Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Prijzen

Op deze pagina vindt u de prijsinformatie voor Cloud KMS. Prijzen gelden vanaf 16 december 2019.

Cloud Key Management Service brengt kosten voor gebruik in rekening op basis van de volgende prijslijst. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt een factuur gestuurd met een overzicht van eerder gebruik en kosten. De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform-SKU's worden vermeld.

Prijsoverzicht

Prijzen van Cloud KMS zijn gebaseerd op het aantal actieve sleutelversies, het beschermingsniveau voor de sleutelversies en een gebruikstarief voor sleutelbewerkingen. Asymmetrische en symmetrische sleutels hebben dezelfde prijs voor sleutels met het beschermingsniveau SOFTWARE.

Factureerbaar item Voor sleutels met beschermingsniveau SOFTWARE Voor sleutels met beschermingsniveau HSM Voor sleutels met beschermingsniveau EXTERN 4

Actieve symmetrische AES-256-sleutelversies 1

$ 0,06 per maand 2

$ 1,00 per maand 2

$ 3,00 per maand 2

Actieve asymmetrische AES-256- en RSA 2048-sleutelversies 1

$ 0,06 per maand 2

$ 1,00 per maand 2

Niet ondersteund

Actieve asymmetrische RSA 2048-sleutelversies 1

$ 0,06 per maand 2

$ 1,00 per maand 2

Niet ondersteund

Actieve asymmetrische RSA 3072-, RSA 4096- of Elliptic Curve-sleutelversies 1

$ 0,06 per maand 2

$ 2,50 per maand voor de eerste 2000 2

daarboven $ 1,00 per maand 2

Niet ondersteund

Vernietigde sleutelversies

Gratis

Gratis

Gratis

Sleutelbewerkingen: cryptografisch

$ 0,03 per 10.000 bewerkingen 3

$ 0,03 per 10.000 bewerkingen 3 voor AES-256- en RSA 2048-sleutels

$ 0,15 per 10.000 bewerkingen 3 voor RSA 3072-, RSA 4096- en Elliptic Curve-sleutels

$ 0,03 per 10.000 bewerkingen 3

Sleutelbewerkingen: beheer

Gratis

Gratis

Gratis

Opmerkingen

1. Een sleutelversie is actief als deze een van de volgende statussen heeft:

2. Cloud KMS factureert maandelijks voor het aantal actieve sleutelversies dat u in die maand heeft. Dit wordt niet afgerond, maar is gebaseerd op het werkelijke verbruik. Als u bijvoorbeeld een sleutelversie had die maar 2 dagen actief was, betaalt u alleen maar voor dat gebruik en niet voor de hele maand.

3. Cloud KMS factureert cryptografische bewerkingen per 10.000 bewerkingen. Dit wordt niet afgerond, maar is gebaseerd op het werkelijke verbruik. Als uw project bijvoorbeeld 25.000 cryptografische bewerkingen heeft uitgevoerd, worden er 2,5 keer 10.000 bewerkingen in rekening gebracht.

4. Prijzen zijn exclusief kosten die worden opgelegd door het systeem voor extern sleutelbeheer van de partner.

Prijsvoorbeeld

In dit voorbeeld laten we een eenvoudig scenario zien dat van toepassing kan zijn als u net aan de slag gaat met Cloud KMS. We gebruiken een maandelijkse factureringsperiode om de berekeningen te vereenvoudigen.

Stel dat u het volgende patroon van sleutelgebruik heeft in een bepaalde maand:

  • 100 sleutels (CryptoKeys) met beschermingsniveau SOFTWARE, waarbij elke sleutel 5 actieve versies heeft, voor een totaal van 500 sleutelversies (CryptoKeyVersions).
  • 100.000 bewerkingen voor sleutelgebruik voor symmetrisch versleutelen en ontsleutelen. (Bewerkingen voor sleutelbeheer zijn gratis.)
  • 10.000 bewerkingen voor sleutelgebruik voor het ophalen van een openbare sleutel voor een asymmetrische sleutel.
  • 50.000 bewerkingen voor sleutelgebruik voor asymmetrische ondertekening.

Uw factuur voor die maand wordt dan als volgt berekend:

  • 500 sleutelversies van $ 0,06: $ 30,00.
  • 100.000 bewerkingen voor sleutelgebruik voor symmetrisch versleutelen en ontsleutelen van $ 0,03 per 10.000 bewerkingen: $ 0,30.
  • 10.000 bewerkingen voor sleutelgebruik voor het ophalen van een openbare sleutel van $ 0,03 per 10.000 bewerkingen: $ 0,03.
  • 50.000 bewerkingen voor sleutelgebruik voor asymmetrische ondertekening van $ 0,03 per 10.000 bewerkingen: $ 0,15.

Totaal voor dit prijsvoorbeeld: $ 30,48

Gebruik bekijken

Op de Google Cloud Console vindt u een transactiegeschiedenis voor elk van uw projecten. In deze geschiedenis staat uw huidige saldo en het geschatte resourcegebruik voor dat specifieke project.

Om de transactiegeschiedenis van een project te bekijken, gaat u naar de factuurpagina met geschatte factuurkosten.