Google Compute Engine-prijzen

Op deze pagina vindt u de prijsinformatie voor Compute Engine. Prijzen van andere producten vindt u in de prijsdocumentatie.

Google Compute Engine brengt kosten voor gebruik in rekening op basis van de volgende prijslijst. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt een factuur verzonden met een overzicht van eerder gebruik en kosten. De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

Schijfgrootte, geheugen van het machinetype en netwerkgebruik worden berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB overeenkomt met 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB).

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

U kunt ook op de volgende manieren prijsinformatie vinden:

Gebruikslimieten voor Always Free

Als onderdeel van de Free Tier van Google Cloud Platform is het gebruik van Compute Engine tot een bepaalde limiet kosteloos. Deze kosteloze beschikbaarheid geldt zowel tijdens als na de gratis proefperiode. Na de gratis proefperiode worden voor gebruik buiten de limieten kosten in rekening gebracht volgens het prijsschema.

 • 1 niet-verwijderbare f1-micro-VM-instantie per maand in een van de volgende regio's in de VS:
  • Oregon: us-west1
  • Iowa: us-central1
  • South Carolina: us-east1
 • 30 GB aan opslag op een persistente standaardschijf per maand.
 • 5 GB aan opslag voor momentopnamen per maand. Beperkt tot de volgende regio's:
  • Oregon: us-west1
  • Iowa: us-central1
  • South Carolina: us-east1
  • Taiwan: asia-east1
  • België: europe-west1
 • Netwerkverkeerlimieten:
  • U moet de Premium Tier gebruiken. U mag geen Standard Tier gebruiken.
  • Verkeer moet worden verzonden vanuit een GCP-regio in Noord-Amerika.
  • U kunt opgeteld tot 1 GB aan uitgaand verkeerd naar regio's verzenden, met uitzondering van regio's in Oceanië en China.

Voor f1-micro-instanties ontvangt u kosteloos gebruik dat overeenkomt met het totale aantal uren in de huidige maand. Dit is genoeg om één instantie zonder onderbrekingen gedurende de hele maand uit te voeren. Augustus heeft bijvoorbeeld 744 uur (31 dagen x 24 uur). Daarom zou u 744 instantie-uren aan kosteloos gebruik voor de maand ontvangen.

Verwijderbare VM-instanties vallen niet onder de Free Tier van Google Cloud Platform.

Het gebruik van alle regio's wordt gecombineerd. Always Free-gebruikslimieten kunnen worden gewijzigd. Meer informatie over de vereisten om in aanmerking te komen en eventuele beperkingen vindt u in onze Veelgestelde vragen.

Factureringsmodel

Het volgende factureringsmodel is van toepassing op alle vCPU's, GPU's en geheugenresources. Het factureringsmodel is ook van toepassing op enkele premium images die u op Compute Engine-instanties uitvoert.

 1. Kosten voor alle vCPU's, GPU's en GB geheugen worden in rekening gebracht met een minimum van 1 minuut. Als u bijvoorbeeld uw virtuele machine 30 seconden uitvoert, wordt 1 minuut gebruik gefactureerd.

 2. Na 1 minuut worden kosten voor instanties in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

Prijzen op basis van resources

U wordt voor elke vCPU en elke GB geheugen op Compute Engine afzonderlijk gefactureerd, dus niet als onderdeel van één type machine. U maakt nog steeds instanties met vooraf gedefinieerde machinetypen, maar op uw factuur worden deze vermeld als individuele vCPU's en geheugen die per uur zijn gebruikt.

Dankzij prijzen op basis van resources kan Compute Engine kortingen voor langdurig gebruik toepassen op de optelsom van al uw gebruik van vooraf gedefinieerde machinetypen binnen een regio, in plaats van op individuele typen machines.

Compute Engine-machineresources kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Voor uw vCPU- en geheugengebruik voor elk van deze categorieën kunt u een van de volgende kortingen krijgen:

Kortingstypen kunnen niet worden gecombineerd. Voor verwijderbare VM-instanties kunt u geen korting voor langdurig of vastgelegd gebruik krijgen.

In de volgende secties worden de prijzen beschreven voor typen machines op basis van vCPU- en geheugenresources. Ook de berekende kosten voor elk type machine zijn hierin opgenomen. U kunt ook de Prijscalculator van Google Cloud gebruiken om de prijs voor verschillende configuraties beter te begrijpen.

Vooraf gedefinieerde vCPU's en geheugen

Compute Engine biedt enkele vooraf gedefinieerde machinetypen in elke regio. Voor vooraf gedefinieerde machinetypen zijn zowel het aantal vCPU's als de hoeveelheid geheugen vooraf ingesteld, maar vindt facturering plaats volgens het model van prijzen op basis van resources.

Compute Engine biedt ook automatische kortingen voor langdurig gebruik voor alle resources met vooraf gedefinieerde vCPU's en geheugen die u in een regio gebruikt. Kortingen voor langdurig gebruik voor vooraf gedefinieerde machinetypen worden berekend afzonderlijk van machinetypen met gedeelde kern, aangepaste machinetypen en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Item Prijs voor on demand Prijs voor verwijderbare instanties Prijs voor vastgelegd gebruik van 1 jaar Prijs voor vastgelegd gebruik van 3 jaar
Vooraf gedefinieerde vCPU's
Vooraf gedefinieerd geheugen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

In de volgende tabellen ziet u de berekende kosten voor de typen machines n1-standard, n1-highcpu en n1-highmem. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze typen machines vindt plaats op basis van de individuele prijzen voor vooraf gedefinieerde vCPU en geheugen, maar deze tabellen laten de kosten zien die u kunt verwachten als u een specifiek type machine gebruikt.

Standaard machinetypen

Standaard machinetypen hebben 3,75 GB geheugen per vCPU.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-standard-1
n1-standard-2
n1-standard-4
n1-standard-8
n1-standard-16
n1-standard-32
n1-standard-64
n1-standard-96
Alleen Skylake-platform
Aangepast machinetype

Als uw ideale machine tussen twee vooraf gedefinieerde typen in zit, zou u met het gebruik van een aangepast machinetype tot wel 40% kunnen besparen. Meer informatie over Aangepaste machinetypen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Machinetypen met veel geheugen

Machinetypen met veel geheugen hebben 6,5 GB geheugen per vCPU. Instanties met veel geheugen zijn ideaal voor taken die veel geheugen vereisen in verhouding tot het aantal virtuele CPU's.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-highmem-2 2 13 GB
n1-highmem-4 4 26 GB
n1-highmem-8 8 52 GB
n1-highmem-16 16 104 GB
n1-highmem-32 32 208 GB
n1-highmem-64 64 416 GB
n1-highmem-96
Alleen Skylake-platform
Aangepast machinetype

Als uw ideale machine tussen twee vooraf gedefinieerde typen in zit, zou u met het gebruik van een aangepast machinetype tot wel 40% kunnen besparen. Meer informatie over Aangepaste machinetypen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Machinetypen met hoog CPU

Machinetypen met hoog CPU hebben één vCPU voor elke 0,90 GB geheugen. Machinetypen met hoog CPU zijn ideaal voor taken die veel virtuele CPU's vereisen in verhouding tot de hoeveelheid geheugen.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-highcpu-2 2 1,80 GB
n1-highcpu-4 4 3,60 GB
n1-highcpu-8 8 7,20 GB
n1-highcpu-16 16 14,40 GB
n1-highcpu-32 32 28,80 GB
n1-highcpu-64 64 57,6 GB
n1-highcpu-96
Alleen Skylake-platform
Aangepast machinetype

Als uw ideale machine tussen twee vooraf gedefinieerde typen in zit, zou u met het gebruik van een aangepast machinetype tot wel 40% kunnen besparen. Meer informatie over Aangepaste machinetypen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Custom vCPU's en geheugen

Met aangepaste machinetypen kunt u een specifiek aantal vCPU's en GB geheugen instellen voor uw instanties, zodat u aan de behoeften van uw productietaak kunt voldoen. Aangepaste machinetypen besparen u ook de kosten van het uitvoeren van een groter, duurder type machine als uw app niet alle resources van dat type machine nodig heeft.

Wanneer u een type machine met 6 vCPU's nodig heeft, kunt u bijvoorbeeld in plaats van het type machine n1-standard-8 een instantie met een aangepast machinetype met 6 vCPU's en 22,5 GB geheugen maken. Door een aangepast machinetype te maken, kunt u tot 40% besparen ten opzichte van wanneer u een groter type machine zou selecteren. Kosten voor aangepaste machinetypen worden bepaald op basis van het aantal vCPU's en de hoeveelheid gebruikt geheugen.

Kortingen voor langdurig gebruik voor aangepaste machinetypen worden berekend afzonderlijk van machinetypen met gedeelde kern, aangepaste machinetypen en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

Lees Instanties met aangepaste machinetypen maken voor meer informatie over het gebruik van deze typen machines.

Gebruik de Prijscalculator van Google Cloud voor een nauwkeurige schatting van de bedragen die bij aangepaste machinetypen worden gefactureerd.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Item Prijs voor on demand Prijs voor verwijderbare instanties Prijs voor vastgelegd gebruik van 1 jaar Prijs voor vastgelegd gebruik van 3 jaar
Custom vCPU's
Custom geheugen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Uitgebreid custom geheugen

Voor aangepaste machinetypen wordt voor een geheugen tot en met 6,5 GB aan geheugen per vCPU kosten in rekening gebracht volgens het standaardtarief van de prijzen voor custom vCPU's en geheugen. Kosten voor een geheugen boven de 6,5 GB per vCPU worden in rekening gebracht volgens de prijzen voor uitgebreid geheugen, die hieronder in detail worden beschreven. Bekijk de pagina Uitgebreid geheugen voor meer informatie over hoe u instanties met aangepaste machinetypen en uitgebreid geheugen maakt.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Item Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
Uitgebreid custom geheugen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Voor geheugen geoptimaliseerde vCPU's en geheugen

Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen zijn ideaal voor taken die een intensief geheugengebruik vereisen, met hogere verhoudingen tussen geheugen en vCPU dan n1-highmem-typen machines. Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Bekijk de pagina Typen machines voor meer informatie over voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

Kortingen voor langdurig gebruik voor machinetypen die zijn geoptimaliseerd voor geheugen, worden berekend afzonderlijk van machinetypen met gedeelde kern, vooraf gedefinieerde machinetypen en aangepaste machinetypen.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Item Prijs voor on demand Prijs voor verwijderbare instanties Prijs voor vastgelegd gebruik van 1 jaar Prijs voor vastgelegd gebruik van 3 jaar
Voor geheugen geoptimaliseerde vCPU's
Voor geheugen geoptimaliseerd geheugen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten voor de typen machines n1-megamem en n1-ultramem. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze typen machines vindt plaats op basis van de individuele prijzen voor geheugen geoptimaliseerde vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten de kosten zien die u kunt verwachten als u een specifiek type machine gebruikt.

Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen

Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen zijn ideaal voor taken die een intensief geheugengebruik vereisen, met hogere verhoudingen tussen geheugen en vCPU dan machinetypen met veel geheugen. Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Meer informatie over voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-ultramem-40 40
n1-ultramem-80 80
n1-ultramem-160 160
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-megamem-96 96
Kortingen voor vastgelegd gebruik zijn alleen van toepassing op voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen als u het type vastgelegd gebruik specifiek koopt voor deze voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen. U moet toegang vragen om korting voor vastgelegd gebruik te krijgen voor onze voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen. Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Machinetypen met gedeelde kern

Compute Engine biedt machinetypen met gedeelde kern, die voordeliger zijn voor het uitvoeren van kleine apps die niet zo veel resources nodig hebben als wat de andere typen machines bieden.

In tegenstelling tot bij vooraf gedefinieerde machinetypen, aangepaste machinetypen en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen, wordt u bij machinetypen met gedeelde kern niet gefactureerd voor de afzonderlijke resources. Elk type machine heeft een vastgestelde prijs voor zowel de vCPU's als het geheugen.

Kortingen voor langdurig gebruik voor machinetypen met gedeelde kern worden berekend afzonderlijk van vooraf gedefinieerde machinetypen, aangepaste machinetypen en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

Burst-verwerking door f1-micro

f1-micro machinetypen bieden burstmogelijkheden, waarmee instanties voor een korte periode extra fysieke CPU kunnen gebruiken. Bursts ontstaan automatisch wanneer uw instantie meer fysieke CPU vereist dan oorspronkelijk is toegewezen. Tijdens deze pieken maakt uw instantie op opportunistische wijze kort maar krachtig gebruik van de beschikbare fysieke CPU. Zulke bursts zijn niet permanent en kunnen alleen periodiek worden gebruikt.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
f1-micro 1
g1-small 1
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Kortingen voor langdurig gebruik

Kortingen voor langdurig gebruik worden berekend voor elke afzonderlijke vCPU en GB geheugen die u gebruikt. Wanneer een instantie een vCPU of GB geheugen langer dan 25% van de maand gebruikt, geeft Compute Engine automatisch een korting voor elke extra seconde dat u deze resources gebruikt. De korting wordt groter als u meer gebruikt en u kunt tot 30% netto korting krijgen op de vCPU- en geheugenkosten voor instanties die de hele maand worden uitgevoerd.

Bovendien wordt het vCPU- en geheugengebruik in elke regio afzonderlijk berekend voor elke van de volgende categorieën:

Als u bijvoorbeeld in us-west1 vooraf gedefinieerde, aangepaste en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen uitvoert, berekent Compute Engine voor elke van deze categorieën afzonderlijk de korting voor langdurig gebruik. Andere regio's worden ook los van de us-west1-resources berekend.

Kortingen voor langdurig gebruik worden automatisch toegepast, berekend en op uw factuur vermeld zodra uw project ervoor in aanmerking komt. U hoeft niets te doen om kortingen voor langdurig gebruik in te schakelen.

Meer informatie vindt u in de documentatie over kortingen voor langdurig gebruik.

Kortingen voor vastgelegd gebruik

Compute Engine biedt de mogelijkheid om een contract voor vastgelegd gebruik af te sluiten in ruil voor sterk verlaagde prijzen voor VM-gebruik. Deze kortingen staan bekend als kortingen voor vastgelegd gebruik. Lees de pagina vastgelegd gebruik kopen voor informatie over het aangaan van zo'n verplichting.

Kortingen voor vastgelegd gebruik zijn beschikbaar in de volgende categorieën:

 • Algemene doeleinden: kortingen voor vastgelegd gebruik voor standaard machinetypen, machinetypen met veel geheugen, machinetypen met een hoog CPU, aangepaste machinetypen en nodes voor één tenant voor algemene doeleinden.
 • Voor geheugen geoptimaliseerd: kortingen voor vastgelegd gebruik voor onze voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

Vastgelegd gebruik is geschikt voor voorspelbaar en consistent gebruik waarbij u een specifieke hoeveelheid vCPU's en geheugen gebruikt voor toekomstige productietaken. Vastgelegd gebruik maakt het mogelijk om een specifiek aantal vCPU's en een specifieke hoeveelheid geheugen te kopen met een korting van maximaal 57% ten opzichte van de volledige prijzen voor de meeste machinetypen of aangepaste machinetypen. De korting loopt op tot 70% voor onze voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen. U gaat een verbintenis aan voor de volledige gebruiksperiode en ontvangt voor elke maand een factuur, ongeacht of er gebruik heeft plaatsgevonden.

Bekijk de tabellen met resourceprijzen als u de prijzen voor vCPU en geheugen bij vastgelegd gebruik voor 1 en 3 jaar wilt vergelijken met andere prijsmogelijkheden voor Compute Engine.

U moet toegang vragen om korting voor vastgelegd gebruik te krijgen voor onze voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

Nodes voor één tenant

Nodes voor één tenant zijn fysieke Compute Engine-servers die uitsluitend bestemd zijn voor de hosting van VM-instanties van uw specifieke project. Wanneer u nodes maakt, betaalt u voor de vCPU en het systeemgeheugen waar uw node gebruik van maakt, evenals een één-tenant-toeslag van 10% voor die resources. Nadat u de node heeft gemaakt, kunt u uw VM-instanties op die node plaatsen. Deze instanties worden zonder extra kosten uitgevoerd, behalve de kosten van de andere resources van de instanties, zoals persistente schijven en premium images die u met uw instanties gebruikt.

De prijs van vCPU's en het geheugen in een node voor één tenant is een basisresourceprijs plus een één-tenant-toeslag van 10%. Elke vCPU en elke GB aan geheugen in de regio us-west1 heeft bijvoorbeeld de volgende prijs per uur:

$0.031611 for 1 vCPU + $0.0031611 for the 10% premium = $0.0347721/hour
$0.004237 for 1 GB of memory + $0.0004237 for the 10% premium = $0.0046607/hour

vCPU-, geheugen- en toeslagkosten voor nodes voor één tenant

De volgende tabel biedt een vergelijking van de basiswaarden voor vCPU's, geheugen en de één-tenant-toeslag van 10%. De vCPU's en het geheugen die niet worden gedekt door een korting voor vastgelegd gebruik, komen in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik. Als u kortingen voor vastgelegd gebruik ontvangt, zijn de basisprijzen voor deze resources de prijzen voor vastgelegd gebruik. De één-tenant-toeslag van 10% voor vCPU's en geheugen met vastgelegd gebruik is hetzelfde als de toeslag voor niet-vastgelegd gebruik.

De volgende tabel toont de basisprijs voor vCPU's en geheugen voor één tenant en toont ook de één-tenant-toeslag van 10%. De basisprijzen voor vCPU en geheugen komen in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik of kortingen voor vastgelegd gebruik. De één-tenant-toeslag van 10% is alleen van toepassing op kortingen voor langdurig gebruik.

Voor het berekenen van de kortingen voor langdurig gebruik worden de vCPU's en het geheugen waar de nodes voor één tenant gebruik van maken ook gefactureerd als vooraf gedefinieerde vCPU's en geheugen.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
vCPU's Geheugen
Basisprijs
Kosten voor toeslag van 10%
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Prijzen voor één tenant inclusief kortingen berekenen

Kortingen voor langdurig gebruik zijn van toepassing op de vCPU's, het geheugen en de één-tenant-toeslag. Als u bijvoorbeeld een n1-node-96-624-node maakt en gedurende alle 730 uren van een maand uitvoert in de regio us-west1, betaalt u de volgende prijs met korting voor langdurig gebruik, op basis van de berekende uurprijzen voor vCPU's en geheugen:

(((96vCPUs * ($0.031611 base) + (624GB * $0.004237) base) + ((96vCPUs * $0.0031611 premium) + (624GB * $0.0004237 premium)) * 0.7 discount) * 730.0 hours = 3191.9095824

Bij kortingen voor vastgelegd gebruik dekken uw verbintenissen voor vCPU's en geheugen de kosten van vCPU's en geheugen op nodes voor één tenant. U betaalt nog steeds de één-tenant-toeslag van 10% voor resources die worden gebruikt door de nodes voor één tenant, maar deze toeslag komt in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik, zelfs als de vCPU's en het geheugen al vallen onder een korting voor vastgelegd gebruik. U kunt de prijs van een n1-node-96-624-node berekenen met een formule als in het volgende voorbeeld. Dit toont een korting voor vastgelegd gebruik van 3 jaar voor 96 vCPU's en 624 GB aan geheugen, evenals een afzonderlijk berekende korting voor langdurig gebruik op de één-tenant-toeslag om deze node gedurende alle 730 uren van de maand uit te voeren:

(((96vCPUs * $0.014225 commitment price) + (624GB * $0.001907 commitment price)) + ((96vCPUs * $0.0031611 premium) + (624GB * $0.0004237 premium)) * 0.7 discount) * 730.0 hours = 2155.7382384

In de volgende tabel worden de voorspelde totale kosten per vCPU en voor het geheugen weergegeven voor afzonderlijke nodes voor één tenant. Hiervoor gebruiken we het uurtarief, maandelijkse prijzen met de korting voor langdurig gebruik of een van de opties voor korting voor vastgelegd gebruik. Deze waarden zijn inclusief de toeslag van 10% voor één tenant en eventuele toepasselijke kortingen voor langdurig gebruik.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Item Prijs (USD) Prijs voor vastgelegd gebruik van 1 jaar (USD) Prijs voor vastgelegd gebruik van 3 jaar (USD)
Totale kosten per vCPU
Totale kosten per GB aan geheugen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

GPU-prijzen

Koppel een of meer GPU's aan uw instanties om specifieke productietaken te versnellen of uw vCPU's te ontlasten. Elke GPU draagt naast de kosten van het machinetype bij aan de kosten van uw instantie. GPU's vallen onder hetzelfde factureringsbeleid als vCPU's en geheugen.

GPU-apparaten die zijn gekoppeld aan niet-verwijderbare instanties komen net als CPU's in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik. Voor GPU's die aan verwijderbare instanties zijn gekoppeld, worden tarieven voor verwijderbare GPU's gehanteerd, maar ontvangt u geen kortingen voor langdurig gebruik.

GPU-prijzen worden per regio weergegeven. GPU-apparaten zijn alleen in bepaalde zones binnen sommige regio's beschikbaar. Lees GPU's op Compute Engine om een volledige lijst met regio's en zones te bekijken waarop GPU-apparaten beschikbaar zijn.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Model GPU’s GPU-geheugen GPU-prijs Prijs voor verwijderbare GPU
NVIDIA® Tesla® T4 1 GPU 16 GB GDDR6
2 GPU's 32 GB GDDR6
4 GPU's 64 GB GDDR6
NVIDIA® Tesla® P4 1 GPU 8 GB GDDR5
2 GPU's 16 GB GDDR5
4 GPU's 32 GB GDDR5
NVIDIA® Tesla® V100 1 GPU 16 GB HBM2
2 GPU's 32 GB HBM2
4 GPU's 64 GB HBM2
8 GPU's 128 GB HBM2
NVIDIA® Tesla® P100 1 GPU 16 GB HBM2
2 GPU's 32 GB HBM2
4 GPU's 64 GB HBM2
NVIDIA® Tesla® K80 1 GPU 12 GB GDDR5
2 GPU's 24 GB GDDR5
4 GPU's 48 GB GDDR5
8 GPU's 96 GB GDDR5
NVIDIA® GRID® Virtual Workstation GPU's
NVIDIA® Tesla® T4 Virtual Workstation 1 GPU 16 GB GDDR6
2 GPU's 32 GB GDDR6
4 GPU's 64 GB GDDR6
NVIDIA® Tesla® P4 Virtual Workstation 1 GPU 8 GB GDDR5
2 GPU's 16 GB GDDR5
4 GPU's 32 GB GDDR5
NVIDIA® Tesla® P100 Virtual Workstation 1 GPU 16 GB HBM2
2 GPU's 32 GB HBM2
4 GPU's 64 GB HBM2
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Gebruik de Prijscalculator van Google Cloud Platform om de totale kosten van uw instanties te bepalen, inclusief de kosten van GPU's en configuraties van machinetypen.

Zie GPU's op Compute Engine voor meer informatie over hoe u GPU's kunt gebruiken om uw apps te versnellen.

Prijzen voor Cloud TPU

Informatie over facturering van Cloud TPU-resources vindt u op de pagina met Cloud TPU-prijzen.

Premium images

De prijs voor een premium image is afhankelijk van het machinetype dat u gebruikt. Het uitvoeren van een standaard SUSE-image op een f1-micro-instantie kost bijvoorbeeld $ 0,02 per uur, maar het uitvoeren van dezelfde image op een n1-standard-8-instantie kost $ 0,11 per uur. De prijzen voor premium images zijn wereldwijd hetzelfde en verschillen niet per zone of regio.

Alle prijzen voor premium images zijn een aanvulling op de kosten voor het gebruik van een machinetype. Bijvoorbeeld: de totale prijs voor het gebruik van een n1-standard-8-instantie met een SUSE-image is de som van de kosten van het machinetype plus de imagekosten:

n1-standard-8-kosten + SUSE-imagekosten = $ 0,3800 + $ 0,11 = $ 0,49 per uur

Opmerking: Verwijderbare instanties zorgen niet voor goedkopere premium images en hebben geen invloed op de manier waarop u voor het gebruik van die images wordt gefactureerd. Als Compute Engine een verwijderbare instantie beëindigt die een premium image uitvoert, worden voor deze image kosten in rekening gebracht alsof u de instantie zelf heeft beëindigd. De minimum gebruikskosten blijven van toepassing en facturen voor premium images worden nog steeds berekend door omhoog af te ronden naar het dichtstbijzijnde tariefniveau.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en RHEL voor SAP-images

RHEL-images:

 • $ 0,06/uur voor instanties met 4 of minder vCPU's
 • $ 0,13/uur voor instanties met meer dan 4 vCPU's

RHEL voor SAP-apps en RHEL voor SAP HANA-images:

 • $ 0,06/uur voor instanties met 4 of minder vCPU's
 • $ 0,13/uur voor instanties met meer dan 4 vCPU's

RHEL voor SAP met HA en Update Services-images:

 • $ 0,10/uur voor instanties met 4 of minder vCPU's
 • $ 0,225/uur voor instanties met meer dan 4 vCPU's

Voor alle RHEL- en RHEL voor SAP-images wordt minimaal 1 minuut gefactureerd. Na 1 minuut worden kosten voor RHEL-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

Google rapporteert de naam van uw factureringsentiteit en het totale aantal gebruiksuren van Red Hat premium OS op Compute Engine aan Red Hat, zoals in de Red Hat-licentievereisten is vastgelegd.

SUSE-images en SLES voor SAP-images

SLES-images:

 • $ 0,02/uur voor machinetypen f1-micro en g1-small
 • $ 0,11/uur voor alle andere machinetypen

SLES voor SAP-images:

 • $ 0,17/uur voor instanties met 1 of 2 vCPU's
 • $ 0,34/uur voor instanties met 3 of 4 vCPU's
 • $ 0,41/uur voor instanties met 5 of meer vCPU's

Voor alle SUSE-images wordt minimaal 1 minuut gefactureerd. Na 1 minuut worden kosten voor SUSE-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

Windows Server-images

Openbare images voor een aantal versies van Windows Server zijn beschikbaar in de Server Core-configuratie of de Server with Desktop Experience-configuratie. Beide configuraties zijn beschikbaar tegen de volgende prijzen:

 • $ 0,02/uur voor machinetypen f1-micro en g1-small
 • $ 0,04/kern-uur voor alle andere machinetypen.

Voor standaard machinetypen, machinetypen met een hoog CPU en machinetypen met veel geheugen worden kosten in rekening gebracht op basis van het aantal CPU's. De machines n1-standard-4, n1-highcpu-4 en n1-highmem-4 zijn bijvoorbeeld machines met 4 vCPU's en kosten $ 0,16/uur (4 x $ 0,04/uur).

Voor Windows Server-images worden minimaal de kosten voor 1 minuut in rekening gebracht. Na 1 minuut worden kosten voor Windows Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde. Voor SQL Server-images wordt minimaal 10 minuten in rekening gebracht. Na 10 minuten worden kosten voor SQL Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 minuut.

SQL Server-images

SQL Server-images brengen extra kosten met zich mee bovenop de kosten voor Windows Server-images en de kosten voor de geselecteerde typen machines.

 • $ 0,399/kern-uur voor SQL Server Enterprise
 • $ 0,1645/kern-uur voor SQL Server Standard
 • $ 0,011/kern-uur voor SQL Server Web
 • Geen extra kosten voor SQL Server Express

Microsoft SQL Server-licenties vereisen dat een kernlicentie wordt toegewezen aan elke virtuele CPU op uw VM-instantie, met een minimum van 4 kernen voor elke instantie. Voor instanties met minder dan 4 vCPU's wordt voor SQL Server 4 x $ 0,1645/uur ($ 0,658/uur) in rekening gebracht om aan deze vereisten te voldoen. Voor instanties met 4 of meer vCPU's brengt Compute Engine u kosten in rekening voor Microsoft SQL Server-licenties in stappen van 2. Voor instanties met aangepaste machinetypen worden echter kosten in rekening gebracht voor het aantal SQL Server-licenties dat gelijk is aan het aantal vCPU's.

Google raadt aan om geen SQL Server-images op typen machines f1-micro en g1-small te gebruiken, op basis van de minimale aanbevelingen voor hardware en software van Microsoft.

In tegenstelling tot andere premium images, worden SQL Server-images gefactureerd voor een minimum van 10 minuten. Na 10 minuten worden kosten voor SQL Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 minuut.

Instantie-uptime

De uptime van instanties wordt gemeten als het aantal seconden tussen het moment waarop u een instantie start en stopt, waarbij sprake is van stoppen wanneer de status van de instantie TERMINATED is. In sommige gevallen kan uw instantie te maken krijgen met een fout en als TERMINATED worden gemarkeerd door het systeem. In deze gevallen worden er geen kosten in rekening gebracht voor gebruik nadat de instantie de status TERMINATED heeft bereikt. Als een instantie niet actief is, maar nog steeds de status RUNNING heeft, worden er kosten in rekening gebracht voor de uptime van de instantie. De eenvoudigste manier om de status van een instantie te bepalen, is door gcloud compute te gebruiken met de opdracht gcloud compute instances list of door naar de Google Cloud Platform Console te gaan.

Houd er rekening mee dat de kosten voor Google Compute Engine met een minimum van 1 minuut worden gefactureerd. Als u bijvoorbeeld een instantie gedurende 30 seconden uptime uitvoert, worden er voor 1 minuut kosten in rekening gebracht. Na 1 minuut wordt u voor uw instantie per seconde gefactureerd. Zie het factureringsmodel voor meer informatie.

Netwerkprijzen

Algemene netwerkprijzen

Type verkeer Prijs
Inkomend Geen kosten, tenzij er een resource zoals een load balancer is die inkomend verkeer verwerkt. Reacties op verzoeken tellen als uitgaand verkeer en hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Uitgaand verkeer1 binnen dezelfde zone Geen kosten
Uitgaand verkeer naar Google-producten (zoals YouTube, Maps, Drive), of het nu gaat om een VM in GCP met een extern of een intern IP-adres Geen kosten
Uitgaand verkeer naar DoubleClick in dezelfde regio Geen kosten
Uitgaand verkeer naar een andere Google Cloud Platform-service binnen dezelfde regio met een extern of een intern IP-adres, behalve voor Cloud Memorystore voor Redis, Cloud Filestore en Cloud SQL Geen kosten
Uitgaand verkeer2 tussen zones in dezelfde regio (per GB) $ 0,01
Uitgaand verkeer naar Cloud Memorystore voor Redis wordt berekend op basis van het tarief voor 'Uitgaand verkeer tussen zones in dezelfde regio'
Uitgaand verkeer naar Cloud Filestore wordt berekend op basis van het tarief voor 'Uitgaand verkeer tussen zones in dezelfde regio'
Uitgaand verkeer naar Cloud SQL wordt berekend op basis van de tarieven beschreven in Verkeer via externe IP-adressen
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen de VS (per GB) $ 0,01
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen de VS en Canada (per GB) $ 0,01 vanaf 18 april 2019. Voor verkeer tussen de VS en Canada gelden vóór 18 april 2019 de tarieven voor uitgaand internetverkeer.
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen Europa (per GB) $ 0,02 vanaf 18 april 2019. Vóór 18 april 2019 gelden de tarieven voor uitgaand internetverkeer.
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen Azië (per GB) $ 0,05 vanaf 18 april 2019. Vóór 18 april 2019 gelden de tarieven voor uitgaand internetverkeer.
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen Zuid-Amerika (per GB) $ 0,08 vanaf 18 april 2019. Vóór 18 april 2019 gelden de tarieven voor uitgaand internetverkeer.
Intercontinentaal, uitgaand verkeer (Oceanië uitgezonderd) (per GB) $ 0,08 vanaf 18 april 2019. Vóór 18 april 2019 gelden de tarieven voor uitgaand internetverkeer.
Oceanië3 van/naar elke regio (per GB) $ 0,15 vanaf 18 april 2019. Vóór 18 april 2019 gelden de tarieven voor uitgaand internetverkeer.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

1Deze kosten gelden voor uitgaand verkeer via interne IP-adressen. Er gelden andere kosten voor uitgaand verkeer via externe IP-adressen, ongeacht of de instanties zich in dezelfde zone bevinden. De prijzen zijn niet afhankelijk van het netwerk of subnetwerk. De prijs voor verkeer binnen een zone via interne IP-adressen blijft hetzelfde, ook als het verkeer naar een ander subnetwerk of netwerk gaat. De prijs voor verkeer tussen zones in dezelfde regio is hetzelfde als de twee instanties zich in hetzelfde subnetwerk, verschillende subnetwerken of verschillende netwerken bevinden. De prijs is hetzelfde, ongeacht of de instanties zich in een VPC-netwerk of een verouderd netwerk bevinden.
2Promotieprijzen.
3 Oceanië omvat Australië, Nieuw-Zeeland en de omringende Pacifische eilanden, waaronder Papoea-Nieuw-Guinea en Fiji. Hawaï valt niet onder deze regio.

Tarieven voor uitgaand internetverkeer*

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Gebruik per maand Netwerk (Uitgaand)
Wereldwijde bestemmingen
(exclusief China en Australië,
maar inclusief Hongkong)
(per GB)
Netwerk (Uitgaand)
Bestemmingen in China
(met uitzondering van Hongkong)
(per GB)
Netwerk (Uitgaand)
Bestemmingen in Australië
(per GB)
Netwerk (Ingaand)
0-1 TB $ 0,23 $ 0,19 Gratis
1-10 TB $ 0,22 $ 0,18 Gratis
10+ TB $ 0,20 $ 0,15 Gratis

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

*Deze tarieven zijn niet van toepassing op verkeer van Cloud CDN, CDN Interconnect, peering via de provider, rechtstreekse peering en Cloud Interconnect. Raadpleeg in plaats daarvan de prijzen voor Cloud CDN, CDN Interconnect, peering via de provider, rechtstreekse peering of Cloud Interconnect.

Load balancing en doorstuurregels

Het volgende is van toepassing op alle soorten load balancing en doorstuurregels (doorsturen van protocollen).

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Item Prijs per eenheid (USD) Prijseenheid
Eerste 5 doorstuurregels Per uur
Per aanvullende doorstuurregel Per uur
Inkomende gegevens verwerkt door load balancer Per GB
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Kosten voor load balancing voor ingaand en uitgaand verkeer

 • De bovenstaande tabel voor load balancing en doorsturen bevat de kosten voor inkomende gegevens die worden verwerkt door load balancers.
 • Normale kosten voor uitgaand verkeer worden in rekening gebracht voor uitgaand verkeer vanaf een load balancer.
 • Er zijn geen extra kosten voor uitgaand verkeer vanaf een load balancer boven op normale kosten voor uitgaand verkeer.

Kosten voor doorstuurregels

Compute Engine brengt kosten in rekening voor doorstuurregels die voor load balancing of andere toepassingen van doorstuurregels zijn gemaakt.

Voor de volgende voorbeelden zijn Amerikaanse prijzen gebruikt:

Voor maximaal 5 doorstuurregels worden kosten in rekening gebracht tegen een tarief van $ 0,025/uur. Als u bijvoorbeeld 1 doorstuurregel maakt, wordt $ 0,025/uur in rekening gebracht. Als u 3 doorstuurregels heeft, wordt er nog steeds $ 0,025/uur in rekening gebracht. Als u echter 10 regels heeft, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • 5 doorstuurregels = $ 0,025/uur
 • Elke extra doorstuurregel = $ 0,01/uur

$ 0,025/uur voor 5 regels + (5 extra regels * $ 0,01/uur) = $ 0,075/uur

Door de gebruiker gedefinieerde aanvraagheaders en Cloud Armor-kosten

Als er een Cloud Armor-beleid is gekoppeld aan een backend-service, kunt u de functie van door de gebruiker gedefinieerde aanvraagheaders gebruiken met die backend-service zonder extra kosten voor de door de gebruiker gedefinieerde aanvraagheaders.

Als er geen Cloud Armor-beleid is gekoppeld aan de backend-service, zijn de kosten $ 0,75 per miljoen HTTP(S)-verzoeken die naar backend-services worden verstuurd die gebruikmaken van door de gebruiker gedefinieerde aanvraagheaders.

Deze kosten worden van kracht als de functie voor door de gebruiker gedefinieerde aanvraagheaders algemeen beschikbaar (General Availability, GA) komt.

Netwerktelemetrie

VPC-netwerklogboeken, inclusief VPC-stroomlogboeken en logboeken voor firewallregels, brengen kosten met zich mee.

VPC-stroomlogboeken en firewall-logboeken genereren Prijs
0–10 TB per maand 0,50/GB
10–30 TB per maand 0,25/GB
30–50 TB per maand 0,10/GB
>50 TB per maand 0,05/GB

Logboeken kunnen worden geëxporteerd naar Stackdriver Logging, Cloud Pub/Sub, Cloud Storage en BigQuery. Kosten voor Cloud Pub/Sub, Cloud Storage of BigQuery worden in rekening gebracht bovenop de kosten voor het genereren van logboeken.

Als u uw logboeken naar Stackdriver Logging verzendt, worden de kosten voor het genereren van logboeken kwijtgescholden en zijn alleen Stackdriver Logging-kosten van toepassing.

Als u uw logboeken verzendt en vervolgens uitsluit van Stackdriver Logging, zijn de kosten voor het genereren van logboeken van toepassing.

Verkeer via externe IP-adressen

Wanneer u verkeer tussen virtuele machines verzendt via de externe IP-adressen, worden hiervoor als volgt kosten in rekening gebracht:

Het is niet mogelijk om verkeer via het externe IP-adres van twee virtuele machine-instanties in dezelfde zone te berekenen als uitgaand verkeer naar dezelfde zone, omdat Compute Engine de zone van een virtuele machine niet via het externe IP-adres kan bepalen.

VPN

De prijzen voor Cloud VPN zijn gebaseerd op de locatie van het VPN-eindpunt en het aantal tunnels per uur.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Gefactureerd component Prijs (USD)
Per tunnel (per uur)
IPsec-verkeer Dezelfde tarieven als wanneer er geen VPN-tunnel is. Bekijk de algemene netwerkprijzen.
Openbare IP voor VPN-gateway In rekening gebracht conform prijzen voor IP-adressen.

Google brengt geen kosten in rekening voor doorstuurregels die verkeer doorsturen naar de VPN-gateway.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Prijzen voor ongebruikte IP-adressen

Als u een statisch extern IP-adres reserveert maar niet gebruikt, worden de kosten voor dit adres in rekening gebracht volgens de onderstaande tabel. Als u een statisch extern IP-adres reserveert en dit gebruikt met een Compute Engine-resource, zoals een VM-instantie of een doorstuurregel, wordt het adres beschouwd als in gebruik en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Type Prijs/uur
Statisch IP-adres (toegekend, maar niet in gebruik)
Statisch IP-adres (toegekend en in gebruik) Geen kosten
Tijdelijk IP-adres (gekoppeld aan een instantie of doorstuurregel) Geen kosten
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

U kunt controleren of een statisch extern IP-adres in gebruik is door een gcloud compute addresses list-verzoek in te dienen. Deze opdracht retourneert een lijst met statische externe IP-adressen en hun statussen:

gcloud compute addresses list

NAME     REGION ADDRESS    STATUS
address-1       130.211.8.68  IN_USE
address-2       35.186.217.84 RESERVED

In dit voorbeeld is IPv4-adres address-1 in gebruik en worden hiervoor geen kosten berekend, terwijl IPv4-adres address-2 is gereserveerd maar niet wordt gebruikt. Voor address-2 worden kosten berekend volgens de prijzen voor ongebruikte IPv4-adressen.

Schijfprijzen

Alle schijfgerelateerde kosten in deze sectie worden pro rata per seconde berekend. Dit geldt voor beide persistente schijftypen, opslag van momentopnamen en lokale SSD-prijzen.

Bijvoorbeeld: op basis van de Amerikaanse prijsbepaling zou een standaardvolume van 200 GB van een persistente schijf voor de hele maand $ 8,00 kosten. Als u slechts een halve maand een volume van 200 GB gebruikt, zou dit $ 4,00 kosten. Op dezelfde wijze zou een volume van 200 GB van een persistente SSD-schijf voor de hele maand $ 34,00 kosten. Als u slechts een halve maand een volume van 200 GB gebruikt, zou dit $ 17,00 kosten.

Prijzen voor persistente schijven

Persistente schijven worden berekend op basis van de hoeveelheid geregistreerde ruimte per schijf. I/O-bewerkingen voor persistente schijven zijn inbegrepen in de kosten voor geregistreerde ruimte. De snelheid van persistente schijven neemt lineair toe met het volume van de schijf, dus u wilt mogelijk een grotere of kleinere persistente schijf maken om rekening te houden met uw I/O-behoeften. Raadpleeg de specificaties van persistente schijven voor meer informatie.

Nadat u een persistente schijf heeft verwijderd, worden voor die schijf geen kosten meer in rekening gebracht.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Type Prijs (per GB/maand)
Standaard beschikbare ruimte
Beschikbare SSD-ruimte
Standaard beschikbare regionale ruimte
Beschikbare regionale SSD-ruimte (bètapromotie)
Opslag momentopname
I/O-bewerkingen Geen extra kosten
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Momentopnamen van persistente schijven

Voor alle momentopnamen die in uw project bestaan, worden maandelijkse opslagkosten in rekening gebracht. Wanneer u een momentopname maakt of herstelt, kunnen er ook netwerkkosten worden berekend op basis van de opslaglocatie van de momentopname.

Opslagkosten voor momentopnamen

Er worden maandelijkse opslagkosten voor een momentopname in rekening gebracht zolang deze in uw project aanwezig is. Kosten voor momentopnamen van persistente schijven worden alleen in rekening gebracht voor de totale grootte van de momentopname. Als u bijvoorbeeld slechts 2 TB aan schijfruimte heeft gebruikt op een persistente schijf van 5 TB, bedraagt de grootte van uw momentopname ongeveer 2 TB in plaats van de volledige 5 TB van de geregistreerde schijfruimte. Compute Engine biedt ook incrementele momentopnamen, wat betekent dat na de eerste momentopname de volgende momentopnamen alleen gegevens bevatten die sinds de vorige momentopname zijn gewijzigd, waardoor er over het algemeen lagere kosten zijn voor het opslaan van momentopnamen. Als u een incrementele momentopname verwijdert of voltooit, kan een deel van de bijbehorende gegevens worden verplaatst naar de volgende incrementele momentopname in de momentopnameketen. Deze extra gegevens verhogen de opslagkosten omdat u meer ruimte in het opslagsysteem gebruikt.

Houd er rekening mee dat opslagkosten voor momentopnamen, zoals schijfgerelateerde kosten, pro rata per seconde worden berekend.

Netwerkkosten voor het maken en herstellen van momentopnamen

Voor netwerkkosten voor het maken en herstellen van momentopnamen gelden de standaard netwerkprijzen van Cloud Storage, maar vindt facturering plaats via Compute Engine.

Een persistente schijf kan worden opgeslagen in een Compute Engine-zone of -regio, maar een momentopname wordt opgeslagen in een Cloud Storage-regio of -multiregio. Compute Engine- en Cloud Storage-regio's hebben vergelijkbare namen. Elke multiregio bevat meerdere regio's en elke regio bevat meerdere zones. De zone europe-north1-a is bijvoorbeeld onderdeel van de regio europe-north1 en europe-north1 is onderdeel van de multiregio eu.

Als u een momentopname maakt of herstelt die is opgeslagen op een locatie die verschilt van de locatie van uw schijf, worden de gegevens over het netwerk tussen die locaties verplaatst en kunnen er netwerkkosten in rekening worden gebracht. Voor momentopnamen gelden dezelfde tarieven als voor uitgaand verkeer van Cloud Storage.

Als uw schijf zich bijvoorbeeld bevindt in de regio us-central1 en u een momentopname wilt maken in europe-west1, worden er netwerkkosten voor verkeer tussen regio's in rekening gebracht.

Lokale SSD-prijzen

Voor lokale SSD-apparaten worden kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid geleverde ruimte per apparaat gedurende de levensduur van de instantie waaraan deze is gekoppeld. De prijzen voor lokale SSD's verschillen per regio. In de regio's Iowa, Oregon, Taiwan en België kosten lokale SSD's bijvoorbeeld $ 0,080 per GB per maand. Zoals eerder vermeld, worden kosten voor lokale SSD's pro rato per seconde berekend.

Aangezien lokale SSD's alleen in stappen van 375 GB kunnen worden aangeschaft, zijn de kosten per maand voor een enkel apparaat gelijk aan het maandelijkse tarief vermenigvuldigd met 375 GB. Bij een maandelijks tarief van $ 0,080 zouden de kosten bijvoorbeeld $ 30,00 per apparaat per maand zijn. De daadwerkelijke gegevensopslag en het feitelijke gebruik zijn inbegrepen in die prijs en er zijn geen extra kosten voor lokaal verkeer tussen de virtuele machine en het lokale SSD-apparaat.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Per maand
Per uur
Type Prijs (per GB / maand) Prijs voor verwijderbare instanties (per GB / maand) Geschatte kosten per apparaat*
Geleverde lokale SSD-ruimte
* Gebaseerd op een maand van 730 uur voor een standaardtarief (niet-verwijderbare instanties). De werkelijke maandelijkse kosten kunnen variëren.
** Lokale SSD-apparaten worden alleen in één formaat aangeboden: 375 GB per apparaat.
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Image-opslag

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Finland (europe-north1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Type Prijs
Image-opslag (per GB / maand)
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Prijzen voor gesimuleerde onderhoudsgebeurtenissen

Voor gesimuleerde onderhoudsgebeurtenissen gelden de volgende kosten:

 • Voor gesimuleerd onderhoud van instanties die voor live migratie zijn geconfigureerd, worden kosten in rekening gebracht voor elk van de volgende instantieresources:
  • Prijs per vCPU voor de instantie, waarbij f1-micro en g1-small elk gelijk zijn aan 1 vCPU: $ 0,040
  • Prijs per GB aan systeemgeheugen: $ 0,010
  • Prijs per GB aan lokale SSD-ruimte: $ 0,001
 • Gesimuleerd onderhoud van verwijderbare VM-instanties: gratis
 • Gesimuleerd onderhoud van instanties die voor beëindigen en opnieuw opstarten zijn geconfigureerd: gratis