Producten en services

Beveilig uw gegevens, verkrijg realtime insights, verhoog de productiviteit en meer.

Google Cloud Platform
Laat uw bedrijf groeien met onze producten voor veilige opslag, sterke rekenkracht en geïntegreerde gegevensanalyse.
Aanbevolen producten
Compute Engine
Schaalbare, krachtige VM's.
Cloud Run (bèta)
Serverloze flexibiliteit voor container-apps.
Anthos
Ontwerp en beheer moderne hybride apps in verschillende omgevingen.
Vision AI
Leid insights af uit afbeeldingen in de cloud of bij de edge met AutoML Vision of gebruik vooraf getrainde Vision API-modellen om onder andere emoties en tekst te detecteren.
Cloud Storage
Objectopslag met wereldwijde edge-caching.
Cloud SQL
MySQL-, PostgreSQL- en SQL Server-databaseservices.
BigQuery
Een volledig beheerd, zeer schaalbaar datawarehouse met ingebouwde ML.
Beveiligingssleutels afdwingen
Dwing het gebruik van beveiligingssleutels af om te voorkomen dat accounts worden overgenomen.
Pictogram / AI
AI en machine learning
AI Hub (bèta)
Ontdek, deel en implementeer AI op Google Cloud.
Cloud AI-bouwstenen
Gebruik eigen of vooraf getrainde modellen om AI eenvoudig toe te voegen aan apps.
Cloud AutoML (bèta)
Train op eenvoudige wijze hoogwaardige, eigen ML-modellen.
Vision AI
Leid insights af uit afbeeldingen in de cloud of bij de edge met AutoML Vision of gebruik vooraf getrainde Vision API-modellen om onder andere emoties en tekst te detecteren.
Video Intelligence
Zorg voor een effectieve contentdetectie en boeiende video's met AutoML Video Intelligence en Video Intelligence API.
Cloud Natural Language
Leid insights af uit ongestructureerde tekst.
Cloud Translation
Dynamische vertalingen
Cloud Text-to-Speech
Conversie van tekst naar spraak met ML.
Cloud Speech-to-Text
Conversie van spraak naar tekst met ML.
Cloud Healthcare Model Explorer
Evalueer AI-modellen voor de gezondheidszorg op GCP.
Dialogflow
Ontwikkel conversatiemogelijkheden op verschillende apparaten en platforms.
AutoML Tables (bèta)
Ontwerp en implementeer automatisch geavanceerde machinelearning-modellen op basis van gestructureerde gegevens.
Cloud Inference API (alfa)
Bepaal snel grootschalige correlaties in getypeerde datasets met tijdseries.
Recommendations AI (bèta)
Lever uiterst gepersonaliseerde productaanbevelingen op grote schaal.
AI Platform
Ontwerp AI-apps die op GCP of op locatie worden uitgevoerd zonder grote codewijzigingen.
Cloud TPU
Train en gebruik ML-modellen sneller dan ooit.
AI Platform Deep Learning VM Image
Vooraf geconfigureerde VM's voor apps met deep learning.
AI Platform Notebooks (bèta)
Een zakelijke notebookservice waarmee u binnen enkele minuten aan de slag kunt met uw projecten.
Deep Learning Containers
Vooraf geconfigureerde en geoptimaliseerde containers voor omgevingen met deep learning.
Pictogram / API's
API-beheer
Apigee API Platform
Ontwikkel, beveilig, implementeer en controleer uw API's overal.
API Analytics
Inzicht in operationele en zakelijke statistieken voor API's.
API Monetization
Flexibele, gebruiksvriendelijke oplossing om inkomsten te genereren met API's.
Apigee Hybrid
Geïntegreerd API-beheer voor al uw API's.
Apigee Sense
Intelligente gedragsdetectie om API's tegen aanvallen te beschermen.
Cloud Endpoints
Ontwikkel, implementeer en beheer API's op GCP.
Ontwikkelaarsportal
Ondersteun ontwikkelaars en API-teams met een kant-en-klaar selfserviceplatform.
Apigee Healthcare APIx
Ontwerp sneller nieuwe, op FHIR API gebaseerde digitale services.
Apigee Open Banking APIx
Versnel de naleving van open banking en PSD2.
Cloud Healthcare API
Beveiligde API's voor bruikbare medische insights.
Pictogram / Compute
Compute
Compute Engine
Schaalbare, krachtige VM's.
Afgeschermde VM's
Versterkte virtuele machines op GCP.
Google Kubernetes Engine (GKE)
Voer container-apps uit.
GKE On-Prem
Bereid apps voor op de cloud en verplaats ze in uw eigen tempo naar de cloud.
Containerbeveiliging
Beveilig uw containeromgeving in GCP.
Migrate for Compute Engine
Tools voor bedrijven die speciaal zijn ontwikkeld voor migratie naar Google Cloud.
App Engine
Serverloos app-platform voor apps en backends.
Cloud Run (bèta)
Serverloze flexibiliteit voor container-apps.
Cloud Functions
Platform voor gebeurtenisgestuurde serverloze rekenkracht.
Cloud Functions for Firebase
Voer mobiele backendcode uit zonder servers te hoeven beheren.
Knative
Componenten om moderne cloudsoftware voor Kubernetes te maken.
Graphics Processing Unit (GPU)
Gebruik GPU's in Google Cloud voor machine learning, wetenschappelijke berekeningen en 3D-weergaven.
Pictogram / Gegevensanalyse
Gegevensanalyse
BigQuery
Een volledig beheerd, zeer schaalbaar datawarehouse met ingebouwde ML.
Cloud Dataflow
Realtime verwerking van batch- en streamgegevens.
Cloud Dataproc
Beheerde Spark- en Hadoop-service.
Cloud Datalab
Ontdek, analyseer en visualiseer grote datasets.
Cloud Dataprep
Cloud-service om gegevens te ontdekken, op te schonen en gereed te maken voor analyse.
Cloud Pub/Sub
Verwerk gebeurtenisstromen uit elke bron en op elke schaal.
Cloud Composer
Een volledig beheerde service voor workflowindeling op basis van Apache Airflow.
Cloud Data Fusion
Volledig beheerde gegevensintegratie zonder code.
Data Catalog
Een volledig beheerde en zeer schaalbare service voor gegevensdetectie en metadatabeheer.
Genomics
Meer wetenschappelijke mogelijkheden dankzij Google Genomics.
Google Marketing Platform*
Analyses waarmee ondernemingen een betere klantbeleving kunnen bieden.
Google Data Studio*
Zet gegevens om in verhalen om betere zakelijke beslissingen te nemen.
Firebase Performance Monitoring
Krijg inzicht in de prestaties van uw app.
*Dit is geen officieel Google Cloud-product. Het valt onder afzonderlijke servicevoorwaarden.
Pictogram / Databases
Databases
Cloud SQL
MySQL-, PostgreSQL- en SQL Server-databaseservices.
Cloud Bigtable
Wide-column NoSQL-databaseservice.
Cloud Spanner
Bedrijfskritische en schaalbare service voor relationele databases.
Cloud Memorystore
Volledig beheerde service voor gegevensopslag in het geheugen.
Cloud Firestore
NoSQL-documentendatabase voor gegevens van mobiele apps en web-apps.
Firebase Realtime Database
Sla gegevens in realtime op en synchroniseer ze.
Pictogram / Developer Tools
Developer Tools
Cloud-SDK
CLI voor GCP-producten en -services.
Container Registry
Opslag, beheer en beveiliging van uw Docker-containerimages.
Cloud Code
Alles wat u nodig heeft om uw Kubernetes-apps te schrijven, fouten erin op te sporen en de code te implementeren.
Cloud Build
Ontwerp, test en implementeer continu.
Cloud Source Repositories
Eén plek waar uw team code opslaat, beheert en traceert.
Cloud Scheduler
Volledig beheerde service voor cron jobs.
Cloud Tasks
Asynchrone taakuitvoering.
Cloud Code for IntelliJ
Spoor vanuit IntelliJ fouten op in cloud-apps in productie.
Cloud Tools for PowerShell
Volledig cloudbeheer vanuit Windows PowerShell.
Cloud Tools for Visual Studio
Implementeer Visual Studio-apps op GCP.
Cloud Tools for Eclipse
Implementeer Eclipse-projecten op GCP.
Gradle App Engine Plugin
Gebruik Gradle voor uw App Engine-projecten.
Maven App Engine Plugin
Gebruik Maven voor uw App Engine-projecten.
Cloud Test Lab
On demand testinfrastructuur voor Android-apps.
Firebase Crashlytics
Geef stabiliteitsproblemen prioriteit en los ze sneller op.
Tekton
CI/CD-bouwstenen van Kubernetes.
Hybride en multicloud
Anthos
Ontwerp en beheer moderne hybride apps in verschillende omgevingen.
Migrate for Anthos
Migreer VM's op locatie of in andere clouds rechtstreeks naar containers in GKE.
Google Kubernetes Engine (GKE)
Voer container-apps uit.
GKE On-Prem
Een betrouwbare, efficiënte en beveiligde manier om overal Kubernetes-clusters uit te voeren.
Istio on GKE (bèta)
Installeer Istio op Kubernetes Engine met de add-on Istio on GKE.
Anthos Config Management
Automatiseer beleid en beveiliging op schaal voor uw hybride Kubernetes-implementaties.
Serverloos
Laat uw ontwikkelaars werken met de serverloze add-on voor GKE van Knative.
Kubernetes-apps op GCP Marketplace
Container-apps met vooraf gemaakte implementatietemplates en geconsolideerde facturering.
Stackdriver
Controle en beheer voor services, containers, apps en infrastructuur.
Apigee API Management
Ontwikkel, beveilig, implementeer en controleer uw API's overal.
Cloud Build
Ontwerp, test en implementeer continu.
Traffic Director
Verkeersbeheer voor een open servicemesh dat geschikt is voor grote bedrijven.
Pictogram / IoT
Internet of Things (IoT)
Cloud IoT Core
Veilige verbindingen en veilig beheer van apparaten.
Edge TPU (bèta)
Speciaal ontworpen ASIC om inferentie bij de edge uit te voeren.
Pictogram / Beheer
Management Tools
Stackdriver
Controle en beheer voor services, containers, apps en infrastructuur.
Monitoring
Controle van apps op GCP en AWS.
Service Monitoring (alfa)
Stackdriver Service Monitoring voor services van Istio en Google App Engine.
Logging
Logboekregistratie voor apps op GCP en AWS.
Error Reporting
Ontdek en begrijp app-fouten.
Trace
Vind knelpunten in uw productie.
Debugger
Onderzoek het gedrag van code in productie.
Profiler
CPU met lage impact en heap-profiling om wachttijd te verkorten.
Private Catalog (bèta)
Beheer interne bedrijfsoplossingen en zorg dat ze eenvoudig te vinden zijn.
Transparante serviceniveau-indicatoren
Monitor Google Cloud-services en bijbehorende effecten op uw productietaken.
Cloud Deployment Manager
Beheer cloudresources met eenvoudige templates.
Cloud Console
De geïntegreerde beheerconsole van GCP.
Cloud Shell
Opdrachtregelbeheer vanuit elke browser.
Cloud Mobile App
Beheer GCP-services vanaf uw mobiele apparaat.
Kostenbeheer
Tools voor controle, analyse en optimalisatie van uw kosten.
Cloud APIs
Programma-interfaces voor alle GCP-services.
Orbitera White-Label Marketplace
Stel klanten in staat om uw oplossingen te vinden en aan te schaffen.
Google Cloud Service Mesh
De volledig beheerde servicemesh voor uw complexe microservicearchitecturen.
Incident Response and Management (alfa)
Verbeter de gemiddelde tijd voor het oplossen van incidenten.
Pictogram / Media
Media en gaming
Google Cloud Game Servers (alfa)
Lever gamers wereldwijd vloeiende multiplayer games.
Anvato
Stream live en on demand video naar elk apparaat.
Zync Render
Rechtstreekse, snelle en voordelige weergave op basis van uw 3D-modelleringstools.
OpenCue
Opensource-weergavebeheer voor mediacontent.
Pictogram / Gegevensoverdracht
Migratie
Cloud Data Transfer
Opdrachtregeltools voor ontwikkelaars voor de overdracht van gegevens via het netwerk.
Cloud Foundation Toolkit
Aanbevolen templates om snel aan de slag te gaan in Google Cloud.
Transfer Appliance
Server voor rackopslag voor het verzenden van grote volumes gegevens naar Google Cloud.
Cloud Storage Transfer Service
Gegevensoverdracht tussen cloudopslagservices zoals AWS S3 en Google Cloud Storage.
BigQuery Data Transfer Service
Volledig beheerde service voor gegevensimport in BigQuery.
Migrate for Anthos
Migreer VM's op locatie of in andere clouds rechtstreeks naar containers in GKE.
Migrate for Compute Engine
Tools voor bedrijven die speciaal zijn ontwikkeld voor migratie naar Google Cloud.
VM Migration
Migratie van VM's is een snelle en effectieve manier om aan de slag te gaan op Google Cloud.
Pictogram / Netwerken
Networking
Virtual Private Cloud (VPC)
VPC-netwerken voor GCP-resources.
Cloud Load Balancing
Hoogwaardige, schaalbare load balancing.
Cloud Armor
Bescherm uw services tegen DoS- en webaanvallen.
Cloud CDN
Contentlevering op het wereldwijde Google-netwerk.
Cloud NAT
Door GCP beheerde, zeer krachtige Network Address Translation.
Hybride connectiviteit
Verbind uw infrastructuur met GCP op uw voorwaarden, waar u ook bent.
Cloud DNS
Betrouwbare, robuuste DNS-toegang met korte wachttijd.
Network Service Tiers
Optimaliseer de prestaties of kosten van uw netwerk.
Netwerktelemetrie
Diepgaande netwerktelemetrie om uw services veilig te houden.
Traffic Director
Verkeersbeheer voor een open servicemesh dat geschikt is voor grote bedrijven.
Pictogram / Beveiliging
Access Transparency
Krijg inzicht in uw cloudprovider via logboeken die vrijwel in realtime worden bijgehouden.
Binaire machtiging
Implementeer alleen vertrouwde containers op Kubernetes Engine.
Cloud-controlelogboeken
Krijg inzicht in alle gebruikersactiviteit op GCP: wie, wat, waar en wanneer.
Cloud Data Loss Prevention
Vind en redigeer gevoelige gegevens.
Cloud HSM
Bescherm cryptografische sleutels met een volledig beheerde moduleservice voor hardwarebeveiliging.
Cloud Key Management Service
Beheer versleutelingssleutels op GCP.
Cloud Security Command Center
Een uitgebreid beveiligings- en gegevensrisicoplatform voor GCP.
Cloud Security Scanner
Scan automatisch uw App Engine-apps.
Event Threat Detection (bèta)
Spoor beveiligingsrisico's op in GCP-omgevingen.
Afgeschermde VM's
Versterkte virtuele machines op GCP.
VPC Service Controls
Bescherm gevoelige gegevens in GCP-services met beveiligde zones.
Incident Response and Management (alfa)
Verbeter de gemiddelde tijd voor het oplossen van incidenten.
Identiteit en toegang
Cloud IAM
Gedetailleerd identiteits- en toegangsbeheer voor GCP-resources.
Cloud Identity
Beheer gebruikersidentiteiten, apparaten en apps eenvoudig vanuit één console.
Cloud Identity-Aware Proxy
Gebruik identiteit en context om de toegang tot uw apps en VM's te bewaken.
Contextbewuste toegang
Beheer toegang tot apps en infrastructuur op basis van de identiteit en context van gebruikers.
Identity Platform
Voeg identiteits- en toegangsbeheer van Google-kwaliteit toe aan uw apps.
Beheerde service voor Microsoft Active Directory (bèta)
Gebruik een versterkte service met hoge beschikbaarheid waarin Microsoft® Active Directory (AD) word uitgevoerd.
Policy Intelligence (alfa)
Intelligent toegangsbeheer voor al uw GCP-resources.
Resource Manager
Beheer resources op hiërarchische wijze op GCP.
Beveiligingssleutels afdwingen
Dwing het gebruik van beveiligingssleutels af om te voorkomen dat accounts worden overgenomen.
Titan-beveiligingssleutel
Voorkom dat accounts worden overgenomen via phishing-aanvallen.
Services voor gebruikersbescherming
Bescherming tegen phishing
Bescherm uw gebruikers tegen phishingsites.
reCAPTCHA Enterprise
Bescherm uw website tegen bedrieglijke activiteiten, spam en misbruik.
Web Risk API
Detecteer schadelijke URL's op uw website en in client-apps.
Pictogram / Opslag
Opslag
Cloud Storage
Objectopslag met wereldwijde edge-caching.
Persistent Disk
Blokopslag voor VM-instanties.
Cloud Storage for Firebase
Eenvoudige opslag en levering van content.
Cloud Filestore
Hoogwaardige opslag van bestanden.
Drive Enterprise
Cloudgebaseerde contentsamenwerking en -opslag.
Meer Google Cloud-producten
Met tools voor werknemers kunnen teams eenvoudig sneller samenwerken, verbeteren en innoveren.
G Suite
Een geïntegreerd pakket van veilige cloud-apps voor samenwerking en productiviteit op basis van AI van Google.
Afbeelding gebruikersinterface Gmail
Inbegrepen producten
Gmail
Slimme, veilige e-mail voor moderne bedrijven.
Agenda
Online agenda's die zijn ontworpen voor teams.
Drive
Veilige cloudopslag en mogelijkheden voor het delen van bestanden.
Google+
Beveiligd zakelijk sociaal netwerk.
Hangouts Chat
Veilig berichten verzenden voor teams.
Hangouts Meet
Gebruiksvriendelijke videovergaderingen.
Cloud Search
Krachtige zoekfunctie voor G Suite.
Documenten
Documenten met mogelijkheden voor samenwerking in realtime.
Spreadsheets
Slimme, snelle online spreadsheets.
Presentaties
Prachtige presentaties die samen zijn gemaakt.
Formulieren
Eenvoudig te maken enquêtes en formulieren.
Sites
Eenvoudig te ontwerpen teamsites.
App Maker
Eenvoudig te maken custom apps.
Keep
Leg ideeën vast en houd alles op orde.
Apart verkrijgbaar
Hangouts Meet-hardware
Snelle, effectieve videovergaderingen voor de vergaderruimte.
Jamboard
Een digitaal whiteboard met samenwerkingsmogelijkheden om uw ideeën te visualiseren.
Google Voice
Blijf verbonden, houd overzicht en werk doelgericht met een gebruiksvriendelijke telefonieoplossing die geschikt is voor organisaties van elke omvang.
Cloud Search
Vind snel informatie uit uw hele bedrijf met Google Cloud Search.
Drive Enterprise
Verbeter het teamwork met dit cloudplatform voor opslag en contentsamenwerking van Google.
Google Maps Platform
Ontwikkel aansprekende locatieoplossingen en verbeter uw zakelijke processen met uitgebreide realtime gegevens.
Afbeelding Google Maps Platform
Maps
Breng de echte wereld naar uw gebruikers met aangepaste kaarten en Street View-afbeeldingen.
Routes
Wijs gebruikers de weg van A naar B, met uitgebreide gegevens en realtime verkeersinformatie.
Places
Help gebruikers de wereld te ontdekken met gedetailleerde informatie over ruim 100 miljoen interessante plaatsen.
Ritdiensten
Integreer Google Maps in uw app voor ritdiensten voor betrouwbare routes in realtime.
Games
Gebruik actuele, wereldwijde gegevens om meeslepende games te maken die zich in de echte wereld afspelen.
Traceerfuncties
Nauwkeurige, realtime wereldwijde locatiegegevens voor voertuigen, items en apparaten.
Hardware van Google
Hardware van Google biedt premium functies en uitgebreide beheeropties. Het is cloudeigen en zo ontworpen dat u uw werk eenvoudig, veilig en snel kunt uitvoeren.
Afbeelding Google-hardware
Cloud Identity
Beheer gebruikersidentiteiten, apparaten en apps eenvoudig vanuit één console.
Afbeelding Cloud Identity
Chrome Enterprise
Google Chrome Enterprise biedt de zakelijke mogelijkheden van Chrome OS, de Chrome-browser en Chrome-apparaten, zodat uw IT-team zich kan richten op support aan uw cloudwerkers.
Afbeelding Chrome Enterprise
Chrome-browser
Installeer en implementeer de Chrome-browser voor uw onderneming in elk gewenst besturingssysteem. Beheer de toegang centraal met beheeropties en honderden beleidsregels voor uw gehele bedrijf.
Chrome OS
Chrome OS is een veelzijdig en mobiel cloudeigen besturingssysteem. Het is veilig, kan eenvoudig worden gebruikt en beheerd, en biedt snelle toegang tot cloud-apps, ongeacht het gebruikte Chrome-apparaat of de locatie.
Chrome-apparaten
Bekijk verschillende vormfactoren die geschikt zijn voor iedere cloudwerker, op kantoor en daarbuiten.
Android Enterprise
Implementeer op veilige wijze intelligente apparaten, besturingssystemen en zakelijke apps.
Afbeelding Cloud Identity
Apigee
API-controle en -inzicht in de hele onderneming en alle clouds.
Afbeelding Apigee
Apigee API Platform
Ontwikkel, beveilig, implementeer en controleer uw API's overal.
Apigee Sense
Intelligente gedragsdetectie om API's tegen aanvallen te beschermen.
Apigee Healthcare APIx
Ontwerp sneller nieuwe, op FHIR API gebaseerde digitale services.
Apigee Open Banking APIx
Versnel de naleving van open banking en PSD2.
Firebase
Ontwerp betere mobiele apps, verbeter de app-kwaliteit en laat uw bedrijf groeien.
Afbeelding Firebase
Cloud Functions for Firebase
Voer mobiele backendcode uit zonder servers te hoeven beheren.
Cloud Storage for Firebase
Eenvoudige opslag en levering van content.
Firebase Realtime Database
Opslag en synchronisatie van gegevens in realtime.
Firebase Performance Monitoring
Krijg inzicht in de prestaties van uw app.
Firebase Crashlytics
Geef stabiliteitsproblemen prioriteit en los ze sneller op.
Firebase Authentication
Log eenvoudig en zonder beperkingen in bij meerdere platforms.
Firebase-voorspellingen
Intelligente segmentering van gebruikers op basis van voorspeld gedrag.
Orbitera
Beheer facturering en kosten voor meerdere clouds, ontwerp aangepaste marktplaatsen en maak demoversies.
Cloudcommerce met Orbitera
Orbitera White-Label Marketplace
Maak producten en demoversies, en help klanten om uw oplossingen die door meerdere cloudproviders worden uitgevoerd rechtstreeks of via uw kanaal te vinden en te kopen.
Facturering en kostenbeheer voor multicloud met Orbitera
Beheer facturering, kosten en terugvorderingen voor meerdere clouds.
Lanceringsfasen van producten
Fase Beschrijving
Vroege toegang Bij vroege toegang heeft een besloten groep testers toegang tot bepaalde functies. Het gaat hierbij om een beperkte subset van lanceringen. Deelname vindt alleen op uitnodiging plaats en vereist mogelijk ondertekening van een overeenkomst over gebruik voorafgaand aan de algemene beschikbaarheid van het product. Deze overeenkomst bevat vertrouwelijkheidsbepalingen. De functies zijn mogelijk instabiel en kunnen op zo'n manier worden gewijzigd dat ze niet achterwaarts compatibel zijn. Verder is er geen garantie dat de functies daadwerkelijk worden gereleased. Er worden geen SLA's afgesloten en er zijn geen verplichtingen op het gebied van technische support. Releases met vroege toegang komen niet vaak voor en zijn gericht op validatie van productprototypen.
Alfa De alfafase is een testfase met een beperkt aantal gebruikers en vindt plaats voordat releases worden vrijgegeven voor een grotere gebruikersgroep. Tijdens de alfatest ligt de focus op het verifiëren van functionaliteit en het verzamelen van feedback van een kleine groep klanten. Doorgaans is deelname aan de alfatest alleen mogelijk op uitnodiging en gelden er voorwaarden voor gebruik voorafgaand aan de algemene beschikbaarheid van het product. Alfareleases hoeven geen volledige functionaliteit te omvatten. Er worden geen SLA's afgesloten en er zijn geen verplichtingen op het gebied van technische support. Alfareleases zijn over het algemeen geschikt voor gebruik in testomgevingen. De alfafase duurt meestal 6 maanden.
Bèta Producten of functies in de bètafase zijn geschikt voor tests en gebruik door een grotere groep klanten. Bèta's worden vaak openbaar aangekondigd. Bij een bètarelease worden er geen SLA's afgesloten en zijn er geen verplichtingen op het gebied van technische support, tenzij anders aangegeven in de productvoorwaarden of de voorwaarden van dat specifieke bètaprogramma. Een bètafase duurt gemiddeld ongeveer 6 maanden.
Algemeen beschikbaar Algemeen beschikbare producten en functies zijn beschikbaar voor alle klanten, worden gedekt door de SLA's van Google Cloud en kunnen worden gebruikt voor productietaken. Google ondersteunt algemeen beschikbare producten en functies doorgaans via API's, CLI's en de Google Cloud Console, behalve in uitzonderlijke gevallen waarin de levering van deze mogelijkheden onredelijk is binnen de context van het specifieke product of de specifieke functie.
Beëindigd Beëindigde functies worden uit gebruik genomen en verwijderd. Raadpleeg de sectie over beëindigingsbeleid in onze servicevoorwaarden.
Opmerking: Afhankelijk van de mate van gereedheid van het product en de nog vereiste technische werkzaamheden is het mogelijk dat een Google Cloud-product of -functie niet elke lanceringsfase doorloopt. De tijd tussen de fasen kan variëren.
Google Cloud

Aan de slag

Probeer het zelf

Ontvang $ 300 tegoed bij uw eerste GCP-project of probeer G Suite 14 dagen kosteloos uit.

Heeft u hulp nodig bij een groter project?

Onze experts helpen u om de juiste oplossing te ontwerpen of de juiste partner te vinden.

Google Cloud-producten zijn mogelijk niet in iedere markt beschikbaar.