Overheidsverzoeken om gegevens van cloudklanten


Dankzij Google Cloud kunnen bedrijven en consumenten productiever te werk gaan. Google ontwerpt, bouwt en beheert al meer dan vijftien jaar een bijzonder veilige infrastructuur, en onze gebruikers plukken daar de vruchten van. Beveiliging en vertrouwen staan centraal bij elke beslissing die we nemen. Aangezien klanten en gebruikers hun gegevens bij Google opslaan, willen ze graag weten hoe we reageren als overheden ons om toegang tot gegevens vragen. Net als andere technologie- en communicatiebedrijven ontvangt Google, en dus ook Google Cloud, verzoeken van overheden en rechtbanken over de hele wereld om dit soort gegevens te overhandigen. Google begrijpt dat dit belangrijk is en doet er alles aan om het vertrouwen van klanten en gebruikers te behouden door transparant te zijn over onze reactie op deze verzoeken.

Hoe Google omgaat met overheidsverzoeken om gegevens

Als wetshandhavende instanties om klantgegevens vragen, is de klant zelf primair verantwoordelijk voor de reactie op het verzoek. Als Google toch van een overheid een verzoek om gegevens uit een klantaccount ontvangt, beoordeelt het elk verzoek afzonderlijk op basis van de onderstaande richtlijnen.

  • We zorgen voor de privacy en beveiliging van de gegevens die u bij Google opslaat

    Als we een verzoek ontvangen, onderzoekt ons team of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en het beleid van Google. Over het algemeen verstrekken we pas gegevens nadat we een schriftelijk verzoek hebben ontvangen dat is ondertekend door een bevoegde functionaris van de betreffende instantie, en dat is uitgegeven op basis van toepasselijke wetgeving. Als een verzoek in onze ogen te algemeen is, proberen we het nader gespecificeerd te krijgen. Google heeft een deskundig team dat zich uitsluitend met dit werk bezighoudt.

  • We stellen klanten op de hoogte

    We stellen klanten op de hoogte voordat we informatie verstrekken, tenzij een dergelijke melding niet toegestaan is op grond van de wet en tenzij er sprake is van een noodgeval waarbij iemands leven gevaar loopt. We stellen gebruikers achteraf op de hoogte nadat een wettelijke beperking is opgeheven, bijvoorbeeld nadat een wettelijk of door de rechter bevolen kennisgevingsverbod is verstreken. Deze melding wordt doorgaans naar de contactpersoon van de G Suite- of Google Cloud-klant gestuurd.

  • We houden rekening met bezwaren van klanten

    Google zal, voor zover wettelijk toegestaan en volgens de voorwaarden van het verzoek, voldoen aan redelijke verzoeken van klanten om een verzoek aan te vechten. De klant kan bijvoorbeeld bij de betreffende rechtbank bezwaar indienen tegen de kennisgeving en Google een kopie van het bezwaar verstrekken. Voor juridische verzoeken van de Amerikaanse overheid geldt het volgende: als Google de klant op de hoogte stelt van het verzoek en de klant vervolgens bij de rechtbank een bezwaar tegen de kennisgeving indient en Google een kopie van het bezwaar verstrekt, zal Google de gevraagde gegevens niet verstrekken als het pleit ten gunste van de klant wordt beslecht. Voor andere jurisdicties kunnen andere procedures gelden en worden verzoeken per geval bekeken.

Lees onze whitepaper over overheidsverzoeken om gegevens van cloudklanten voor meer informatie over de werkwijze van Google bij overheidsverzoeken om gegevens.

Google Cloud

Aan de slag

Samenwerken met Google

Vertel ons over uw bedrijf, zodat onze experts u kunnen helpen bij het ontwerpen van de door u gewenste oplossing.

Werk samen met een partner

Kies een van onze wereldwijde partners om onze services met uw huidige beveiligingsactiviteiten te integreren en functionaliteit en specifieke expertise op het gebied van gegevensbeveiliging, identiteits- en gebruikersbescherming, infrastructuurbeveiliging, scannen, controle, logboekregistratie en meer toe te voegen.

Wilt u partner worden? Meld u hier aan