Fiyatlandırma

Bu sayfada Cloud Run (tümüyle yönetilen) ve Google Cloud'da Cloud Run for Anthos ile ilgili fiyatlandırma bilgileri yer almaktadır.

Cloud Storage ağ fiyatlandırmasında belgelendiği gibi, Container Registry'den container görüntüleri dağıtmak söz konusu olduğunda, container görüntünüzle aynı kıtada yer alan bir bölgeye dağıtım yaparsanız sizden ücret alınmaz. Örneğin, us-central1 veya us-east1 bölgesindeki bir Cloud Run (tümüyle yönetilen) hizmetine us.gcr.io veya gcr.io bölgesinden yapılan dağıtımlar ücretsizdir.

Cloud Run (tümüyle yönetilen) fiyatlandırması

Cloud Run (tümüyle yönetilen) sizden yalnızca kullandığınız kaynaklar için ücret alır. Kullanım miktarı en yakın 100 milisaniyeye yuvarlanır. Bu kaynaklardan her birinin ücretsiz kullanım kotası olduğunu unutmayın. Toplam Cloud Run (tümüyle yönetilen) faturanız fiyatlandırma tablosundaki kaynakların toplamı olacaktır.

Bir defada bir istekten daha yüksek bir eşzamanlılık ayarlarken tahsis edilen CPU ve belleği birden fazla istek paylaşabilir.

Fiyat hesaplayıcı

Tahmini Cloud Run (tümüyle yönetilen) kullanım maliyetini öğrenmek için Google Cloud Platform Fiyat Hesaplayıcı'yı kullanabilirsiniz.

Fiyatlandırma tabloları

Aşağıdaki fiyatlandırma tablosunda GiB-saniye birimi kullanılmıştır. GiB-saniye, örneğin 1 gibibaytlık bir örneği 1 saniye süreyle çalıştırmak veya 256 mebibaytlık bir örneği 4 saniye süreyle çalıştırmak anlamına gelir. Aynı ilke vCPU-saniye birimi için de geçerlidir.

Katman CPU Bellek İstekler Ağ iletişimi
Ücretsiz Aylık ilk 180.000 vCPU-saniye ücretsiz Ayda ilk 360.000 GiB-saniye ücretsiz Ayda 2 milyon istek ücretsiz Kuzey Amerika'da ayda 1 GiB ücretsiz çıkış
1 Ücretsiz kota aşıldığında 0,00002400 ABD doları/vCPU-saniye
(boştaysa* 0,00000250 ABD doları)
Ücretsiz kota aşıldığında 0,00000250 ABD doları/GiB-saniye
(boştaysa* 0,00000250 ABD doları)
Ücretsiz kota aşıldığında 0,40 ABD doları / bir milyon istek Ücretsiz kota aşıldığında Google Cloud Network Premium katman fiyatlandırması.
2 Ücretsiz kota aşıldığında 0,00003360 ABD doları/vCPU-saniye
(boştaysa* 0,00000350 ABD doları)
Ücretsiz kota aşıldığında 0,00000350 ABD doları/GiB-saniye
(boştaysa 0,00000350 ABD doları*)
Ücretsiz kota aşıldığında 0,40 ABD doları / bir milyon istek Ücretsiz kota aşıldığında Google Cloud Network Premium katman fiyatlandırması.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

* Boşta durumu, minimum sayıda örnek kullanılarak örneklerin hazır tutulmasını belirtir.

1. Katman fiyatlandırmasına tabi olanlar

 • asia-east1 (Tayvan)
 • asia-northeast1 (Tokyo)
 • asia-northeast2 (Osaka)
 • europe-north1 (Finlandiya)
 • europe-west1 (Belçika)
 • europe-west4 (Hollanda)
 • us-central1 (Iowa)
 • us-east1 (Güney Carolina)
 • us-east4 (Kuzey Virginia)
 • us-west1 (Oregon)

2. Katman fiyatlandırmasına tabi olanlar

 • asia-east2 (Hong Kong)
 • asia-northeast3 (Seul, Güney Kore)
 • asia-southeast1 (Singapur)
 • asia-southeast2 (Cakarta)
 • asia-south1 (Mumbai, Hindistan)
 • australia-southeast1 (Sidney)
 • europe-west2 (Londra, Birleşik Krallık)
 • europe-west3 (Frankfurt, Almanya)
 • europe-west6 (Zürih, İsviçre)
 • northamerica-northeast1 (Montreal)
 • southamerica-east1 (Sao Paulo, Brezilya)

Cloud Run'ın (tümüyle yönetilen) alan eşleme özelliğini şu bölgelerdeki hizmetler için kullanmanın mümkün olmadığını unutmayın:

 • asia-east2
 • asia-northeast2
 • asia-northeast3
 • asia-southeast1
 • asia-southeast2
 • asia-south1
 • australia-southeast1
 • europe-west2
 • europe-west3
 • europe-west6
 • northamerica-northeast1
 • southamerica-east1
Özel alanları bu bölgelerdeki Cloud Run (tümüyle yönetilen) hizmetleriyle eşlemek için Cloud Load Balancing'i sunucusuz bir NEG ile kullanabilirsiniz.

Ücretsiz kota kullanımı bir faturalandırma hesabının tüm projeleri toplanarak hesaplanır ve her ay sıfırlanır. Yalnızca ücretsiz kotayı aşan kullanımınız için faturalandırılırsınız. Ücretsiz katman, 1. Katman fiyatlandırmasını kullanan harcamaya dayalı indirim şeklinde uygulanır.

Faturalandırılabilir Zaman

Belirli bir container örneği için faturalandırılabilir zaman şu durumlarda oluşur:

 • Container örneği başlatılırken
 • Container örneği tarafından en az bir tane istek işlenirken

Bir istek bir container örneğinde aktifken yalnızca tahsis edilen CPU ve bellek için faturalandırılırsınız. Minimum sayıda container örneği belirtmediğiniz sürece en yakın 100 milisaniyeye yuvarlanır.

Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, bir container örneği aynı zamanda birden fazla istek alırsa faturalandırılabilir zaman ilk isteğin başlangıcıyla birlikte başlar ve son isteğin bitişiyle birlikte biter:

Faturalandırılabilir zaman

Tüm Cloud Run (tümüyle yönetilen) container örneklerinden toplanan faturalandırılabilir zaman, Cloud Monitoring metriği olarak gösterilir. Daha fazla bilgi için container/billable_instance_time metriğine göz atın.

Eventarc fiyatlandırması (önizleme)

Eventarc'ta aşağıdaki bileşenler faturalandırılabilir:

 • Events Core
 • Pub/Sub taşıma katmanı

  Eventarc mimarisi

Cloud Denetleme Günlükleri kullanan Google Cloud kaynaklarındaki etkinlikler, taşıma katmanı olarak Events Core ve Pub/Sub'ı kullanır. Özel kaynaklardan gelen etkinlikler, aktarım katmanı olarak yalnızca Pub/Sub'ı kullanır.

Eventarc'ın faturalandırılabilir toplam ücreti, Events Core ve Pub/Sub'ın toplamıdır.

Cloud Denetleme Günlüklerini kullanan etkinliklerden Cloud Logging ücretleri; Cloud Run'daki (tümüyle yönetilen) etkinlik alıcı hizmetlerinden Cloud Run (tümüyle yönetilen) ücretleri alınır.

Events Core fiyatlandırması

Google Cloud kaynaklarındaki etkinlikler, yayınlanan bir milyon etkinlik başına 0 ABD dolarıdır.

Taşıma katmanı fiyatlandırması

Pub/Sub taşıma katmanı kullanımı, standart Pub/Sub ücretleri üzerinden faturalandırılır.

Faturalandırma örnekleri

Bu örneklerde, Cloud Denetleme Günlükleri kullanan etkinliklerin genellikle 2 KiB olduğu varsayılmıştır.

Google Cloud etkinlik kaynağı örneği

Senaryo: Bir Cloud Run (tümüyle yönetilen) hizmeti, Cloud Denetleme Günlükleri kullanarak Cloud Storage gibi bir Google Cloud hizmetinden 2 KB/sn hızında bir ayda saniye başına 2 KiB (2.592.000 etkinlik) alıyor.

Events Core kullanımı: 2.592.000 etkinlik için yayınlanan bir milyon etkinlik başına 0 ABD doları. Ücret 0 ABD doları.

Pub/Sub taşıma katmanı kullanımı: Bir Pub/Sub konusunun, oluşturulan tüm etkinlikleri tüketen bir abonesi olduğunu varsayalım.

Pub/Sub'ın toplam iletim hızı 4 KB/sn'dir (2 KB/sn Giriş ve 2 KB/sn çıkış). 30 günde 0,0095 TiB veri iletilir. İlk 10 GB, ücretsiz katman kapsamındadır. Geriye kalan faturalandırılabilir veri hacmi 0 TiB'tır ve ücret 0 ABD dolarıdır.

Toplam ücret: 0 ABD doları

Özel etkinlik kaynağı örneği

Senaryo: Bir Cloud Run (tümüyle yönetilen) hizmeti, özel bir kaynaktan 1 MB/sn hızında bir ayda saniye başına 1.024 KiB'lık bir etkinlik (2.592.000 etkinlik) alıyor.

Events Core kullanımı: Geçerli değil.

Pub/Sub aktarım katmanı kullanımı: Bir Pub/Sub konusunun tek bir aboneliğe sahip olduğunu ve abonenin, oluşturulan tüm etkinlikleri tükettiğini varsayalım.

Pub/Sub'ın aktarım hızı 2 MB/sn'dir (1 MB/sn giriş ve 1 MB/sn çıkış). 30 günde 4,894 TiB veri iletilir. İlk 10 GB, ücretsiz katman kapsamındadır. Geriye kalan faturalandırılabilir veri hacmi 4,884 TiB'tır ve TiB başına 40 ABD doları olmak üzere faturalandırılabilir ücret 195,36 ABD dolarıdır.

Toplam ücret: 195,36 ABD doları

Google Cloud'da Cloud Run for Anthos fiyatlandırması

Google Cloud'da Cloud Run for Anthos, Google Kubernetes Engine'in bir eklentisidir. Bir kümede çalışan iş yükleri Google Kubernetes Engine fiyatlandırmasına dahil edilir.

Google Cloud'da Cloud Run for Anthos'un Genel Kullanıma Sunulmuş (GA) sürümü, Anthos platformunun bir özelliğidir. Google Cloud'da Cloud Run for Anthos kullanımı, Anthos aboneliğine dahildir. Anthos'a kaydolmak için satış temsilcinizle iletişim kurun.

Events for Cloud Run for Anthos fiyatlandırması (beta)

Events for Cloud Run for Anthos, Google Cloud'da Cloud Run for Anthos'un bir eklentisidir. Bir kümede çalışan iş yükleri Google Kubernetes Engine fiyatlandırmasına dahil edilir. Events for Cloud Run for Anthos, faturalandırılabilir maliyet oluşturan diğer Google Cloud hizmetlerini kullanır.

Hizmet Kullanım
Google Kubernetes Engine Etkinlik oluşturma bileşenleri için container kapsülleri. Bu kapsüllerde kullanılan işlem kaynakları faturalandırılabilir maliyet oluşturur.
Pub/Sub Pub/Sub, etkinlikleri taşımak için kullanılır. Pub/Sub konusu oluşturmak faturalandırılabilir maliyete neden olur.
Cloud Logging Cloud Logging, denetleme ve hizmet günlüklerini oluşturmak için kullanılır. Bu günlükleri oluşturmak faturalandırılabilir maliyete neden olur.
Cloud Trace Cloud Trace, kaynaktan alıcıya kadar uzanan etkinlik teslimini takip etmek için kullanılır. Cloud Trace'in kullandığı aralıklar faturalandırılabilir maliyet oluşturur.

Google Cloud'da Cloud Run for Anthos ücretsiz deneme süresi

Google, ürünün yeni ve mevcut müşteriler için ücretsiz olarak sunulduğu bir deneme süresi sağlar. Ücretsiz deneme süresi 31 Mart 2021 tarihinde sona erecektir. GKE, Pub/Sub, Cloud Trace ve Cloud Logging altyapısı kullanımından kaynaklanan temel ücretler alınmaya devam edecektir.