Açık buluta duyduğumuz inancın sebebi

Açıklık, yeniliklerin daha hızlı, güvenliğin daha sıkı olmasını sağlar ve tedarikçiye bağımlı olmama özgürlüğü sunar. Google, açıklığın bulut ortamlarında daha önce hiç olmadığı kadar önemli olduğunu düşünüyor.

Açık olmak, uygulamanızı seçip taşıyabilmek demektir

Açık bulutun temelleri, belirli bir bulut ortamına bağlı kalmanın, hedeflerinize ulaşmaya engel olmaması gerektiği inancından oluşur. Açık bulut, ortak bir geliştirme ve operasyon yaklaşımı kullanırken uygulamalarınızı farklı bulut ortamlarına sunmanın getirdiği gücün, önceliğiniz her neyse (örneğin ekibinizde geniş ölçekte paylaşılan becerilerden en iyi şekilde yararlanmak veya yenilikleri hızlandırmak olabilir) ona istediğiniz zaman ulaşabilmenize yardımcı olacağı fikrini benimser. Açık bulutlar açık kaynak ile mümkündür. Çünkü bulutta açık kaynak olması, BT yatırımlarınızı dağıttığınız konumlar üzerinde sahip olduğunuz denetimi korumanızı sağlar. Örneğin müşteriler, container'ları yönetmek için Kubernetes'i, şirket içi ortamlarda ve çoklu bulut ortamlarında makine öğrenimi modelleri oluşturmak için TensorFlow'u kullanır.

Cloud App Şeması
Açık Kaynak

Açık kaynak sürekliliktir

Aşağıda Google'ın OSS konusundaki kararlılığına ve değişiklik gösteren gerekli çalışma düzeylerine dair örnekler verilmiştir:

  • Android gibi OSS'lerin açık bir kod tabanı vardır ve kuruluşun tek sorumluluğu geliştirme yapmaktır
  • TensorFlow gibi topluluk odaklı değişikliklere sahip olan OSS'ler, birçok şirket ve kişi arasında koordinasyon gerektirir
  • Linux ve Kubernetes gibi topluluk odaklı stratejilere sahip olan OSS'ler, denetim üzerinde ortaklaşa karar almayı ve fikir birliğine ulaşmayı gerektirir

Açık kaynaklı yazılımlar, kullanıcılara düşünce zenginliği ve devamlı geri bildirim döngüsü sunar

Açık kaynak, Google için o kadar önemli ki kurumsal felsefemizde bundan iki defa bahsediyor ve hem çalışanlarımızı hem de tüm geliştiricileri açık kaynakla çalışmaya teşvik ediyoruz.

GHarchive.org verilerini analiz etmek için BigQuery kullandığımızda, 2017 yılında 5.500 Google çalışanının yaklaşık 26.000 depoya kod gönderdiğini, 215.000'in üzerinde pull isteği oluşturduğunu ve neredeyse 450.000 yorum aracılığıyla sayısız toplulukla etkileşime geçtiğini fark ettik. Google'ın açık kaynaklara yaptığı katkının karşılaştırmalı analizini inceleyerek normalleştirilmiş verilere göre açık kaynaklara en çok katkıda bulunan şirketlerin ilgili konumunu görebilirsiniz.

Google çalışanları; Linux, LLVM, Samba ve Git gibi daha önce duymuş olabileceğiniz popüler projelere aktif olarak katkıda bulunur.

Google şu ana kadar olağanüstü bir iş ortağı olduğunu gösterdi. Kendilerinin başlatmamış olduğu bir projede toplulukla yoğun bir etkileşim kurmakta gösterdikleri kararlılık beni çok etkiledi.

- Matt Klein, Mühendis, Lyft

Google, en iyi şirket içi projelerimizden bazılarını düzenli olarak açık kaynağa aktarır

Google'ın başlattığı en iyi projelerden bazıları şu şekildedir:

Google, açık API'leri kullanmaya kararlıdır

Açık API'ler sayesinde herkes, birbirinin çalışmalarını geliştirebilir. Böylece yazılım, yinelemeli olarak ve iş birliğiyle geliştirilir. Açık API'ler, şirketler ve bireysel geliştiricileri güçlendirir, servis sağlayıcıların istendiği zaman değiştirilebilmesini destekler. Uzmanlar tarafından incelenmiş bir araştırma, açık API'lerin sektör genelinde ve herhangi bir ekosistemde daha hızlı yenilik sağladığını göstermektedir. Açık API'ler, bağımsız ancak uyumlu uygulamalar oluşturarak, hazırlanmış API'leri tekrar kullanma hakkına dayalıdır. Google Cloud; OpenAPI Initiative'e üyeliğimiz, OpenAPI spesifikasyonuna katılmamız, gRPC'yi desteklememiz, Cloud Bigtable'ın HBase API uyumluluğu, Cloud Spanner ve BigQuery'nin SQL:2011 uyumluluğu (uzantılarla birlikte) ve Cloud Storage'ın paylaşılan API'lerle uyumluluğu aracılığıyla açık API'leri destekleme konusunda kararlıdır.

Açıklık hakkında yapılan Google Cloud Next 2017 üçüncü gün oturumu açılış konuşmasını izleyin

Açık kaynak gündemi

Kubernetes Logosu KUBERNETES

Container düzenlemek için açık kaynak sistem

Google, Kubernetes için 12 yılın üzerinde araştırma ve geliştirme kaynağı ayırmış ve hizmeti tamamen açık kaynaklı hale getirmiştir. Sıkı ve yönlendirilmiş mühendislik, açıklık ve topluluk tarafından geliştirilme özelliklerinin bir araya gelmesi, 45.000'i aşkın kaydetme ve 1.500'ün üzerinde katkıda bulunan kişi sayısıyla (giderek artmaktadır) Kubernetes'i GitHub'daki en aktif projelerden biri haline getirmeye yardımcı olmuştur. Bu muhteşem yenilik oranı yalnızca Kubernetes topluluğundaki sektörler arası iş birliği ve liderlik sayesinde mümkündür. Container mimarisine alınmış uygulamaları dağıtmak için en iyi ortam olan, yönetilen hizmetimiz Google Kubernetes Engine ve Kubernetes açık kaynak projesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tensorflow Logosu TENSORFLOW

Makine öğrenimi için açık kaynak kitaplık

2015 yılında Google tarafından açık kaynaklı hale getirilen TensorFlow, GitHub'daki 1 numaralı makine öğrenimi topluluğu ve genelgeçer makine öğrenimi araç seti olmuştur. Bu proje insanlık için önemlidir. Bu yüzden, herkesin açık bir şekilde iş birliği yapabilmesi için projeyi açık kaynaklı hale getirmemiz gerektiğini biliyorduk. Herhangi bir TensorFlow modelini alarak yönetilen bir küme üzerinde büyük ölçekte eğitim gerçekleştirmenin en iyi yolu olan, yönetilen hizmetimiz Google Cloud Machine Learning Engine ve TensorFlow açık kaynak projesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Istio Logosu ISTIO

Mikro hizmetleri bağlamak için açık bir platform

Istio; mikro hizmetleri bağlamak, yönetmek ve güvenli hale getirmek için tek tip yol sağlayan bir açık platformdur. Istio, mikro hizmetler arasındaki trafiği yönetmeyi, erişim politikaları uygulamayı ve telemetri verilerini toplamayı destekler. Üstelik tüm bunları mikro hizmet kodunda değişiklik gerektirmeden yapar.

Android Logosu ANDROID

Android, virüs algılama ve bulut güvenliği için makine öğreniminden akıllı ve bağlamsal yardım için yapay zekaya kadar Google'ın sunduğu son yenilikleri kullanır. Android Kurumsal Mobilite Yönetimi web sayfasından daha fazla bilgi edinin.