Fiyatlandırma

Aylık faturalandırılabilir işlem sayısı (32 KB'lık parçalara bölünmüş şekilde) Fiyat/Milyon
İlk 1 milyon Ücretsiz
5 milyara kadar 0,40 ABD doları
5 milyardan fazla Satış ekibiyle iletişime geç

Faturalandırılabilir işlemler, API çağrıları veya push teslimat denemeleridir.

Not:

  1. Birden fazla görevde çalışan API çağrıları, birden fazla faturalandırılabilir işlem olarak sayılır (ör. 25 görev getiren bir listeleme isteği, 25 faturalandırılabilir işlem olarak ücretlendirilir).

  2. Fiyatlandırma amacıyla, görevler belirli bir boyuta (32 KB) bölünür. Örneğin, 96 KB'lık bir görevin sıraya eklenmesi, 3 faturalandırılabilir işleme karşılık gelir. Yani sıraya 32 KB'ın altındaki 3 ayrı görev eklendiğinde de aynı şekilde faturalandırma yapılır. Bu, diğer tüm API çağrıları ve push teslimat denemeleri için de geçerlidir.

  3. Hiçbir görev döndürmeyen ListTasks istekleri de dahil olmak üzere, her API çağrısı en az bir adet faturalandırılabilir işleme karşılık gelir.

  4. HTTP Hedefleri görevlerini kullanırken normal ağ maliyetleri uygulanır.