyonu.
Cloud Dataprep
Analiz için veri keşfetme, temizleme ve hazırlama amacıyla kullanılabilecek bulut veri hizmeti.
Cloud Dataproc
Yönetilen Spark ve Hadoop hizmeti.
Google Data Studio*
İşle ilgili daha iyi kararlar verilmesine destek olmak için verilerin nasıl kullanıldığını anlatan raporlardan yararlanın.
Cloud Pub/Sub
Her yerden, tüm ölçeklerde etkinlik akışı alın.
Data Catalog
Tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri keşfi ve meta veri yönetimi hizmeti.
Cloud Life Sciences (beta)
Container mimarisine alınmış iş akışlarından yararlanarak gen bilimi ve biyomedikal alanlarıyla ilgili verileri geniş ölçekte işleyin, analiz edin ve bu verilere açıklama ekleyin.
Google Marketing Platform*
Daha iyi müşteri deneyimleri için kurumsal analizler.
*Bu, resmi bir Google Cloud ürünü değildir ve ayrı Hizmet Şartları kapsamındadır.
Simge / Veritabanları
Veritabanları
Cloud Bigtable
NoSQL geniş sütunlu veritabanı hizmeti.
Cloud Firestore
Mobil ve web uygulaması verileri için NoSQL belge veritabanı.
Cloud Memorystore
Tümüyle yönetilen bellek içi veri deposu hizmeti.
Cloud Spanner
İş açısından kritik, ölçeklenebilir, ilişkisel veritabanı hizmeti.
Cloud SQL
MySQL, PostgreSQL ve SQL Server veritabanı hizmetleri.
Firebase Realtime Database
Verileri gerçek zamanlı olarak depolayın ve senkronize edin.
Simge / Geliştirici Araçları
Geliştirici Araçları
Google Cloud SDK
GCP ürünleri ve hizmetleri için KSA.
Container Registry
Docker container görüntülerinizi depolayın, yönetin ve güvence altına alın.
Cloud Code
Kubernetes uygulamalarınızı yazmak, dağıtmak ve uygulamalarınızda hata ayıklamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikler.
Cloud Build
Sürekli derleyin, test edin ve dağıtın.
Cloud Source Repositories
Ekibiniz kod depolama, yönetme ve izleme işlemlerini tek bir yerden yapabilir.
Cloud Scheduler
Tümüyle yönetilen cron işi hizmeti.
Cloud Tasks
Eşzamansız görev yürütme.
Cloud Code for IntelliJ
Üretim halindeki bulut uygulamalarının hatalarını IntelliJ içinde ayıklayın.
Cloud Tools for Powershell
Windows PowerShell'den tam bulut kontrolü.
Cloud Tools for Visual Studio
Visual Studio uygulamalarını GCP'ye dağıtın.
Cloud Tools for Eclipse
Eclipse projelerini GCP'ye dağıtın.
Gradle App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Gradle'ı kullanın.
Maven App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Maven'ı kullanın.
Firebase Test Lab
Android uygulamaları için talep üzerine test altyapısı.
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin.
Tekton
Yerel Kubernetes CI/CD yapı blokları.
Sağlık ve Yaşam Bilimleri
Apigee Healthcare APIx
FHIR API tabanlı yeni dijital hizmetler oluşturmayı hızlandırın.
Cloud Life Sciences (beta)
Container mimarisine alınmış iş akışlarından yararlanarak gen bilimi ve biyomedikal alanlarıyla ilgili verileri geniş ölçekte işleyin, analiz edin ve bu verilere açıklama ekleyin.
Cloud Healthcare API
Güvenli API'ler, sağlık alanında eyleme dönüştürülebilir analizler sunar.
Karma ve Çoklu Bulut
Anthos
Karma ve çoklu bulut ortamlarında mevcut uygulamaları modernleştirin ve yeni uygulamaları hızla derleyin.
Anthos GKE
Container mimarisine alınmış uygulamaları şirket içinde ya da karma ve çoklu bulut ortamlarında çalıştırmanın güvenilir, verimli ve güvenli yöntemi.
Anthos Config Management
Karma Kubernetes dağıtımlarınız için politika ve güvenliği geniş ölçekte otomatikleştirin.
Anthos Service Mesh (beta)
Karmaşık mikro hizmet mimarileriniz için tümüyle yönetilen hizmet ağı.
Cloud Run for Anthos
Hem Kubernetes hem de sunucusuz çözümlerin avantajlarından kolayca yararlanın.
Anthos için Google Cloud Marketplace
Önceden oluşturulmuş dağıtım şablonlarına ve birleştirilmiş faturalandırmaya sahip, container mimarisine alınmış uygulamalar.
Migrate for Anthos
Sanal makineleri şirket içinden veya diğer bulutlardan doğrudan GKE'deki container'lara taşıyın.
İşlemler
Hizmetler, container'lar, uygulamalar ve altyapı için izleme ve yönetim.
Cloud Build
Sürekli derleyin, test edin ve dağıtın.
Traffic Director
Açık hizmet ağı için kurumsal ölçeğe hazır trafik yönetimi.
Apigee API Yönetimi
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
Simge / IoT
Nesnelerin İnterneti (IoT)
Cloud IoT Core
Güvenli cihaz bağlantısı ve yönetimi.
Edge TPU
Amaca yönelik geliştirilmiş ASIC, uçta çıkarım yapmak için tasarlanmıştır.
Simge / Yönetim
Yönetim Araçları
Private Catalog (beta)
Şirket içi kurumsal çözümleri kontrol edin ve kolayca bulunabilir hale getirin.
Cloud Deployment Manager
Bulut kaynaklarını basit şablonlarla yönetin.
Cloud Console
GCP'nin entegre yönetim konsolu.
Cloud Shell
Herhangi bir tarayıcıdan komut satırı yönetimi.
Cloud Mobile App
GCP hizmetlerini mobil cihazınızdan yönetin.
Maliyet yönetimi
Maliyetlerinizi izleme, denetleme ve optimize etme araçları.
Cloud APIs
Tüm GCP hizmetleri için programlı arayüzler.
Anthos Service Mesh (beta)
Karmaşık mikro hizmet mimarileriniz için tümüyle yönetilen hizmet ağı.
Simge / Medya
Medya ve Oyun
Oyun Sunucuları (alfa)
Dünya çapındaki oyunculara kusursuz çok oyunculu oyun deneyimi sunun.
Zync Render
Doğrudan 3D modelleme araçlarınızdan hızlı ve uygun maliyetli şekilde üretim yapın.
Anvato
Herhangi bir cihaza canlı ve isteğe bağlı video akışı yapın.
OpenCue
Medya içerikleri için açık kaynak oluşturma yöneticisi.
Simge / Veri Aktarımı
Taşıma
BigQuery Veri Aktarım Hizmeti
BigQuery için tümüyle yönetilen bir veri içe aktarma hizmeti.
Cloud Data Transfer
Geliştiricilerin ağ üzerinden veri aktarabilmesi için komut satırı araçları.
Cloud Foundation Toolkit
Google Cloud'a hızlı bir giriş için en iyi uygulama şablonları.
Aktarım Hizmeti
Online ve şirket içi kaynaklardan Cloud Storage'a büyük ölçekli online veri aktarımları gerçekleştirin.
Migrate for Anthos
Sanal makineleri şirket içinden veya diğer bulutlardan doğrudan GKE'deki container'lara taşıyın.
Migrate for Compute Engine
Google Cloud'a amaca yönelik, kurumsal düzeyde taşıma.
Transfer Cihazı
Google Cloud'a yüksek hacimli veriler göndermek için raf tipi depolama sunucusu.
Sanal Makine Taşıma
Sanal makineleri taşımak, Google Cloud kullanmaya başlamanın hızlı ve etkili bir yoludur.
Simge / Ağ İletişimi
Ağ İletişimi
Cloud Armor
Hizmetlerinizi DoS ve web saldırılarına karşı koruyun.
Cloud CDN
Küresel Google ağında içerik yayınlama.
Cloud DNS
Güvenilir, dayanıklı ve düşük gecikmeli DNS hizmeti.
Cloud Load Balancing
Yüksek performanslı, ölçeklenebilir yük dengeleme.
Cloud NAT
GCP tarafından yönetilen yüksek performanslı Ağ Adresi Çevrimi.
Karma Bağlantı
Altyapınızı istediğiniz yerden, dilediğiniz şekilde GCP'ye bağlayın.
Network Intelligence Center
Kapsamlı bir ağ izleme, doğrulama ve optimizasyonu platformu.
Ağ Hizmeti Katmanları
Ağınızı performans veya maliyet açısından optimize edin.
Network Telemetry
Hizmetlerinizi güvende tutmak için derinlemesine ağ telemetrisi.
Traffic Director
Açık hizmet ağı için kurumsal ölçeğe hazır trafik yönetimi.
Sanal Özel Bulut (VPC)
GCP kaynakları için VPC ağ iletişimi.
İşlemler
İşlemler
Cloud Logging
Google Cloud ve AWS'teki uygulamalar için günlük kaydı.
Cloud Monitoring
Google Cloud ve AWS'teki uygulamalar için izleme.
Uygulama Performansı Yönetimi
Geliştiricilerin her uygulama için gecikmeyi ve maliyeti azaltmasına yardımcı olan gelişmiş araçlar.
Error Reporting
Uygulama hatalarını tespit eder ve bunları anlamanıza yardımcı olur.
Kubernetes Engine Monitoring
Kullanıma hazır, geniş ölçekli, kapsamlı Kubernetes gözlemlenebilirliği.
Service Monitoring
Istio ve App Engine hizmetleri için hizmet izleme.
Cloud Trace
Üretim aşamasında performans sorunlarını tespit edin.
Cloud Profiler
Gecikmeyi azaltmak için düşük etkili CPU ve yığın profili oluşturma.
Cloud Hata Ayıklayıcı
Üretim aşamasında kod davranışını izleyin.
Cloud Denetleme Günlükleri
GCP'deki tüm kullanıcı etkinliklerinin kim tarafından, ne zaman ve nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi edinin.
Olay Yanıtı ve Yönetimi
Ortalama olay hafifletme sürenizi iyileştirin.
Şeffaf Hizmet Düzeyi Göstergeleri
Google Cloud hizmetlerini ve bunların iş yükleriniz üzerindeki etkisini izleyin.
Simge / Güvenlik
Erişim Şeffaflığı
Neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtlarıyla bulut sağlayıcınız üzerinde görünürlük elde edin.
İkili Program Yetkilendirmesi
Kubernetes Engine'de yalnızca güvenilir container'ları dağıtın.
Cloud Öğe Envanteri
Projeler ve hizmetlerdeki Google Cloud ve Anthos öğelerini görüntüleyin, izleyin ve analiz edin.
Cloud Denetleme Günlükleri
GCP'deki tüm kullanıcı etkinliklerinin kim tarafından, ne zaman ve nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi edinin.
Cloud Data Loss Prevention
Hassas verileri keşfedip çıkartın.
Cloud HSM
Şifreleme anahtarlarını tümüyle yönetilen bir donanım güvenlik modülü hizmetiyle koruyun.
Cloud Key Management Service
GCP'de şifreleme anahtarlarını yönetin.
Cloud Security Command Center
GCP için kapsamlı bir güvenlik ve veri riski platformu.
Cloud Security Scanner
App Engine uygulamalarınızı otomatik olarak tarayın.
Event Threat Detection (beta)
GCP ortamlarındaki güvenlik tehditlerini ortaya çıkarın.
Korumalı Sanal Makineler
GCP'de sağlamlaştırılmış sanal makineler.
VPC Hizmet Kontrolleri
GCP hizmetlerindeki hassas verileri, güvenlik alanları belirleyerek koruyun.
Olay Yanıtı ve Yönetimi (alfa)
Ortalama olay hafifletme sürenizi iyileştirin.
Backstory
Güvenlik telemetrinizden sinyalleri çıkararak tehditleri anında bulun.
Kimlik ve Erişim
Cloud IAM
GCP kaynakları için ayrıntılı kimlik ve erişim yönetimi.
Cloud Identity
Kullanıcıların kimliklerini, cihazlarını ve uygulamalarını tek bir konsoldan kolayca yönetin.
Cloud Identity-Aware Proxy
Uygulamalarınıza ve sanal makinelerinize erişimi korumak için kimlik ve bağlamları kullanın.
Bağlama duyarlı erişim
Kullanıcının kimliğini ve bağlamını temel alarak uygulamalara ve altyapıya erişimi yönetin.
Identity Platform
Uygulamalarınıza Google sınıfı kimlik ve erişim yönetimi ekleyin.
Managed Service for Microsoft Active Directory
Yüksek düzeyde kullanılabilir, Microsoft® Active Directory (AD) çalıştıran sağlamlaştırılmış bir hizmet kullanın.
Policy Intelligence
GCP kaynaklarınız için akıllı erişim kontrolü.
Resource Manager
GCP'de kaynakları hiyerarşik olarak yönetin.
Zorunlu güvenlik anahtarı kullanımı
Hesapların ele geçirilmesini önlemeye yardımcı olmak için güvenlik anahtarlarının kullanılmasını zorunlu kılın.
Titan Güvenlik Anahtarı
Kimlik avı saldırılarının hesapları ele geçirmesine karşı savunma yapın.
Kullanıcı Koruma Hizmetleri
Phishing Protection
Kullanıcılarınızı kimlik avı sitelerinden koruyun.
reCAPTCHA Enterprise
Web sitenizi sahte işlem, spam ve kötüye kullanıma karşı korumaya yardımcı olun.
Web Risk API
Web siteniz ve istemci uygulamalardaki zararlı URL'leri tespit edin.
Sunucusuz Bilişim
Cloud Run
Tümüyle yönetilen bir ortamda veya Anthos'ta durum bilgisiz container'lar çalıştırın.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Cloud Functions
Etkinlik odaklı sunucusuz işlem platformu.
Knative
Modern, Kubernetes'te yerel ve bulut tabanlı yazılım oluşturmaya yönelik bileşenler.
Simge / Depolama
Depolama
Cloud Storage
Global uç önbelleğe alma özelliğiyle nesne depolama.
Persistent Disk
Sanal makine örnekleri için blok depolama.
Cloud Storage for Firebase
İçeriği kolayca depolayın ve yayınlayın.
Cloud Filestore
Yüksek performans sunan dosya depolama alanı.
Drive Enterprise
Bulut tabanlı içerikte ortak çalışma ve depolama alanı.
Diğer Google Cloud ürünleri
İş gücüne hazır araçlar, ekiplerin birlikte daha hızlı iş birliği yapmasını, işleri yinelemesini ve yenilik yapmasını kolaylaştırır.
G Suite
Google AI tarafından desteklenen, güvenli, bulutta yerel olan ortak çalışma ve üretkenlik uygulamalarından oluşan entegre bir paket.
UI Gmail Ekran Görüntüsü
Neler dahil?
Gmail
Modern işletmeler için akıllı ve güvenli e-posta.
Takvim
Ekiplere yönelik tasarlanmış dijital takvimler.
Drive
Güvenli bulut depolama alanı ve dosya paylaşımı.
Google+
Güvenli kurumsal sosyal ağ.
Hangouts Chat
Ekipler için güvenli mesajlaşma.
Hangouts Meet
Katılması kolay görüntülü toplantılar.
Cloud Search
G Suite'in tamamında güçlü arama.
Dokümanlar
Gerçek zamanlı olarak ortak düzenlenebilen dokümanlar.
E-Tablolar
Akıllı ve hızlı, dijital e-tablolar.
Slaytlar
Birlikte hazırlanan şık sunular.
Formlar
Oluşturması kolay anketler ve formlar.
Sites
Kolayca tasarlanan ekip siteleri.
Apps Komut Dosyası
Çalışma biçiminizi optimize edin.
Keep
Yeni fikirler edinin, işleri kontrol altında tutun.
Ayrı ayrı kullanılabilir ürünler
Hangouts Meet Hardware
Konferans odanız için hızlı ve etkili görüntülü toplantılar.
Jamboard
Fikirlerinizi görselleştirmek için iş birliğine uygun bir dijital beyaz tahta.
Google Voice
Her ölçekte kuruluşa uyan, kullanımı kolay telefon çözümü; her an bağlantıda kalmanızı, düzenli olmanızı ve görevinize odaklanmanızı sağlar.
Cloud Search
Google Cloud Search ile işletmenin tamamında aradığınız bilgileri kısa sürede bulun.
Drive Enterprise
Google'ın buluta dayalı depolama ve içerik üzerinde ortak çalışma platformuyla ekip çalışmasını artırın.
Google Haritalar Platformu
Gerçek zamanlı ve kapsamlı veriler ışığında sürükleyici konum deneyimleri oluşturun ve işletme faaliyetlerinizi geliştirin.
Google Haritalar Platformu Görüntüsü
Haritalar
Özelleştirilmiş haritalar ve Street View görüntüleriyle gerçek dünyayı kullanıcıların ayaklarına serin.
Rotalar
Kullanıcılarınızın kapsamlı veriler ve gerçek zamanlı trafik bilgileriyle bir noktadan diğerine ulaşabilmesine yardımcı olun.
Yerler
Kullanıcıların 100 milyondan fazla önemli yere ait zengin bilgilerle dünyayı keşfetmelerine yardımcı olun.
Araç paylaşma
Güvenilir, gerçek zamanlı rota planlaması için Google Haritalar'ı araç paylaşma uygulamanıza entegre edin.
Oyun
Dünyadan güncel verilerle sürükleyici, gerçek dünyaya ait oyunlar geliştirin.
Öğe izleme
Filolar, öğeler ve cihazlar için gerçek zamanlı, doğru, küresel konum verileri.
Google Hardware
Üstün özellikler ve kapsamlı yönetim seçenekleriyle donatılmış Google Hardware, bulutta yerel olup işleri basit, güvenli ve hızlı hale getirecek şekilde tasarlanmıştır.
Google Hardware Görüntüsü
Cloud Identity
Kullanıcıların kimliklerini, cihazlarını ve uygulamalarını tek bir konsoldan kolayca yönetin.
Cloud Identity Görüntüsü
Chrome Enterprise
Google Chrome Enterprise; Chrome OS, Chrome Tarayıcı ve Chrome cihazların işletmelere uygun özelliklerini kullanıma sunarak BT ekibinin bulut iş gücünüzü desteklemesine olanak tanır.
Chrome Enterprise Görüntüsü
Chrome Tarayıcı
İşletmeniz için tüm işletim sistemlerinde Chrome Tarayıcı'yı yükleyip dağıtın. Kurumsal ölçekte denetimler ve yüzlerce politikayla erişimi merkezi olarak yönetin.
Chrome OS
Güvenli, kullanımı ve yönetimi kolay, Chrome cihazı veya konumu fark etmeksizin bulut uygulamalarına hızlı erişim sağlayan, çok yönlü ve bulutta yerel bir mobil işletim sistemi.
Chrome cihazlar
Ofisten ön saflara kadar tüm bulut çalışanlarına uygun, çeşitli form faktörlerini keşfedin.
Android Enterprise
Akıllı cihazlar, işletim sistemleri ve iş uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtın.
Cloud Identity Görüntüsü
Apigee
Kurum ve bulutlar genelinde API kontrolü ve görünürlüğü.
Apigee görüntüsü
Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Apigee healthcare APIx
FHIR API tabanlı yeni dijital hizmetler oluşturmayı hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2'ye uygunluk sürecini hızlandırın.
Firebase
Daha iyi mobil uygulamalar derleyin, uygulamanın kalitesini iyileştirin ve işletmenizi geliştirin.
Firebase görüntüsü
Cloud Functions for Firebase
Sunucuları yönetmeden mobil arka uç kodu çalıştırın.
Cloud Storage for Firebase
İçeriği kolayca depolayın ve yayınlayın.
Firebase Realtime Database
Verileri gerçek zamanlı olarak depolayın ve senkronize edin.
Firebase Performance Monitoring
Uygulamanızın performansı hakkında bilgi edinin.
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin.
Firebase Authentication
Basit ve ücretsiz çoklu platformda oturum açma.
Firebase Predictions
Tahmin edilen davranışa dayalı akıllı kullanıcı segmentasyonu.
Ürünü kullanıma sunma aşamaları
Aşama Açıklama
Erken erişim Erken erişim özellikleri, kullanıma sunulacak belirli bir alt küme için kapalı bir test grubuyla sınırlıdır. Yalnızca davetliler katılabilir ve gizlilik hükümleri de dahil olmak üzere genel kullanım öncesi program sözleşmesi imzalanması gerekebilir. Bu özellikler kararlı olmayabilir ve geriye dönük uyumsuz olacak şekilde değiştirilebilir. Ayrıca bu özelliklerin kullanıma sunulacağı garanti edilmez. HDS sağlanmaz ve teknik destek yükümlülüğü yoktur. Erken erişim sürümleri nadiren yayınlanır ve ürün prototiplerini doğrulamaya odaklanır.
Alfa Alfa, sürümler daha geniş kullanım için onaylanmadan önce sınırlı düzeyde kullanılabilen test sürümüdür. Alfa test sürümündeki odak noktamız, işlevselliği doğrulamak ve belirli bir müşteri kümesinden geri bildirim toplamaktır. Genellikle alfa sürümüne yalnızca davetliler katılabilir ve genel kullanım öncesi program şartları geçerlidir. Alfa sürümlerinin tüm özelliklere sahip olması gerekmez. Hiçbir HDS sağlanmaz ve teknik destek yükümlülüğü yoktur. Ancak alfa sürümleri genellikle test ortamlarında kullanıma uygundur. Alfa aşaması genellikle altı ay sürer.
Beta Beta sürümünde ürün veya özellikler, daha geniş bir müşteri kitlesinin test edip kullanması için hazırdır. Beta sürümler genellikle herkese duyurulur. Ürün şartlarında veya belirli bir beta programının şartlarında aksi belirtilmediği sürece beta sürümlerinde HDS ya da teknik destek yükümlülüğü yoktur. Ortalama bir beta aşaması yaklaşık altı ay sürer.
Genel kullanım Genel kullanım ürünü ve özellikleri Google Cloud HDS'leri kapsamındadır, tüm müşterilere açıktır ve üretimde kullanılmaya hazırdır. Belirli bir ürün veya özelliğin bağlamında her beceriyi sağlamanın makul olmadığı olağan dışı durumlar haricinde, Google genellikle Genel Kullanıma Sunulan ürün ve özellikleri API’ler, KSA’lar ve Google Cloud Console aracılığıyla destekler.
Kullanımdan kaldırıldı Kullanımdan kaldırılan özelliklerin sonlandırılması ve kaldırılması planlanır. Daha fazla bilgi için Hizmet Şartlarımızın "Kullanımdan Kaldırma Politikası" bölümünü inceleyin.
Not: Ürünün gelişim seviyesine ve mühendislik gereksinimlerine bağlı olarak Google Cloud ürün veya özellikleri, tüm kullanıma sunma aşamalarından geçmeyebilir ve kullanıma sunma aşamaları arasındaki süre değişiklik gösterebilir.
Google Cloud

Başlayın

Kendiniz deneyin.

İlk GCP projenizden 300 ABD doları değerinde kredi alın veya G Suite'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Daha büyük bir projede yardıma mı ihtiyacınız var?

Uzmanlarımız doğru çözümü oluşturmanıza veya ihtiyaçlarınıza uygun iş ortağını bulmanıza yardımcı olabilir.

Google Cloud ürünleri tüm pazarlarda sunulmayabilir.