Zijn mijn gegevens veilig en beveiligd in de cloud?

Sinds het prille begin van cloudcomputing is er geen grotere prioriteit voor gebruikers dan de veiligheid en beveiliging van hun gegevens. Cloudproviders hebben hier een gepast antwoord op geboden.

Bij Google beschouwen we veiligheid als een kerncompetentie gebaseerd op jarenlange ervaring in het beveiligen van externe services zoals Gmail en Zoeken, waarbij alle interne en externe producten dezelfde veiligheidsinfrastructuur en beleidsregels gebruiken. Voor sommige klanten was de veiligheid (en niet de kostenbesparing) zelfs de belangrijkste reden om naar de cloud te migreren.

Hoe worden gegevens beveiligd in de cloud?

Veiligheid is een onderwerp met meerdere facetten. Het gaat over fysieke veiligheid (datacenters), platform- en netwerkbeveiliging, proactieve bedreigingsdetectie, audits en naleving van branchespecifieke certificeringen, zoals HIPAA en PCI. Daarom vereist een goede beveiliging grondige expertise en moeten er voldoende resources aan worden toegewezen.

Stel uzelf bij het evalueren van een cloudprovider bijvoorbeeld (minstens) de volgende vragen:

  • Heeft u een gespecialiseerd team dat zich focust op de beveiliging van gegevens en hoeveel leden telt dit team?
  • Worden gegevens standaard versleuteld?
  • Hoe worden 'data in transit' beveiligd tijdens een overdracht via het openbare internet?
  • Hoe zijn de fysieke datacenters beveiligd?
  • Welk proces hanteert u om indringers in uw netwerk te voorkomen, te detecteren en tegen te gaan?
  • Hoe worden gebruikers geverifieerd?
  • Welke veiligheidscertificeringen heeft u behaald?

Hoe verschilt veiligheid van vertrouwen en privacy?

Omdat cloudklanten de persoonsgegevens van hun eigen klanten aan hun cloudprovider toevertrouwen, moeten vertrouwen en privacy voor leveranciers minstens even belangrijk zijn als veiligheid. Google heeft bijvoorbeeld strenge privacyopties, beleidsregels en trainingen die anders zijn dan die voor veiligheid. Er is ook een speciaal team dat zich specifiek op vertrouwens- en privacyproblemen toelegt en Google wordt regelmatig via audits door onafhankelijke derden geëvalueerd.

Meer informatie: