Cennik Cloud Tasks

Miesięczne operacje rozliczeniowe (podzielone na 32 KB) Cena/milion
Pierwszy milion Bezpłatne
Do 5 miliardów 1,60 PLN
Ponad 5 miliardów Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Płatna operacja to wywołanie interfejsu API lub próba dostarczenia push.

Uwagi:

  1. Wywołania interfejsu API, które działają na wielu zadaniach, są liczone jako wiele operacji podlegających rozliczeniu; Jeśli na przykład jedno żądanie pobierania listy 25 zadań zostanie obciążone 25 operacjemi podlegającymi rozliczeniu,

  2. Ze względu na ceny zadania są podzielone według rozmiaru (32 KB). Jeśli na przykład dodasz do kolejki zadanie o rozmiarze 96 KB, zostaną utworzone 3 operacje podlegające rozliczeniu, dlatego płatność będzie naliczana tak samo jak dodawanie 3 oddzielnych zadań do kolejki po 32 KB. Dotyczy to wszystkich innych wywołań interfejsu API oraz prób dostarczenia w trybie push.

  3. Każde wywołanie interfejsu API to co najmniej jedno rozliczane działanie, łącznie z żądaniami ListTasks, które nie zwracają żadnych zadań.

  4. Podczas korzystania z zadań HTTP Cele obowiązują standardowe koszty sieci.

Co dalej?