ราคา Memorystore สําหรับ Redis

เอกสารนี้จะอธิบายรายละเอียดราคา Memorystore คุณยังใช้เครื่องคํานวณราคาของ Google Cloud เพื่อประมาณต้นทุนในการใช้ Memorystore ได้ด้วย

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับราคาสําหรับ Memorystore สําหรับ Memcached โปรดดูหน้าการกําหนดราคา Memorystore สําหรับ Memcached

ภาพรวมของราคา

ราคาของ Memorystore จะอิงตามคอมโพเนนต์ต่อไปนี้

 • ระดับบริการ: ระบุว่าอินสแตนซ์ Redis เป็นสแตนด์อโลนหรือความพร้อมใช้งานสูง

 • ความจุที่จัดสรร: กําหนดจํานวนพื้นที่เก็บข้อมูลและอัตราการส่งข้อมูลที่พร้อมใช้งานสําหรับอินสแตนซ์ Redis

 • ภูมิภาค: ระบุตําแหน่งที่มีการจัดสรรอินสแตนซ์ Redis

ระดับบริการ

Memorystore ให้บริการในระดับต่อไปนี้

 • ระดับพื้นฐาน: ระบุอินสแตนซ์ Redis แบบสแตนด์อโลน ใช้ระดับนี้สําหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้แคช Redis แบบง่าย

 • ระดับมาตรฐาน: ให้บริการอินสแตนซ์ Redis ที่มีความพร้อมใช้งานสูง ซึ่งรวมถึงการจําลองข้ามโซนที่เปิดใช้โดยอัตโนมัติและเฟลโอเวอร์อัตโนมัติ ใช้ระดับนี้สําหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ความพร้อมใช้งานสูงสําหรับอินสแตนซ์ Redis

ความจุที่จัดสรรไว้

เมื่อคุณจัดสรรอินสแตนซ์ Memorystore คุณจะเลือกความจุสูงสุดของพื้นที่เก็บข้อมูลได้ อินสแตนซ์จะอยู่ในระดับความจุตามความจุที่ได้รับการจัดสรร ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ 3 GB จะอยู่ในระดับความจุ 1 ถึง 4 GB ระดับความจุที่อินสแตนซ์อยู่จะมีผลต่อสิ่งต่อไปนี้

 • ราคาที่คุณจ่ายสําหรับความจุที่จัดสรรไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดสรรอินสแตนซ์พื้นฐาน 3 GB ระบบจะเรียกเก็บเงินตามราคาพื้นฐาน M1 สําหรับภูมิภาคที่จัดสรร

 • อัตราการส่งข้อมูลสูงสุดที่คุณจะทําได้ด้วยอินสแตนซ์ Redis เช่น หากแอปพลิเคชันต้องการอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดอย่างน้อย 5 Gbps คุณควรจัดสรรอินสแตนซ์ที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างน้อย 36 GB ซึ่งจะทําให้อินสแตนซ์อยู่ในระดับความจุ M4

ราคาของอินสแตนซ์

ราคาขึ้นอยู่กับระดับบริการ ความจุที่จัดสรร และภูมิภาคที่มีการจัดสรรอินสแตนซ์ ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับอินสแตนซ์ Memorystore เพิ่มขึ้นทีละ 1 วินาที ตามความจุที่จัดสรรของอินสแตนซ์เป็น GB ตารางด้านล่างแสดงราคาต่อ GB แบบเต็มชั่วโมง (3,600 วินาที)

หากต้องการดูราคาระดับพื้นฐานและระดับราคามาตรฐาน ให้เลือกภูมิภาคจากรายการแบบเลื่อนลงด้านบนตารางต่อไปนี้

จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ระบบจะปัดเศษของราคาให้เป็นค่าวินาทีที่ใกล้ที่สุด
 • โปรเจ็กต์ของคุณจะเริ่มการเรียกเก็บเงินของ Memorystore เมื่อสร้างอินสแตนซ์ Redis ไม่ว่าจะใช้งานอินสแตนซ์หรือไม่ก็ตาม ระบบจะเรียกเก็บเงินตามความจุที่จัดสรรไว้
 • คุณเปลี่ยนความจุของอินสแตนซ์ Memorystore ได้ทุกเมื่อ หากความจุที่อัปเดตทําให้อินสแตนซ์อยู่ในระดับความจุอื่น ระบบจะเรียกเก็บเงินตามระดับความจุใหม่ทันทีที่ Memorystore ดําเนินการปรับขนาดจนเสร็จ

ราคาของเครือข่าย

การรับส่งข้อมูล Memorystore ต้องอยู่ภายในภูมิภาคที่อินสแตนซ์อยู่ ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับขาเข้าไปยังขาออกจาก Memorystore ระบบอาจเรียกเก็บเงินสําหรับข้อมูลขาออกของเครือข่ายจากบริการอื่นๆ ของ Google Cloud เช่น จาก Compute Engine ไปยัง Memorystore

ตัวอย่างราคา

หากต้องการคํานวณค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของอินสแตนซ์ ให้คูณความจุที่จัดสรรกับราคาต่อหน่วยสําหรับระดับความจุที่เกี่ยวข้อง

 • การคํานวณอินสแตนซ์ระดับ M2 ขั้นพื้นฐาน: หากคุณจัดสรรอินสแตนซ์ระดับพื้นฐาน 8 GB ระดับความจุที่เกี่ยวข้องสําหรับ 8 GB คือ M2 ราคาต่อหน่วยสําหรับอินสแตนซ์ Basic M2 ในภูมิภาคไอโอวาคือ $0.027 ต่อ GB ต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงคือ 8 * $0.027 ซึ่งเท่ากับ $0.22 ต่อชั่วโมง หรือ $160.60 ต่อเดือน ($0.22 * 730)

 • การเรียกใช้และการปรับขนาดอินสแตนซ์ระดับ M3 มาตรฐาน: หากคุณจัดสรรอินสแตนซ์มาตรฐานระดับ 20 GB ในภูมิภาคไอโอวาและเรียกใช้อินสแตนซ์นั้นเป็นเวลา 90 นาที ระบบจะเรียกเก็บเงิน $1.38 (20 GB * $0.046 GB ต่อชั่วโมง * 1.5 ชั่วโมง) หากคุณเปลี่ยนความจุที่จัดสรรของอินสแตนซ์ M3 ระดับมาตรฐานจาก 20 GB เป็นอินสแตนซ์ 50 GB (M4) ระบบจะเรียกเก็บเงินตามราคา M4 ($0.035 GB ต่อชั่วโมง) เมื่อการดําเนินการปรับขนาดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณยังสามารถใช้เครื่องคํานวณราคา Memorystore เพื่อดูราคาโดยประมาณสําหรับสถานการณ์การใช้งาน Memorystore ของคุณได้ด้วย

ขั้นตอนต่อไป