Fiyatlandırma

Bu sayfada Cloud Run (tümüyle yönetilen) ve Google Cloud'da Anthos için Cloud Run ile ilgili fiyatlandırma bilgileri yer almaktadır.

Cloud Storage ağ fiyatlandırmasında belgelendiği gibi, Container Registry'den container görüntüleri dağıtmak söz konusu olduğunda, container görüntünüzle aynı kıtada yer alan bir bölgeye dağıtım yaparsanız sizden ücret alınmaz. Örneğin, us-central1 veya us-east1 bölgesindeki bir Cloud Run (tümüyle yönetilen) hizmetine us.gcr.io veya gcr.io bölgesinden yapılan dağıtımlar ücretsizdir.

Cloud Run (tümüyle yönetilen) fiyatlandırması

Cloud Run (tümüyle yönetilen) sizden yalnızca kullandığınız kaynaklar için ücret alır. Kullanım miktarı en yakın 100 milisaniyeye yuvarlanır. Bu kaynaklardan her birinin ücretsiz kullanım kotası olduğunu unutmayın. Toplam Cloud Run (tümüyle yönetilen) faturanız fiyatlandırma tablosundaki kaynakların toplamı olacaktır.

Bir defada bir istekten daha yüksek bir eşzamanlılık ayarlarken tahsis edilen CPU ve belleği birden fazla istek paylaşabilir.

Fiyat hesaplayıcı

Tahmini Cloud Run (tümüyle yönetilen) kullanım maliyetini öğrenmek için Google Cloud Platform Fiyat Hesaplayıcı'yı kullanabilirsiniz.

Fiyat tabloları

Aşağıdaki fiyatlandırma tablosunda GiB-saniye birimi kullanılmıştır. GiB-saniye, örneğin 1 gibibaytlık bir örneği 1 saniye süreyle çalıştırmak veya 256 mebibaytlık bir örneği 4 saniye süreyle çalıştırmak anlamına gelir. Aynı ilke vCPU-saniye birimi için de geçerlidir.

Katman CPU Bellek İstekler
Ücretsiz İlk 180.000 vCPU-saniye ücretsiz İlk 360.000 GiB-saniye ücretsiz 2 milyon istek ücretsiz Kuzey Amerika'da 1 GiB ücretsiz çıkış
1 Ücretsiz kota aşıldığında 0,00002400 ABD doları / vCPU-saniye Ücretsiz kota aşıldığında 0,00000250 ABD doları / GiB-saniye Ücretsiz kota aşıldığında 0,40 ABD doları / bir milyon istek Ücretsiz kota aşıldığında Google Cloud Network Premium katman fiyatlandırması.
2 Ücretsiz kota aşıldığında 0,000033600 ABD doları / vCPU-saniye Ücretsiz kota aşıldığında 0,00000350 ABD doları / GiB-saniye Ücretsiz kota aşıldığında 0,40 ABD doları / bir milyon istek Ücretsiz kota aşıldığında Google Cloud Network Premium katman fiyatlandırması.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

1. Katman fiyatlandırmasına tabi olanlar

 • asia-east1 (Tayvan)
 • asia-northeast1 (Tokyo)
 • asia-northeast2 (Osaka)
 • europe-north1 (Finlandiya)
 • europe-west1 (Belçika)
 • europe-west4 (Hollanda)
 • us-central1 (Iowa)
 • us-east1 (Güney Carolina)
 • us-east4 (Kuzey Virginia)
 • us-west1 (Oregon)

2. Katman fiyatlandırmasına tabi olanlar

 • asia-southeast1 (Singapur)
 • australia-southeast1 (Sidney)
 • northamerica-northeast1 (Montreal)

Cloud Run'ın (tümüyle yönetilen) alan eşleme özelliğini asia-northeast2, australia-southeast1 veya northamerica-northeast1 bölgelerindeki hizmetler için kullanmanın mümkün olmadığını unutmayın. Özel alanları bu bölgelerdeki Cloud Run (tümüyle yönetilen) hizmetleriyle eşlemek için Cloud Load Balancing'i sunucusuz bir NEG ile kullanabilirsiniz.

Ücretsiz kota kullanımı bir faturalandırma hesabının tüm projeleri toplanarak hesaplanır ve her ay sıfırlanır. Yalnızca ücretsiz kotayı aşan kullanımınız için faturalandırılırsınız. Ücretsiz katman, 1. Katman fiyatlandırmasını kullanan harcamaya dayalı indirim şeklinde uygulanır.

Faturalandırılabilir Zaman

Belirli bir container örneği için faturalandırılabilir zaman şu durumlarda oluşur:

 • Container örneği başlatılırken
 • Container örneği tarafından en az bir tane istek işlenirken

Bir istek bir container örneğinde aktifken yalnızca tahsis edilen CPU ve bellek için faturalandırılırsınız. Kullanım miktarı en yakın 100 milisaniyeye yuvarlanır.

Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, bir container örneği aynı zamanda birden fazla istek alırsa faturalandırılabilir zaman ilk isteğin başlangıcıyla birlikte başlar ve son isteğin bitişiyle birlikte biter:

Faturalandırılabilir zaman

Tüm Cloud Run (tümüyle yönetilen) container örneklerinden toplanan faturalandırılabilir zaman, Cloud Monitoring metriği olarak gösterilir. Daha fazla bilgi için container/billable_instance_time metriğine göz atın.

Google Cloud'da Anthos için Cloud Run fiyatlandırması

Google Cloud'da Anthos için Cloud Run, Google Kubernetes Engine'in bir eklentisidir. Bir kümede çalışan iş yükleri Google Kubernetes Engine fiyatlandırmasına dahil edilir.

Google Cloud'da Anthos için Cloud Run'ın Genel Kullanıma Sunulmuş (GA) sürümü, Anthos platformunun bir özelliğidir. Google Cloud'da Anthos için Cloud Run kullanımı, Anthos aboneliğine dahildir. Anthos'a kaydolmak için satış temsilcinizle iletişim kurun.

Google Cloud'da Anthos için Cloud Run ücretsiz deneme süresi

GA sürümünün bir parçası olarak Google, yeni Google Cloud'da Anthos için Cloud Run müşterileri için GA sürümünün yayınlanacağı 14 Kasım 2019 tarihinde başlayacak olan 6 aylık bir ücretsiz deneme süresi sunuyor. Google Cloud'da Anthos için Cloud Run, bu süre boyunca mevcut GKE müşterileri için de ücretsiz kalacaktır. Ücretsiz deneme süresi 15 Ekim 2020'de sona erecektir. GKE altyapısı kullanımından kaynaklanan temel ücretler alınmaya devam edecektir.