Artifact Registry is a universal package management service that supports containers and other formats. Learn about transitioning from Container Registry to gain greater flexibility and control over your artifacts.

Prijzen voor Container Registry

Container Registry brengt kosten in rekening voor de hoeveelheden opslag en uitgaand netwerkverkeer van Cloud Storage die door uw Docker-images worden gebruikt, en voor de functie voor scannen op kwetsbaarheden. Op deze pagina worden de geschatte kosten voor deze resources kort uitgelegd. Raadpleeg de prijzenpagina van Cloud Storage voor uitgebreidere informatie over kosten voor opslag en uitgaand netwerkverkeer.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Opslag

De eerste keer dat u een image naar Container Registry pusht, maakt het systeem een Cloud Storage-bucket voor de opslag van al uw images. Voor deze opslag worden kosten in rekening gebracht.

De standaard Cloud Storage-klasse die voor de meeste Container Registry-opslagbuckets wordt gebruikt, heet Standard.

De prijs voor Standard-buckets is ongeveer $ 0,026 per GB per maand.

Omdat uw regionale locatie en opslagbehoeften kunnen variëren, kan ook de klasse van uw Cloud Storage-buckets variëren. Raadpleeg het prijsoverzicht voor Cloud Storage voor informatie over de prijzen voor andere bucketklassen.

Bekijk Bucketlocaties voor meer informatie over regionale locaties en de bijbehorende Cloud Storage-klassen.

Uitgaand netwerkverkeer

In het prijsoverzicht voor uitgaand netwerkverkeer van Cloud Storage wordt uitgelegd hoe uitgaand verkeer in rekening wordt gebracht.

Scannen op kwetsbaarheden

Als u de functie voor scannen op kwetsbaarheden inschakelt voor uw container-images, bedragen de kosten $ 0,26 per gescande container-image.

  1. De facturering begint zodra u de Container Scanning API inschakelt.

  2. Containeranalyse scant een image automatisch nadat u deze voor het eerst naar het register heeft gepusht en brengt kosten in rekening voor de eerste scan. Deze kosten gelden alleen voor de eerste scan en worden niet beïnvloed door het aantal lagen op de basisimage. Nadat de image is geüpload en voor het eerst is gescand, zijn daaropvolgende scans van dezelfde image gratis.

    Elke image wordt geïdentificeerd met een unieke digest. Images met dezelfde digest worden als dezelfde image beschouwd.

  3. Containeranalyse scant bestaande images niet automatisch nadat u de API heeft ingeschakeld. Als u een bestaande image wilt scannen, moet u deze opnieuw pushen.

Aan elke nieuwe versie van een image wordt een digest gekoppeld. Een digest is een unieke ID die wordt gemaakt als u de image naar Container Registry pusht. Aan images kunt u tags toevoegen in de vorm van labels. Deze wijzigen de content van de image niet en daarom kost het u niets om tags toe te voegen of aan te passen.

Promotieperiode voor scannen op kwetsbaarheden

Scannen op kwetsbaarheden is een betaalde service geworden sinds de release voor algemene beschikbaarheid van containeranalyse. De kosten worden in rekening gebracht volgens het volgende promotieschema:

  • Tussen 20 september 2019 en 31 maart 2021 worden de kosten in rekening gebracht met 100% korting.

  • Tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 worden de kosten in rekening gebracht met 50% korting.

  • Met ingang van 1 juli 2021 worden de kosten voor 100% in rekening gebracht.

Op de pagina over upgraden krijgt u praktische tips om uw kosten laag te houden en leest u hoe u uw scankosten kunt schatten.