Prijzen

Op deze pagina vindt u uitleg over de prijzen voor Cloud Run (volledig beheerd) en Cloud Run for Anthos in Google Cloud.

Voor de implementatie van containerimages uit Container Registry worden (zoals uitgelegd op de pagina met netwerkprijzen voor Cloud Storage) geen kosten in rekening gebracht als de implementatie plaatsvindt in een regio op hetzelfde continent als uw containerimage. Implementaties naar een (volledig beheerde) Cloud Run-service in us-central1 of us-east1 vanuit us.gcr.io of gcr.io zijn dus kosteloos.

Prijzen voor Cloud Run (volledig beheerd)

Cloud Run (volledig beheerd) brengt alleen kosten in rekening voor de resources die u gebruikt, naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 100 milliseconden. Voor elk van deze resources geldt een gratis quotum. Uw totale factuur voor Cloud Run (volledig beheerd) is de som van de resources in de prijstabel.

Als u gelijktijdigheid hoger instelt dan 1 verzoek per keer, kunnen toegewezen CPU's en geheugen worden gedeeld door meerdere verzoeken.

Prijscalculator

U kunt de Prijscalculator voor Google Cloud Platform gebruiken om de kosten voor het gebruik van Cloud Run (volledig beheerd) te schatten.

Prijstabellen

In de volgende prijstabellen wordt de eenheid GiB-seconde gebruikt. We spreken van een GiB-seconde als er bijvoorbeeld een instantie van 1 gibibyte 1 seconde lang of een instantie van 256 mebibyte 4 seconden lang wordt uitgevoerd. Hetzelfde principe geldt voor de eenheid vCPU-seconde.

Tier CPU Geheugen Verzoeken Netwerken
Gratis Eerste 180.000 vCPU-seconden gratis Eerste 360.000 GiB-seconden gratis 2 miljoen verzoeken gratis 1 GiB uitgaand verkeer gratis binnen Noord-Amerika
1 $ 0,00002400 per vCPU-seconde boven het gratis quotum $ 0,00000250 per GiB-seconde boven het gratis quotum $ 0,40 per miljoen verzoeken boven het gratis quotum Premium Tier-prijzen voor het Google Cloud-netwerk boven het gratis quotum.
2 $ 0,000033600 per vCPU-seconde boven het gratis quotum $ 0,00000350 per GiB-seconde boven het gratis quotum $ 0,40 per miljoen verzoeken boven het gratis quotum Premium Tier-prijzen voor het Google Cloud-netwerk boven het gratis quotum.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Hiervoor geldt Tier 1

 • asia-east1 (Taiwan)
 • asia-northeast1 (Tokio)
 • asia-northeast2 (Osaka)
 • europe-north1 (Finland)
 • europe-west1 (België)
 • europe-west4 (Nederland)
 • us-central1 (Iowa)
 • us-east1 (South Carolina)
 • us-east4 (Noord-Virginia)
 • us-west1 (Oregon)

Hiervoor geldt Tier 2

 • asia-southeast1 (Singapore)
 • australia-southeast1 (Sydney)
 • northamerica-northeast1 (Montreal)

Het is niet mogelijk om de (volledig beheerde) Cloud Run-functie voor het toewijzen van domeinen te gebruiken voor services in asia-northeast2, australia-southeast1 en northamerica-northeast1. In deze regio's kunt u een extra domein aan (volledig beheerde) Cloud Run-services toewijzen door Cloud Load Balancing te gebruiken met een serverloze NEG.

Het gratis quotum voor al uw projecten wordt per factureringsaccount verzameld en elke maand weer op nul ingesteld. U betaalt alleen voor wat u gebruikt boven het gratis quotum. De Free Tier wordt toegepast als een op uitgaven gebaseerde korting op Tier 1.

Factureerbare tijd

Voor een containerinstantie is er factureerbare tijd als:

 • de containerinstantie start,
 • de containerinstantie ten minste 1 verzoek verwerkt.

U betaalt alleen voor toegewezen CPU's en geheugen als er een verzoek actief is in een containerinstantie. De kosten worden naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 100 milliseconden.

Als een containerinstantie veel verzoeken tegelijk ontvangt, begint de factureerbare tijd bij de start van het eerste verzoek en stopt de factureerbare tijd bij beëindiging van het laatste verzoek, zoals te zien is in het volgende diagram:

Factureerbare tijd

De totale factureerbare tijd van alle (volledig beheerde) Cloud Run-containerinstanties wordt weergegeven als een Cloud Monitoring-statistiek. Bekijk de container/billable_instance_time-statistiek voor meer informatie.

Prijzen voor Cloud Run for Anthos in Google Cloud

Cloud Run for Anthos in Google Cloud is een add-on voor Google Kubernetes Engine. Productietaken die in een cluster worden uitgevoerd, vallen onder de prijsstructuur voor Google Kubernetes Engine.

De algemeen beschikbare versie (AB) van Cloud Run for Anthos in Google Cloud is een functie van het Anthos-platform. Gebruik van Cloud Run for Anthos in Google Cloud is bij het abonnement op Anthos inbegrepen. Neem contact op met een salesmedewerker als u zich wilt inschrijven voor Anthos.

Prijzen voor Events for Cloud Run for Anthos (bèta)

Events for Cloud Run for Anthos is een add-on voor Cloud Run for Anthos in Google Cloud. Productietaken die in een cluster worden uitgevoerd, vallen onder de prijsstructuur voor Google Kubernetes Engine. Events for Cloud Run for Anthos gebruikt andere Google Cloud-services waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Service Gebruik
Google Kubernetes Engine Containerpods voor de gebeurteniscomponenten. Voor de rekenresources in deze pods worden kosten in rekening gebracht.
Pub/Sub Pub/Sub wordt gebruikt om gebeurtenissen te verplaatsen. Voor het genereren van Pub/Sub-onderwerpen worden kosten in rekening gebracht.
Cloud Logging Cloud Logging wordt gebruikt om audit- en servicelogboeken te genereren. Voor het genereren van deze logboeken worden kosten in rekening gebracht.
Cloud Trace Cloud Trace wordt gebruikt om de levering van gebeurtenissen van de bron naar de ontvanger te monitoren. Voor verwerkingsbereiken in Cloud Trace worden kosten in rekening gebracht.

Kosteloze proefperiode van Cloud Run for Anthos in Google Cloud

Als onderdeel van de AB-release bieden we nieuwe klanten van Cloud Run for Anthos in Google Cloud een kosteloze proefperiode van 6 maanden aan, die begint op de AB-releasedatum 14 november 2019. Tijdens deze periode blijft Cloud Run for Anthos in Google Cloud ook kosteloos voor bestaande GKE-klanten. De kosteloze proefperiode eindigt op 15 oktober 2020. De onderliggende kosten voor het gebruik van de GKE-, Pub/Sub-, Cloud Trace- en Cloud Logging-infrastructuur zijn nog steeds van toepassing.