ราคาของ Cloud Spanner

เอกสารนี้จะอธิบายรายละเอียดราคา Cloud Spanner

คุณยังใช้เครื่องคํานวณราคาของ Google Cloud Platform เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้ Cloud Spanner ได้ด้วย

หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ราคาที่แสดงจะเป็นสกุลเงินที่ Cloud Platform SKU ใช้

ภาพรวมราคา Cloud Spanner

เมื่อคุณใช้ Cloud Spanner ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับรายการต่อไปนี้

 1. ความจุของการประมวลผลในอินสแตนซ์

  Cloud Spanner จะติดตามความจุในการประมวลผล (วัดเป็นหน่วยประมวลผลหรือโหนด) ของอินสแตนซ์ในช่วงเวลาหนึ่ง ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจํานวนของโหนดคูณด้วยอัตรารายชั่วโมง

  เนื่องจากความจุการประมวลผลของอินสแตนซ์อาจน้อยกว่า 1 โหนด (หน่วยประมวลผล 1,000 หน่วย) จํานวนนี้จึงอาจเป็นเศษส่วน เช่น อินสแตนซ์ที่มีความจุในการประมวลผลซึ่งมีหน่วยประมวลผล 200 หน่วยที่ทํางาน 6 ชั่วโมงจะมีการเรียกเก็บเงินสําหรับ 1.2 ชั่วโมงทํางานของโหนด (หน่วยประมวลผล 200 หน่วย × 6 ชั่วโมง ÷ 1, 000 หน่วยประมวลผลต่อโหนด)

  ระบบจะเรียกเก็บความจุในการประมวลผลที่คุณจัดสรรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เช่น หากคุณปรับขนาดอินสแตนซ์ชั่วคราวเพียง 30 นาที ระบบจะยังเรียกเก็บเงินเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

  หลังจากครบ 1 ชั่วโมงแล้ว ระบบจะคํานวณการเรียกเก็บเงินสําหรับความจุในการประมวลผล ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดสรรอินสแตนซ์ของโหนด 5 รายการ ณ เวลา 13:00 น. จากนั้น เวลา 14:01 น. (หลังจากนั้นมากกว่า 1 ชั่วโมง) คุณนําโหนดออก 1 รายการ โหนดที่ 5 จะมีการเรียกเก็บเงินเป็นเวลา 61 นาที

 2. จํานวนพื้นที่เก็บข้อมูลที่ฐานข้อมูลของคุณใช้

  Cloud Spanner จะเรียกเก็บเงินจากคุณสําหรับจํานวนเฉลี่ยของข้อมูลในฐานข้อมูล Cloud Spanner ซึ่งรวมถึงตาราง ดัชนีรอง และข้อมูลเมตาในช่วง 1 เดือน โดยคูณด้วยอัตรารายเดือน

 3. จํานวนพื้นที่เก็บข้อมูลที่ข้อมูลสํารองใช้

  Cloud Spanner จะเรียกเก็บเงินตามจํานวนพื้นที่เก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยที่การสํารองข้อมูลของ Cloud Spanner ใช้งานในช่วงเวลา 1 เดือนคูณด้วยอัตรารายเดือน

 4. ปริมาณแบนด์วิดท์ที่ใช้ของเครือข่าย

  การรับส่งข้อมูลขาออกในเครือข่ายบางประเภท เช่น การอ่านฐานข้อมูล Cloud Spanner ของแอปพลิเคชันอาจมีค่าใช้จ่ายสําหรับแบนด์วิดท์ดังที่แสดงด้านล่าง ไม่มีการเรียกเก็บเงินสําหรับการจําลอง Cloud Spanner หรือการรับส่งข้อมูลขาเข้าของเครือข่าย

การเรียกเก็บเงินเหล่านี้มีตัวจําลองทั้งหมดที่ Cloud Spanner เรียกใช้สําหรับอินสแตนซ์ ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับอินสแตนซ์แต่ละรายการ ไม่ใช่สําหรับตัวจําลองแต่ละรายการ

ระบบจะคํานวณการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลโปรเจ็กต์และการใช้งานแบนด์วิดท์เป็นกิกะไบต์ (GB) โดยที่ 1 GB = 230 ไบต์

ค่าใช้จ่ายสําหรับพื้นที่เก็บข้อมูลสําหรับโปรเจ็กต์และแบนด์วิดท์จะเกิดขึ้นทุกวัน คุณดูการใช้งานแบบไม่เรียกเก็บเงินได้ทุกเมื่อใน Google Cloud Console

ตารางต่อไปนี้แสดงราคาสําหรับคอมโพเนนต์แต่ละส่วนของ Cloud Spanner

ความจุของ Compute

การกําหนดค่าตามภูมิภาค คำอธิบาย ต้นทุนต่อโหนดต่อชั่วโมง (รวมการจําลองทั้งหมด)
อเมริกา
อเมริกาเหนือ-เหนือ1 มอนทรีออล 28.90 บาท
Southamerica- East1 เซาเปาโล 52.50 บาท
us-central1 ไอโอวา 28.00 บาท
us-east1 เซาท์แคโรไลนา 28.00 บาท
us-east4 เวอร์จิเนียตอนเหนือ 28.90 บาท
us-west1 ออริกอน 28.00 บาท
us-west2 ลอสแอนเจลิส 32.80 บาท
us-west3 ซอลต์เลกซิตี 32.80 บาท
us-west4 ลาสเวกัส 28.90 บาท
เอเชียแปซิฟิก
เอเชีย-ตะวันออก1 ไต้หวัน 28.00 บาท
เอเชีย-ตะวันออก2 ฮ่องกง 37.80 บาท
เอเชีย-นอร์ท1 โตเกียว 1.17 บาท
เอเชีย-นอร์ท2 โอซาก้า 1.17 บาท
เอเชีย-นอร์ท3 โซล 1.17 บาท
เอเชีย-เซาท์1 มุมไบ 37.80 บาท
เอเชีย-เซาท์2 เดลี 37.80 บาท
เอเชีย-เซาท์อีสต์1 สิงคโปร์ 30.03 บาท
เอเชีย-เซาท์อีสต์2 จาการ์ตา 1.17 บาท
australia-southeast1 ซิดนีย์ 33,500 บาท
australia-southeast2 เมลเบิร์น 33,500 บาท
ยุโรป
europe-north1 ฟินแลนด์ 32.50 บาท
europe-west1 เบลเยียม 28.00 บาท
europe-west2 ลอนดอน 32.80 บาท
europe-west3 แฟรงค์เฟิร์ต 32.80 บาท
europe-west4 เนเธอร์แลนด์ 32.50 บาท
europe-west6 ซูริก 1.17 บาท
europe-central2 วอร์ซอ 32.80 บาท
การกําหนดค่าแบบหลายภูมิภาค คำอธิบาย ต้นทุนต่อโหนดต่อชั่วโมง
เอเชีย1 เอเชีย 118 บาท
วันที่ 3 ยุโรป 90 บาท
ตร ยุโรป 90 บาท
ตร.6 ยุโรป 90 บาท
จํานวน 3 อเมริกาเหนือ 90 บาท
จํานวน 6 อเมริกาเหนือ 150.00 บาท
นัม7 อเมริกาเหนือ 90 บาท
Num8 อเมริกาเหนือ 90 บาท
จํานวน 9 อเมริกาเหนือ 150.00 บาท
จํานวน 10 อเมริกาเหนือ 90 บาท
11 อเมริกาเหนือ 90 บาท
N12 อเมริกาเหนือ 150.00 บาท
นัม-ยู-เอเชีย1 อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย 280 บาท
หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ระบบจะใช้ราคาที่แสดงในสกุลเงินของคุณใน SKU ของ Cloud Platform

พื้นที่เก็บข้อมูลของฐานข้อมูล

ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเฉพาะพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณใช้ รวมถึงตาราง ดัชนีรอง และโอเวอร์เฮดสําหรับดัชนีเหล่านั้น

การกําหนดค่าตามภูมิภาค คำอธิบาย พื้นที่เก็บข้อมูลต่อ GB ต่อเดือน
อเมริกา
อเมริกาเหนือ-เหนือ1 มอนทรีออล 9.30 บาท
Southamerica- East1 เซาเปาโล 12.50 บาท
us-central1 ไอโอวา 9 บาท
us-east1 เซาท์แคโรไลนา 9 บาท
us-east4 เวอร์จิเนียตอนเหนือ 9.30 บาท
us-west1 ออริกอน 9 บาท
us-west2 ลอสแอนเจลิส 12.80 บาท
us-west3 ซอลต์เลกซิตี 12.80 บาท
us-west4 ลาสเวกัส 9.30 บาท
เอเชียแปซิฟิก
เอเชีย-ตะวันออก1 ไต้หวัน 9 บาท
เอเชีย-ตะวันออก2 ฮ่องกง 12.90 บาท
เอเชีย-นอร์ท1 โตเกียว 12.90 บาท
เอเชีย-นอร์ท2 โอซาก้า 12.90 บาท
เอเชีย-นอร์ท3 โซล 12.90 บาท
เอเชีย-เซาท์1 มุมไบ 12.90 บาท
เอเชีย-เซาท์2 เดลี 12.90 บาท
เอเชีย-เซาท์อีสต์1 สิงคโปร์ 9.30 บาท
เอเชีย-เซาท์อีสต์2 จาการ์ตา 12.90 บาท
australia-southeast1 ซิดนีย์ 12.50 บาท
australia-southeast2 เมลเบิร์น 12.50 บาท
ยุโรป
europe-north1 ฟินแลนด์ 9.30 บาท
europe-west1 เบลเยียม 9 บาท
europe-west2 ลอนดอน 12.80 บาท
europe-west3 แฟรงค์เฟิร์ต 12.80 บาท
europe-west4 เนเธอร์แลนด์ 9.30 บาท
europe-west6 ซูริก 12.90 บาท
europe-central2 วอร์ซอ 12.80 บาท
การกําหนดค่าแบบหลายภูมิภาค คำอธิบาย พื้นที่เก็บข้อมูลต่อ GB ต่อเดือน
เอเชีย1 เอเชีย 18.50 บาท
วันที่ 3 ยุโรป 15 บาท
ตร ยุโรป 15 บาท
ตร.6 ยุโรป 15 บาท
จํานวน 3 อเมริกาเหนือ 15 บาท
จํานวน 6 อเมริกาเหนือ 22.50 บาท
นัม7 อเมริกาเหนือ 15 บาท
Num8 อเมริกาเหนือ 15 บาท
จํานวน 9 อเมริกาเหนือ 22.50 บาท
จํานวน 10 อเมริกาเหนือ 15 บาท
11 อเมริกาเหนือ 15 บาท
N12 อเมริกาเหนือ 22.50 บาท
นัม-ยู-เอเชีย1 อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย 28.00 บาท
หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ระบบจะใช้ราคาที่แสดงในสกุลเงินของคุณใน SKU ของ Cloud Platform

พื้นที่เก็บข้อมูลสํารอง

ระบบจะเรียกเก็บเงินเฉพาะพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณใช้เท่านั้น ระบบจะเรียกเก็บเงินข้อมูลสํารองตั้งแต่เวลาที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ไปจนถึงเวลาที่ลบ ระบบจะเรียกเก็บเงินข้อมูลสํารองที่เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยไม่คํานึงถึงเวลาในการลบ (หากน้อยกว่า 1 วัน)

การกําหนดค่าระดับภูมิภาค การกําหนดค่าหลายภูมิภาค
$0.10 ต่อ GB ต่อเดือน $0.30 ต่อ GB ต่อเดือน
หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ระบบจะใช้ราคาที่แสดงในสกุลเงินของคุณใน SKU ของ Cloud Platform

เครือข่าย

ขาเข้า ฟรี
ขาออกภายในภูมิภาคเดียวกัน ฟรี
ขาออกระหว่างภูมิภาคภายในสหรัฐอเมริกา (ต่อ GB) 0.40 บาท
ข้อมูลขาออกระหว่างทวีป ในอัตราอินเทอร์เน็ตขาออก
หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ระบบจะใช้ราคาที่แสดงในสกุลเงินของคุณใน SKU ของ Cloud Platform

อัตราอินเทอร์เน็ตขาออก

สําหรับอินสแตนซ์ที่มีการกําหนดค่าระดับภูมิภาค อัตราข้อมูลขาออกทางอินเทอร์เน็ตดังที่แสดงด้านล่าง

สําหรับอินสแตนซ์ที่มีการกําหนดค่าหลายภูมิภาค จะมีการเรียกเก็บค่าอินเทอร์เน็ตขาออกดังนี้

 • ข้อมูลขาออกจากธุรกรรมการอ่าน-เขียน ซึ่งประกอบด้วยการอ่านและข้อความค้นหาในธุรกรรมการอ่าน-เขียนจะเรียกเก็บเงินตามต้นทุนขาออกจากภูมิภาคผู้นําเริ่มต้นเสมอ
 • ข้อมูลขาออกจากการอ่านอื่นๆ จะเรียกเก็บเงินโดยอิงตามข้อมูลขาออกของภูมิภาคที่ใกล้ที่สุดที่มีตัวจําลองแบบอ่าน เขียน หรืออ่านอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณใช้การกําหนดค่าหลายภูมิภาค nam-eur-asia1

  • สําหรับลูกค้าใน us-central1 ข้อมูลขาออกมีให้บริการฟรี เนื่องจากภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งของการกําหนดค่าหลายภูมิภาค
  • สําหรับไคลเอ็นต์ใน us-west1 ข้อมูลขาออกจะเรียกเก็บเงินจาก us-central1 ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ใกล้ที่สุดในการกําหนดค่าหลายภูมิภาค
  • สําหรับไคลเอ็นต์ใน asia-south1 ข้อมูลขาออกจะเรียกเก็บเงินจาก asia-east1 ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ใกล้ที่สุดในการกําหนดค่าหลายภูมิภาค

ราคาของการส่งออกและการนําเข้าฐานข้อมูล

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก Cloud Spanner ในการใช้เครื่องมือส่งออกหรือนําเข้า คุณจะต้องจ่ายค่าอัตรามาตรฐานสําหรับการจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณนําเข้าฐานข้อมูลไปยัง Cloud Spanner อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการนําเข้าและส่งออกฐานข้อมูล

 • ระบบจะเรียกเก็บเงินอัตรามาตรฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงานแบบกลุ่มของ Dataflow เมื่อเรียกใช้การส่งออกหรือนําเข้า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่นําเข้าหรือส่งออก รวมถึงปัจจัยด้านประสิทธิภาพ เช่น หากอินสแตนซ์ Cloud Spanner ทํางานหนักอยู่แล้ว งานการนําเข้าและการส่งออกอาจใช้เวลานานขึ้นและทําให้ผู้ปฏิบัติงานโดยรวมมีการเรียกเก็บเงินโดยรวมมากขึ้น

 • หากคุณเรียกใช้งานการนําเข้าในภูมิภาคที่ไม่ซ้อนทับกับการกําหนดค่าที่เก็บข้อมูล Cloud Storage คุณจะชําระเงินตามอัตรามาตรฐานของ Cloud Storage สําหรับข้อมูลขาออกของเครือข่าย หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงิน ให้เลือกภูมิภาคสําหรับงานการนําเข้าที่ซ้อนทับกับการกําหนดค่าที่เก็บข้อมูล โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการเลือกภูมิภาคการนําเข้า

 • หากเรียกใช้งานการส่งออกในภูมิภาคที่ไม่ซ้อนทับกับการกําหนดค่าอินสแตนซ์ของ Cloud Spanner คุณต้องชําระเงินอัตรามาตรฐานสําหรับข้อมูลขาออกของเครือข่าย หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงิน ให้เลือกภูมิภาคสําหรับงานการส่งออกที่ซ้อนทับกับการกําหนดค่าอินสแตนซ์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการเลือกภูมิภาคการส่งออก

ขั้นตอนต่อไป