Cloud Identity & Access Management

Bulut kaynaklarını merkezi olarak yönetmek için son derece ayrıntılı erişim denetimi ve görünürlük

Ücretsiz Deneyin

Kurumsal düzeyde erişim denetimi

Cloud Identity & Access Management (IAM), yöneticilerin belirli kaynaklarda işlem yapabilecek kişileri yetkilendirebilmesini sağlar. Böylece bulut kaynaklarını merkezi olarak yönetebilmek için tam denetim ve görünürlük sunar. Karmaşık kuruluş yapısına, yüzlerce çalışma grubuna ve muhtemelen çok daha fazla sayıda projeye sahip köklü işletmelere yönelik olan Cloud IAM, uyumluluk süreçlerini kolaylaştıran dahili denetim sayesinde kuruluşunuzun tamamında güvenlik politikasının birleşik bir görünümünü sunar.

Kurumsal Düzeyde Erişim Denetimi

Kurumsal kimlik yönetimini kolaylaştırma

Google Cloud'un dahili yönetilen kimliği Cloud Identity'den yararlanarak, kullanıcı hesaplarını uygulamalar veya projeler genelinde kolayca oluşturun ya da senkronize edin. Cloud Identity; kullanıcılar ve grupların hazırlanıp yönetilmesini, tek oturum açma kurulumunu ve doğrudan Google Yönetici Konsolundan çok öğeli kimlik doğrulamasını yapılandırmayı kolaylaştırır. Cloud Identity sayesinde, Cloud Resource Manager aracılığıyla projeleri merkezi olarak yönetmenizi sağlayan GCP Kuruluşuna erişebilirsiniz.

Kurumsal Kimlik Yönetimini Kolaylaştırma

Doğru roller

Cloud IAM, sorunları en aza indirip yüksek oranda otomasyon sunarak kaynak izinlerini yönetmek için doğru araçları sağlar. Şirketiniz dahilindeki iş işlevlerini, gruplar ve rollerle eşleyin. Kullanıcılara, yalnızca işi tamamlamak için ihtiyaç duydukları öğelere erişim izni verilir. Yöneticiler de kullanıcı gruplarının tamamına varsayılan izinleri kolayca atayabilir.

Doğru Roller

Ayrıntılı kaynak kontrolü

Cloud IAM, bulut kaynaklarına proje düzeyindeki erişimin çok ötesinde, oldukça ayrıntılı seviyelere varacak şekilde erişim izni vermenizi sağlar.

Ayrıntılı Kaynak Kontrolü

Bağlama duyarlı erişim

Cihazın güvenlik durumu, IP adresi, kaynak türü ve tarih/saat gibi özelliklere dayanarak kaynaklarda daha ayrıntılı erişim denetimi politikaları oluşturun. Bu politikalar, bulut kaynaklarına erişim verme sırasında uygun güvenlik denetimlerinin yapılmasını sağlar. Cloud IAM koşullarının gizli beta sürümü için buradan kaydolun.

Bağlama duyarlı erişim

En önemli nokta basitliktir

Kuruluşların iç yapısının ve politikalarının hızla karmaşık hale gelebileceğinin farkındayız. Projeler, çalışma grupları ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi dinamik olarak değişir. Cloud IAM, basitliği ön planda tutarak tasarlanmıştır. Sunduğu temiz ve evrensel arayüzü sayesinde tüm Google Cloud Platform kaynakları genelinde erişim denetimini tutarlı bir şekilde yönetmenizi sağlar. Bir kez kullanmayı öğrendiğinizde, bildiklerinizi her yerde uygulayabilirsiniz.

En Önemli Nokta Basitliktir

Dahili denetim takibi

İzinlerin yetkilendirilmesi, kaldırılması ve verilmesiyle ilgili tam denetim takibi geçmişi yöneticilerinize otomatik olarak sunulur. Cloud IAM sayesinde kaynaklarınız genelindeki iş politikalarına odaklanabilir ve uyumluluğu kolaylaştırabilirsiniz.

Denetim Takibi

İstediğiniz şekilde erişim denetimi

Çeşitli seçeneklerden yararlanarak kaynak izinlerini kontrol edin: İster Cloud Platform konsolundan grafiksel olarak, ister Cloud IAM yöntemleri aracılığıyla programatik olarak, isterseniz de gcloud komut satırı arayüzünü kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Erişim Denetimi

Cloud Identity & Access Management Özellikleri

Bulut kaynaklarını merkezi olarak yönetmek için son derece ayrıntılı erişim denetimi ve görünürlük

Tek erişim sunan kontrol arayüzü
Cloud IAM, tüm Cloud Platform hizmetleri için basit ve tutarlı bir erişim denetimi arayüzü sunar. Erişim denetimi arayüzlerinden biri hakkında bilgi edinin ve bildiklerinizi tüm Cloud Platform kaynaklarında uygulayın.
Ayrıntılı kontrol
Kullanıcılara, yalnızca proje düzeyi yerine kaynak düzeyinde ayrıntılı erişim verin. Örneğin Abone rolünü, belirli bir Cloud Pub/Sub konusu için bir kullanıcıya atayan IAM erişim denetimi politikası oluşturabilirsiniz.
Bağlama duyarlı erişim
Cihazın güvenlik durumu, IP adresi, kaynak türü ve tarih/saat gibi bağlamsal özelliklere dayanarak kaynaklardaki erişimi kontrol edin. Cloud IAM koşullarının gizli beta sürümü için buradan kaydolun.
Esnek roller
Cloud IAM öncesinde kullanıcılara yalnızca Sahip, Düzenleyici veya Görüntüleyici rolleri atanabiliyordu. Birbirinden farklı hizmet ve kaynaklarda artık ek Cloud IAM rolleri kullanıma sunuluyor. Örneğin Cloud Pub/Sub hizmeti Sahip, Düzenleyici ve Görüntüleyici rollerine Yayıncı ve Abone rollerini de ekliyor.
Web, programatik ve komut satırı erişimi
Cloud Platform Console'u, Cloud IAM yöntemlerini ve gcloud aracını kullanarak Cloud IAM politikaları oluşturup yönetin.
Dahili denetim takibi
Kuruluşunuzun uyumluluk süreçlerini kolaylaştırmak için yöneticilere, herhangi bir ek çaba göstermeleri gerekmeksizin eksiksiz bir denetim takibi sunulur.
Cloud Identity desteği
Cloud IAM, standart Google hesaplarını destekler. Cloud Identity ile bir Google grubuna, Google tarafından barındırılan bir alana, hizmet hesabına veya belirli Google hesabı sahiplerine izin veren Cloud IAM politikaları oluşturun. Cloud Identity Yönetici Konsolu aracılığıyla kullanıcıları ve grupları merkezi olarak yönetin.
Ücretsiz
Cloud IAM, tüm Cloud Platform kullanıcıları için ücretsizdir. Yalnızca diğer Cloud Platform hizmetlerinin kullanımı için ücret ödemeniz gerekir. Diğer Cloud Platform hizmetlerinin fiyatlandırması hakkında bilgi için Cloud Platform Fiyat Hesaplayıcı'yı inceleyin.

"Cloud IAM sayesinde, Snapchat bir projedeki kaynaklara erişimi oldukça ayrıntılı düzeyde denetleyebilecek. Bu sayede erişimi çalışma gruplarına göre bölümlere ayırabilecek ve özel erişim ihtiyaçları için hassas kaynakları yönetebileceğiz. "

Subhash Sankuratripati Snapchat

Cloud Identity & Access Management Fiyatlandırması

Cloud IAM'yi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Bu sayfada listelenen ürünler veya özellikler beta sürümündedir. Ürün lansmanı aşamalarımız hakkında daha fazla bilgi için burayı inceleyin.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Identity and Access Management