Google Compute Engine-prijzen

Deze pagina beschrijft de prijsinformatie voor Compute Engine. Prijzen van andere producten vindt u in de prijsdocumentatie.

Google Compute Engine brengt kosten voor gebruik in rekening op basis van de volgende prijslijst. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt een factuur verzonden met een overzicht van eerder gebruik en kosten. De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

Schijfgrootte, geheugen van het machinetype en netwerkgebruik worden berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB overeenkomt met 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB).

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

U kunt ook op de volgende manieren prijsinformatie vinden:

Gebruikslimieten voor Always Free

Als onderdeel van de gratis versie van Google Cloud Platform is het gebruik van Compute Engine tot een bepaalde limiet kosteloos. Deze beperkte beschikbaarheid geldt ook tijdens en na de gratis proefperiode. Na de gratis proefperiode worden voor gebruik buiten de limieten kosten in rekening gebracht volgens het prijsschema.

 • 1 f1-micro VM-instantie per maand (Amerikaanse regio's, met uitzondering van Noordelijk Virginia).
 • 30 GB aan opslag op een persistente standaardschijf per maand.
 • 5 GB aan opslag voor momentopnamen per maand.
 • 1 GB uitgaand verkeer uit Noord-Amerika naar andere bestemmingen (met uitzondering van Australië en China) per maand.

Voor f1-micro-instanties ontvangt u kosteloos gebruik dat overeenkomt met het totale aantal uren in de huidige maand. Dit is genoeg om één instantie zonder onderbrekingen gedurende de hele maand uit te voeren. Maart heeft bijvoorbeeld 744 uur (31 dagen x 24 uur). Daarom zou u 744 instantie-uren aan kosteloos gebruik voor de maand ontvangen.

Het gebruik van alle regio's wordt gecombineerd. Always Free-gebruikslimieten kunnen worden gewijzigd. Meer informatie over de vereisten om in aanmerking te komen en eventuele beperkingen vindt u in onze Veelgestelde vragen.

Prijzen per machinetype

Google Compute Engine biedt twee categorieën machinetypen: vooraf gedefinieerde machinetypen en aangepaste machinetypen. Vooraf gedefinieerde machinetypen hebben vooraf ingestelde gevirtualiseerde hardware-eigenschappen en een vaste prijs, terwijl aangepaste machinetypen zijn geprijsd op basis van het aantal vCPU's en het geheugen dat de instantie van de virtuele machine gebruikt.

Factureringsmodel voor de machinetypen

Het volgende factureringsmodel is van toepassing op alle machinetypen, of deze nu vooraf gedefinieerd of aangepast zijn. Het factureringsmodel is ook van toepassing op enkele premium-images die u op Compute Engine-instanties uitvoert.

 1. Voor alle machinetypen wordt minimaal 1 minuut in rekening gebracht. Als u bijvoorbeeld uw virtuele machine 30 seconden uitvoert, wordt u voor 1 minuut gebruik gefactureerd.

 2. Na 1 minuut worden de kosten voor instanties in stappen van 1 seconde in rekening gebracht.

Vooraf gedefinieerde machinetypen

Google Compute Engine biedt momenteel de volgende vooraf gedefinieerde machinetypen in de VS, Europa en Azië. Compute Engine biedt ook automatische kortingen op deze prijzen voor langdurig gebruik. U kunt ook onze Prijsrekentool van Google Cloud gebruiken om de prijs voor verschillende configuraties beter te begrijpen.

Standaard machinetypen

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-standard-1
n1-standard-2
n1-standard-4
n1-standard-8
n1-standard-16
n1-standard-32
n1-standard-64
n1-standard-96
Alleen Skylake-platform
Aangepast machinetype

Als uw ideale machine een vorm heeft tussen twee vooraf gedefinieerde typen in, zou u met het gebruik van een aangepast machinetype tot wel 40% kunnen besparen. Meer informatie over Aangepaste machinetypen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform-SKU's worden vermeld.

Machinetypen met gedeelde kern

Machinetypen met een gedeelde kern zijn ideaal voor apps die niet veel resources vereisen. Machinetypen met een gedeelde kern zijn voordeliger voor het uitvoeren van kleine apps die niet resource-intensief zijn, ten opzichte van machinetypen die standaard zijn en veel geheugen of CPU hebben.

Pieken voor f1-micro

f1-micro machinetypen bieden piekmogelijkheden, waarmee instanties voor een korte periode extra fysieke CPU kunnen gebruiken. Pieken gebeurt automatisch wanneer uw instantie meer fysieke CPU vereist dan oorspronkelijk is toegewezen. Tijdens deze pieken maakt uw instantie op opportunistische wijze kort maar krachtig gebruik van de beschikbare fysieke CPU. Zulke pieken zijn niet permanent en kunnen alleen periodiek worden gebruikt.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
f1-micro 1
g1-small 1
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Machinetypen met veel geheugen

Machines met veel geheugen hebben 6,5 GB systeemgeheugen per vCPU. Instanties met veel geheugen zijn ideaal voor taken die veel geheugen vereisen in verhouding tot het aantal virtuele CPU's.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-highmem-2 2 13 GB
n1-highmem-4 4 26 GB
n1-highmem-8 8 52 GB
n1-highmem-16 16 104 GB
n1-highmem-32 32 208 GB
n1-highmem-64 64 416 GB
n1-highmem-96
Alleen Skylake-platform
Aangepast machinetype

Als uw ideale machine een vorm heeft tussen twee vooraf gedefinieerde typen in, zou u met het gebruik van een aangepast machinetype tot wel 40% kunnen besparen. Meer informatie over Aangepaste machinetypen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform-SKU's worden vermeld.

Machinetypen met hoog CPU

Machinetypen met hoog CPU hebben één vCPU voor elke 0,90 GB systeemgeheugen. Machinetypen met hoog CPU zijn ideaal voor taken die veel virtuele CPU's vereisen in verhouding tot de hoeveelheid geheugen.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-highcpu-2 2 1,80 GB
n1-highcpu-4 4 3,60 GB
n1-highcpu-8 8 7,20 GB
n1-highcpu-16 16 14,40 GB
n1-highcpu-32 32 28,80 GB
n1-highcpu-64 64 57,6 GB
n1-highcpu-96
Alleen Skylake-platform
Aangepast machinetype

Als uw ideale machine een vorm heeft tussen twee vooraf gedefinieerde typen in, zou u met het gebruik van een aangepast machinetype tot wel 40% kunnen besparen. Meer informatie over Aangepaste machinetypen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform-SKU's worden vermeld.

Machinetypen met mega-geheugen

Machinetypen met mega-geheugen zijn ideaal voor taken die een intensief geheugengebruik vereisen, met hogere verhoudingen tussen geheugen en vCPU dan machinetypen met veel geheugen. Machinetypen met mega-geheugen zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Meer informatie over machinetypen met mega-geheugen.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Machinetype Virtuele CPU's Geheugen Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
n1-megamem-96(Bèta) 96
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform-SKU's worden vermeld.

Aangepaste machinetypen

Als vooraf gedefinieerde machinetypen niet optimaal zijn voor uw productietaken, kunt u een aangepast machinetype maken met een specifiek aantal vCPU's en een specifieke hoeveelheid geheugen. Aangepaste machinetypen zorgen er ook voor dat u bespaart op de kosten van het uitvoeren van een groter, duurder machinetype als u niet alle resources van dat machinetype hoeft te gebruiken.

Wanneer u een machinetype met 6 vCPU's nodig heeft, kunt u bijvoorbeeld in plaats van het machinetype n1-standard-8 een instantie van een aangepast machinetype met 6 vCPU's en 22,5 GB geheugen maken. Door een aangepast machinetype te maken, kunt u tot 40% besparen ten opzichte van wanneer u een groter machinetype zou selecteren.

Kosten voor aangepaste machinetypen worden bepaald op basis van het aantal vCPU's en de hoeveelheid gebruikt geheugen. De tarieven voor aangepaste machinetypen vindt u in de onderstaande tabel.

Gebruik de Google Cloud-prijscalculator voor een nauwkeurige schatting van de bedragen die bij aangepaste machinetypen worden gefactureerd.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Item Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
vCPU
Geheugen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform-SKU's worden vermeld.

Uitgebreid geheugen

Bij gebruik van een aangepast machinetype worden voor alle geheugens tot en met 6,5 GB geheugen per vCPU kosten in rekening gebracht tegen de standaard prijsbepaling voor aangepaste machinetypen. Kosten voor alle geheugens boven de 6,5 GB per vCPU worden in rekening gebracht volgens de prijzen voor uitgebreid geheugen, die hieronder in detail worden beschreven. Meer informatie over Uitgebreid geheugen.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Item Prijs (USD) Prijs voor verwijderbare instanties (USD)
Uitgebreid geheugen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Kortingen voor langdurig gebruik

Als u een instantie voor een groot deel van de factureringsmaand uitvoert, komen uw VM-instanties automatisch in aanmerking voor een korting voor langdurig gebruik. Als u een instantie meer dan 25% van een maand gebruikt, geeft Compute Engine automatisch een korting voor elke seconde dat u die instantie langer gebruikt. De korting groeit mee met het langere gebruik en kan oplopen tot 30% netto voor instanties die de hele maand worden gebruikt.

Kortingen voor langdurig gebruik worden automatisch toegepast, berekend en op uw factuur vermeld zodra uw project ervoor in aanmerking komt. U hoeft niets te doen om kortingen voor langdurig gebruik in te schakelen.

Meer informatie vindt u in de documentatie over kortingen voor langdurig gebruik.

Kortingen voor langdurig gebruik

Compute Engine biedt de mogelijkheid om een contract voor langdurig gebruik af te sluiten in ruil voor sterk verlaagde prijzen voor VM-gebruik. Deze kortingen staan bekend als kortingen voor langdurig gebruik. U kunt een contract voor langdurig gebruik kopen door een verbintenis aan te gaan. Verbintenissen zijn geschikt voor voorspelbaar en consistent gebruik waarbij u een specifieke hoeveelheid vCPU's en geheugen gebruikt voor toekomstige productietaken. Verbintenissen maken het mogelijk om een specifiek aantal vCPU's en een specifieke hoeveelheid geheugen te kopen met een korting van maximaal 57% ten opzichte van de volledige prijzen. U gaat een verbintenis aan voor de volledige gebruiksperiode en ontvangt voor elke maand een factuur, ongeacht of er gebruik heeft plaatsgevonden.

U kunt alleen kortingen voor langdurig gebruik gebruiken voor vooraf gedefinieerde en aangepaste machinetypen. Kleine machinetypen, zoals f1-micro en g1-small, komen niet in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Item Prijs voor verbintenis van 1 jaar (USD) Prijs voor verbintenis van 3 jaar (USD)
vCPU
Geheugen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Met kortingen voor langdurig gebruik kunnen VM-prijzen tot 57% lager zijn dan normale VM-prijzen. In de onderstaande tabel worden bijvoorbeeld de prijzen voor verbintenissen van 1 en 3 jaar vergeleken met normale prijzen in een regio in de VS.

Machinetype Item Volledige prijs Verbintenis van 1 jaar Verbintenis van 3 jaar
Aangepaste machinetypen vCPU $ 0,033174 / vCPU / uur $ 0,019915 / vCPU / uur $ 0,014225 / vCPU / uur
Geheugen $ 0,004446 / GB / uur $ 0,002669 / GB / uur $ 0,001907 / GB / uur
Vooraf gedefinieerde machinetypen* n1-standard-16 $ 0.7600 / uur $ 0,47878 / uur $ 0,34202 / uur
n1-highmem-16 $ 0,9472 / uur $ 0,59622 / uur $ 0,42593 / uur
n1-highcpu-16 $ 0,5672 / uur $ 0,35707 / uur $ 0,25506 / uur

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Kortingen voor vastgelegd gebruik kunnen op alle vooraf gedefinieerde n1-machinetypen en aangepaste machinetypen van toepassing zijn. Ze zijn niet van toepassing op kleine machinetypen: f1-micro en g1-small. Ter vergelijking bevatten de tabellen prijzen van machinetypen met 16 vCPU's.

Uptime van instanties

De uptime van instanties wordt gemeten als het aantal seconden tussen het moment waarop u een instantie start en stopt, waarbij sprake is van stoppen wanneer de status van de instantie TERMINATED is. In sommige gevallen kan uw instantie te maken krijgen met een fout en als TERMINATED worden gemarkeerd door het systeem. In deze gevallen worden er geen kosten in rekening gebracht voor gebruik nadat de instantie de status TERMINATED heeft bereikt. Als een instantie niet actief is, maar nog steeds de status RUNNING heeft, worden er kosten in rekening gebracht voor de uptime van de instantie. De eenvoudigste manier om de status van een instantie te bepalen, is door gcloud compute te gebruiken met de opdracht gcloud compute instances list of door naar de Google Cloud Platform-console te gaan.

Houd er rekening mee dat de kosten voor Google Compute Engine met een minimum van 1 minuut worden gefactureerd. Als u bijvoorbeeld een instantie gedurende 30 seconden uptime uitvoert, worden er voor 1 minuut kosten in rekening gebracht. Na 1 minuut wordt u voor uw instantie per seconde gefactureerd. Zie het factureringsmodel voor meer informatie.

GPU-prijzen

Koppel een of meer GPU's aan uw instanties om specifieke productietaken te versnellen of uw vCPU's te ontlasten. Elke GPU draagt naast de kosten van het machinetype bij aan de kosten van uw instantie.

GPU-apparaten zijn alleen beschikbaar in specifieke regio's en zones. Lees GPU's op Compute Engine om een volledige lijst met regio's en zones te bekijken waarop GPU-apparaten beschikbaar zijn.

GPU-apparaten die zijn gekoppeld aan niet-verwijderbare instanties komen net als CPU's in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik. Voor GPU's die aan verwijderbare instanties zijn gekoppeld, worden tarieven voor verwijderbare GPU's gehanteerd, maar ontvangt u geen kortingen voor langdurig gebruik.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Model GPU's (schakelingen) GPU-borden GPU-geheugen GPU-prijs Prijs voor verwijderbare GPU (bèta)
NVIDIA® Tesla® P100 1 GPU 1 bord 16 GB HBM2
2 GPU's 2 borden 32 GB HBM2
4 GPU's 4 borden 64 GB HBM2
NVIDIA® Tesla® K80 1 GPU 1/2 bord 12 GB GDDR5
2 GPU's 1 bord 24 GB GDDR5
4 GPU's 2 borden 48 GB GDDR5
8 GPU's 4 borden 96 GB GDDR5
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform-SKU's worden vermeld.

Gebruik de Google Cloud Platform-prijscalculator om de totale kosten van uw instanties te bepalen, inclusief de kosten van GPU's en configuraties van machinetypen.

Zie GPU's op Compute Engine voor meer informatie over hoe u GPU's kunt gebruiken om uw apps te versnellen.

Premium images

De prijs voor een premium image verschilt afhankelijk van het machinetype dat u gebruikt. Het uitvoeren van een standaard SUSE-image op een f1-micro-instantie kost bijvoorbeeld $ 0,02 per uur, maar het uitvoeren van dezelfde image op een n1-standard-8-instantie kost $ 0,11 per uur. De prijzen voor premium images zijn wereldwijd hetzelfde en verschillen niet per zone of regio.

Alle prijzen voor premium images zijn een aanvulling op de kosten voor het gebruik van een machinetype. Bijvoorbeeld de totale prijs voor het gebruik van een n1-standard-8-instantie met een SUSE-image is de som van de kosten van het machinetype en de imagekosten:

n1-standard-8-kosten + SUSE-imagekosten = $ 0,3800 + $ 0,11 = $ 0,49 per uur

Opmerking: Verwijderbare instanties zorgen niet voor goedkopere premium images en hebben geen invloed op de manier waarop u voor het gebruik van die images wordt gefactureerd. Als Compute Engine een verwijderbare instantie beëindigt die een premium image uitvoert, worden voor deze image kosten in rekening gebracht alsof u de instantie zelf heeft beëindigd. De minimum gebruikskosten blijven van toepassing en facturen voor premium images worden nog steeds berekend door omhoog af te ronden naar het dichtstbijzijnde tariefniveau.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en RHEL voor SAP-images

 • $ 0,06/uur voor instanties met vier of minder vCPU's
 • $ 0,13/uur voor instanties met meer dan vier vCPU's

Voor alle RHEL- en RHEL voor SAP-images wordt minimaal 1 minuut gefactureerd. Na 1 minuut worden kosten voor RHEL-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

Google rapporteert de naam van uw factureringsentiteit en het totale aantal gebruiksuren van Red Hat premium OS op Compute Engine aan Red Hat, zoals in de Red Hat-licentievereisten is vastgelegd.

SUSE-images en SLES voor SAP-images

SLES-images:

 • $ 0,02/uur voor machinetypen f1-micro en g1-small
 • $ 0,11/uur voor alle andere machinetypen

SLES voor SAP-images:

 • $ 0,17/uur voor instanties met 1 of 2 vCPU's
 • $ 0,34/uur voor instanties met 3 of 4 vCPU's
 • $ 0,41/uur voor instanties met 5 of meer vCPU's

Voor alle SUSE-images wordt minimaal 1 minuut gefactureerd. Na 1 minuut worden kosten voor SUSE-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

Windows Server-images

Openbare images voor een aantal versies van Windows Server zijn beschikbaar in de Server Core-configuratie of de Server with Desktop Experience. Beide configuraties zijn beschikbaar tegen de volgende prijzen:

 • $ 0,02/uur voor machinetypen f1-micro en g1-small
 • $ 0,04 per kern/uur voor alle andere machinetypen.

Voor standaard machinetypen, machinetypen met een hoog CPU en machinetypen met veel geheugen worden kosten in rekening gebracht op basis van het aantal CPU's. De machines n1-standard-4, n1-highcpu-4 en n1-highmem-4 zijn bijvoorbeeld machines met 4 vCPU's en kosten $ 0,16/uur (4 x $ 0,04/uur).

Voor Windows Server-images worden minimaal de kosten voor 1 minuut in rekening gebracht. Na 1 minuut worden kosten voor Windows Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 seconde. Voor SQL Server-images worden minimaal de kosten voor 10 minuten in rekening gebracht. Na 10 minuten worden kosten voor SQL Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 minuut.

SQL Server-images

Voor SQL Server-images worden kosten gerekend boven op de basiskosten voor normale Windows Server-images.

 • $ 0,399 per kern/uur voor SQL Server Enterprise
 • $ 0,1645 per kern/uur voor SQL Server Standard
 • $ 0,011 per kern/uur voor SQL Server Web
 • Geen extra kosten voor SQL Server Express

Microsoft SQL Server-licenties vereisen dat een kernlicentie wordt toegepast op elke virtuele CPU op uw VM-instantie, met een minimum van 4 kernen voor elke instantie. Op exemplaren met minder dan 4 vCPU's factureert Compute Engine bijvoorbeeld voor SQL Server Standard 4 x $ 0,1645/uur ($ 0,658/uur).

Voor instanties met 4 of meer vCPU's brengt Compute Engine u kosten in rekening voor Microsoft SQL Server-licenties in stappen van 2. Instanties met aangepaste machinetypen ontvangen een aantal SQL Server-licenties dat gelijk is aan het aantal vCPU's.

Google raadt aan om geen SQL Server-images op machinetypen f1-micro en g1-small te gebruiken, op basis van de minimale aanbevelingen voor hardware en software van Microsoft.

In tegenstelling tot andere premium images, worden SQL Server-images gefactureerd met een minimum van 10 minuten. Na 10 minuten worden kosten voor SQL Server-images in rekening gebracht in stappen van 1 minuut.

Netwerkprijzen

Algemene netwerkprijzen

Type verkeer Prijs
Ingaand Geen kosten
Uitgaand* binnen dezelfde zone Geen kosten
Uitgaand naar een andere Google Cloud Platform-service binnen dezelfde regio Geen kosten
Uitgaand naar Google-producten (zoals YouTube, Maps, Drive), vanaf een VM in GCP met een openbaar (extern) IP-adres of privé (intern) IP-adres Geen kosten
Uitgaand* tussen zones in dezelfde regio (per GB) $ 0,01
Uitgaand tussen regio's binnen de VS (per GB) $ 0,01
Uitgaand tussen regio's, exclusief verkeer tussen Amerikaanse regio's Tegen tarieven voor uitgaand internetverkeer

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Deze kosten gelden voor uitgaand verkeer via interne IP-adressen. Er gelden andere kosten voor uitgaand verkeer via externe IP-adressen, ongeacht of de instanties zich in dezelfde zone bevinden. De prijzen worden gebruikt ongeacht het netwerk of subnetwerk. De prijs voor verkeer binnen een zone via interne IP-adressen blijft hetzelfde, ook als het verkeer naar een ander subnetwerk of netwerk is. De prijs voor verkeer tussen zones in dezelfde regio is hetzelfde als de twee instanties zich in hetzelfde subnetwerk, verschillende subnetwerken of verschillende netwerken bevinden. De prijs is hetzelfde, ongeacht of de instanties zich in een VPC-netwerk of een verouderd netwerk bevinden.
Speciale aanbiedingen

Tarieven voor uitgaand internetverkeer*

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Gebruik per maand Netwerk (Uitgaand)
Wereldwijde bestemmingen
(exclusief China en Australië,
maar inclusief Hongkong)
(per GB)
Netwerk (Uitgaand)
Bestemmingen in China
(met uitzondering van Hongkong)
(per GB)
Netwerk (Uitgaand)
Bestemmingen in Australië
(per GB)
Netwerk (Ingaand)
0-1 TB $ 0,23 $ 0,19 Gratis
1-10 TB $ 0,22 $ 0,18 Gratis
10+ TB $ 0,20 $ 0,15 Gratis

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

*Deze tarieven zijn niet van toepassing op verkeer van Cloud CDN, CDN Interconnect, peering via de provider, rechtstreekse peering en Cloud Interconnect. Raadpleeg in plaats daarvan de prijzen voor Cloud CDN, CDN Interconnect, peering via de provider, rechtstreekse peering of Cloud Interconnect.

Load balancing en doorstuurregels

Het volgende is van toepassing op alle soorten load balancing en doorstuurregels (doorsturen van protocollen).

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Item Prijs per eenheid (USD) Prijseenheid
Eerste 5 doorstuurregels Per uur
Per aanvullende doorstuurregel Per uur
Inkomende gegevens verwerkt door load balancer Per GB
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Kosten voor load balancing voor ingaand en uitgaand verkeer

 • De bovenstaande tabel voor load balancing en doorsturen bevat de kosten voor inkomende gegevens die worden verwerkt door load balancers.
 • Normale kosten voor uitgaand verkeer worden in rekening gebracht voor uitgaand verkeer vanaf een load balancer.
 • Er zijn geen extra kosten voor uitgaand verkeer vanaf een load balancer boven op normale kosten voor uitgaand verkeer.

Kosten voor doorstuurregels

Compute Engine brengt kosten in rekening voor doorstuurregels die voor load balancing zijn gemaakt en voor andere toepassingen van doorstuurregels.

Voor de volgende voorbeelden zijn Amerikaanse prijzen gebruikt:

Voor maximaal 5 doorstuurregels worden kosten in rekening gebracht tegen een tarief van $ 0,025/uur. Als u bijvoorbeeld één doorstuurregel maakt, wordt $ 0,025/uur in rekening gebracht. Als u 3 doorstuurregels heeft, wordt er nog steeds $ 0,025/uur in rekening gebracht. Als u echter 10 regels heeft, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • 5 doorstuurregels = $ 0,025/uur
 • Elke extra doorstuurregel = $ 0,01/uur

$ 0,025/uur voor 5 regels + (5 extra regels * $ 0,01/uur) = $ 0,075/uur

Verkeer via externe IP-adressen

Wanneer u verkeer tussen virtuele machines verzendt via de externe IP-adressen, worden hiervoor als volgt kosten in rekening gebracht:

Het is niet mogelijk om verkeer via het externe IP-adres van twee virtuele machine-instanties in dezelfde zone te berekenen als Uitgaand verkeer naar dezelfde zone, omdat Compute Engine de zone van een virtuele machine niet via het externe IP-adres kan bepalen.

VPN

De prijzen voor Cloud VPN zijn gebaseerd op de locatie van het VPN-eindpunt en het aantal tunnels per uur.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Gefactureerd component Prijs (USD)
Per tunnel (per uur)
IPsec-verkeer Dezelfde tarieven als wanneer er geen VPN-tunnel is. Bekijk de algemene netwerkprijzen.
Openbare IP voor VPN-gateway In rekening gebracht conform prijzen voor IP-adressen.

Google brengt geen kosten in rekening voor doorstuurregels die verkeer doorsturen naar de VPN-gateway.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Schijfprijzen

Alle schijfgerelateerde kosten in deze sectie worden pro rata per seconde berekend. Dit geldt voor beide persistente schijftypen, opslag van momentopnamen en lokale SSD-prijzen.

Bijvoorbeeld: op basis van de Amerikaanse prijsbepaling zou een standaardvolume van 200 GB van een persistente schijf voor de hele maand $ 8,00 kosten. Als u slechts een halve maand een volume van 200 GB gebruikt, zou dit $ 4,00 kosten. Op dezelfde wijze zou een volume van 200 GB van een persistente SSD-schijf voor de hele maand $ 34,00 kosten. Als u slechts een halve maand een volume van 200 GB gebruikt, zou dit $ 17,00 kosten.

Prijzen voor persistente schijven

Persistente schijven worden berekend op basis van de hoeveelheid geregistreerde ruimte per schijf. I/O-bewerkingen voor persistente schijven zijn inbegrepen in de kosten voor geregistreerde ruimte. De snelheid van persistente schijven neemt lineair toe met het volume van de schijf, dus u mogelijk zult u een grotere of kleinere persistente schijf willen maken om rekening te houden met uw I/O-behoeften. Raadpleeg de specificaties van persistente schijven voor meer informatie.

Nadat u een persistente schijf heeft verwijderd, worden voor die schijf geen kosten meer in rekening gebracht.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Type Prijs (per GB / maand)
Standaard beschikbare ruimte
Beschikbare SSD-ruimte
Opslag momentopname
I/O-bewerkingen Geen extra kosten
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Momentopnamen van persistente schijven

Momentopnamen van persistente schijven worden alleen maar in rekening gebracht voor de totale grootte van de momentopname. Als u bijvoorbeeld slechts 2 TB aan schijfruimte heeft gebruikt op een persistente schijf van 5 TB, zal de grootte van uw momentopname ongeveer 2 TB bedragen, in plaats van de volledige 5 TB van de geregistreerde schijfruimte. Google Compute Engine biedt ook incrementele momentopnamen, wat betekent dat na de eerste momentopname de volgende momentopnamen alleen gegevens bevatten die sinds de vorige momentopname zijn gewijzigd, waardoor er over het algemeen lagere kosten zijn voor het opslaan van momentopnamen.

De opslag van momentopnamen wordt ook pro rato berekend.

Netwerkkosten voor het herstellen van momentopnamen

Standaard netwerkprijzen zijn van toepassing op het herstellen van momentopnamen. Voor het herstellen van een momentopname tussen regio's of continenten worden bijvoorbeeld dezelfde kosten gerekend als voor uitgaand verkeer van Google Compute Engine.

Lokale SSD-prijzen

Voor lokale SSD-apparaten worden kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid geregistreerde ruimte per apparaat gedurende de levensduur van de instantie waaraan deze is gekoppeld. De prijzen voor lokale SSD's verschillen per regio. In de regio's Iowa, Oregon, Taiwan en België kosten lokale SSD's bijvoorbeeld $ 0,080 per GB per maand. Zoals eerder vermeld, worden kosten voor lokale SSD's pro rato berekend op secondebasis.

Aangezien lokale SSD's alleen in stappen van 375 GB kunnen worden aangeschaft, zijn de kosten per maand voor een enkel apparaat gelijk aan het maandelijkse tarief vermenigvuldigd met 375 GB. Bij een maandelijks tarief van $ 0,080, zouden de kosten bijvoorbeeld $ 30,00 per apparaat per maand zijn. De daadwerkelijke gegevensopslag en het feitelijke gebruik zijn inbegrepen in die prijs en er zijn geen extra kosten voor lokaal verkeer tussen de virtuele machine en het lokale SSD-apparaat.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Per maand
Per uur
Type Prijs (per GB / maand) Prijs voor verwijderbare instanties (per GB / maand) Geschatte kosten per apparaat*
Geleverde lokale SSD-ruimte
* Gebaseerd op een maand van 730 uur voor een standaardtarief (niet-verwijderbare instanties). De werkelijke maandelijkse kosten kunnen variëren.
** Lokale SSD-apparaten worden alleen in één formaat aangeboden: 375 GB per apparaat.
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Image-opslag

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Type Prijs
Image-opslag (per GB / maand)
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Prijzen voor ongebruikte IP-adressen

Als u een statisch extern IP-adres reserveert maar niet gebruikt, worden de kosten voor dit adres in rekening gebracht volgens de onderstaande tabel. Als u een statisch extern IP-adres reserveert en dit gebruikt met een Compute Engine-resource, zoals een VM-instantie of een doorstuurregel, wordt het adres beschouwd als in gebruik en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Iowa Oregon Noordelijk Virginia South Carolina Montreal São Paulo België Londen Nederland Frankfurt Mumbai Singapore Sydney Taiwan Tokio
Type Prijs/uur
Statisch IP-adres (toegekend, maar niet in gebruik)
Statisch IP-adres (toegekend en in gebruik) Geen kosten
Tijdelijk IP-adres (gekoppeld aan een instantie of doorstuurregel) Geen kosten
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

U kunt controleren of een statisch extern IP-adres in gebruik is door een gcloud compute addresses list-verzoek in te dienen. Deze opdracht retourneert een lijst met statische externe IP-adressen en hun statussen:

gcloud compute addresses list

NAME     REGION ADDRESS    STATUS
address-1       130.211.8.68  IN_USE
address-2       35.186.217.84 RESERVED

In dit voorbeeld is IPv4-adres address-1 in gebruik en worden hiervoor geen kosten berekend, terwijl IPv4-adres address-2 is gereserveerd maar niet wordt gebruikt. Voor address-2 worden kosten berekend volgens de prijzen voor ongebruikte IPv4-adressen.

Prijzen voor gesimuleerde onderhoudsgebeurtenissen

Voor gesimuleerde onderhoudsgebeurtenissen gelden de volgende kosten:

 • Voor gesimuleerd onderhoud van instanties die voor live migratie zijn geconfigureerd, worden kosten in rekening gebracht voor elk van de volgende instantieresources:
  • Prijs per vCPU voor de instantie, waarbij f1-micro en g1-small elk gelijk zijn aan 1 vCPU: $ 0,040
  • Prijs per GB aan systeemgeheugen: $ 0,010
  • Prijs per GB aan lokale SSD-ruimte: $ 0,001
 • Gesimuleerd onderhoud van verwijderbare VM-instanties: gratis
 • Gesimuleerd onderhoud van instanties die voor beëindigen en opnieuw opstarten zijn geconfigureerd: gratis

Gebruik bekijken

De Google Cloud Platform Console biedt een transactiegeschiedenis voor elk van uw projecten. Deze geschiedenis beschrijft uw huidige saldo en het geschatte resourcegebruik voor dat specifieke project.

Om de transactiegeschiedenis van een project te bekijken, gaat u naar de factuurpagina met geschatte factuurkosten.

Prijsrekentool

Gebruik de Prijsrekentool van Google Cloud om inzicht te krijgen in hoe uw factuur wordt berekend.

Volgende stap

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Compute Engine Documentation