Fiyatlandırma

Cloud Translation için aylık kullanımınıza göre ücretlendirilirsiniz. Bu sayfada Cloud Translation - Basic ve Cloud Translation - Advanced için alınan kullanım ücretleri belirtilmiştir. Çeviri kullanımı, bir milyon karakterden oluşan birimlerle hesaplanır (1 milyon = 106 karakter).

Aylık fiyatlar

Cloud Translation'ın işlediği metin miktarı kadar ücret ödersiniz. Bu miktar, dil algılama veya metin çevirisi gibi isteklere eklediğiniz metinlere göre belirlenir. Çeviri yöntemi için bir kaynak dil belirtmezseniz Cloud Translation kaynak dili sizin için algılar. Sizden sadece sağlamış olduğunuz metin için ücret alınır. Çevirinin yanı sıra algılama için ek ücret alınmaz. Örneğin, kaynak dili belirtmeden çeviri için 1.000 karakter gönderirseniz sizden sadece 1.000 karakter için ücret alınır.

Fiyatlar oranlı (orantılı ve artışlı) şekilde hesaplanır. Ücretler, Cloud Translation için kullanılan karakter sayısına göre ölçeklendirilir. Örneğin, bir ay içinde 575.000 karakteri işlenmeye gönderirseniz 1,50 ABD doları ücretlendirilirsiniz. İlk 500.000 karakter ücretsizdir. Bunun ardından algılama, çeviri veya her ikisi için gönderilen ek 75.000 karakter için sizden ücret alınır.

Cloud Translation - Basic

Aşağıdaki fiyatlandırma bilgileri detect yöntem çağrısı ve translate yöntem çağrısı için geçerlidir.

Özellik Aylık kullanım Fiyat
NMT veya PBMT modellerinden birini kullanarak dil algılama ve metin çevirisi için toplam kullanım İlk 500.000 karakter*

Ücretsiz (10 ABD doları kredi olarak uygulanır)†

500.000 ila 1 milyar karakter*

Bir milyon karakter başına 20 ABD doları

1 milyar karakterin üzerinde*

İndirimli fiyatlar hakkında görüşmek için bir satış temsilcisiyle iletişime geçin.

* Fiyat, işlenmek üzere API'ye gönderilen karakter başınadır. Hesaba katılan karakterlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Ücret alınan karakterler'e bakın

† Kredi kullanımı hem Cloud Translation - Basic hem de Cloud Translation - Advanced için geçerlidir.

‡ ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Cloud Translation - Advanced

Aşağıdaki fiyatlandırma bilgileri detectLanguage, translateText ve batchTranslateText yöntem çağrıları için geçerlidir. Cloud Translation, sözlük oluşturma gibi diğer istekler için ücret almaz.

Toplu çevirilerde işlenen karakter sayısı kaynak dildeki karakter sayısıyla hedef dil sayısının çarpımına eşittir. Örneğin, bir toplu çeviri isteği için 5.000 karakter gönderir ve 2 hedef dil eklerseniz işlenecek toplam karakter sayısı 10.000 olur. İşlem başarısız olursa Cloud Translation yalnızca döndürülen başarılı çeviriler için ücret alır.

Özellik Aylık kullanım Fiyat
NMT veya PBMT modellerini kullanarak dil algılama, metin çevirisi ve toplu çeviri için toplam kullanım. İlk 500.000 karakter*

Ücretsiz (10 ABD doları kredi olarak uygulanır)†

500.000 ila 1 milyar karakter*

Bir milyon karakter başına 20 ABD doları

1 milyar karakterin üzerinde*

İndirimli fiyatlar hakkında görüşmek için bir satış temsilcisiyle iletişime geçin.

AutoML Translation özel modellerini kullanarak metin çevirisi Aylık hacme göre katmanlı fiyatlandırma
(AutoML Translation fiyatlandırması'na bakın)

* Fiyat, işlenmek üzere API'ye gönderilen karakter başınadır. Hesaba katılan karakterlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Ücret alınan karakterler'e bakın

† Kredi kullanımı hem Cloud Translation - Basic hem de Cloud Translation - Advanced için geçerlidir.

‡ ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ücret alınan karakterler

Google, kullanım hesabını yaparken bir karakter birkaç bayt olsa bile karakter başına göre sayım yapar. Her karakter bir kod noktasına karşılık gelir.

Çevrilmeyen karakterler de dahil olmak üzere bir Cloud Translation isteğine eklediğiniz tüm karakterler için ücretlendirilirsiniz. Örneğin, boşluk karakterleri çevrilmese de ücretlendirilir. <p>こんにちは</p> ifadesini İngilizceye çevirirseniz faturalandırmada bu ifade 12 karakter olarak kabul edilir.

Google boş sorgular için de ücret alır. Hiçbir içeriği olmayan bir istekte bulunursanız Google istek için bir karakterlik ücret alır.

Ücret alınan projeler

Google, Cloud Translation - Basic için kimliği doğrulanmış istek yapmak amacıyla kullandığınız özel anahtarla ilişkili olan projeyi ücretlendirir.

Google, Cloud Translation - Advanced için istek yapmak amacıyla kullandığınız projeye değil, kullandığınız çeviri modelini içeren projeye göre faturalandırma yapar. Örneğin, aşağıdaki istek project-number-1 projesinde yapılmıştır. Ancak çağrıyı yapan kullanıcının project-number-2 projesinde bulunan bir modele (özel, PBMT veya NMT modeli) erişimi vardır ve bu modeli kullanmıştır. Bu durumda Google project-number-2 projesini ücretlendirir.

POST https://translation.googleapis.com/v3/projects/project-number-1/locations/us-central1:translateText
{
  "model":"projects/project-number-2/locations/us-central1/models/model",
  "sourceLanguageCode": "en",
  "targetLanguageCode": "ru",
  "contents": ["Dr. Watson, please discard your trash."]
}

Benzer şekilde birden fazla projedeki birden fazla modeli kullanan bir toplu istek için isteği yapan proje değil, bu modelleri içeren projeler ücretlendirilir.

Diğer Google Cloud maliyetleri

Çevrilecek belgeleri Cloud Storage'da depoluyor veya App Engine örnekleri gibi diğer Google Cloud kaynaklarını Cloud Translation ile birlikte kullanıyorsanız bu hizmetlerin kullanımı için de faturalandırılırsınız. Geçerli fiyatlara bağlı diğer maliyetleri belirlemek için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı inceleyin.

Cloud Console'da kullanım ve geçerli faturanız dahil olmak üzere mevcut faturalandırma durumunuzu görüntülemek için Faturalandırma sayfasını inceleyin. Hesabınızı yönetmekle ilgili daha ayrıntılı bilgi için Cloud Billing belgelerini veya faturalandırma desteği sayfasını inceleyin.