Simge / Bilgi İşlem
İşlem
Compute Engine
Google'ın veri merkezinde çalışan sanal makineler.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Bare Metal
Google Cloud'da özel iş yükleri çalıştırmak için kullanılan altyapı.
Cloud Run
Container mimarisine alınmış uygulamaları çalıştırmak için tümüyle yönetilen ortam.
Cloud GPU'ları
Makine öğrenimi, bilimsel işlemler ve 3D görselleştirme için GPU'lar.
Migrate for Compute Engine
Sunucuları ve sanal makineleri Compute Engine'e taşıma.
Öncelikli Sanal Makineler
Toplu işler ve hatadan etkilenmez iş yükleri için bilgi işlem örnekleri.
Öneri Aracı
Bulut hizmetinizin daima optimize edilmiş şekilde kalması için kolayca eyleme dönüştürülebilir proaktif öneriler.
Korumalı Sanal Makineler
Google Cloud'da güçlendirilmiş sanal makineler.
Tek kiracılı düğümler
Uygunluk, lisanslama ve yönetim için özel donanım.
Google Cloud'da SQL Server
SQL Server sanal makinelerini Google Cloud'da çalıştırma seçenekleri.
VMware Engine
VMware iş yüklerinizi Google Cloud'da yerel olarak taşıyıp çalıştırın.
Simge / Depolama
Depolama
Cloud Storage
Güvenli, dayanıklı ve ölçeklenebilir nesne depolama.
Persistent Disk
Google Cloud'da çalışan sanal makine örnekleri için blok depolama.
Cloud Storage for Firebase
Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri depolamak ve sunmak için nesne depolama.
Filestore
Yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve güvenli dosya depolama.
G Suite Essentials
Bulut tabanlı dosya paylaşımı, içerikte ortak çalışma ve depolama.
Yerel SSD
Yüksek performans gereksinimleri için yerel olarak bağlı blok depolama.
Archival Storage
Son derece düşük maliyetle online erişim hızı sunan veri arşivi.
Cloud Data Transfer
Verilerinizi Google Cloud'a aktarmak için araçlar ve hizmetler.
Simge / Veritabanları
Veritabanları
Cloud Bigtable
Büyük verileri düşük gecikmeyle depolamak için NoSQL geniş sütunlu veritabanı.
Firestore
Mobil ve web uygulaması verileri için NoSQL belge veritabanı.
Memorystore
Redis için hızlı veri işleme amaçlı bellek içi veri deposu hizmeti.
Cloud Spanner
Veritabanı yönetimi için ilişkisel veritabanı yönetim sistemi.
Cloud SQL
MySQL, PostgreSQL ve SQL Server için ilişkisel veritabanı hizmetleri.
Firebase Realtime Database
Verilerin gerçek zamanlı olarak depolanması ve senkronize edilmesi için NoSQL bulut veritabanı.
Simge / Ağ İletişimi
Ağ İletişimi
Cloud Armor
Web ve DDoS saldırılarına karşı güvenlik politikaları ve savunma.
Cloud CDN
Web ve video içerikleri sunmak için içerik yayınlama ağı.
Cloud DNS
Güvenilir ve düşük gecikmeli ad arama işlemleri için alan adı sistemi.
Cloud Load Balancing
Uygulamalar ve bölgeler genelinde trafik dağıtma hizmeti.
Cloud NAT
Gizli örneklere internet erişimi sağlamak için NAT hizmeti.
Karma Bağlantı
VPN, eşleme ve kurumsal ihtiyaçlar için bağlantı seçenekleri.
Network Intelligence Center
Ağ izleme, doğrulama ve optimizasyon platformu.
Ağ Hizmeti Katmanları
Performansa, kullanılabilirliğe ve maliyete dayalı bulut ağı ayarları.
Network Telemetry
Ağ izleme, ağ bilgilerinin toplanması ve güvenlik için VPC akış günlükleri.
Hizmet Dizini (beta)
Hizmetleri keşfetmek, yayınlamak ve bağlamak için kullanılan platform.
Traffic Director
Açık hizmet ağı için trafik kontrol paneli ve yönetimi.
Sanal Özel Bulut (VPC)
Google Cloud kaynakları ve bulut tabanlı hizmetler için sanal ağ.
İşlemler
İşlemler
Cloud Logging
Google Cloud denetim, platform ve uygulama günlükleri yönetimi.
Cloud Monitoring
Zengin metriklerle altyapı ve uygulama durumu.
Error Reporting
Uygulama hatalarının tanımlanması ve analizi.
Kubernetes Engine Monitoring
GKE uygulama geliştirme ve sorun giderme.
Service Monitoring
SLO izleme ve uyarılar.
Cloud Trace
Uygulamalardan gecikme verilerini toplayan izleme sistemi.
Cloud Profiler
Uygulama performansı analizi için CPU ve yığın profili oluşturucu.
Cloud Hata Ayıklayıcı
Gerçek zamanlı uygulama durumu denetimi ve üretimde hata ayıklama.
Cloud Audit Logs
Yönetici etkinliğini izleme ve denetim takibi aracı.
Şeffaf Hizmet Düzeyi Göstergeleri
Google Cloud hizmetlerini ve bunların iş yükleriniz üzerindeki etkilerini izlemek için SLI'lar.
Simge / Geliştirici Araçları
Geliştirici Araçları
Artifact Registry (beta)
Container görüntülerini ve dil paketlerini depolayın, yönetin ve güvence altına alın.
Google Cloud SDK
Google Cloud için komut satırı araçları ve kitaplıklar.
Container Registry
Google Cloud'da container görüntüleri için özel Docker deposu.
Cloud Code
Kubernetes uygulamalarını yazmak, çalıştırmak ve bunlar üzerinde hata ayıklama yürütmek için IDE desteği.
Cloud Build
Sürekli entegrasyon ve sürekli teslim platformu.
Cloud Source Repositories
Kod depolama, yönetme ve izleme işlemleri için özel Git kod deposu.
Cloud Scheduler
Görevlerin otomatikleştirilmesi ve yönetimi için cron işi planlayıcı.
Cloud Tasks
Eşzamansız görev yürütme için görev yönetimi hizmeti.
Cloud Code for IntelliJ
Üretim halindeki bulut uygulamalarının hatalarını IntelliJ içinde ayıklamak için IDE desteği.
Tools for PowerShell
Windows PowerShell'den tam bulut kontrolü.
Tools for Visual Studio
Google Cloud'da Visual Studio üzerinde geliştirme yapmak için araçlar.
Tools for Eclipse
Eclipse IDE içinde Google Cloud geliştirmeleri yürütme eklentisi.
Gradle App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Gradle'ı kullanın.
Maven App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Maven'ı kullanın.
Firebase Test Lab
Android uygulamaları için talep üzerine test altyapısı.
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin.
Tekton
CI/CD ardışık düzenleri tanımlamak için Kubernetes'te yerel kaynaklar.
Simge / Veri Analizi
Veri Analizi
BigQuery
İş çevikliği ve analiz sunan veri ambarı.
Looker
BI, veri uygulamaları ve yerleşik analizler için kullanılan platform.
Cloud Composer
Apache Airflow üzerinde derlenmiş iş akışı düzenleme hizmeti.
Dataflow
Akış işleme ve toplu işlem için akış analizleri.
Cloud Data Fusion
Veri ardışık düzenlerini oluşturmak ve yönetmek için veri entegrasyonu.
Dataprep
Verileri analiz ve makine öğrenimi için hazırlamak amacıyla kullanılan hizmet.
Dataproc
Apache Spark ve Apache Hadoop kümeleri çalıştırma hizmeti.
Google Data Studio*
Kontrol paneli oluşturma, raporlama ve analiz için interaktif veri paketi.
Pub/Sub
Etkinlik kullanımı ve teslimi için mesajlaşma hizmeti.
Data Catalog
Verilerin keşfi ve yönetimi için meta veri çözümü.
Cloud Life Sciences (beta)
Biyomedikal verileri yönetmek, işlemek ve dönüştürmek için kullanılan araçlar.
Google Marketing Platform*
Reklamcılık ve analiz işlemlerini birleştiren pazarlama platformu.
*Bu, resmi bir Google Cloud ürünü değildir ve ayrı Hizmet Şartları kapsamındadır.
Simge / AI
AI Yapı Blokları
AI yapı blokları
Özel veya önceden eğitilmiş modellerle yapay zekayı uygulamalara kolaylıkla aktarın.
AutoML
Özel makine öğrenimi modeli eğitme ve geliştirme.
Vision AI
İfade, metin ve daha fazlasını algılamak için özel ve önceden eğitilmiş modeller.
Video AI
Makine öğrenimi kullanarak video sınıflandırma ve algılama.
Cloud Natural Language
Yapılandırılmamış metinlerin yaklaşım analizi ve sınıflandırılması.
Cloud Translation
Dil algılama, çeviri ve sözlük desteği.
Media Translation (beta)
İçeriklerinize ve uygulamalarınıza doğrudan dinamik ses çevirisi ekleyin.
Text-to-Speech
40'ı aşkın dilde 220'den fazla sesle konuşma sentezi.
Speech-to-Text
125 dili destekleyen konuşma tanıma ve metne dönüştürme.
Dialogflow
Sohbet uygulamaları ve sistemleri geliştirme paketi.
AutoML Tables (beta)
Yapılandırılmış verilerle makine öğrenimi modelleri eğitme hizmeti.
Cloud Inference API (alfa)
Yazılan zaman serisi veri kümeleri üzerinde hızla büyük ölçekli korelasyonlar çalıştırın.
Recommendations AI (beta)
Geniş ölçekte son derece kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunun.
AI Platform ve Hızlandırıcılar
AI Platform
Makine öğrenimi modellerini eğitme, barındırma ve yönetme platformu.
AI Platform Deep Learning VM Image
Derin öğrenme uygulamaları için önceden yapılandırılmış sanal makineler.
AI Platform Notebooks
Projeleri dakikalar içerisinde hayata geçirmenizi sağlayacak kurumsal not defteri hizmeti.
Deep Learning Containers (beta)
Derin öğrenme ortamları için önceden yapılandırılmış ve optimize edilmiş container'lar.
Cloud Data Labeling
Yüksek kaliteli model eğitim verileri için yönetilen ek açıklamalar.
AI Hub (beta)
Google Cloud'da yapay zekayı keşfedin, paylaşın ve dağıtın.
Cloud GPU'ları
Makine öğrenimi, bilimsel işlemler ve 3D görselleştirme için GPU'lar.
Cloud TPU
Makine öğrenimi uygulamaları için tensor işleme birimleri.
TensorFlow Enterprise
Kurumsal düzeyde destek ve yönetilen hizmetlerle AI uygulamaları için güvenilirlik ve performans.
Simge / API'ler
API Yönetimi
Apigee API Platformu
API yönetimi, geliştirme ve güvenlik platformu.
API Analytics
API performansı için gösterge tabloları, özel raporlar ve metrikler.
API Monetization
API'lerden gelir akışı ve iş modeli oluşturma.
Apigee Hybrid
API'leri şirket içinde veya bulutta yönetmek için dağıtım seçeneği.
Apigee Sense
API'leri korumak için akıllı davranış algılama.
Cloud Endpoints
Google Cloud'da API'ler için dağıtım ve geliştirme yönetimi.
Geliştirici Portalı
Self servis ve özel geliştirici portalı oluşturma.
Apigee Healthcare APIx
FHIR API tabanlı dijital hizmetler oluşturma.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılık ve PSD2 ile uyumlu API sunma.
Cloud Healthcare API
Mevcut sağlık sistemleri ve Google Cloud'daki uygulamalar arasında köprü görevi gören çözüm.
AppSheet
Kuruluşunuzdaki herkesin kod yazmadan uygulama derlemesini ve genişletmesini sağlayın.
Karma ve Çoklu Bulut
Anthos
Mevcut uygulamaları modernleştirme ve yeni uygulamalar derleme platformu.
Anthos GKE
Container mimarisine alınmış uygulamaları farklı ortamlarda çalıştırma çözümü.
Anthos Config Management
Karma Kubernetes dağıtımları için politika ve güvenliği otomatikleştirme.
Anthos Service Mesh
Karmaşık mikro hizmet mimarileri için yönetilen hizmet ağı.
Cloud Run for Anthos
GKE üzerinde sunucusuz bir geliştirme platformu sunan entegrasyon.
Anthos için Google Cloud Marketplace
Önceden oluşturulmuş dağıtım ve birleşik faturalandırma ile container mimarisine alınmış uygulamalar.
Migrate for Anthos
İş yüklerini ve mevcut uygulamaları GKE'ye taşıma aracı.
İşlemler
İzleme, günlük kaydı ve uygulama performansı paketi.
Cloud Build
Google Cloud altyapısında derleme yürütme hizmeti.
Traffic Director
Açık hizmet ağı için trafik kontrol paneli ve yönetimi.
Apigee API Yönetimi
API yönetimi, geliştirme ve güvenlik platformu.
Simge / Veri Aktarımı
Taşıma
BigQuery Veri Aktarım Hizmeti
Verilerin BigQuery'ye aktarımının planlanması ve yürütülmesi için veri aktarım hizmeti.
Cloud Data Transfer
Verilerinizi Google Cloud'a aktarmak için araçlar ve hizmetler.
Cloud Foundation Toolkit
Deployment Manager ve Terraform için referans şablonlar.
Depolama Aktarım Hizmeti
Online ve şirket içi kaynaklardan Cloud Storage'a veri aktarımları.
Migrate for Anthos
Sanal makineleri GKE'deki sistem container'larına taşımak için bileşenler.
Migrate for Compute Engine
Sanal makineleri ve fiziksel sunucuları Compute Engine'e taşımak için bileşenler.
Transfer Cihazı
Yüksek hacimli verileri Google Cloud'a taşımakta kullanılan depolama sunucusu.
VM Migration
Düşük maliyetli yenileme döngüleri için buluta sanal makine taşıma.
Simge / Güvenlik
Erişim Şeffaflığı
Neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtları aracılığıyla bulut sağlayıcısı görünürlüğü.
Assured Workloads (beta)
Hassas iş yükleri için uygunluk ve güvenlik denetimleri.
İkili Program Yetkilendirmesi
Kubernetes Engine'de yalnızca güvenilir kapsayıcıları dağıtın.
Cloud Öğe Envanteri
Projeler ve hizmetlerdeki Google Cloud ve Anthos öğelerini görüntüleyin, izleyin ve analiz edin.
Cloud Audit Logs
Google Cloud'daki tüm kullanıcı etkinliklerinin kim tarafından, ne zaman ve nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi edinin.
Cloud Data Loss Prevention
Hassas verileri inceleme, sınıflandırma ve çıkartma platformu.
Cloud External Key Manager
Üçüncü taraf anahtar yönetimi sistemi kullanarak verileri şifreleme.
Cloud HSM
Yönetilen donanım güvenliği hizmetiyle şifreleme anahtarı koruması.
Cloud Key Management Service
Şifreleme anahtarlarının oluşturulması, içe aktarılması ve yönetimi için KMS.
Gizli Bilişim (beta)
Gizli Sanal Makinelerle kullanımdaki verileri şifreleyin.
Güvenlik Duvarları
Bulut kaynaklarınızı korumak için küresel ve esnek güvenlik duvarları.
Key Access Justifications
Bulut şifreleme anahtarları için gönderilen isteklerin onaylanmasını veya reddedilmesini kontrol edin.
Security Command Center
Google Cloud öğelerinize yönelik tehditlere karşı savunma platformu.
Korumalı Sanal Makineler
Güvenlik denetimleri ve savunmalarla sağlamlaştırılmış sanal makineler.
VPC Hizmet Kontrolleri
Güvenlik alanlarından yararlanarak Google Cloud hizmetlerindeki hassas verileri koruyun.
Chronicle
Güvenlik telemetrinizden sinyalleri çıkararak tehditleri anında bulun.
Secret Manager
API anahtarları, şifreler, sertifikalar ve diğer hassas verileri depolayın.
Kimlik ve Erişim
Cloud Identity and Access Management
Google Cloud kaynakları için izin yönetim sistemi.
Cloud Identity
BT yöneticilerinin kullanıcı cihazlarını ve uygulamalarını yönetebileceği birleştirilmiş platform.
Kimliğe Duyarlı Proxy
Uygulamalarınıza ve sanal makinelerinize erişimi korumak için kimlik ve bağlamları kullanın.
Bağlama duyarlı erişim
Kullanıcının kimliğini ve bağlamını temel alarak uygulamalara ve altyapıya erişimi yönetin.
Kimlik Platformu
Uygulamalarınıza Google sınıfı kimlik ve erişim yönetimi ekleyin.
Managed Service for Microsoft Active Directory
Microsoft® Active Directory (AD) çalıştıran sağlamlaştırılmış hizmet.
Policy Intelligence
Google Cloud kaynaklarınız için akıllı erişim kontrolü.
Resource Manager
Google Cloud'daki kaynakları düzenlemek için hiyerarşik yönetim.
Zorunlu güvenlik anahtarı kullanımı
Hesapların ele geçirilmesini önlemeye yardımcı olmak için güvenlik anahtarlarının kullanılmasını zorunlu kılın.
Titan Güvenlik Anahtarı
Kullanıcı hesabı koruması için iki faktörlü kimlik doğrulama cihazı.
Kullanıcı Koruma Hizmetleri
Kimlik Avına Karşı Koruma
Kullanıcılarınızı kimlik avı sitelerinden koruyun.
reCAPTCHA Enterprise
Web sitenizi sahte işlem, spam ve kötüye kullanıma karşı korumaya yardımcı olun.
Web Risk API
Web siteniz ve istemci uygulamalardaki zararlı URL'leri tespit edin.
Sunucusuz Bilgi İşlem
Cloud Run
Container mimarisine alınmış uygulamaları çalıştırmak için tümüyle yönetilen ortam.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Cloud Functions
Bulut etkinliklerine yanıt veren işlevler oluşturma platformu.
Container'lar
Google Kubernetes Engine (GKE)
Container mimarisine alınmış uygulamaları çalıştırmak için yönetilen ortam.
Artifact Registry (beta)
Container görüntülerini ve dil paketlerini depolayın, yönetin ve güvence altına alın.
Cloud Run
Container mimarisine alınmış uygulamaları çalıştırmak için tümüyle yönetilen ortam.
Container Registry
Docker görüntülerini depolamak, yönetmek ve güvenliğini sağlamak için kullanılan kayıt defteri.
Container Güvenliği
Yaşam döngüsünün her aşaması için container ortamı güvenliği.
Container Seçenekleri
Google Cloud'da container çalıştırmaya yönelik ortam ve hizmetler.
Cloud Build
Derleme adımlarını Docker container'ında çalıştırma çözümü.
Deep Learning Containers (beta)
Veri bilimi çerçeveleri, kitaplıklar ve araçlar içeren container'lar.
Knative
Kubernetes'te yerel ve bulut tabanlı yazılımlar oluşturmak için bileşenler.
Google Cloud Marketplace'te Kubernetes uygulamaları
Önceden oluşturulmuş dağıtım ve birleşik faturalandırma ile container mimarisine alınmış uygulamalar.
Simge / IoT
Nesnelerin İnterneti (IoT)
IoT Core
IoT cihaz yönetim, entegrasyon ve bağlantı hizmeti.
Edge TPU
Uçta makine öğrenimi çıkarımı yapmak ve AI çalıştırmak için tasarlanan ASIC çözümü.
Simge / Yönetim
Yönetim Araçları
Özel Katalog
Şirket içi kurumsal çözümler yöneten yöneticiler için hizmet kataloğu.
Cloud Deployment Manager
Google Cloud kaynakları oluşturma ve yönetme hizmeti.
Cloud Console
Bulut uygulamalarını yönetmek ve izlemek için kullanılan web tabanlı arayüz.
Cloud Shell
Dahili komut satırı aracına sahip interaktif kabuk ortamı.
Cloud Mobile App
Google Cloud hizmetlerini mobil cihazınızdan yönetmenizi sağlayan uygulama.
Maliyet Yönetimi
Maliyetlerinizi izleme, denetleme ve optimize etme araçları.
Cloud APIs
Google Cloud hizmetleri için programatik arayüzler.
Anthos Service Mesh
Karmaşık mikro hizmet mimarileri için yönetilen hizmet ağı.
Sağlık ve Yaşam Bilimleri
Apigee healthcare APIx
FHIR API tabanlı dijital hizmetler oluşturma.
Cloud Life Sciences (beta)
Biyomedikal verileri yönetmek, işlemek ve dönüştürmek için kullanılan araçlar.
Cloud Healthcare API
Mevcut sağlık sistemleri ve Google Cloud'daki uygulamalar arasında köprü görevi gören çözüm.
Simge / Medya
Medya ve Oyun
Oyun Sunucuları (beta)
Google Kubernetes Engine'de çalışan oyun sunucusu yönetim hizmeti.
Zync Render
Google Cloud altyapısında 3D modelleme ve görüntü oluşturma platformu.
Anvato
OTT hizmetleri ve video yayını için medya içeriği platformu.
OpenCue
Görsel efektler ve animasyonlar için açık kaynaklı görüntü oluşturma yöneticisi.
Google Cloud

Başlayın

Kendiniz deneyin.

İlk GCP projenizden 300 ABD doları değerinde kredi alın veya G Suite'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Daha büyük bir projede yardıma mı ihtiyacınız var?

Uzmanlarımız doğru çözümü oluşturmanıza veya ihtiyaçlarınıza uygun iş ortağını bulmanıza yardımcı olabilir.

Google Cloud ürünleri tüm pazarlarda kullanıma sunulmayabilir.