Fiyat listesi

Her bir GCP ürününe dair fiyatlandırma bilgileri için aşağıyı tıklayın. Erken erişim, alfa veya beta sürümü olarak işaretlenen ürünlerde, söz konusu kullanıma sunma aşamaları süresince kullanım ücreti alınmayabilir. Bu durumda değişiklik yapılabilir. Yerel para birimi bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Bulut bilişimi
Dünyanın en büyük ve en hızlı özel ağlarından birinde, Google Cloud'un geniş ölçekli bilişim kabiliyetleriyle derleme ve ölçeklendirme işlemlerinizi daha hızlı yapın.

İşlem

Compute Engine
Ölçeklenebilir, yüksek performanslı sanal makineler.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Cloud Run (beta)
Container mimarisine alınmış uygulamalar için sunucusuz çeviklik.
Google Kubernetes Engine
Container mimarisine alınmış uygulamalar çalıştırın.
GKE On-Prem
Uygulamaları "buluta hazır" hale getirin ve bunları kendi hızınıza göre buluta taşıyın.
Cloud Functions
Olay odaklı sunucusuz işlem platformu.
Cloud Functions for Firebase
Mobil arka uç kodunu sunucuları yönetmeden çalıştırın.
Knative
Modern ve yerel Kubernetes bulut tabanlı yazılım oluşturmaya yönelik bileşenler. (Ücretsiz)
Korumalı Sanal Makineler
GCP'de sağlamlaştırılmış sanal makineler. (Ücretsiz)
Grafik İşlem Birimi (GPU)
Makine öğrenimi, bilimsel işlemler ve 3D görselleştirme için Google Cloud'da GPU'lardan yararlanın.

Veritabanları

Cloud SQL
MySQL, PostgreSQL ve SQL Server veritabanı hizmetleri.
Cloud Bigtable
NoSQL geniş sütunlu veritabanı hizmeti.
Cloud Spanner
İş açısından kritik, ölçeklenebilir, ilişkisel veritabanı hizmeti.
Cloud Datastore
NoSQL belge veritabanı servisi.
Cloud Memorystore
Tümüyle yönetilen bellek içi veri deposu hizmeti.
Cloud Firestore
Mobil ve web uygulamalarına ait verileri küresel ölçekte depolayın.
Firebase Realtime Database
Verileri gerçek zamanlı olarak depolayın ve senkronize edin.

Yönetim araçları

Stackdriver
Hizmetler, container'lar, uygulamalar ve altyapı için izleme ve yönetim.
İzleme
GCP ve AWS'deki uygulamalar için izleme.
Service Monitoring (alfa)
Istio ve Google App Engine hizmetleri için Stackdriver Hizmet izleme.
Logging
GCP ve AWS'deki uygulamalar için günlük kaydı.
Error Reporting
Uygulama hatalarını tespit eder ve bunları anlamanıza yardımcı olur.
Trace
Üretim aşamasında performans sorunlarını tespit edin.
Debugger
Üretim aşamasında kod davranışını inceleyin. (Ücretsiz)
Profiler
Gecikmeyi azaltmak için düşük etkili CPU ve yığın profili oluşturma. (Ücretsiz)
Private Catalog (beta)
Şirket içi kurumsal çözümleri kontrol edin ve kolayca bulunabilir hale getirin. (Ücretsiz)
Şeffaf Hizmet Düzeyi Göstergeleri
Google Cloud hizmetlerini ve bunların iş yükleriniz üzerindeki etkisini izleyin. (Ücretsiz)
Cloud Deployment Manager
Bulut kaynaklarını basit şablonlarla yönetin. (Ücretsiz)
Cloud Console
GCP'nin entegre yönetim konsolu. (Ücretsiz)
Cloud Shell
Herhangi bir tarayıcıdan komut satırı yönetimi. (Ücretsiz)
Cloud Mobile App
GCP hizmetlerini mobil cihazınızdan yönetin. (Ücretsiz)
Maliyet yönetimi
Maliyetlerinizi izleme, denetleme ve optimize etme araçları.
Cloud APIs
Tüm GCP hizmetleri için programlı arayüzler.

API yönetimi

Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
API Analytics
API'ler için operasyonel ve işletme metrikleri hakkında bilgi edinme.
API Monetization
API'lerden daha iyi yararlanmak için esnek ve kullanımı kolay bir çözüm.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Cloud Endpoints
GCP'de API'ler geliştirin, dağıtın ve yönetin.
Developer Portal
Geliştiriciler ve API ekiplerine kullanıma hazır, self servis bir platform sunun.
Apigee healthcare APIx
Yeni FHIR API tabanlı dijital hizmetler derlemeyi hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2 ile uyumluluk sürecini hızlandırın.
Cloud Healthcare API
Güvenli API'ler, sağlık alanında eyleme dönüştürülebilir analizler sunar.

Depolama

Cloud Storage
Global uç önbelleğe alma özelliğiyle nesne depolama.
Persistent Disk
Sanal makine örnekleri için blok depolama.
Cloud Storage for Firebase
İçeriği kolayca depolayın ve yayınlayın.
Cloud Filestore
Yüksek performans sunan dosya depolama alanı.
Drive Enterprise
Bulut tabanlı içerikte ortak çalışma ve depolama özelliği.

Taşıma

gsutil
Geliştiricilerin ağ üzerinden veri aktarabilmesi için komut satırı araçları. (Ücretsiz)
Transfer Cihazı
Google Cloud'a yüksek hacimli veriler göndermek için raf tipi depolama sunucusu.
Cloud Storage Aktarım Hizmeti
AWS S3 ve Google Cloud Storage gibi bulut depolama alanı hizmetleri arasında veri aktarın.
BigQuery Veri Aktarım Hizmeti
BigQuery için tümüyle yönetilen bir veri içe aktarma hizmeti.
Compute Engine'e taşı
Google Cloud'a kurumsal düzeyde sanal makine taşıma. (Ücretsiz)

Ağ İletişimi

Sanal Özel Ağ (VPC)
GCP kaynakları için VPC ağ iletişimi.
Cloud Load Balancing
Yüksek performanslı, ölçeklenebilir yük dengeleme.
Cloud Armor
Hizmetlerinizi DoS ve web saldırılarına karşı koruyun.
Cloud CDN
Küresel Google ağında içerik yayınlama.
Cloud NAT
GCP tarafından yönetilen yüksek performanslı Ağ Adresi Çevrimi.
Cloud Interconnect
Doğrudan GCP'nin ağ ucuna bağlanın.
Cloud VPN
Genel internet üzerinden GCP VPC'nize güvenli bir şekilde bağlanın.
Cloud DNS
Güvenilir, dayanıklı, düşük gecikmeli DNS hizmeti.
Ağ Hizmeti Katmanları
Ağınızı performans veya maliyet açısından optimize edin.
Network Telemetry
Hizmetlerinizi güvende tutmak için derinlemesine ağ telemetrisi.

Geliştirici araçları

Google Cloud SDK
GCP ürünleri ve hizmetleri için komut satırı arayüzü. (Ücretsiz)
Container Registry
Docker container görüntülerinizi depolayın, yönetin ve güvence altına alın.
Cloud Build
Sürekli olarak derleyin, test edin ve dağıtın.
Cloud Source Repositories
Ekibiniz kod depolama, yönetme ve izleme işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirebilir.
Cloud Scheduler
Tümüyle yönetilen cron işi hizmeti.
Cloud Tasks
Birçok dağıtılmış görevin yürütülmesini eşzamansız olarak yönetin.
Cloud Tools for IntelliJ
IntelliJ içinde üretim bulut uygulamalarının hatalarını ayıklayın. (Ücretsiz)
Cloud Tools for PowerShell
Windows PowerShell'den tam bulut kontrolü. (Ücretsiz)
Cloud Tools for Visual Studio
Visual Studio uygulamalarını GCP'ye dağıtın. (Ücretsiz)
Cloud Tools for Eclipse
Eclipse projelerini GCP'ye dağıtın. (Ücretsiz)
Gradle App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Gradle'ı kullanın. (Ücretsiz)
Maven App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Maven'ı kullanın. (Ücretsiz)
Firebase Test Lab
Android ve iOS uygulamaları için talep üzerine test altyapısı. (Ücretsiz)
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin. (Ücretsiz)
Stackdriver Olay Yanıtı ve Yönetimi (alfa)
Ortalama olay hafifletme sürenizi iyileştirin.

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Cloud IoT Core
Güvenli cihaz bağlantısı ve yönetimi.
Edge TPU (beta)
Amaca yönelik geliştirilmiş ASIC, uçta çıkarım yapmak için tasarlanmıştır.

Medya

Anvato
Herhangi bir cihaza canlı ve isteğe bağlı video akışı yapın.
Zync Render
Doğrudan 3D modelleme araçlarınızdan hızlı ve verimli bir şekilde üretim yapın.
Analiz ve makine öğrenimi
Google Cloud tarafından sunulan son derecede güçlü analiz ve makine öğrenimi araçlarıyla büyük veriden yararlanın.

Veri analizi

BigQuery
Dahili Makine Öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Cloud Dataflow
Gerçek zamanlı toplu işlem ve akış verilerini işleme.
Cloud Dataproc
Yönetilen Spark ve Hadoop hizmeti.
Cloud Datalab
Büyük veri kümelerini keşfedin, analiz edin ve görselleştirin.
Cloud Dataprep
Verileri analiz için keşfetmek, temizlemek ve hazırlamak amacıyla kullanılabilecek bulut veri hizmeti.
Cloud Pub/Sub
Etkinlik akışlarını her yerde ve tüm ölçeklerde kullanın.
Cloud Composer
Apache Airflow üzerinde derlenmiş, tamamen yönetilen bir iş akışı düzenleme hizmeti.
Cloud Data Fusion
Tümüyle yönetilen, kodsuz veri entegrasyonu.
Data Catalog (beta)
Tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri keşfi ve meta veri yönetimi hizmeti.
Genomics
Google Genomics ile bilimsel çalışmalarınızı güçlendirin.
Firebase Performance Monitoring
Uygulamanızın performansı hakkında bilgi edinin. (Ücretsiz)

AI ve makine öğrenimi

AI Hub (beta)
Google Cloud üzerinde yapay zekayı keşfedin, paylaşın ve dağıtın.
Cloud AutoML (beta)
Yüksek kaliteli özel makine öğrenimi modellerini eğitin.
Cloud TPU
Makine öğrenimi modellerini her zamankinden daha hızlı bir şekilde eğitin ve çalıştırın.
AI Platform Eğitimi ve Tahminleri
Üstün modeller derleyin ve bunları kolayca üretime dağıtın.
Cloud Talent Solution
İşe alım ihtiyaçlarınız ile AI'ın ilgilenmesini sağlayın.
Dialogflow
Cihaz ve platformlarda sohbet deneyimleri oluşturun.
Cloud Natural Language
Yapılandırılmamış metinlerden analiz elde edin.
Cloud Speech-to-Text
Makine öğrenimi desteğiyle konuşmayı metne dönüştürme.
Cloud Text-to-Speech
Makine öğrenimi desteğiyle metni konuşmaya dönüştürme.
Cloud Translation
Diller arasında dinamik çeviri yapın.
Vision AI
AutoML Vision ile buluttaki veya uçtaki görüntülerle ilgili ayrıntılı bilgiler alın. İfade, metin ve daha fazlasını algılamak için önceden eğitilmiş Vision API modelleri kullanın.
Video Intelligence
AutoML Video Intelligence ve Video Intelligence API ile güçlü içerik keşfi ve ilgi çekici video deneyimleri sunun.
Cloud Inference API (alfa)
Yazılan zaman serisi veri kümeleri üzerinde hızla büyük ölçekli korelasyonlar çalıştırın.
AI Platform Derin Öğrenme Sanal Makine Görüntüsü
Derin öğrenme uygulamaları için önceden yapılandırılmış sanal makineler.
Öneriler AI (beta)
Geniş ölçekte son derece kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunun.
Kimlik ve güvenlik
Google Cloud'un güvenlik çözümleriyle kullanıcıların kimliklerini koruyun ve politika, yönetmelik ve iş hedeflerinize daha rahat bir şekilde ulaşın.

Cloud Identity

Kullanıcıların kimliklerini, cihazlarını ve uygulamalarını tek bir konsoldan kolayca yönetin.

Güvenlik

Cloud IAM
Ayrıntılı kimlik ve erişim yönetimi. (Ücretsiz)
Kimlik Platformu
Uygulamalarınıza Google sınıfı kimlik ve erişim yönetimi ekleyin.
Firebase Authentication
Basit ve ücretsiz çoklu platformda oturum açma. (Ücretsiz)
Cloud Identity-Aware Proxy
Uygulamalarınıza ve sanal makinelerinize erişimi korumak için kimlik ve bağlamları kullanın.
Cloud Data Loss Prevention
Hassas verileri keşfedip gözden geçirin.
Zorunlu güvenlik anahtarı kullanımı
Hesap devralmalarını önlemeye yardımcı olmak için güvenlik anahtarlarının kullanılmasını zorunlu kılın. (Ücretsiz)
Titan Güvenlik Anahtarı
Kimlik avı saldırılarının hesapları ele geçirmesine karşı savunma yapın.
Cloud HSM
Şifreli anahtarları, tümüyle yönetilen bir donanım güvenlik modülü hizmetiyle koruyun.
VPC Hizmet Kontrolleri
Google Cloud Platform hizmetlerinde hassas veriler için güvenlik alanları belirleyin. (Ücretsiz)
Cloud Key Management Service
GCP'de şifreleme anahtarlarını yönetin.
Resource Manager
GCP'de kaynakları hiyerarşik olarak yönetin.
Cloud Security Command Center
GCP için kapsamlı bir güvenlik ve veri riski platformu.
Cloud Security Scanner
App Engine uygulamalarınızı otomatik olarak tarayın.
Cloud Audit Günlükleri
"Kim nerede, ne zaman, ne yaptı?" sorusunu yanıtlayarak kuruluşunuza güç veren denetim etkinliklerinin değişmez izine güvenin.
Erişim Şeffaflığı
Neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtlarıyla bulut sağlayıcınız üzerinde görünürlük elde edin.
İkili Program Yetkilendirmesi
Kubernetes Engine'de yalnızca güvenilir container'ları dağıtın.
Bağlama duyarlı erişim (beta)
Bir kullanıcının kimliğini ve bağlamını temel alarak uygulamalara ve altyapıya erişimi yönetin. (Ücretsiz)
Diğer Google Cloud ürünleri
İş gücüne hazır araçlar, ekiplerin birlikte daha hızlı iş birliği yapmasını, işleri yinelemesini ve yenilik yapmasını kolaylaştırır.

Apigee

Kurum ve bulutlar genelinde API kontrolü ve görünürlüğü.
Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Apigee healthcare APIx
Yeni FHIR API tabanlı dijital hizmetler derlemeyi hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2'ye uygunluk sürecini hızlandırın.

Orbitera

Çoklu bulut faturalandırması ve maliyet yönetimini yönetin, özel ticaret siteleri derleyin ve uygulama denemeleri oluşturun.
Orbitera Beyaz Etiketli Ticaret Sitesi
Müşterilerin, birden fazla bulut sağlayıcısından, doğrudan veya kanalınız üzerinden çözümlerinizi bulup satın almasını sağlayın.
Orbitera Bulutta Fatura ve Maliyet Yönetimi
Çoklu bulut faturalandırması, maliyet yönetimi ve ters ibrazları yönetin.

Bu sayfada listelenen ürünler alfa, beta veya erken erişim aşamalarında olabilir. Ürün lansmanı aşamalarımız hakkında daha fazla bilgi için burayı inceleyin.