GOOGLE CLOUD PLATFORM'DA .NET

Ücretsiz Deneyin Belgeleri Göster

Yüksek Düzeyde Ölçeklenebilir .NET Uygulamaları Geliştirin, Dağıtın, İzleyin ve Uygulamalarda Hata Ayıklayın

 • Visual Studio, tarayıcı tabanlı komut satırı veya Windows PowerShell'i kullanarak .NET uygulamaları derleme
 • Deyimsel .NET kitaplıklarıyla GCP hizmetlerinden yararlanma
 • C# dilinin kullanıldığı, tümüyle yönetilen SQL veritabanlarında sorgulama yapma
 • Google teknolojisiyle .NET Core uygulamalarını ölçeklendirme
 • Önceden yapılandırılmış ASP.NET Windows Sunucularını başlatma
 • ASP.NET Core uygulamalarını Docker container'ı olarak dağıtma
Kapsamlı Deyimsel .NET Kitaplığı Grubu

Google Cloud Platform hizmetlerine erişmek için C# dilindeki popüler kitaplıklardan yararlanın

1
NuGet Package Manager, .NET CLI veya Paket CLI'yi kullanarak istemci kitaplığını yükleyin
  PM> Install-Package Google.Cloud.Storage.V1 -Version 2.1.0-beta01
  
  .NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Storage.V1 --version 2.1.0-beta01
  
  Paket CLI> paket add Google.Cloud.Storage.V1 --version 2.1.0-beta01
  
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a Cloud Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the Cloud Console.

3
Kodunuzu yazın

  using Google.Cloud.Storage.V1;
  using System;
  using System.Diagnostics;

  namespace GoogleCloudSamples
  {
    class StorageQuickstart
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        // Your Google Cloud Platform project ID.
        string projectId = "YOUR-PROJECT-ID";

        // Instantiates a client.
        using (StorageClient storageClient = StorageClient.Create())
        {
          // The name for the new bucket.
          string bucketName = projectId + "-test-bucket";
          try
          {
            // Creates the new bucket.
            storageClient.CreateBucket(projectId, bucketName);
            Console.WriteLine($"Bucket {bucketName} created.");
          }
          catch (Google.GoogleApiException e)
          when (e.Error.Code == 409)
          {
            // The bucket already exists. That's fine.
            Console.WriteLine(e.Error.Message);
          }
        }
      }
    }
  }
.NET HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZLARI
Üretimle İlgili Sorunları Bulma ve Çözme

Google Cloud işlem ürünleri; güçlü günlük kaydı, izleme ve raporlama özellikleri sunar. Bulut tabanlı uygulamaların durumu, performansı ve kullanılabilirliği hakkında size analizler sunarak sorunları daha hızlı bulup çözmenize olanak tanır.

Daha fazla bilgi
GCP TOPLULUKLARINDA .NET

Söyleyecekleriniz mi var? Soru sormak veya Google Cloud Platform'da .NET destek kaynaklarının oluşturulmasına yardımcı olan Google uzmanlarıyla sohbet etmek için topluluğumuza katılın.