Google Cloud Sürdürülebilirliği

Google Cloud ile çevre üzerindeki etkinizi azaltın

Çevre Raporu Ücretsiz deneme

%100 Yenilenebilir Enerji

Google olarak küresel işlemlerimiz tarafından tüketilen enerjinin %100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılar ve sıfır karbon kullanımına olan bağlılığımızı sürdürürüz. Bu kapsama veri merkezlerimiz ve Google Cloud da dahildir. Dolayısıyla işlemlerinizi çalıştırmak, verilerinizi depolamak ve uygulamalarınızı geliştirmek için Google Cloud Platform'u tercih ettiğinizde, dijital karbon ayak iziniz temiz enerjiyle dengelenir. Bu sayede, çevre üzerindeki etkiniz azalır.
%100 Yenilenebilir Enerji Satın Alma Hedefimize Ulaşma
%100
0 emisyon

Azaltılmış Emisyonlar

Müşterilere sağlanan avantajlar
Bulut platformu seçerken platformun fiyatı, güvenliği, açıklığı ve sunduğu ürünler gibi birçok unsuru göz önünde bulundurursunuz. Bu unsurlara çevreyi de dahil etmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Sürdürülebilir bulut hizmetleri hem çevre hem de işletmeniz için avantajlıdır.
İşlem Emisyonlarını Sıfırlama
İşlemleri kendiliğinden yönetilen veri merkezinden veya ortak yerleşim tesisinden GCP'ye taşıdığınızda, şirketinizin işlem ve veri depolamayla doğrudan ilişkili net emisyonları sıfırlanır.
Sürdürülebilir sanal makineler oluşturma
Üretken ve Sürdürülebilir Olma
Gmail, Takvim, Dokümanlar, Drive ve Meet gibi G Suite ürünlerine geçiş yapan işletmeler, BT alanındaki enerji kullanımlarında ve karbon emisyonlarında %65 ila %85 arasında azalma kaydetti.
Sorumlu Ortak Çalışma Araçları

Yüksek Hızda Enerji Verimliliği

Daha Az Enerji Tüketen Öğrenim
Makine öğrenimi iş yükleri, genellikle yüksek miktarda enerji tüketen karmaşık hesaplamalar gerektirir. Google Cloud TPU'ları, özellikle genel amaçlı işlemcilere kıyasla derin öğrenme iş yüklerini watt başına daha yüksek teraflop değerlerinde hızlandırmak üzere enerji verimliliği ön planda tutularak tasarlanmıştır.
AI Platformumuzu deneyin
Daha Verimli Arşivler
Google uzun süre saklamanız gereken, sık kullanılmayan veriler için verimli depolama alanı sağlamanın yanı sıra bu verileri son derece hızlı bir şekilde hizmete sunar.
Karbon nötr paket oluşturun
takometre

Neden Google Cloud Platform?

Taahhüdümüz
Google olarak küresel çapta tüm operasyonlarımızda tüketilen enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı taahhüt ederiz. Google'da şirket olarak kullandığımız her elektrik birimine eşdeğer miktarda (veya daha fazla) yenilenebilir enerji satın alacağız. Operasyonlarımızı karbon izi bırakmadan sürdürme hedefimize de bağlıyız.
İLERLEMEMİZ HAKKINDA BİLGİ
enerji grafiği

Enerji Satın Alma

Google'da enerji satın alma sözleşmeleriyle çok sayıda yenilenebilir enerji türü satın alırız. Yenilenebilir enerjiyi kullanıma yeni sunulan, sektördeki yenilenebilir olmayan enerji kullanımını azaltacak ve bu türde enerjilerin kullanılmasının tamamen önüne geçecek projelerden satın almaya özen gösteririz. Hatta Google, dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji alıcısıdır.
sektörde temiz enerji kullanımını nasıl yaygınlaştırdığımız hakkında bilgi
yenilenebilir enerji
saatlik kullanım grafiği

7/24 karbonsuz enerjiye geçme

Günümüzde birçok veri merkezi bölgesinde yenilenebilir enerji günde 24 saat kullanılamıyor. Bu sorunu çözmek için güneş ve rüzgar enerjisinin bol olduğu bölgelerde veya saatlerde ihtiyaç fazlası yenilenebilir enerjiyi satın alırız. Her yıl küresel çapta satın aldığımız yenilenebilir enerjilerle elektrik kullanımımızla ilişkili karbon ayak izini sıfıra indiririz. Hedefimiz daha yükseklerde: Her bir Google veri merkezinde günde 24 saat boyunca karbonsuz enerji kullanılan bir gelecek hayal ediyoruz.
7/24 karbonsuz enerji kullanımı konusunda ne kadar ilerlediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google'ın Yenilenebilir Enerji Projeleri

ABD
Güney Amerika
Avrupa
RÜZGAR rüzgar kuralları
GÜNEŞ güneş kuralları

Verimli Veri Merkezleri

Google Cloud, verimlilik için tasarlanmıştır. Çoğu veri merkezi, neredeyse sunucularını çalıştırmak için kullandıkları kadar işlem harici veya "ek yük" türünde enerji (soğutma ve güç dönüştürme gibi) kullanır. Google'da bu ek yükün oranını %11'e indirdik.
bunu nasıl başardığımızı öğrenin

Daha Akıllı Veri Merkezleri

Google'ın makine öğrenimi özelliği, eyleme dönüştürülebilir öneriler ile otomatikleştirilmiş kontroller oluşturmak ve enerji verimliliğini %15 artırmak için büyük miktarda operasyonel veri merkezi verisinin analiz edilebilmesini sağlar.
veri merkezlerimizde makine öğreniminden nasıl yararlandığımızı öğrenin
Atık madde
%92 Atık Taşıma Yüzdesi
%18 Yeniden Üretilen Sunucu Yüzdesi
Enerji
%50 Daha Az Enerji
1,11 PUE (Enerji Kullanım Verimi)
Sertifikalar
50001 ISO sertifikası

Sektör Liderliği

Greenpeace raporu

Greenpeace Raporu

BT sektörü kayda değer elektrik tüketicilerinden biri ve gelecekte bu sektörde elektrik kullanımının katlanarak artması bekleniyor. Bulut hizmeti sağlayıcınızın yenilenebilir enerjiden yararlanma oranı, tercih ettiğiniz kuruluşa bağlı olarak değişiyor. Neyse ki Greenpeace her bulut hizmetini karşılaştırıyor. Google, 2016 yılında Greenpeace'ten A sınıfı puanı aldı.
Raporu buradan okuyabilirsiniz

Ek Kaynaklar