Fiyatlandırma

Cloud Vision API, resimleri analiz etmek için bir dizi özellik sunar. Bu durumlarda, önceden yapılan taahhütler olmadan yalnızca kullanımınız kadar ödeme yaparsınız. API, aşağıdaki özellikleri destekler:

Feature type
CROP_HINTS Determine suggested vertices for a crop region on an image.
DOCUMENT_TEXT_DETECTION Perform OCR on dense text images, such as documents (PDF/TIFF), and images with handwriting. TEXT_DETECTION can be used for sparse text images. Takes precedence when both DOCUMENT_TEXT_DETECTION and TEXT_DETECTION are present.
FACE_DETECTION Detect faces within the image.
IMAGE_PROPERTIES Compute a set of image properties, such as the image's dominant colors.
LABEL_DETECTION Add labels based on image content.
LANDMARK_DETECTION Detect geographic landmarks within the image.
LOGO_DETECTION Detect company logos within the image.
OBJECT_LOCALIZATION Detect and extract multiple objects in an image.
SAFE_SEARCH_DETECTION Run SafeSearch to detect potentially unsafe or undesirable content.
TEXT_DETECTION Perform Optical Character Recognition (OCR) on text within the image. Text detection is optimized for areas of sparse text within a larger image. If the image is a document (PDF/TIFF), has dense text, or contains handwriting, use DOCUMENT_TEXT_DETECTION instead.
WEB_DETECTION Detect topical entities such as news, events, or celebrities within the image, and find similar images on the web using the power of Google Image Search.
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Fiyatlar

Resim başına ücret alınır. Birden fazla sayfası olan dosyalarda (ör. PDF dosyaları) her sayfa ayrı bir resim sayılır.

Resimlere uygulanan tüm özellikler, faturalandırılabilen bir birim olarak değerlendirilir. Örneğin, aynı resme Yüz Algılama ve Etiket Algılama uyguladığınızda bir birim Yüz Algılama ve bir birim Etiket Algılama için faturalandırılırsınız.

Aşağıdaki tabloda, her özellik için 1.000 birim başına fiyat gösterilmektedir. Fiyatlandırma katmanlıdır: Her ay kullanılan ilk 1.000 birim ücretsizdir, 1.001 ila 5.000.000 arası birimler tablodaki gibi fiyatlandırılır vb.

Özellik 1.000 birim başına fiyat
Aylık ilk 1.000 birim Aylık 1.001 - 5.000.000 birim Aylık 5.000.001 - 20.000.000 birim
Etiket Algılama Ücretsiz 1,50 ABD doları 1,00 ABD doları
Metin Algılama Ücretsiz 1,50 ABD doları 0,60 ABD doları
Belge Metni Algılama Ücretsiz 1,50 ABD doları 0,60 ABD doları
Güvenli Arama (uygunsuz içerik) Algılama Ücretsiz Etiket Algılama ile ücretsiz veya 1,50 ABD doları Etiket Algılama ile ücretsiz veya 0,60 ABD doları
Yüz Algılama Ücretsiz 1,50 ABD doları 0,60 ABD doları
Yüz Algılama - Ünlü Tanıma Ücretsiz 1,50 ABD doları 0,60 ABD doları
Önemli Nokta Algılama Ücretsiz 1,50 ABD doları 0,60 ABD doları
Logo Algılama Ücretsiz 1,50 ABD doları 0,60 ABD doları
Resim Özellikleri Ücretsiz 1,50 ABD doları 0,60 ABD doları
Kırpma İpuçları Ücretsiz Resim Özellikleri ile ücretsiz veya 1,50 ABD doları Resim Özellikleri ile ücretsiz veya 0,60 ABD doları
Web Algılama Ücretsiz 3,50 ABD doları Daha fazla bilgi için Google ile iletişime geçin
Nesne Yerelleştirme Ücretsiz 2,25 ABD doları 1,50 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Örnek

Uygulamanız belirli bir ayda aşağıdaki isteklerde bulunmuşsa:

  • 700 resimde etiket algılama özelliği
  • 5.300 resimde önemli nokta algılama özelliği

Ödemeniz gereken ücret aşağıdaki gibi olacaktır:

  • 700 etiket algılama isteği için 0 ABD doları.
  • İlk 1.000 önemli nokta algılama isteği için 0 ABD doları.
  • Sonraki 4.300 önemli nokta algılama isteği için 7,50 ABD doları. Fiyatlandırma, 1.000 istekli blokta hesaplanır. Örneğin, tam olarak 4.000 istek 4 x 1,50 ABD doları olarak fiyatlandırılır. 4.001 ile 5.000 arasındaki tüm istek sayıları (bu örnekteki 4.300 istek dahil), toplamı sonraki (5.) 1.000'lik bloka taşır ve buna uygun şekilde fiyatlandırılır (mevcut maliyete 1,50 ABD doları daha eklenir ve toplam maliyet 5 x 1,50 ABD doları = 7,50 ABD doları olur).

Toplam maliyet 7,50 ABD doları olur.

Google Cloud Platform maliyetleri

Projenizde kullanılan Google Compute Engine örnekleri ve Google Cloud Storage gibi diğer Google Cloud Platform kaynakları için ücret ödemeniz gerekebilir. Geçerli ücretlere göre belirlenen farklı maliyetleri öğrenmek için Google Cloud Platform Fiyat Hesaplayıcı'yı kullanarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.