Artifact Registry is a universal package management service that supports containers and other formats. Learn about transitioning from Container Registry to gain greater flexibility and control over your artifacts.
Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Prijzen voor Container Registry

In dit document leggen we uit hoe de prijzen voor Container Registry worden berekend.

Prijsoverzicht

De volgende kosten zijn van toepassing op Container Registry:

Opslag en uitgaand netwerkverkeer

Container Registry brengt kosten in rekening voor opslag en uitgaand netwerk-verkeer van Cloud Storage voor containers opgeslagen in het register.

Raadpleeg de prijzenpagina van Cloud Storage voor uitgebreidere informatie over kosten voor opslag en uitgaand netwerkverkeer.

Scannen op kwetsbaarheden

Als de Container Scanning API is ingeschakeld in Artifact Registry of Container Registry, wordt scannen op kwetsbaarheden voor beide producten ingeschakeld en in rekening gebracht. Ga voor meer informatie over de prijzen voor scannen op kwetsbaarheden naar de documentatie over containeranalyse.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Opslag

De eerste keer dat u een image naar Container Registry pusht, maakt het systeem een Cloud Storage-bucket voor de opslag van al uw images. Voor deze opslag worden kosten in rekening gebracht.

De standaard Cloud Storage-klasse die voor de meeste Container Registry-opslagbuckets wordt gebruikt, heet Standard.

De prijs voor Standard-buckets in meerdere regio's is ongeveer $ 0,026 per GB per maand.

Omdat uw locatie en opslagbehoeften kunnen variëren, kan ook de klasse van uw Cloud Storage-buckets variëren. Raadpleeg het prijsoverzicht voor Cloud Storage voor informatie over de prijzen voor andere bucketklassen.

Uitgaand netwerkverkeer

In het prijsoverzicht voor uitgaand netwerkverkeer van Cloud Storage wordt uitgelegd hoe verkeer vanuit Container Registry in rekening wordt gebracht.

Inkomend netwerkverkeer

Inkomend netwerkverkeer is kosteloos.