GOOGLE CLOUD PLATFORM'DA .NET

Ücretsiz Deneyin Belgeleri Görüntüle

Yüksek Düzeyde Ölçeklenebilir .NET Uygulamaları Geliştirin, Dağıtın, İzleyin ve Uygulamalarda Hata Ayıklayın

 • check Visual Studio, tarayıcı tabanlı komut satırı veya Windows PowerShell'i kullanarak .NET uygulamaları derleme
 • check Deyimsel .NET kitaplıklarıyla GCP hizmetlerinden yararlanma
 • check C# dilinin kullanıldığı, tümüyle yönetilen SQL veritabanlarında sorgulama yapma
 • check Google teknolojisiyle .NET Core uygulamalarını ölçeklendirme
 • check Önceden yapılandırılmış ASP.NET Windows Sunucularını başlatma
 • check ASP.NET Core uygulamalarını Docker kapsayıcı olarak dağıtma
Kapsamlı Deyimsel .NET Kitaplığı Grubu

Google Cloud Platform hizmetlerine erişmek için C# dilindeki popüler kitaplıklardan yararlanın

Cloud Storage'da veri depolama ve arşivleme
C# dilinin kullanıldığı, tümüyle yönetilen NoSQL veritabanına erişme
BigQuery ile veri analizi gerçekleştirme
Translation API ile metinleri farklı dillere çevirme
Vision API ile görüntüleri analiz etme
Cloud Storage'da veri depolama ve arşivleme
1
NuGet Package Manager, .NET CLI veya Paket CLI'yi kullanarak istemci kitaplığını yükleyin
PM> Install-Package Google.Cloud.Storage.V1 -Version 2.1.0-beta01
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Storage.V1 --version 2.1.0-beta01
Paket CLI> paket add Google.Cloud.Storage.V1 --version 2.1.0-beta01
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
using Google.Cloud.Storage.V1;
using System;
using System.Diagnostics;

namespace GoogleCloudSamples
{
  class StorageQuickstart
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Your Google Cloud Platform project ID.
      string projectId = "YOUR-PROJECT-ID";

      // Instantiates a client.
      StorageClient storageClient = StorageClient.Create();

      // The name for the new bucket.
      string bucketName = projectId + "-test-bucket";
      try
      {
        // Creates the new bucket.
        storageClient.CreateBucket(projectId, bucketName);
        Console.WriteLine($"Bucket {bucketName} created.");
      }
      catch (Google.GoogleApiException e)
      when (e.Error.Code == 409)
      {
        // The bucket already exists. That's fine.
        Console.WriteLine(e.Error.Message);
      }
    }
  }
}
C# dilinin kullanıldığı, tümüyle yönetilen NoSQL veritabanına erişme
1
NuGet Package Manager, .NET CLI veya Paket CLI'yi kullanarak istemci kitaplığını yükleyin
PM> Install-Package Google.Cloud.Datastore.V1 -Version 2.0.0
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Datastore.V1 --version 2.0.0
Paket CLI> paket add Google.Cloud.Datastore.V1 --version 2.0.0
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Datastore API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
using Google.Cloud.Datastore.V1;

namespace GoogleCloudSamples
{
  public class QuickStart
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      // Your Google Cloud Platform project ID
      string projectId = "YOUR-PROJECT-ID";

      // Instantiates a client
      DatastoreDb db = DatastoreDb.Create(projectId);

      // The kind for the new entity
      string kind = "Task";
      // The name/ID for the new entity
      string name = "sampletask1";
      KeyFactory keyFactory = db.CreateKeyFactory(kind);
      // The Cloud Datastore key for the new entity
      Key key = keyFactory.CreateKey(name);

      var task = new Entity
      {
        Key = key,
        ["description"] = "Buy milk"
      };
      using (DatastoreTransaction transaction = db.BeginTransaction())
      {
        // Saves the task
        transaction.Upsert(task);
        transaction.Commit();

        Console.WriteLine($"Saved {task.Key.Path[0].Name}: {(string)task["description"]}");
      }
    }
  }
}
BigQuery ile veri analizi gerçekleştirme
1
NuGet Package Manager, .NET CLI veya Paket CLI'yi kullanarak istemci kitaplığını yükleyin
PM> Install-Package Google.Cloud.BigQuery.V2 -Version 1.0.0-beta19
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.BigQuery.V2 --version 1.0.0-beta19
Paket CLI> paket add Google.Cloud.BigQuery.V2 --version 1.0.0-beta19
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the BigQuery API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
using System;
using Google.Cloud.BigQuery.V2;

namespace GoogleCloudSamples
{
  public class BigquerySample
  {
    const string usage = @"Usage:
BigquerySample <project_id>";

    private static void Main(string[] args)
    {
      string projectId = null;
      if (args.Length == 0)
      {
        Console.WriteLine(usage);
      }
      else
      {
        projectId = args[0];
        // By default, the Google.Cloud.BigQuery.V2 library client will authenticate
        // using the service account file (created in the Google Developers
        // Console) specified by the GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS
        // environment variable. If you are running on
        // a Google Compute Engine VM, authentication is completely
        // automatic.
        var client = BigQueryClient.Create(projectId);
        string query = @"SELECT
          CONCAT(
            'https://stackoverflow.com/questions/',
            CAST(id as STRING)) as url, view_count
          FROM `bigquery-public-data.stackoverflow.posts_questions`
          WHERE tags like '%google-bigquery%'
          ORDER BY view_count DESC
          LIMIT 10";
        var result = client.ExecuteQuery(query, parameters: null);
        Console.Write("\nQuery Results:\n------------\n");
        foreach (var row in result)
        {
          Console.WriteLine($"{row["url"]}: {row["view_count"]} views");
        }
      }
      Console.WriteLine("\nPress any key...");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Translation API ile metinleri farklı dillere çevirme
1
NuGet Package Manager, .NET CLI veya Paket CLI'yi kullanarak istemci kitaplığını yükleyin
PM>Install-Package Google.Cloud.Translation.V2 -Version 1.0.0
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Translation.V2 --version 1.0.0
Paket CLI> paket add Google.Cloud.Translation.V2 --version 1.0.0
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Translation API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
using Google.Cloud.Translation.V2;
using System;

public class QuickStart
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
    TranslationClient client = TranslationClient.Create();
    var response = client.TranslateText("Hello World.", "ru");
    Console.WriteLine(response.TranslatedText);
  }
}
Vision API ile görüntüleri analiz etme
1
NuGet Package Manager, .NET CLI veya Paket CLI'yi kullanarak istemci kitaplığını yükleyin
PM> Install-Package Google.Cloud.Vision.V1 -Version 1.0.0
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Vision.V1 --version 1.0.0
Paket CLI> paket add Google.Cloud.Vision.V1 --version 1.0.0
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Vision API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Kodunuzu yazın
using Google.Cloud.Vision.V1;
using System;

namespace GoogleCloudSamples
{
  public class QuickStart
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      // Instantiates a client
      var client = ImageAnnotatorClient.Create();
      // Load the image file into memory
      var image = Image.FromFile("wakeupcat.jpg");
      // Performs label detection on the image file
      var response = client.DetectLabels(image);
      foreach (var annotation in response)
      {
        if (annotation.Description != null)
          Console.WriteLine(annotation.Description);
      }
    }
  }
}
.NET HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZLARI
Üretimle İlgili Sorunları Bulma ve Çözme

Google Stackdriver; güçlü günlük kaydı, izleme ve raporlama özellikleri sunar. Bulut tabanlı uygulamaların durumu, performansı ve kullanılabilirliği hakkında size analizler sunarak sorunları daha hızlı bulup çözmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi
GCP TOPLULUKLARINDA .NET

Söylemek istedikleriniz mi var? Soru sormak veya Google Cloud Platform'da .NET destek kaynaklarının oluşturulmasına yardımcı olan Google uzmanlarıyla sohbet etmek için topluluğumuza katılın.