Fiyatlandırma

Bu belgede Memorystore fiyatlandırmasının ayrıntıları açıklanmaktadır. Memorystore kullanımının tahmini maliyetini öğrenmek için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı da kullanabilirsiniz.

Fiyatlandırmaya genel bakış

Memorystore fiyatları, şu bileşenlere göre belirlenir:

 • Hizmet katmanı: Redis örneğinin bağımsız veya yüksek düzeyde kullanılabilir olma durumunu belirler.

 • Sağlanan kapasite: Redis örneğinin kullanımına sunulan depolama alanı ve işleme hızını belirler.

 • Bölge: Redis örneğinin sağlandığı konumu belirler.

Hizmet katmanları

Memorystore şu hizmet katmanlarını sağlar:

 • Temel Katman: Bağımsız bir Redis örneği sağlar. Basit bir Redis önbelleği gerektiren uygulamalar için bu katmanı kullanın.

 • Standart Katman: Otomatik olarak etkinleştirilen alt bölgeler arası çoğaltma özelliğine sahip, otomatik yük devreden ve yüksek düzeyde kullanılabilir bir Redis örneği sağlar. Redis örneği için yüksek düzeyde kullanılabilirlik gerektiren uygulamalarda bu katmanı kullanın.

Sağlanan kapasite

Memorystore örneği sağlarken maksimum depolama kapasitesini seçersiniz. Örnek, sağlanan kapasiteye bağlı olarak bir kapasite katmanında yer alır. Örneğin, 3 GB'lık bir örnek 1 - 4 GB'lık kapasite katmanında yer alır. Örneğin yer aldığı kapasite katmanı şunları etkiler:

 • Sağlanan kapasite için ödenecek ücret. Örneğin, 3 GB'lık Temel örnek sağladığınızda, söz konusu örneğin sağlandığı bölge için M1 Temel fiyatı üzerinden ücretlendirilirsiniz.

 • Redis örneğiyle ulaşabileceğiniz maksimum işleme hızı. Örneğin, uygulamanız en az 5 Gb/sn'lik maksimum işleme hızı gerektiriyorsa örneğe en az 36 GB depolama alanı sağlamalısınız. Böylece bu örnek M4 kapasite katmanında yer alır.

Örnek fiyatlandırması

Fiyatlandırma; hizmet katmanına, sağlanan kapasiteye ve örneğin sağlandığı bölgeye göre değişir. Memorystore örneği için örneğin sağlandığı GB cinsinden kapasiteye bağlı olarak 1 saniyelik artışlarla faturalandırılırsınız. Aşağıdaki tabloda, GB başına saatlik (3.600 saniye) ücretler belirtilmiştir.

Temel Katman ve Standart Katman fiyatlandırmalarını görmek için aşağıdaki tablonun üst kısmında yer alan açılır listeden bir bölge seçin.

Ücret alınırken geçerli olan durumlar şunlardır:

 • Fiyatlandırma için süre en yakın saniyeye yuvarlanır.
 • Bir Redis örneği oluşturduğunuzda, projenizin Memorystore ücretlendirmesi başlatılır. Örneği kullanma durumunuzdan bağımsız olarak, sağlanan kapasiteye göre ücretlendirilirsiniz.
 • Dilediğiniz zaman Memorystore örneğinin kapasitesini değiştirebilirsiniz. Örneğiniz, güncellenen kapasite nedeniyle başka bir kapasite katmanına giriyorsa Memorystore ölçeklendirme işlemini tamamladığında yeni kapasite katmanına göre ücretlendirilirsiniz.

Ağ fiyatlandırması

Memorystore trafiği, örneğin bulunduğu bölgede kalmalıdır. Memorystore'a giriş veya bu sistemden çıkış için ücret alınmaz. Compute Engine'den Memorystore'a geçiş gibi diğer Google Cloud hizmetlerinden yapılan ağ çıkışları için ücretlendirilebilirsiniz.

Fiyatlandırma örnekleri

Bir örneğin saatlik maliyetini hesaplamak için sağlanan kapasite ile ilgili kapasite katmanının birim fiyatını çarpın.

 • Temel Katman M2 örneğini hesaplama: 8 GB'lık Temel Katman örneği sağlarsanız 8 GB için ilgili kapasite katmanı M2 olur. Iowa bölgesindeki Temel Katman M2 örneğinin birim maliyeti, GB ve saat başına 0,027 ABD dolarıdır. Saatlik maliyet ise 8 * 0,027 ABD doları şeklinde hesaplanır. Fiyatlandırma, saatte yaklaşık 0,22 ABD doları, yani ayda 160,60 ABD doları (0,22 ABD doları * 730) olarak belirlenir.

 • Standart Katman M3 örneğini çalıştırma ve ölçeklendirme: Iowa bölgesinde 20 GB'lık Standart Katman örneği sağlar ve bu örneği 90 dakika boyunca çalıştırırsanız sizden 1,38 ABD doları tutarında ücret alınır (20 GB * saatte 0,046 ABD doları * 1,5 saat). Standart Katman M3 örneğinizin sağlanan kapasitesini 20 GB'tan 50 GB'a (M4) çıkarırsanız ölçeklendirme işlemi tamamlandığında M4 fiyatları üzerinden ücretlendirilirsiniz (GB ve saat başına 0,035 ABD doları).

Memorystore kullanım senaryolarınızla ilgili tahmini fiyatlandırmaları görmek için Memorystore Fiyat Hesaplayıcı'dan da yararlanabilirsiniz.